Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we WrocławiuPobieranie 37,76 Kb.
Data14.02.2018
Rozmiar37,76 Kb.Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

52-114 Wrocław, ul. Warszawska 2

tel. 71/377-41-00, fax. 71/346-51-72

www.falkiewicza.internetdsl.pl , szpital@falkiewicza.internetdsl.pl

Regon 931082610, NIP 899-222-79-39

________________________________________________________________________

Wrocław dnia 23.12.2015 r.


Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:  1. Dyżurów medycznych w oddziałach:

neonatologicznym, chorób wewnętrznych i geriatrii , ginekologiczno-położniczym, pediatryczno - reumatologicznym oraz dziale anestezjologii.

Zgodnie z przyjętymi w Warunkach Konkursu kryteriami oceny ofert zostały przyjęte niżej wymienione oferty:

Oferta złożona przez firmę WAB spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 22 A 58- 340Głuszyca, na dyżury medyczne w oddziale pediatryczno- reumatologicznym, neonatologicznym oraz w dziale anestezjologii.

Oferta złożona przez Bogumiłę Hofman prowadzącą Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską przy ul. Rogowskiej 108/6 54-440 Wrocław na pełnienie dyżurów medycznych w oddziale neonatologicznym.

Oferta złożona przez Grażynę Kupiec – Podgórni prowadzącą Prywatną Praktykę Lekarską przy ul. Kruczej 39/7 53-410 Wrocław na pełnienie dyżurów medycznych w oddziale neonatologicznym.

Oferta złożona przez Franciszka Gajdę prowadzącego Indywidualną Praktykę Lekarską przy ul. Porzeczkowej 21 55-080 Smolec. ./dyżury ginekologiczne/

Oferta złożona przez Julitę Porwolik prowadzącą Indywidualną Praktykę Lekarską przy ul. M. C Skłodowskiej 15 50-381 Wrocław ./dyżury neonatologiczne/

Oferta złożona przez Dariusza Sroczka prowadzącego Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską przy ul. Iwaszkiewicza 55/3 55-200 Oława. ./dyżury ginekologiczne/

Oferta złożona przez Aleksandra Gruszkę specjalistyczną prowadzącego Indywidualną Praktykę Lekarską przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 7A/8 52-204 Wrocław /dyżury pediatryczne/.

Oferta złożona przez Andrzeja Domańskiego prowadzącego Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską przy ul. Mielczarskiego 40 51-663 Wrocław. /dyżury anestezjologiczne/.

Oferta złożona przez Macieja Raczko prowadzącego Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską przy ul. Popowickiej 86/2 54-238 Wrocław na pełnienie dyżurów medycznych w dziale anestezjologii.

Oferta złożona przez Krzysztofa Lewandowskiego prowadzącego Praktykę Lekarską przy Al.Gen.J.Hallera 190/2153-203 Wrocław./dyżury anestezjologiczne/

Oferta złożona przez Pawła Kalinowskiego prowadzącego Prywatną Praktykę Lekarską przy ul. Potokowej 33A/16 54-105 Wrocław./dyżury anestezjologiczne/

Oferta złożona przez Katarzynę Patrzałek prowadzącą Prywatną Praktykę Lekarską przy ul. Grabiszyńskiej 212/47 53-234 Wrocław./dyżury anestezjologiczne/+ świadczenie usług medycznych

Oferta złożona przez Alinę Dąbrowską prowadzącą Praktykę Lekarską Ogólną przy ul. Głównej 88/20 54-061 Wrocław./dyżury anestezjologiczne/

Oferta złożona przez Marka Wełnę prowadzącego Indywidualną Praktykę Lekarską przy ul. Tęczowej 68/3a 53-603 Wrocław./dyżury anestezjologiczne/

Oferta złożona przez Michała Niemczuka , prowadzącą Indywidualną Praktykę Lekarską przy ul. Matejki 11/1, 58-500 Wrocław./dyżury anestezjologiczne/.

Oferta złożona przez Annę Surmę Ćwiczeń prowadzącą Praktykę Lekarską Ogólną przy ul. Okrzei 12/1 51-676 Wrocław /dyżury anestezjologiczne/..

Oferta złożona przez Marka Kaczmerka , prowadzącą Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską przy ul. Semaforowej 89/4 52-115 Wrocław./dyżury anestezjologiczne/.

Oferta złożona przez Agnieszkę Zamirowską , prowadzącą Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską przy ul. A.Orłowskiego 10, 52-637 Wrocław./dyżury anestezjologiczne/.

Oferta złożona przez Monikę Wachowiak prowadzącą Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską przy ul.J.Lompy 29/4 50-308 Wrocław./ dyżury anestezjologiczne/

Oferta złożona przez Jacka Zwierzchowskiego prowadzącego Specjalistyczną Praktykę Lekarską przy ul.Pasteura 11/2 50-367 Wrocław./ dyżury anestezjologiczne

Oferta złożona przez Monikę Paszkiewicz prowadzącą Specjalistyczną Praktykę Lekarską przy ul. Chabrowej 52-200 Wysoka / dyżury anestezjologiczne/

Oferta złożona przez Małgorzatę Kortianek, prowadzącą Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską przy ul. Karmelkowej 42a, 52-436 Wrocław./dyżury anestezjologiczne/

Oferta złożona przez Hannę Malik, prowadzącą Indywidualną Praktykę Lekarską przy ul. Ks.Dz.W.Bohenka 4.55-100 Trzebnica/dyżury anestezjologiczne/

Oferta złożona przez Tomczyk prowadzącą Indywidualną Praktykę Lekarską w miejscu 53-604 Wrocław ul. Pawłowa 10/4/ dyżury ginekologiczne/.

Oferta złożona przez Agatę Drożdż , prowadzącą Indywidualną Praktykę Lekarską przy ul. Sienkiewicza 33/9, 50-349 Wrocław./dyżury anestezjologiczne/.

Oferta złożona przez Teresę Jabłońską prowadzącą Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską przy ul. Akacjowej 6 w Zernikach Wrocławskich na pełnienie dyżurów medycznych w oddziale neonatologicznym.

Oferta złożona przez Andrzeja Kmiecika prowadzącego Indywidualną Praktykę Lekarską przy ul. Tysiąclecia 3/32 42-700 Lubliniec./dyżury anestezjologiczne/

Oferta złożona przez Krystiana Karbowskiego prowadzącego Indywidualną Praktykę Lekarską przy ul. Gajowickiej 82/15 53-422 Wrocław./dyżury anestezjologiczne/

Oferta złożona przez Małgorzatę Podwikę Baj prowadzącą Indywidualną Praktykę Lekarską przy ul. Jaworowej 3 55-200 Oława Marcinkowice/ dyżury pediatryczne /


  1. Konsultacji specjalistycznych:

  • neurologicznych, kardiologicznych + USG serca, chirurgicznych + wkłucia centralne, USG i RTG noworodków, neurologopedyczne w oddziale neonatologicznym i oddziale pediatryczno – reumatologicznym, ginekologiczno - położniczym

  • chirurgicznych + operacje interwencyjne w oddziale ginekologiczno-położniczym.

  • laryngologicznych, okulistycznych, dermatologicznych, endokrynologicznych, ortopedycznych, nefrologicznych, chirurgicznych, neurologicznych, psychologicznych, psychiatrycznych, pulmonologicznych, urologicznych, onkologicznych, genetycznych, w oddziałach szpitalnych,

Zgodnie z przyjętymi w Warunkach Konkursu kryteriami oceny ofert zostały przyjęte niżej wymienione oferty:
Oferta złożona przez Paulinę Rychard prowadzącą Praktykę Lekarską przy ul. Semafororowej 41/4 52-115 Wrocław /konsultacje neurologiczne/

Oferta złożona przez Halinę Korczowską prowadzącą Praktykę Lekarską Specjalistyczną przy ul. Poprzecznej 1 55-015 Radwanice /konsultacje neurologiczne/.

Oferta złożona przez Józefa Wawro prowadzącego Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską przy ul. Rodakowskiego 20/2 51-637 Wrocław./konsultacje USG, RTG oddział neonatologiczny ,pediatryczno-reumatologiczny/.

Oferta złożona przez Iwonę Krzemińską prowadzącą Prywatną Praktykę Laryngologiczną przy ul. Glinianej 32/34 50-525 Wrocław /konsultacje laryngologiczne/

Oferta złożona przez Magdalenę Batorzyńską - Milach prowadzącą Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską przy ul. S. Moniuszki 4 51-610 Wrocław./konsultacje laryngologiczne .

Oferta złożona przez Elżbietę Kukawczyńską Przychodnia Specjalistyczna „ECHO-MED.” s.c. NZOZ Elżbieta Kukawczynska Piotr Kołtowski przy ul. Kamieńskiego 225, 51-126 Wrocław./konsultacje kardiologiczne oddz. neonatologiczny, pediatryczno-reumatologiczny./

Oferta złożona przez lek. Annę Wiśniowską-Dolny prowadzącą Praktykę Okulistyczną przy ul. Smoczej 30 51-520 Wrocław / konsultacje okulistyczne/

Oferta złożona przez Marię Turską prowadzącą Okulistyczną Praktykę Lekarską przy ul. Kunickiego 21 54-616 Wrocław / konsultacje okulistyczne/.

Oferta złożona przez Dorotę Polak-Jonkisz prowadzącą Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską przy ul Celtyckiej 4 54-153 Wrocław/konsultacje nefrologiczne/.

Oferta złożona przez Beatę Jędrzejczyk-Góral prowadzącą Gabinet Neurologii Dziecięcej „NEURON” przy ul. Komuny Paryskiej 8 50-451 Wrocław./konsultacje neurologiczne- oddz. neonatologiczny i pediatryczno-reumatologiczny/

Oferta złożona przez Dariusza Patkowskiego prowadzącego Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską przy ul. Polnej 5 55-080 Małkowice./ konsultacje chirurgiczne + wkłucia centralne/ oddział neonatologiczny i pediatryczno - reumatologiczny /

Oferta złożona przez Martę Łysoń prowadzącą Prywatną Praktykę Psychologiczną przy ul Koreańskiej 9b/7 Wrocław/konsultacje psychologiczne/.

Oferta złożona przez Iwonę Jurkanis prowadzącą Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską przy ul Dzierżonia 6 52-413 Wrocław/konsultacje laryngologiczne/

Oferta złożona przez Antoniego Brańskiego prowadzącego Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską we Wrocławiu przy ul. Grunwaldzkiej 19/2 we Wrocławiu./ konsultacje psychiatryczne w oddziałach szpitalnych/

Oferta nr złożona przez Ludwika Roszkowskiego prowadzącego Wyjazdową Pomoc Lekarską ul. Sukielnicka 54-311 Wrocław / konsultacje chirurgiczne/

Oferta złożona przez Lek. Roberta Śmigla prowadzącego Gabinet Lekarski w Szymanowie przy ul. Szybowcowej 4 / badania genetyczne/ /oddział pediatryczno-reumatologiczny i neonatologiczny/

Oferta złożona przez Mariusza Sidora prowadzącego działalność gospodarczą pod

nazwą Praktyka Lekarska Specjalistyczna we Wrocławiu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziale ginekologiczno położniczym.

Oferta złożona przez Dariusza Sroczka prowadzącego Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską przy ul. Iwaszkiewicza 55/3 55-200 Oława. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziale ginekologiczno położniczym.

Oferta złożona przez Elżbietę Kowalską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą NZOZ Gabinet Ginekologiczno-położniczy ul. Komandorska 53 G/1B 53-342 Wrocław na udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziale ginekologiczno położniczym.

  1. Badań cytogenetycznych w oddziale ginekologiczno – położniczym.

Zgodnie z przyjętymi w Warunkach Konkursu kryteriami oceny ofert została przyjęta niżej wymieniona oferta:
Oferta złożona przez Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii w Łodzi ul. Pomorska 251 92-213 Łódź na badania cytogenetyczne.
4. Badań diagnostycznych w oddziałach szpitalnych:

- Tomografia komputerowa

- Rezonans magnetyczny

Zgodnie z przyjętymi w Warunkach Konkursu kryteriami oceny ofert została przyjęta niżej wymieniona oferta:

Oferta złożona przez LUXMED Diagnostyka Sp..z o.o. ul. Postępu 21C 02-676 Warszawa /na badania diagnostyczne TK, MR ./

Zgodnie z przyjętymi w Warunkach Konkursu kryteriami oceny ofert nie została przyjęta niżej wymieniona oferta ze względu na zbyt wysokie ceny za badania

Oferta złożona przez AFFIDEA Sp.z o.o. ul. Mokotowska 49 00-524 Warszawa / na badania diagnostyczne TK , MR /  1. Porady:

  • diabetologiczne w pionie ginekologiczno-położniczym,

  • diabetologiczne w poradni ginekologiczno-położniczej,

  • geriatryczne w poradni geriatrycznej,

Zgodnie z przyjętymi w Warunkach Konkursu kryteriami oceny ofert zostały przyjęte niżej wymienione oferty:


Oferta złożona przez Beatę Wronę-Bąk prowadzącą Prywatny Gabinet Lekarski przy ul. Żelaznej 34, 53-427 Wrocław. /Porady diabetologiczne w poradni ginekologiczno-położniczej i konsultacje diabetologiczne w pionie ginekologiczno-położniczym/.

Oferta złożona przez Lek. Katarzynę Nowak prowadzącą Prywatną Praktykę Lekarską ul. Zaporoska 83/5 53-415 Wrocław / porady geriatryczne/

Oferta złożona przez Lek. Dorotę Mielcarek prowadzącą Indywidualną Praktykę Lekarską przy ul. Generała Hallera 104/7 / porady geriatryczne/

Oferta złożona przez Lek. Marię Tomkowid prowadzącą Prywatną Praktykę Lekarską we Wrocławiu ul. Leopolda Staffa 6A /porady geriatryczne/

Oferta złożona przez Lek. Marzannę Sikorę prowadzącą Indywidualną Praktykę Lekarską przy ul. Sterowcowej 10/3 54-130 Wrocław / porady geriatryczne/

………………………………………….…Dyrektor

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna