Szpital Specjalistyczny Świętego WojciechaPobieranie 146,23 Kb.
Data14.02.2018
Rozmiar146,23 Kb.

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA (Wilcze Laski)

INOP
Wójt Gminy Szczecinek. Adres 78-400 Szczecinek,

ul. Pilska 3 tel. 48 94 37 432 94

Egzemplarz nr . 4

INSTRUKCJA OPERACYJNA


LĄDOWISKA
(WILCZE LASKI)

Położenie lądowiska:

Gmina: SZCZECINEK

Powiat:SZCZECINEK

Województwo:ZACHODNIOPOMORSKIE

(Szczecinek 28.12.2015r.)


STRONA WOLNA

WYKAZ UŻYTKOWNIKÓW INSTRUKCKJI

Numer egz.


Nazwa użytkownikaWójt Gminy Szczecinek. Adres 78-400 Szczecinek,ul. Pilska 3. tel. 48 94 37 432 94Urząd Lotnictwa CywilnegoPolska Agencja Żeglugi PowietrznejGłówny użytkownik - Prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia LotniczegoSTRONA WOLNA

Każda wprowadzona zmiana powinna być wcześniej opiniowana w PAŻP. Zmianę należy zaznaczyć w stopce strony z podaniem numeru i daty zmiany.


ZMIANY I UZUPEŁNIENIA


STRONA NR

ZMIANA NR /ROK

DATA

OBOWIĄZYWANIA

PODPIS

10

01/2016

23 listopad 2016

LISTA KONTROLNA STRON

STRONA

DATA28 grudnia 201528 grudnia 201528 grudnia 201528 grudnia 201528 grudnia 201528 grudnia 201528 grudnia 201528 grudnia 201528 grudnia 201522 listopad 201628 grudnia 201528 grudnia 201528 grudnia 201528 grudnia 201528 grudnia 2015

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA 1-8

1. DANE OPERACYJNO – TECHNICZNE 9

1.1. Współrzędne geograficzne punktu odniesienia lądowiska wg WGS-84

1.2. Odległość lądowiska do najbliższej miejscowości

1.3. Informacje dotyczące powierzchni terenu lądowiska

1.4. Częstotliwość, sygnał radiowy

1.5. Wzniesienie punktu odniesienia lądowiska nad poziom morza

1.6. Opis przeznaczenia lądowiska

1.7. Określenie warunków korzystania z lądowiska2. CHARAKTERYSTYKA LĄDOWISKA 10-12

2.1. Wymiary drogi startowej /pola wzlotów

2.2. Główny kierunek startu/lądowania

2.3. Oznaczenie drogi startowej/pola wzlotów

2.4. Opis rodzaju nawierzchni lądowiska – pasa startowego/drogi startowej

2.5. Obsługa statków powietrznych /techniczna śmigłowców

2.6. Ogrodzenie

2.7. Oznaczenie strefy przyziemienia

2.8. Droga dojazdowa

2.9. Przestrzeń powietrzna

2.10. Charakterystyka przedpola

2.11. Procedury wykonywania lotów z lądowiska oraz informacje o ograniczeniach lokalnych3. SYTUACJE SZCZEGÓLNE 13

3.1. Pola awaryjnych lądowań

3.2. Zasady wznowienia orientacji

3.3. Lądowiska (lotniska) zapasowe4. WSKAŹNIK KIERUNKU WIATRU 13

5. POMOCE RADIONAWIGACYJNE 13

6. POMOC MEDYCZNA 14

7. POSTERUNEK POLICJI 14

8. STRAŻ POŻARNA 14

9. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 14

9.1. Zgłaszający lądowisko

9.2. Użytkownik lądowiska

9.3. Użytkownicy lądowiska bazujący na stałe10. ŁĄCZNOŚĆ Z AMC/ATS 14

11. OSŁONA METEOROLOGICZNA 15
ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1: plan lądowiska - granice

Załącznik nr 2: plan kręgu nadlotniskowego i drogi dojazdowej

Załącznik nr 3: strefa przyziemnienia i oznaczniki pasa

Załącznik nr 4: trasy dolotowe / odlotowe

Załącznik nr 5: profil lotów w kręgu nadlotniskowym

Załącznik nr 6: potwierdzenie własności właściciela nieruchomości

Załącznik nr 7: opinia wójta gminy w celu użytkowania terenu na cele lądowiska

Załącznik nr 8: wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Załącznik nr 9: wypis i wyrys z rejestru gruntów + mapa

Załącznik nr 10: plan ratowniczy lądowiska


 1. DANE OPERACYJNO-TECHNICZNE

  1. Współrzędne geograficzne punktu odniesienia lądowiska według WGS-84:

- szerokość geograficzna: 530 35’ 40” N

- długość geograficzna: 0160 43’ 24” E

- punkt odniesienia : środek pasa startowego


  1. Odległość lądowiska od najbliższej miejscowości:

Lądowisko znajduje się w odległości 11,8 km i kierunku geograficznym 179 ° od m. Szczecinek

  1. Informacje dotyczące położenia lądowiska:

Lądowisko znajduje się na terenie równinnym otoczonym polami uprawnymi , w częśni południowej również lasami

  1. Częstotliwość, sygnał radiowy radiostacji korespondencyjnej lądowiska:

Wilcze Radio częstotliwość : 123,450 MHz

  1. Wzniesienie punktu odniesienia lądowiska nad poziom morza:

(525 ft (180 m) AMSL)

  1. Opis przeznaczenia lądowiska:

Dozwolone operacje lotnicze wykonywane zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością VFR w dzień dla statków powietrznych o całkowitej masie startowej (MTOW) do 5700 kg.

  1. Określenie warunków korzystania z lądowiska:

Lądowisko całoroczne - obowiązkowy kontakt z Zarządzającym w przypadku przylotów z wyprzedzeniem conajmniej 24H.


 1. CHARAKTERYSTYKA LĄDOWISKA

  1. Wymiary drogi startowej (pola wzlotów):

- długość 1300 m,

- szerokość 30 m.  1. Główny kierunek startu/lądowania:

- główny kierunek startu : 2800 GEO

- główny kierunek lądowania 2800 GEO  1. Oznaczenia drogi startowej (pola wzlotów):

Droga startowa oznaczona jest białymi przerywanymi liniami po jej obu stronach.


  1. Opis rodzaju nawierzchni lądowiska - pasa startowego/drogi startowej:

Nawierzchnia sztuczna asfaltowa na całej szerokości i długości drogi startowej.

  1. Obsługa statków powietrznych/techniczna śmigłowca:

Na lądowisku Wilcze Laski nie jest możliwa usługa tankowania benzyną bezołowiową 95 oktan oraz olejem napędowym ON. Nie jest dostępna obsługa techniczna oraz możliwośc hangarowania i kotwiczenia statków powietrznych.

  1. Ogrodzenie: Brak.

Występuje jedynie oznakowanie pionowe o wysokości 1,5m nad terenem – TEREN LĄDOWISKA.


  1. Oznaczenie strefy przyziemienia:

Strefa przyziemienia oznaczona jest białymi liniami po obu stronach pasa startowego.

  1. Droga dojazdowa:

Lądowisko połączone jest drogą krajową DK 11 od m. Szczecinek do m. Turowo na odległości 6 km. Następnie drogą asfaltową od m. Turowo do m. Wilcze Laski 6 km. Lądowisko posiada dojazdową drogę asfaltową od m. Wilcze Laski na lądowisko w kierunku południowym 500 m.  1. Przestrzeń powietrzna:

Lądowisko położone jest w klasie przestrzeni G w której służbę informacji powietrznej pełni FIS Gdańsk, częstotliwość 127.150MHz, znak wywoławczy „GDAŃSK INFORMACJA”

  1. Charakterystyka przedpola:

Dalekie przedpole na kierunku podejścia 280° charakteryzuje się występowaniem wysokopiennego lasu iglastego sięgającego blisko 200 m n.p.m. (20m AGL) . Teren około 300 m przed progiem pasa stanowi łąka. Na kierunku podejścia 100° teren w odległości do 2300m stanowi łąka natomiast w odległości do 1000m pozostałość pasa asfaltowego nie użytkowanego operacyjnie.

Przed progiem pasa 10 w odległości 15 metrów ustawiona została barierka odgraniczająca ruch pojazdów od drogi publicznej o wysokości 0,7 metra.

 1. Opis istniejących przeszkód lotniczych:

l.p.

Rodzaj obiektu

Wysokość

Wysokość

Oznakowanie

Kierunek GEO

od ARP/HRP

[˚]

Odległość od ARP/HRP

[m]

[m]

[m]

przeszkody lotniczej


dzienne

nocne

n.p.m

n.p.t

1

Brak przeszkód lotniczych

-----

------

----

----

----

----
 1. Obiekty charakterystyczne:

l.p.

Rodzaj obiektu

Wysokość

Wysokość

Oznakowanie obiektu charakterystycznego

Kierunek GEO

od ARP/HRP [˚]

Odległość od ARP/HRP

[m]

[m]

[m]

dzienne

nocne

n.p.m

n.p.t

1

Brak charakterystycznych obiektów w promieniu 3km od lądowiska

-----

-----

-----

-----

-----

-----

  1. Procedury wykonywania lotów z lądowiska oraz informacje o ograniczeniach lokalnych dotyczących ich wykonywania:

 1. procedury wykonywania lotów:

Loty z dala od chmur z widocznością powierzchni ziemi widzialność nie mniejsza niż 1500 m – dla śmigłowców widzialność nie mniejsza niż 800 m.

Podczas skoków spadochronowych zabrania się pracy silników lotniczych na ziemi oraz lotów innych statków powietrznych za wyjątkiem samolotu obsługującego skoki spadochronowe w rejonie lądowiska. 1. kierunki i wysokości kręgów; 300 m. AGL , lewy i prawy na obu kierunkach.

 2. przebieg planowanych tras dolotowych/odlotowych z i do lądowiska;

Trasy wytyczone zostały w przestrzeni niekontrolowanej klasy G, w których obowiązują procedury wykonywania lotów zgodnie z przepisami VFR. Trasy te zawarte są w strefie TSA 09B której granice pionowe zawierają się w przedziale wysokości GND-FL245. Wymaga to na dowódcy statku powietrznego, przystępującego do wykonywania lotów do zapoznania się z aktualnym planem wykorzystywania przestrzeni powietrznej AUP oraz do oraz do zapoznania się ze strukturą przestrzeni powietrznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwą aktywność strefy TSA 09B, D49 oraz otaczających lądowisko segmentów tras MRT. Aktualne zobrazowanie przestrzeni powietrznej podawane są w bieżącym AUP w sekcji uwagi.

Szczegółowe informacje na temat aktywności poszczególnych tras i elementów przestrzeni powietrznej, tj. rzeczywistego czasu ich wykorzystania lub rezygnacji z wykonywania lotów w danym dniu są dostępne w AMC Polska.

Aktualne zobrazowanie graficzne przestrzeni powietrznej jest dostępne na stronie AMC Polska (http://amc.pansa.pl)
Zalecana jest także obustronna łączność ze służbami informacji powietrznej FIS Poznań lub FIS Gdańsk (w zależności od kierunku wykonywania lotu). Podczas wykonywania lotu na wyznaczonych trasach sugerowane jest zachowanie wysokości 700 m AGL z zachowaniem 100 m separacji pionowej od najwyższych górnych granic korytarzy MRT w rejonie. Stałe trasy dolotowe i odlotowe z lądowiska wyznaczono i oznakowano w sposób następujący: 1. Trasa S: Jastrowie - Krępsko
 1. Trasa E: Lotyń - Człuchów
 1. Trasa W: Borne Sulinowo - Czaplinek
 1. Trasa N: Szczecinek - Bobolice
 1. ograniczenia lokalne dotyczące wykonywania lotów na lądowisku;

Lądowisko położone jest w strefie czasowo wydzielonej TSA 09B, której granice pionowe zawierają się w przedziale wysokości GND-FL245. W bezpośrednim sąsiedztwie lądowiska znajduje się strefa D49, której granice pionowe zawierają się w przedziale wysokości GND-8300ft. Wokół lądowiska znajdują się następujące segmenty korytarzy wojskowych tras lotów MRT na małych wysokościach:
50-51 GND-1800 ft 10 km szerokości

55-56 GND-1800 ft 10 km szerokości

51-55 GND-1800 ft 5 km szerokości

49-50 GND-1800 ft 5 km szerokości

56-49 GND-1800 ft 5 km szerokości
Aktualne przebiegi trasy MRT podawane są w AUP w sekcji uwagi.

Każdy wlatujący i wylatujący statek powietrzny w odległości 10 km od lądowiska proszony jest o zgłoszenie na częstotliwości 123,450 MHz. WILCZE RADIO.

Starty na kierunku 100˚ GEO mogą być wykonywane przez statki powietrzne których osiągowe parametry (techniczne) pozwalają na ich bezpieczne wykonanie tj. przejście nad przeszkodami z przewyższeniem minimum 15 m do osiągnięcia wysokości 100 m.

Lądowanie na kierunku 280˚ GEO mogą być wykonywane przez statki powietrzne których osiągowe parametry (techniczne) pozwalają na ich bezpieczne wykonanie tj. podejście do lądowania z przewyższeniem minimum 15 m. oraz lądowanie i dobieg z uwzględnieniem skróconego dystansu drogi startowej.


UWAGA: W przypadku aktywności TSA 09B obowiązuje zakaz wykonywania operacji lotniczych z lądowiska Wilcze Laski.
UWAGA: W przypadku aktywności strefy D49 przed rozpoczęciem operacji z lądowiska Wilcze Laski obowiązuje kontakt z FIS Gdańsk w celu upewnienia się co do możliwości bezpiecznego wykonywania lotów z uwagi na działalność lotnictwa wojskowego.


 1. strefa lotów akrobacyjnych : nie wystepuje 1. SYTUACJE SZCZEGÓLNE

  1. Pola awaryjnych lądowań:

Pas trawiasty na kierunkach 280°/100° o długości 600 m i szerokości 20 m (po południowej stronie drogi startowej użytkowany rolniczo – łąka ).


  1. Zasady wznowienia orientacji:

W przypadku braku łączności z kontrolerem Służby Informacji Powietrznej wznowienie orientacji opiera się na właściwym zlokalizowaniu m. Szczecinek. Zgodnie z tym załogi wykonujące loty na północ od lądowiska wykonują lot z kursem 179°, gdzie wznawiają orientację geograficzną – kompleks 8 kominów zakładów drzewnych wraz z graniczącym jeziorem Trzesiecko. Załogi wykonujące loty na południe od lądowiska i nie przekraczające m. Piła wykonują lot z kursem 360°, gdzie wznawiają orientację geograficzną. W przypadku utraty orientacji geograficznej należy przejść na warunki maksymalnej długotrwałości lotu, zanotować czas i pozostałość paliwa, nawiązać łączność z FIS Gdańsk znak wywoławczy „GDAŃSK INFORMACJA” (127,150 MHz) lub z FIS Poznań znak wywoławczy „POZNAŃ INFORMACJA” (126,300 MHz) i poprosić o asystę nawigacyjną do jednego z lotnisk zapasowych.

  1. Lądowiska (lotniska) zapasowe:

lądowisko Piła EPPI – odległość: 48 km, kurs: 180°

(czas dolotu przy prędkości 150 km/h i warunkach bezwietrznych to ok. 20 min

znak wywoławczy Piła radio częstotliwość 122.4 MHz
lotnisko Bydgoszcz-Szwederowo EPBY – odległość: 103 km, kurs: 130°

(czas dolotu przy prędkości 150 km/h i warunkach bezwietrznych to ok. 40 min)CTR GND-1800 ft AMSL znak wywoławczy Bydgoszcz Wieża częstotliwość 131.000 MHz
lotnisko wojskowe Mirosławiec EPMI – odległość: 50 km kurs: 230°

czas dolotu przy prędkości 150 km/h i warunkach bezwietrznych to ok. 20 min)MATZ GND – FL95 znak wywoławczy Mirosławiec INFO, na częstotliwości 128,500 MHz


 1. WSKAŹNIK KIERUNKU WIATRU

Wskaźnik usytuowany jest po południowej stronie pasa startowego w odległości 60 m od punktu ARP na wysokości 3 metrów nad terenem.


 1. POMOCE RADIONAWIGACYJNE

Brak.


 1. POMOC MEDYCZNA

Szpitalny Oddział Ratunkowy w Szczecinku, telefon alarmowy 999 lub 112.

kontakt: 78-400 Szczecinek, ul. Kościuszki 38, tel. 094 372 68 00
 1. POSTERUNEK POLICJI

Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku, tel. 997 lub 112.
kontakt: 78-400 Szczecinek, ul. Polna 25, tel. 094 37 53 511 lub 094 37 53 512.


 1. STRAŻ POŻARNA

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku , tel. 998 lub 112.

kontakt: 78-400 Szczecinek, ul. 1 Maja 61, tel. 094 374 07 22
 1. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  1. Właściciel terenu pod lądowisko:

Wójt Gminy Szczecinek.
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Pilska 3.
Kontakt: tel. 094 37 432 94

  1. Zarządzający lądowiskiem:

Wójt Gminy Szczecinek.
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Pilska 3.
Kontakt: tel. 094 37 432 94

  1. Użytkownik/użytkownicy lądowiska :

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Lotnicze Wilcze Laski
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. 28 Lutego 29a
Kontakt: tel.+48 502 364 042, e-mail : zsl.fly@o2.pl

 1. ŁĄCZNOŚĆ Z AMC/ATS

AMC POLSKA (Zespół ASM-2)

Tel: +48 22 574 57 32

Fax: +48 22 574 57 38

AMC POLSKA (Zespół ASM-3)

Tel: +48 22 574 57 33 (do 5735)

Fax: +48 22 574 57 37

FIS Gdańsk

Znak wywoławczy: Gdańsk Informacja 127.150 MHz

Tel. +48 22 574 74 85, +48 58 340 74 85,

Fax. +48 22 574 74 86
 1. OSŁONA METEOROLOGICZNA

Dla potrzeb lądowiska nie są opracowywane dedykowane informacje meteorologiczne.

Informacje meteorologiczne (m.in. METAR, TAF, SIGNIFICANT do 700hPa, GAMET, itd.) pozyskiwane poprzez stronę www.imgw.pl w zakładce „Awiacja”.

Dodatkowo dostępne są obrazy radarowe z telefonów komórkowych, podając adresy zakładek: m.pogodynka.pl/radarlot/ lub m.latanie.pogodynka.pl”

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Meteorologiczne Biuro Nadzoru.

Kontakt: +48 22 569 45 92;

+48 22 569 45 84

+48 22 846 06 82

+48 503122805Fax: +48 22 846 38 18


Uwaga. W czasie wykonywania lotów niniejsza instrukcja powinna być dostępna na lądowisku

Zarządzający(imię i nazwisko / pieczątka)


Zmiana Nr 1

Wydanie: 22 listopad 2016

Strona z

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna