Szpital specjalistyczny im. ŚWIĘtej rodziny samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25



Pobieranie 366 Kb.
Strona2/2
Data24.02.2019
Rozmiar366 Kb.
1   2

Pyt. 12.


Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny zgodny z siwz, który nie posiada w składzie kieszeni samoprzylepnej lub dopuści możliwość złożenia oferty na zestaw oraz kieszeń pakowane osobno, zestaw zgodny z EN 13795?

Pyt. 13.


Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny zgodny z siwz, w którym 2 szt. mniejszych serwet chirurgicznych mają wymiary 75x100cm, zestaw zgodny z EN 13795?

Część 2.

Pyt. 14.


Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do operacji tarczycy wykonanego z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy > 150 cm h2O. Każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta.

Skład zestawu:

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140cm x 190cm

- 1 serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm

-1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 240 cm

-1 serweta z samoprzylepnym wycięciem "U" 6.5 x 65 cm i wymiarach 150 x 240 cm

- 1 taśma samoprzylepna 10cm x 50cm

- 2 ręczniki celulozowe 33cm x 33cm

Pyt. 15.

Pozycja 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do operacji ginekologicznych z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O oraz odporność na rozerwanie >290kPa (zgodnie z EN 13938-1).Każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci co najmniej 2 naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta.

Skład zestawu:

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140cm x 190cm

- 1 serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm

-1 serweta nieprzylepna pod pośladki 75 x 90 cm

-1 Obłożenie ginekologiczne jednoczęściowe ze zbiornikiem na płyny, otwór 9 x 12 cm o wymiarach 290 x 250 cm

- 1 taśma samoprzylepna 10cm x 50cm

- 1 ręcznik celulozowy 33cm x 33cm

Pyt. 16.

Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji tarczycy spełniający wymagania z siwz z dodatkowymi 2szt. ręczników chłonnych oraz kieszenią 2-sekcyjną, gdzie serweta główna z wycięciem w kształcie U ma wymiary 200x150cm, natomiast wycięcie 10x50cm. Serweta nie posiada otworu samoprzylepnego w kształcie rombu oraz wbudowanych organizatorów przewodów, posiada natomiast dodatkową taśmę lepną 1 szt., zestaw jest zgodny z EN 13795?

Pyt. 17.


Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji tarczycy zgodny z EN 13795 oraz wymaganiami postawionymi w siwz w zakresie włókniny, o następującym składzie:

Pyt. 18.


Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści zestaw ginekologiczny zgodny z siwz oraz EN 13795 z dodatkowymi ręcznikami chłonnymi 2szt. z serwetą główną o wymiarach 200/270x215cm (1) oraz dodatkową serwetą 60x116cm wyposażoną w samoprzylepny otwór o wymiarach 8x11cm, zintegrowany worek na płyny oraz z możliwością przymocowania serwety do fartuch operującego za pomocą zintegrowanej taśmy samoprzylepnej (2)?


lub




Część 4.

Pyt. 19.


Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 poz. 3 fartuch chirurgiczny jednorazowy o gramaturze 30 g/m2 ?

Pyt. 20


Poz. 2 – Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji z pakietu, umożliwi to wówczas innym Wykonawcom udział w postępowaniu oraz zaproponowanie konkurencyjnych ofert, dzięki czemu Zamawiający będzie miał większy wybór tej najkorzystniejszej?

Część 5.

Pyt. 21.


Poz. 2. Czy Zamawiajacy dopuści podkład ze skrzydełkami w rozmiarze 70 x 180 cm (rozmiar warstwy chłonnej – 60 x 80 cm)?

Pyt. 22.


Pozycja 2 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładu z warstwą chłonną z rozdrobnionej celulozy , od spodu zabezpieczony folią antypoślizgową o wymiarach 180cm x 90cm. (wkład chłonny o powierzchni 60 x 90 cm + boki z folii o wymiarach 60 x 90 cm do podłożenia pod materac)?

Część 6.

Pyt. 23.


Pozycja 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkłądu papierowo – foliowego o szerokości 39 cm zamiast 40 cm?

Pyt. 24.


Pozycja 2. poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu papierowo – foliowego składającego się z jednej warstwy celulozy i jednej warstwy folii?

Pyt. 25.


Pozycja 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu papierowo- foliowego z perforacją co 38 cm?

Część 7.

Pyt. 26.


Czy Zamawiający dopuści również w części 7 poz.1 Jałowy chirurgiczny fartuch
z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded).Umiejscowienie troków w kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, z tyłu przy szyi zapięcie na rzep. Szwy wykonane metodą ultra dźwiękową. Wykonany z materiału typu SMMS o gramaturze. 35g/m2 Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Kolor fartucha zielony. Długość fartucha:120cm ,130cm ,150cm. Fartuch musi spełniać wymogi normy EN 13795 1,2,3.?

Część 9.

Pyt. 27.


Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do porodu o poniższym składzie:

- 1 serweta dwuwarstwowa 75 x 90 cm ( owinięcie zestawu )

- 1 nożyczki do episiotomi 14,5 cm

- 1 nożyczki tępo/tępe 14,5 cm

- 1 kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14 cm

- 1 kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher 14 cm

- 1 serweta włókninowa 87 x 90 cm

- 5 kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm; 12 warstw, 13 nitek

- 5 kompres z gazy 10 x 10 cm; 12 warstw, 13 nitek

- 2 zaciski do pępowiny 53 mm.



Dotyczy projektu umowy.

Pyt. 28.



§ 7 ust. 1 - Prosimy o zmianę zapisu umowy i w przypadku zmiany podatku VAT możliwości zmiany wyłącznie ceny brutto, natomiast pozostawienia stałości cen netto. Prośba wynika z faktu, iż przewidywana jest zmiana stawki VAT z 8% do 23% i w przypadku zapisu umowy jak obecnie Wykonawcy w wycenach do ofert będą przewidywać potencjalne starty wynikające z podwyższenia VAT. Będzie to niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ już od początku trwania umowy, tj. jeszcze przed ustanowieniem zmian w zakresie podatku VAT, ceny produktów będą sprzedawane w wyższych, mniej korzystnych dla Zamawiającego, cenach.

Część 1

Pyt. 29. Poz. 4. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu uniwersalnego , w składzie którego serweta przyklejana jest większa od wymaganej w SIWZ tj. ma wymiar 260x160cm oraz kieszeń samoprzylepna pakowana jest osobno i całość w jeden worek, dodatkowo posiada również ręczniki chłonne 2 sztuki, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Pyt. 30.


Poz. 1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania serwety do cesarskiego cięcia wykonanej z jednowarstwowej, repelentnej, włókniny typu Spunlace, o gramaturze 70g/m2, ze wzmocnieniami w obszarze krytycznym, a w obszarze wzmocnień 144 g/m2, w składzie którego znajduje się:

- serweta do cięcia cesarskiego z obszarem wypełnionym folią 33 x 38 cm z otworem w kształcie gruszki 18x18cm, torbą i 3 uchwytami na przewody typu rzep, - kocyk dla noworodka ma wymiar nieznacznie różniący się od opisanego przez Zamawiającego tj. 76x86cm, - zestaw dodatkowo zawiera  4 ręczniki do rąk, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Pyt. 31 Poz. 3 Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do operacji brzuszno-kroczowych z serwetą wykonaną z jednowarstwowej, repelentnej, włókniny typu Spunlace, o gramaturze 70g/m2, ze wzmocnieniami w obszarze krytycznym, a w obszarze wzmocnień 144 g/m2, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Pyt. 32. Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści, aby kieszeń samoprzylepna z 2 sekcjami była dołączona oddzielnie do zestawu?

Pyt. 33.

Poz. 4. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania obłożenia wykonanego z trójwarstwowego laminatu o gramaturze przewyższającej wymaganą przez Zamawiającego:



  • uchwyt na przewody typu rzep 2,5x13cm – 1 sztuka,

  • - serweta na stół Mayo – 77x142cm

  • - serweta przyklejna 75x98cm

  • - serweta przyklejna 196x200cm,

  • - serweta przyklejna 160x260cm,

  • - serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm

  • - kieszeń – pakowana osobno i całość w jeden worek,

dodatkowo obłożenie posiada 2 ręczniczki do rąk.

Pyt. 34.


Poz. 4. Prosimy o wyjaśnienie czy rzep ma zawierać nitkę kontrastującą w promieniach RTG, która umożliwia szybką i nieinwazyjną identyfikację pozostawionego w polu operacyjnym rzepu, a jednocześnie ułatwia usunięcie go z pola operacyjnego.

Pyt. 35


Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym serweta do cięcia cesarskiego z obszarem przylepnym ma rozmiar 44cm x 44cm?
Pyt. 36.

Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji brzuszno – kroczowych o następującym składzie:



serweta z zintegrowanymi nogawicami oraz ekranem anestezjologicznym; w górnej części otwór na brzuch 30x34cm wypełniony folia chirur., w częsci dolnej otwór 15x10cm z klapką 30x20cm, taśma przylepna w części brzusznej

1

260x240

serweta
przeznaczona pod pośladki

1

90x75

taśma medyczna

1

50x9

kieszeń na płyny

1

30x25

serweta na stół instrum.

1

190x150

serweta na stolik Mayo

1

145x80

serwetki do rąk

4

40x20

pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Pyt. 37.

Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji brzuszno – kroczowych o następującym składzie:



serweta z przylepcem

1

240x150

serweta z przylepcem

1

180x170

serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku

2

90x75

taśma medyczna

1

50x9

serweta na stół instrum.

1

190x150

serweta na stolik Mayo

1

145x80

serwetki do rąk

2

40x20

pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Część 2.

Pyt. 38.


Poz. 1. Prosimy o dopuszczenie zestawu do operacji tarczycy serwetą wykonaną z jednowarstwowej, repelentnej, włókniny typu Spunlace, o gramaturze 70g/m2, ze wzmocnieniami w obszarze krytycznym, a w obszarze wzmocnień 144 g/m2, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.
Część 3.

Pyt. 39.


Poz. 7. Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x80 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Część 4.

Pyt.40.


Poz. 1,4,5.Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie pozycji z pakietu i utworzenie odrębnego pakietu?
Pyt. 41.

Poz. 1. Czy Zamawiający wymaga, aby koszule były wykonane z białej nieprzejrzystej, miękkiej włókniny poliestrowej?

Pyt. 42.

Poz. 2. Czy Zamawiający wymaga, aby ubrania chirurgiczne były wykonane z kryjącej włókniny SMS o gramaturze min 35g?


Pyt. 43.

Poz. 5. Czy Zamawiający ma na myśli kapcie wykonane z włókniny polipropylenowej w formie klapek z usztywnioną podeszwą?


Część 5.

Pyt. 44.


Poz. 2. Prosimy o dopuszczenie podkładów w rozmiarze 70cm x 180cm.

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.


Część 7.

Pyt. 45.


Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby opakowanie wewnętrzne fartucha zawierało  dwa ręczniki do rąk.
Pyt. 46.

Prosimy o wyjaśnienie czy przez długie zapięcie Zamawiający rozumie zapięcie o długości powyżej 17cm, co zapewnia odpowiednio szeroki zakres regulacji zapięcia wokół szyi użytkownika


Pyt. 47.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby rękawy były klejone co zapewnia znacznie wyższą barierowość fartucha?


Pyt. 48.

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby opakowanie wewnętrzne fartucha wykonane było z włókniny typu SMS niepalącej i nieposiadającej kształtu, co znacząco ogranicza ryzyko zbrudzenia fartucha podczas samodzielnego odpakowywania i nakładania fartucha


Część 9.

Pyt. 49.


Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do porodu z:

- nożyczkami jednorazowymi 12 cm

- nożyczki metalowe mamy 11,5 cm

- kocher jednorazowy 13 cm

- pean jednorazowy 13 cm

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.


Część 10.

Pyt. 50.


Prosimy o dopuszczenie zaoferowania podkładu wysokochłonnego wyposażonego w rdzeń żelowy absorbujący płyny o rozmiarze (+/- 2cm)  50x205,5 cm (tj. odpowiadającego rozmiarowi blatu stołu). Całkowity rozmiar serwety wynosi 102x229cm co wynika z zastosowania marginesów z laminatu wielowarstwowego celem zabezpieczenia przed wyciekaniem płynów z rdzenia chłonnego
Pyt. 51.

Prosimy o wyjaśnienie czy serweta ma być scalona przez pikowanie. Pikowanie materiału skutecznie zapobiega zmarszczeniom warstwy wierzchniej w momencie układania pacjenta, co ma bezpośrednie przełożenie na ograniczenie ryzyka mikro urazów skóry, a konsekwencji odleżynom.


Pyt. 52.

Prosimy o wyjaśnienie czy zewnętrzna warstwa ma być  zintegrowana na całej powierzchni co oznacza  brak możliwości repozycjonowania warstwy zewnętrznej względem wkładu chłonnego a w konsekwencji  skutecznie zapobiega tworzeniu się przypadkowych zakładek stanowiących źródło ucisku na skórę pacjenta?


Pyt. 53.

Prosimy Zamawiajaćego o określenie minimalnej długości warstwy chłonnej prześcieradła.


Pyt. 54.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga aby powierzchnia prześcieradła była jednolicie gładka.


Pyt. 55.

Czy Zamawiający wymaga niepylności, barierowości, czystych warunków produkcji, odporności na rozerwanie i niskiego stopnia adhezji potwierdzonych normą 13795 stosowaną do materiałów tkanych i nietkanych używanych na blokach operacyjnych. Zaakceptowanie takiego rozwiazania będzie skutkować zminimalizowaniem ryzyka rozprzestrzeniania się czynników infekcyjcntych.


Część 11.

Pyt. 56.


Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowe, nielateksowe, higieniczne pokrycie stołu operacyjnego, posiadający chłonny rdzeń. Spód wykonany z nieprzepuszczalnego materiału w rozmiarze 90 cm x 60 cm?
Części 4

Pyt.57.


Poz. 3 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnej części. Zwiększy to konkurencyjność postępowania a Zamawiającemu umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty.
Pytania do wzoru umowy

Pyt. 58.


Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Ponadto strony mogą zmienić ceny wyjątkowo również w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy.”?

Pyt. 59.


Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 7 wzoru umowy po słowach „w ciągu 48 godz.” zostały dodane słowa „przypadających w dni robocze”?

Pyt. 60.


Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 10 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Pyt. 61.


Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Zamiast na fakturze numer umowy i numer zamówienia mogą być umieszczone na specyfikacji dostawy.”?

Pyt. 62.


Zważywszy na treść § 5 ust. 1 i 2 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Pyt. 63.


Dotyczy §3 ust. 7. Biorąc pod uwagę trwałość obrotu gospodarczego oraz dobre obyczaje kupieckie prosimy o następującą modyfikację:

7. W razie stwierdzenia wad lub braków w dostarczonych towarach Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę w formie określonej w p. 3., a Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 2 dni od otrzymania zawiadomienia dostarczyć brakujące towary lub zamienić wadliwe towary na wolne od wad. W razie sporu o zasadność reklamacji dotyczących wad jakościowych, jeżeli wadliwość ta będzie potwierdzona ekspertyzą niezależnej odpowiedniej upoważnionej instytucji lub upoważnionego rzeczoznawcy Wykonawca jest zobowiązany do wymiany wadliwego towaru na pozbawiony wad w ciągu 2 dni od chwili otrzymania ekspertyzy.

Jednocześnie wnosimy, by termin w ust.7 liczony był zgodnie z art. 111 k.c. i wynosił 2 dni zamiast 48 godzin.
Pyt. 64.

Dotyczy §5 ust. 2. Ze względu na wymogi logistyczne oraz pewność i trwałość obrotu gospodarczego prosimy o zmodyfikowanie ww. zapisów na:

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości jednych towarów wymienionych w załączniku nr 1 do umowy z jednoczesnym zwiększeniem ilości innych towarów w ramach niniejszej umowy z zachowaniem wartości brutto zamówienia określonej w § 2. pkt 1, przy czym wartość nabywanego w ten sposób przedmiotu umowy nie przekroczy 30% wartości danej pozycji w pakiecie


Pyt. 65.

Dotyczy §8. Ze względu na okres trwania umowy (24 miesiące) i pewność obrotu gospodarczego prosimy o wprowadzenie do §8 wzoru umowy zapisów:

Strony dopuszczają możliwość zmiany wartości (ceny) w przypadku:

a. zmiany stawki podatku VAT obejmującej przedmiot zamówienia, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian,

b. rażącej zmiany cen przedmiotu zamówienia ,

c. zmian stawek opłat celnych wynikających z przepisów prawa, obejmujących towar importowany,

d. zastosowania waloryzacji cen z tym, że waloryzacja nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy.

e. waloryzacja cen przedmiotu zamówienia może zostać dokonana o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa GUS za ostatni kwartał.

f. w przypadku przekraczającej zmiany o 3% średniego kursu NBP walut Euro lub USD w stosunku do średniego kursu NBP walut Euro lub USD z dnia zawarcia umowy.


Dotyczy Rozdziału III SIWZ.

Pyt. 66.


Zamawiający wymaga dostarczenia próbek następujących towarów do dokonania oceny jakościowej.

Prosimy o wyjaśnienia na podstawie jakich obiektywnych wzorców będzie oceniał próbki oraz która próbka w poszczególnych właściwościach użytkowych jak np. miękkość i gładkość materiału, sposób złożenia brzegów i brak wystających nitek, przepuszczalność powietrza, struktura materiału i pylenie, swoboda ruchów i układalność, sposób złożenia brzegów i brak wystających nitek, spoistość, odporność na przenikanie cieczy, chłonność, rozwarstwianie warstwy chłonnej itp. otrzyma maksymalna ilość pkt., która np. 1 pkt. a która 0 pkt.? Zapisy znajdujące się w SIWZ tj. iż ,, Największą liczbę punktów uzyskają produkty najbardziej miękkie i spoiste, najlepiej wchłaniające płyny i odporne na przenikanie cieczy, najmniej śliskie i nie rozwarstwiające się pod wpływem użytkowania, najbardziej odporne na rozdarcia, nie pylące przy rozkładaniu” są zbyt enigmatyczne i naszym zdaniem rodzą uzasadnione obawy o arbitralne działania Zamawiającego podczas oceny złożonych ofert, tym bardziej, że ocena jakościowa stanowi aż 50% kryterium oceny ofert!!!


Zamawiający udziela na te pytania następujących odpowiedzi:

Odp.1.


Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw opisany w pytaniu.

Odp. 2.


Nie, Zamawiający nie dopuszcza serwety opisanej w pytaniu.

Odp. 3.


Nie, Zamawiający nie dopuszcza zestawu opisanego w pytaniu.

Odp. 4.


Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw opisany w pytaniu.

Odp. 5.


Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw opisany w pytaniu.

Odp. 6.


Tak, Zamawiający dopuszcza serwetę opisaną w pytaniu.

Odp. 7.


Nie, Zamawiający nie dopuszcza zestawu opisanego w pytaniu.

Odp. 8.


Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw opisany w pytaniu.

Odp. 9.


Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw opisany w pytaniu.

Odp. 10.


Nie, Zamawiający nie dopuszcza serwety opisanej w pytaniu.

Odp. 11.


Tak, Zamawiający dopuszcza oba zestawy opisane w pytaniu.

Odp. 12.


Nie, Zamawiający nie dopuszcza zestawu opisanego w pytaniu.

Odp. 13.


Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw opisany w pytaniu.

Odp. 14.


Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw opisany w pytaniu.

Odp. 15.


Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw opisany w pytaniu.

Odp. 16.


Nie, Zamawiający nie dopuszcza zestawu opisanego w pytaniu.

Odp. 17.


Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw opisany w pytaniu.

Odp. 18.


Tak, Zamawiający dopuszcza oba zestawy opisane w pytaniu.

Odp. 19.


Tak, Zamawiający dopuszcza fartuch o gramaturze 30 g/m2 .

Odp. 20.


Nie, Zamawiający nie wyraża zgody o wyłączenie wymienionej pozycji z danej części.

Odp. 21.


Tak, Zamawiający dopuszcza podkład opisany w pytaniu.

Odp. 22.


Tak, Zamawiający dopuszcza podkład opisany w pytaniu.

Odp. 23.


Tak, Zamawiający dopuszcza podkład opisany w pytaniu.

Odp. 24.


Nie, Zamawiający nie dopuszcza podkładu opisanego w pytaniu.

Odp. 25.


Tak, Zamawiający dopuszcza podkład opisany w pytaniu.

Odp. 26.


Tak, Zamawiający dopuszcza fartuch opisany w pytaniu.

Odp. 27.


Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw opisany w pytaniu.

Odp. 28.


Zapis o zmianie ceny brutto w wyniku zmiany podatku Vat znajduje się w §2 ust. 4 ogólnych warunków umowy.

Odp. 29.


Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw opisany w pytaniu.

Odp. 30.


Tak, Zamawiający dopuszcza serwetę opisaną w pytaniu.

Odp. 31.


Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw opisany w pytaniu.

Odp. 32.


Nie, Zamawiający nie dopuszcza kieszeni opisanych w pytaniu.

Odp. 33.


Tak, Zamawiający dopuszcza obłożenie opisanego w pytaniu.

Odp. 34.


Zamawiający wyjaśnia, że rzep może, ale nie musi zawierać nitki kontrastującej RTG.

Odp. 35.


Nie, Zamawiający nie dopuszcza zestawu z serwetą opisaną w pytaniu.

Odp. 36.


Nie, Zamawiający nie dopuszcza zestawu opisanego w pytaniu.

Odp. 37.


Nie, Zamawiający nie dopuszcza zestawu opisanego w pytaniu.

Odp. 38.


Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw opisany w pytaniu.

Odp. 39.


Tak, Zamawiający dopuszcza serwetę opisaną w pytaniu.

Odp. 40.


Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie proponowanych pozycji z danej części.

Odp. 41.


Zamawiający wymaga, aby koszule wykonane były z białej nieprzejrzystej włókniny.

Odp. 42.


Zamawiający wymaga, aby ubrania chirurgiczne były wykonane z włókniny kryjącej i dopuszcza włókninę opisaną w pytaniu.

Odp. 43.


Zamawiający ma na myśli kapcie w formie klapek z usztywnioną podeszwą.

Odp. 44.


Tak, Zamawiający dopuszcza podkłady opisane w pytaniu.

Odp.45.


Zamawiający nie stawia takiego wymagania.

Odp. 46.


Zamawiający dopuszcza zapięcie opisane w pytaniu.

Odp. 47.


Zamawiający dopuszcza fartuchy klejone.

Odp. 48.


Zamawiający dopuszcza opakowanie opisane w pytaniu.

Odp. 49.


Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw opisany w pytaniu.

Odp. 50.


Tak, Zamawiający dopuszcza podkład opisany w pytaniu.

Odp. 51.


Zamawiający dopuszcza serwetę opisaną w pytaniu.

Odp. 52.


Zamawiający dopuszcza podkład opisany w pytaniu.

Odp. 53.


Warstwa chłonna powinna obejmować całą powierzchnię podkładu z wyłączeniem marginesów.

Odp. 54.


Zamawiający dopuszcza podkład opisany w pytaniu.

Odp. 55.


Zgodnie z rozdziałem VI SIWZ: obłożenia chirurgiczne, fartuchy i odzież będąca przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania normy PN-EN 13795.

Odp. 56.


Tak, Zamawiający dopuszcza prześcieradła opisane w pytaniu.

Odp. 57.


Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnej części.

Odp. 58.


Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w umowie.

Odp. 59.


Zamawiający zgadza się na wprowadzenie proponowanego przez Wykonawcę zapisu.

Treść § 3. ust. 7 po zmianie:

W razie stwierdzenia wad lub braków w dostarczonych towarach Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę w formie określonej w p. 3., a Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia dostarczyć brakujące towary lub zamienić wadliwe towary na wolne od wad.”

Odp. 60.


Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w umowie.

Odp. 61


Zamawiający zgadza się na wprowadzenie proponowanego przez Wykonawcę zapisu.

Treść § 4. ust. 1. po zmianie:

Należność za dostarczone towary Zamawiający będzie opłacał przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu ...... dni od daty każdorazowej dostawy i dostarczenia faktury. Na fakturze lub specyfikacji dostawy Wykonawca wpisuje numer umowy i numer zamówienia nadany przez Zamawiającego”.

Odp. 62.


Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w § 5. ust. 1 wzoru umowy.

Treść po zmianie:



Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu niektórych towarów, jednak nie więcej niż do 40% wartości umowy, bądź do zmiany ilości poszczególnych towarów spośród wymienionych w Załączniku nr 1 w przypadku:

  • zmiany procedury medycznej związanej z potrzebami szpitala;

  • zmiany liczby pacjentów przyjmowanych przez szpital.”

Odp. 63.

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów w umowie.

Dopuszczona zmiana: patrz odp. 59.

Odp. 64.


Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów w umowie.

Odp. 65.


Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów w umowie.

Odp.66.


Metodą badań będzie metoda organoleptyczna.

Zamawiający podczas badania próbek nie będzie odnosił się do wzorca. Badane parametry próbek będą porównane między sobą. Ocena zostanie dokonana indywidualnie zgodnie z normą PN-EN 13795-1 Załącznik A.


Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Pobieranie 366 Kb.

Share with your friends:
1   2




©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna