Szpital Powiatowy im dr Tytusa Chałubińskiego w ZakopanemPobieranie 1,66 Mb.
Strona2/2
Data21.11.2017
Rozmiar1,66 Mb.
1   2

FORMULARZ

OFERTY PRZETARGOWEJ

Odpowiadając na ogłoszone postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem na: „Dostawę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku” zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ składam niniejszą ofertę

    1. Niniejszą ofertę składam jako samodzielny Wykonawca *

    2. Niniejszą ofertę składamy wspólnie (Konsorcjum Firm) zgodnie w warunkami określonymi w punkcie 13.6. SIWZ *


* niepotrzebne skreślić

W przypadku wyboru punktu 1) poniżej należy podać dane Wykonawcy

W przypadku wyboru punktu 2) powyżej, tj. składania oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców (konsorcjum Firm), poniżej należy podać dane pełnomocnika (lidera konsorcjum) zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 13.6.4) SIWZ

Nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................................


.......................................................................................................................
Adres siedziby: ul. .............................................. miejscowość: ………………..………….
kod: ............................................ województwo: ……………………………
Nr telefonu: ................................................... Nr faksu: .......................................
NIP: ................................................... Regon: .......................................
e-mail: ................................................... www: .......................................

Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na powyższy adres oraz podane dane.

PAKIET – Nr 1
1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 1 określonym w punkcie 3.9 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Rękawice lateksowe diagnostyczne (z pudrem) – rozmiar S – a 100 szt.

Op.

130

2.

Rękawice nitrylowe diagnostyczne (bez pudru) kolor zielony, niebieski, inny – rozmiar S:

– a 100 szt. (3,400 op.)*

lub

– a 200 szt. (1.700 op.)** W składanej ofercie niepotrzebne skreślić

Op.

3.400*

lub


1.700*

3.

Rękawice lateksowe diagnostyczne (z pudrem) – rozmiar M – a 100 szt.

Op.

130

4.

Rękawice nitrylowe diagnostyczne (bez pudru) kolor zielony, niebieski, inny – rozmiar M:

– a 100 szt. (4.800 op.)*

lub

– a 200 szt. (2.400 op.)** W składanej ofercie niepotrzebne skreślić

Op.

4.800*

lub


2.400*

5.

Rękawice lateksowe diagnostyczne (z pudrem) – rozmiar L – a 100 szt.

Op.

130

6.

Rękawice nitrylowe diagnostyczne (bez pudru) kolor zielony, niebieski, inny – rozmiar L i XL:

– a 100 szt. (2.000 op.)*

lub

– a 200 szt. (1.000 op.)** W składanej ofercie niepotrzebne skreślić

Op.

2.000*

lub


1.000*

7.

Rekawice foliowe jednorazowe: uniwersalne lub damskie małe i męskie duże – a 100 szt.

Op.

1.000

8.

Rękawice nitrylowe z przedłużonym mankietem (min. 10 cm)

bezlateksowe, bezpudrowe, chlorowane, rozciągliwe, elastyczne, powierzchnia teksturowana lub teksturowana końcówka palców. Rozmiar S, M, L. Kolorowe (nie białe). A-100 sztOp.

30Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 2


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 2 określonym w punkcie 3.10 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Igły jednorazowego użytku – 0,5 x 25 – a 100 szt.

Op.

300

2.

Igły jednorazowego użytku – 0,6 x 30 – a 100 szt.

Op.

200

3.

Igły jednorazowego użytku – 0,7 x 30 – a 100 szt.

Op.

200

4.

Igły jednorazowego użytku – 0,8 x 40 – a 100 szt.

Op.

400

5.

Igły jednorazowego użytku – 0,9 x 40 – a 100 szt.

Op.

300

6.

Igła jednorazowego użytku – 1,1 x 40 – a 100 szt.

Op.

100

7.

Igły jednorazowego użytku – 1,2 x 40 – a 100 szt.

Op.

1.700Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 3


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 3 określonym w punkcie 3.11 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Kaniula dożylna 0,6 opakowanie typu bezpiecznego TYVECK lub typu Pack, wykonane z PTFE lub FEP lub PUR ze zdejmowanym lub bez zdejmowanego elementu ułatwiającego wprowadzanie.

Szt.

2.200

2.

Kaniula dożylna 0,7 opakowanie typu bezpiecznego TYVECK lub typu Pack, wykonane z PTFE lub FEP lub PUR ze zdejmowanym lub bez zdejmowanego elementu ułatwiającego wprowadzanie.

Szt.

2.000

3.

Kaniula dożylna 0,8 lub 0,9 (G22) opakowanie typu bezpiecznego TYVECK lub typu Pack, wykonane z PTFE lub FEP lub PUR.

Szt.

8.000

4.

Kaniula dożylna 1,0 lub 1,1 (G20) opakowanie typu bezpiecznego TYVECK lub typu Pack, wykonane z PTFE lub FEP lub PUR.

Szt.

22.000

5.

Kaniula dożylna 1,2 lub 1,3 (G18) opakowanie typu bezpiecznego TYVECK lub typu Pack, wykonane z PTFE lub FEP lub PUR.

Szt.

9000

6.

Kaniula dożylna od 1,4-1,5 do 2,0-2,1 opakowanie typu bezpiecznego TYVECK lub typu Pack, wykonane z PTFE lub FEP lub PUR.

Szt.

500Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 4


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 4 określonym w punkcie 3.12 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Przyrządy do przetaczania krwi bez igły, opakowanie folia + papier, wielkość komory min. 9.

Szt.

3.100

2.

Przyrządy do przetaczania płynów bez igły, opakowanie folia + papier, wielkość komory min. 4,5.

Szt.

70.000Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 5


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 5 określonym w punkcie 3.13 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Strzykawki jednorazowe 2-3 ml – a 100 szt.

Op.

800

2.

Strzykawki jednorazowe 5-6 ml – a 100 szt.

Op.

750

3.

Strzykawki jednorazowe 10-12 ml – a 100 szt.

Op.

600

4.

Strzykawki jednorazowe 20-24 ml

– a 100 szt. (600 op.)*

lub

– a 80 szt. (750 op.)*lub

– a 50 szt. (1.200 op.)** W składanej ofercie niepotrzebne skreślić

Op.

600*

lub


750*

lub


1.200*

5.

Strzykawki jednorazowe 50/60 ml do pomp infuzyjnych z łącznikiem stożkowym Luer-Lock, skalą pomiarową o dokładności pomiaru 1 ml, sterylne.

Szt.

10.000

6.

Strzykawki jednorazowe 50/60 ml do cewników.

Szt.

4.000Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 6


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 6 określonym w punkcie 3.14 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Rękaw foliowo - papierowy 5 cm x 200 m.

Szt.

15

2.

Rękaw foliowo - papierowy 10 cm x 200 m.

Szt.

75

3.

Rękaw foliowo - papierowy 15 cm x 200 m.

Szt.

70

4.

Rękaw foliowo - papierowy 20-21 cm x 200 m.

Szt.

45

5.

Rękaw foliowo - papierowy 25 cm x 200 m.

Szt.

20

6.

Rękaw foliowo - papierowy 30 cm x 200 m.

Szt.

10

7.

Rękaw foliowo – papierowy 35-40 x 200 m.

Szt.

6

8.

Torebki osłonowe (przeciwpyłowe) 300 x 500 mm

Szt.

1.000

9.

Torebki osłonowe (przeciwpyłowe) 600 x 750 – 760 mm

Szt.

1.000Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 7


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 7 określonym w punkcie 3.15 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Papier krepowy (biały lub zielony) 120 cm x 120 cm i 100 cm x 100 cm i 80 cm x 80 cm

Szt.

15.000

2.

Włóknina sterylizacyjna 120 x 120 cm – a 100 szt.

Op.

30

3.

Włóknina sterylizacyjna 100 x 100 cm – a 250 szt.

Op.

12Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 8


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 8 określonym w punkcie 3.16 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Taśma do sterylizacji gazowej ze wskaźnikiem o wymiarach 19 mm x 50 m.

Szt.

20

2.

Test symulacyjny Bowie-Dick sterylizacja parowa.

Szt.

750

3.

Test do PCD klasy 6 sterylizacja parowa, na 5,3 i 7 minut + 1 przyrząd na 500 sztuk testów.

Szt.

8.000

4.

Test do kontroli wsadu (do sterylizacji tlenkiem etylenu) klasa 6.

Szt.

500

5.

Test biologiczny o szybkim odczycie do kontroli sterylizacji tlenku etylenu.

Szt.

500

6.

Test do kontroli skuteczności mycia w myjni-dezynfektorach.

Szt.

5.200

7.

Test biologiczny o szybkim odczycie do kontroli skuteczności sterylizacji parowej.

Szt.

1.000

8.

Test skuteczności dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze 93 stopni 10 minut.

Szt.

5.200

9..

Naboje z tlenkiem etylenu typ „4-134”.

Szt

350

10.

Plomba ze wskaźnikiem do kontenerów.

Szt.

500

11.

Filtry do kontenera jednorazowe okrągłe z otworem w środku, średnica zewnętrzna 19 cm.

Szt.

500

12.

Taśma ze wskaźnikiem do pary 19 mm x 50 m.

Szt

300

13.

Test kontroli zgrzewu.

Szt.

750

14.

Test kontroli pakietu klasy 6 na 5,3 i 7 minut sterylizacja parowa

Szt

25.000Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 9


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 9 określonym w punkcie 3.17 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Papier do videoprintera USG K 61 B czarno – biały do wywoływarki Mitshubishi.

Szt.

150

2.

Papier do videopirtera USG UPP-84HG czarno – biały 84 x 12,5 mm.

Szt.

80

3.

Żel do USG (1 op. = 500 g).

Op.

400

4.

Żel do EKG (1 op. = 500 g).

Op.

100

5.

Papier do videoprintera UPP 210 HD 210 x 25 m

Szt

10Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 10


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 10 określonym w punkcie 3.18 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Cewnik Foley’a rozmiar od 6 – 26 wykonany z silikonu lub sylikonowany.

Szt.

4.000

2.

Szpatułki drewniane – a 100 szt.

Op.

200

3.

Ostrza wymienne rozmiar od 10 – 24 – a 100 szt.

Op.

220

4.

Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z 1 otworem centralnym oraz 2 naprzemianległymi rozmiar od 4 – 20 o długość 60 cm lub lub Ch6-22 o długości 40cm dla rozmiarów CH12 o długości 60cm.

Szt.

20.000

5.

Zaciskacz do pępowiny.

Szt.

2.200

6.

Opaski identyfikacyjne noworodka.

Szt.

3.500

7.

Rurka intubacyjna z balonem do rozmiaru 4 włącznie pediatryczne bez mankietu natomiast pozostałe rozmiary z mankietem uszczelniającym, rozmiar od 2 – 10.

Szt.

2.000

8.

Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 8F/20 (co odpowiada rozmiarowi 14G dystalny, 18G środkowy i 18G/20 proksydialny) – trzykanałowy – a 1 szt.

Szt.

300

9.

Dreny Redona rozmiar od 10 – 18 o długości 70-80 cm.

Szt.

1.900

10.

Butelka Redona 400 ml niesterylna.

Szt.

3.000

11.

Pojemnik na mocz 2l z upustem – worek.

Szt.

5.500

12.

Fartuchy foliowe do chirurgicznego mycia rąk – a 100 szt.

Op.

80

13.

Kanka doodbytnicza dla dorosłych o rozmiarze 10 mm x 300 mm.

Szt.

100

14.

Zestaw do lewatywy bez twardej kanki, koniec dystalny zamknięty lub otwarty posiadający dwa otwory boczne.

Szt.

2.500

15.

Dreny do jamy brzusznej z sylikonowanego tworzywa od 20 – 36.

Szt.

220

16.

Nakładki na butelkę typu Extra Spike z filtrem bakteryjnym i cząsteczkowym, bezlateksowy. Kolor niebieski.

Szt.

6.000

17.

Kieliszek plastikowy jednorazowy – a 75

Op.

600

18.

Wieszak na worki na mocz.

Szt.

200

19.

Zgłębnik żołądkowy rozm. od 6 – 20.

Szt.

1.400

20.

Zatyczki do cewników sterylne.

Szt.

800

21.

Worki na mocz dla niemowląt uniwersalne (lub w wersji dla dziewczynek i chłopców).

Szt.

3.000

22.

Cewnik Tiemana rozmiar od 8 – 22.

Szt.

1.000

23.

Wziernik ginekologiczny jednorazowy rozm S, M, XS.

Szt.

3.000

24.

Spodenki jednorazowe do kolonoskopii.

Szt.

1.400

25.

Rurki tracheostomijne rozmiar od Ø 4 do Ø 8.

Szt.

150

26.

Pieluchy z tetry 80 x 80 cm.

Szt.

900

27.

Ubranie chirurgiczne jednorazowe (bluza + spodnie niesterylne).

Kpl.

1.200

28.

Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi.

Szt.

350

29.

Przyrząd do OCŻ.

Szt.

100

30.

Cewnik Peccera rozmiar od 26-28 do 36-38.

Szt.

50

31.

Szczotka do chirurgicznego mycia rąk wielorazowego użytku przystosowana do sterylizacji.

Szt.

50

32.

Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym rozmiar od 7,0 – 8,5.

Szt.

100

33.

Osłonki lateksowe na głowice USG pudrowane.

Szt.

3.500

34.

Nożyczki do przecinania klemów (zaciskacz pępowiny neonatologiczny).

Szt.

40

35.

Rurka ustno gardłowa w rozmiarach od 2 – 5.

Szt.

500

36.

Wąsy do tlenu długość 5 m.

Szt.

100

37.

Stazy zatrzaskowe z zapinka automatyczną gumową lub stazy automatyczne wykonane z rozciągliwego paska z zapinką z ABS.

Szt.

70

38.

Strzykawka do insuliny z igłą.

Szt

2.400

39.

Cewnik Foleya trójdrożny 18 – 24.

Szt

100

40.

Elektroda do EKG jednorazowa dla dorosłych – a 50 szt.

Op.

1.000

41.

Elektroda do EKG jednorazowa dla dzieci a – 50 szt.

Op.

50

42.

Maska do tlenu z drenem.

Szt.

2.000

43.

Maski tlenowa z nebulizatorem.

Szt

1.500

44.

Maska tlenowa z drenem i rezerwuarem.

Szt.

500

45.

Cewniki do podawania tlenu przez nos 2,0-2,1 m.

Szt.

3.000

46.

Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych do leków światłoczułych.

Szt.

200

47.

Rampa 5 drożna (pieciokranikowa) bez drenu.

Szt.

700

48.

Strzykawka bursztynowa (światłoczuła) 20 ml.

Szt.

300

49.

Strzykawka bursztynowa (światłoczuła) 50 ml.

Szt.

200

50.

Maski krtaniowe rozmiar od nr 3 do 5.

Szt.

100

51.

Rurki krtaniowe rozmiar od nr 3 do 5.

Szt.

10

52.

Przyrząd do transferu leków do worków Viaflo (cytoluer).

Szt.

100

53.

Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych do pomp objętościowych długość wstawki silikonowej 15 - 22 cm.

Szt.

100

54.

Przedłużacz bursztynowy (światłoczuły) długość 150 cm.

Szt.

400

55.

Przyrząd podwójny do resektoskopu i cystoskopu.

Szt.

300

56.

Marker medyczny do znakowania skóry przed operacją.

Szt.

200

57.

Zgłębnik gastrostomijny do przeskórnego karmienia pacjenta rozmiar 18.

Zestaw

20

58.

Strzykawka do gazometrii poj. 2-3 ml z antykoagulantem (heparyna litu).

Szt.

3.500

59.

Test ureazowy do badania obecności bakterii helicobacter pylorii na wilgotno.

Szt.

400

60.

Wziernik jednorazowy uszny do otoskopu

Szt.

2.000

61.

Szczoteczka do wymazów cytologicznych prosta sterylna.

Szt.

1.000

62.

Szkiełka podstawowe matowione grubość 1 mm wymiar 76x26x1.

Szt.

1.000

63.

Termometr bezdotykowy na podczerwień.

Szt.

20

64.

Staza bezlateksowa urywana w zwoju 1 zwój (op.) = 25 – 30 szt

Op.

50

65.

Podkład - prześcieradła podfoliowane w rolkach szerokość 50 i 60 cm długość minimum 80 m kolor zielony i niebieski

Rol.

300Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 11


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 11 określonym w punkcie 3.19 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Koszule jednorazowe chirurgiczne nie sterylne wkładane przez głowę (rozmiar duży L lub XL).

Szt.

5.000

2.

Czepki chirurgiczne jednorazowe na gumce lub wiązane.

Szt.

12.000

3.

Pościel jednorazowa w kompletach (poszwa, poszewka, prześcieradło).

Kpl.

500

4.

Maski chirurgiczne jednorazowe nie sterylne wiązane z trokami.

Szt.

18.000Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 12


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 12 określonym w punkcie 3.20 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Pojemniki jednorazowe na zużyte igły o poj. 0,5 – 0,7 l.

Szt.

2.400

2.

Wiaderka plastikowe na odpady medyczne z pokrywą o poj. 10 l.

Szt.

5.000

3.

Wiaderka plastikowe na odpady medyczne z pokrywą o poj. 20 l.

Szt.

900

4.

Wiaderka plastikowe na odpady medyczne z pokrywą o poj. 5 l.

Szt.

500Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 13


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 13 określonym w punkcie 3.21 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

ZESTAW obłożeń do biodra

Kpl.

150

Sterylne obłożenia operacyjne – wszystkie serwety wykonane z mocnego laminowanego minimum

dwuwarstwowego nieprzemakalnego materiału o następującym składzie:a)

Serweta z wycięciem „U” samoprzylepna 190–250cm x 240–280cm.

Szt.

1

b)

Serweta – prześcieradło 150–180cm x 180–300cm.

Szt.

2

c)

Osłona na kończynę 105–120cm x 30–40cm.

Szt.

1

d)

Kieszeń z przylepcem 30–40cm x 30–40cm.

Szt.

1

e)

Taśma samoprzylepna 8–12cm x 48–52cm.

Szt.

1

f)

Serweta na stolik narzędziowy 140–150cm x 190–210cm.

Szt.

1

UWAGA – Zamawiajacy informuje, że dopuszcza inne zestawy, spełniające minimalne wymagania składu pakietu określone powyżej, a posiadające w swym składzie inne opcje dodatkoweOświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 14


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 14 określonym w punkcie 3.22 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

ZESTAW obłożeń uniwersalny

Kpl.

1.800

Sterylne obłożenia operacyjne – wszystkie serwety wykonane z mocnego laminowanego minimum

dwuwarstwowego nieprzemakalnego materiału o następującym składzie:a)

Serweta – prześcieradło 140–180cm x 170–240cm.

Szt.

2

b)

Serweta z taśmą samoprzylepną 90–110cm x 70–90cm.

Szt.

2

c)

Obłożenie stolika „MAYO” 77–80cm x 142–145cm.

Szt.

1

d)

Taśma samoprzylepna 8–12cm x 48–52cm.

Szt.

1

e)

Serweta na stolik narzędziowy 140–150cm x 190–210cm.

Szt

1

UWAGA – Zamawiajacy informuje, że dopuszcza inne zestawy, spełniające minimalne wymagania składu pakietu określone powyżej, a posiadające w swym składzie inne opcje dodatkoweOświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 15


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 15 określonym w punkcie 3.23 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

ZESTAW obłożeń do artroskopii kolana

Kpl.

300

Sterylne obłożenia operacyjne – wszystkie serwety wykonane z mocnego laminowanego minimum

dwuwarstwowego nieprzemakalnego materiału o następującym składzie:a)

Serweta do operacji kolana z otworem rozciąganym samouszczelniającym 200–245cm x 280–320cm, otwór 5–7cm x 8–10cm lub otwór okrąg.

Szt.

1

b)

Osłona na kończynę 22–40cm x 55–80cm.

Szt.

1

c)

Taśma samoprzylepna 8–12cm x 48–52cm.

Szt.

2

d)

Obłożenie stolika „MAYO” 77–80cm x 142–145cm.

Szt.

1

e)

Serweta na stolik narzędziowy 140–150cm x 190–210cm.

Szt

1

UWAGA – Zamawiajacy informuje, że dopuszcza inne zestawy, spełniające minimalne wymagania składu pakietu określone powyżej, a posiadające w swym składzie inne opcje dodatkoweOświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 16


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 16 określonym w punkcie 3.24 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

ZESTAW obłożeń ginekologiczny

Kpl.

600

Sterylne obłożenia operacyjne – wszystkie serwety wykonane z mocnego laminowanego minimum

dwuwarstwowego nieprzemakalnego materiału o następującym składzie:a)

Serweta 260–290cm x 230–250cm zintegrowana z nogawkami z otworem 9–10cm x 10–15cm i kieszenią do przechowywania płynów.

Szt.

1

b)

Obłożenie stolika „MAYO” 77–80cm x 142–145cm.

Szt.

1

c)

Serweta na stolik narzędziowy 140–150cm x 190–210cm.

Szt

1

UWAGA – Zamawiajacy informuje, że dopuszcza inne zestawy, spełniające minimalne wymagania składu pakietu określone powyżej, a posiadające w swym składzie inne opcje dodatkoweOświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 17


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 17 określonym w punkcie 3.25 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Prześcieradło – serweta – chłonne, minimum dwuwarstwowe, nieprzemakalne, jałowe 200–240 cm x 150–180 cm.

Szt.

300

2.

Serweta – chłonna,minimum dwuwarstwowa nieprzemakalna jałowa 130-160 cm x 90-110 cm.

Szt.

1.600

3.

Serweta – chłonna, minimum dwuwarstwowa nieprzemakalna jałowa z taśmą przylepną 90 -150 cm x 75-100 cm.

Szt.

1.000

4.

Osłona foliowa, sterylna na przewody 200-250 cm x 13-16 cm.

Szt.

600

5.

Kieszonka z taśmą przylepną 28-42 cm x 28-42 cm jałowa.

Szt.

900

6.

Taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm jałowa (+/- 2 cm).

Szt.

700

7.

Osłona na kończynę 100-120 cm x 32-55 cm jałowa.

Szt.

100

8.

Fartuch jednorazowy chirurgiczny z nieprzemakalnymi wstawkami na rękawach i mankietach lub nieprzemakalnymi wstawkami na rękawach i na przodzie fartucha, sterylny, rozmiar XL bądź o długości minimum 150 cm, trzywarstwowy lub wykonany z włókniny SMMS bądź SSMMS bądź SMMMS.

Szt.

5.000

9.

Osłona na aparaturę RTG rozmiar średnica 110-120 cm, foliowa, sterylna.

Szt.

800

10.

Podkład nieprzemakalny 45-50 x 60-75 cm z otworem i przylepcem jałowy.

Szt.

5.000

11.

Podkład nieprzemakalny 45-50 x 60-75 cm bez otworu i przylepcem jałowy.

Szt.

5.000

12.

Ściereczka do wycierania rąk jałowa 30-40 x 30-40 cm.

Szt.

5.000

13.

Fartuch higieniczny niesterylny, rozmiar XL lub uniwersalny.

Szt.

4.000

14.

Folia operacyjna 25-45 cm x 35-46 cm

Szt.

300Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 18


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 18 określonym w punkcie 3.26 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Igła do znieczulenia podpajęczynówkowe rozmiar 22G x 3 ½ (0.70 x 88-90 mm) uchwyt igły ze wskaźnikiem położenia szlifu igły,z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu płynu mózgowo-rdzeniowego.

Szt.

200

2.

Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego rozmiar 25 G x 3 ½ (0,53 x 88-90 mm) uchwyt igły ze wskaźnikiem położenia szlifu igły ,z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu płynu mózgowo-rdzeniowego.

Szt.

400

3.

Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego rozmiar 26G x 3 ½ (0,47 x 88-90 mm) uchwyt igły ze wskaźnikiem położenia szlifu igły,z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu płynu mózgowo-rdzeniowego.

Szt.

200

4.

Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego rozmiar 25G i 27G x 3 ½ x 88-90 mm pencil-point z prowadnicą.

Szt.

800

5.

Igły A 0,7 lub 0,8 x 50 mm, 21G lub 22G x 2” do stymulacji z drenem, kabel elektryczny i dren infuzyjny wychodzący na koncu uchwytu igły, drenik infuzyjny zintegrowany z uchwytem igły, długość drenika infuzyjnego do 50cm.

Szt.

50

6.

Igły A 0,8 x 100 mm, 21G x 4” igła do stymulacji z drenem, kabel elektryczny i dren infuzyjny wychodzący na koncu uchwytu igły, drenik infuzyjny zintegrowany z uchwytem igły, długość drenika infuzyjnego do 50cm.

Szt.

50

7.

Zestaw do ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego (nadoponowego) Igła TUOHY 1,3 mm, dren 18 G Ø 0,85 x 0,45 x 1000 mm (20 G) Filter set

Zestaw

100Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 19


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 19 określonym w punkcie 3.27 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Multipack, składający się z wkładu 200ml, drenu o długości 150 cm i złącza szybkiego napełniania, zestaw w pełni kompatybilny ze strzykawką CT 9000.

Szt.

2.400Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 20


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 20 określonym w punkcie 3.28 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Etykieta samoprzylepna do metkownicy szerokość 2,6 - 3 cm – a 500 metek na rolce ze wskaźnikiem pary (test) - kompatybilna z metkownicami trzyrzędowymi BLITZ. Pasek wskaźnika musi znajdować się w miejscu, które nie jest zadrukowywane przez metkownicę.

Rol.

400Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 21


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 21 określonym w punkcie 3.29 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Papier EKG Ascard III rozmiar 104 x 40 z nadrukiem.

Rol.

100

2.

Papier EKG Ascard IV rozmiar 112 x 25.

Rol.

350

3.

Papier Corometrix 4305 BAO rozmiar 150-152 x 90 minimum 150 kartek.

Bl.

200

4.

Papier do KTG Cadence rozmiar 112 x 90 x 150-160.

Bl.

200

5.

Papier EKG Live Pack 12 rozmiar 107-108 x 23-25.

Rol.

100

6.

Papier KTG Edan F6 rozmiar 150-151 x 100 minimum 150 kartek.

Bl.

100

7.

Papier do analizatora Medtronic rozmiar:

- 110 x 150 x 300 w ilości 60 bl*

lub

- 110 x 150 x 200 w ilości 90 bl** W składanej ofercie niepotrzebne skreślić

Bl.

60*

lub


90*

8.

Papier EKG B 5 60 x 25.

Rol.

100

9.

Papier EKG 80 x 30 z nadrukiem.

Rol.

500

10.

Papier do EKG Live Pack rozmiar 50 x 30 z nadrukiem.

Rol.

200

11.

Papier Delta 3 plus rozmiar 112 x 100 x 300.

Bl.

60Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 22


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 22 określonym w punkcie 3.30 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Siatka chirurgiczna przepuklinowa rozmiar 7,5-10 x 10-15 cm.

Szt.

200

2.

Siatka chirurgiczna przepuklinowa rozmiar 15 x 15 cm (+/- 3 cm).

Szt.

100

3.

Siatka chirurgiczna przepuklinowa rozmiar 20 x 20 cm (+-3 cm)

Szt.

10Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 23


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 23 określonym w punkcie 3.31 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Wymiennik ciepła i wilgoci tzw. „sztuczny nos” charakteryzujący się: skutecznością nawilżania minimum 26 mgH2O/L przy VT = 500 ml, waga do 8 g.

Szt.

300

2.

Wymiennik ciepła i wilgoci Humid-Vent Mini lub równoważny.

Szt.

400Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 24


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 24 określonym w punkcie 3.32 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Wkład workowy do systemu do odsysania pojemność1000ml(spłaszczony kształt) i 2000ml,z zastawką zapobiegająca wypływowi wydzieliny do źródła prózni, z filtrem antybakt. posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący(obrotowy typu schodkowego) oraz duży otwór do pobierania próbek i/lub wsypywania proszku żelującego.

Szt.

1.500

2.

Zestaw do odsysania – wkład workowy + dren zapakowany razem w jednym opakowaniu folia- papier: wkład workowy 1000 ml (spłaszczony kształt) oraz 2000 ml jak w poz 1 oraz dren do odsysania 1,8 m; średnica wew 5,8 zew. 8,3 mm ze stożkowym łącznikiem z przesuwnym regulatorem siły ssania

Szt.

1.000

3.

Dren łączący 300cm,sterylny,1xużytku ,z uniwersalnymi końcówkami lejek-lejek oraz dodatkowo z wyjmowanym łącznikiem prostym.

Szt.

1.500

4.

Dren łączący 300cm,sterylny 1xużytku,z koncówkami lejek+łacznik schodkowy do cewników.

Szt.

100

5.

Koncówka do odsysania typu Yankauer, rozmiar Ch 22 lub Ch 23,bez regulacji siły ssania,sterylna.

Szt.

200

6.

Zestaw do odsysania dren 300cm+kanka Yankauer Ch 22 lub Ch 23 bez regulacji siły ssania, pakowane w jednym opakowaniu lub opakowanie podwójne (wewnętrzne – folia, zewnętrzne – folia/papier), sterylne.

Szt.

600

7.

Cewnik do drenażu opłucnej z ostrym trokarem Ch 24,28,32.

Szt.

10

8.

Filtr do ssaka montowanych na drenie.

Szt.

10Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 25


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 25 określonym w punkcie 3.33 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Końcówki do pipet typu Eppendorf o poj. 5-200 µl.

Szt.

5.000

2.

Końcówki do pipet typu Eppendorf o poj. 100-1000 µl.

Szt.

5.000

3.

Końcówki do pipet typu Eppendorf o poj. 1000-5000 µl

Szt.

1.000

4.

Pipetki Pasteura z polietylenu o poj. 1 ml z podziałką.

Szt.

1.000

5.

Pipetki Pasteura z polietylenu o poj. 3 ml z podziałką.

Szt.

8.000

6.

Kamery z PS lub PMMA z 10 komorami z siatką do analizy osadu moczu.

Szt.

1.200

7.

Pojemnik na mocz o poj 120 ml z zakrętką

Szt.

2.500

8.

Pojemniki na mocz o poj. 60 ml z zakrętką.

Szt.

3.500

9.

Pojemniki na kał z zakrętką z polietylenu z łopatką o poj. 30-60 ml niesterylne.

Szt.

1.500

10.

Pojemniki na kał zakręcane z łopatką, o poj 20-25 ml pakowane indywidualnie sterylne

Szt.

200

11.

Szkiełka podstawowe z ciętymi krawędziami o wym. 76 mm x 26 mm i grub. 1 mm.

Szt.

1.000

12.

Probówki serologiczne z PS o poj. 4-5 ml, średnica 12 mm, długość 75 mm, okrągło denne.

Szt.

80.000

13.

Probówki z polietylenu lub polipropylenu lub polistyrenu okrągłodenne z korkami jałowe o poj. 4-5 ml.

Szt.

2.000

14.

Probówki z polietylenu lub polipropylenu lub polistyrenu okrągłodenne z korkami jałowe o poj. 10-11 ml.

Szt.

2.000

15.

Pojemniki o poj. 120 ml Aseptyczne lub sterylne.

Szt.

3.000

16.

Pojemniki o poj. 60 ml Aseptyczne lub sterylne.

Szt.

3.000

17.

Paski do moczu 8 lub 9 lub 10 parametrowe.

Szt.

600

18.

Pałeczki z drewna o długości 150 mm z wacikiem bawełnianym o średnicy 5 mm jałowe pakowane indywidualnie.

Szt.

8.000

19.

Pałeczki z tworzywa długości 150 mm z wacikiem bawełnianym o średnicy 5 mm jałowe pakowane indywidualnie

Szt

500

20.

Pałeczki z tworzywa sztucznego lub drewna o długości 150 mm z wacikiem bawełnianym lub wiskozowym o średnicy 5 mm w probówce transportowej, jałowe.

Szt.

1.000

21.

Pałeczki z drutu z wacikiem bawełnianym lub wiskozowym w probówce transportowej

Szt.

300

22.

Szalki Petriego o śr.90 mm wys całk. 16 mm z żebrami wentylacyjnymi jałowe e

Szt.

100

23.

Ezy z zakończeniem prostym i oczkiem o poj. 1 µl, jałowe.

Szt.

5.000

24.

Ezy z zakończeniem prostym i oczkiem o poj. 10 µl, jałowe.

Szt.

5.000

25.

Probówki do wirowania moczu z polipropylenu stożkowe podziałka od 0-1 do 10 ml.

Szt.

5.000

26.

Płyty serologiczne jednorazowe do ozn. grup krwi 12 białe.

Szt.

1.000

27.

Probówki typu Eppendorf o poj 1,5 ml z korkiem.

Szt.

30.000

28.

Probówki do liczenia elementów komórkowych (trombocyty, leukocyty).

Szt.

1.200

29.

Naczynka do analizatora Hitach poj. 3 ml.

Szt.

2.000

30.

Naczynka do analizatora Technikcn poj 1,5 ml.

Szt.

1.000

31.

Podłoża transportowe Stuart.

Szt.

7.000

32.

Podłoża transportowe z węglem.

Szt.

1.000

33.

Szkiełka podstawowe 2 mm z matowym polem do opisu.

Szt.

1.000

34.

Pisaki do szkła.

Szt.

100

35.

Pipeta automatyczna 20 - 200 µl trzon autoklawowalny zmienno pojemnościowe.

Szt.

2Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 26


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 26 określonym w punkcie 3.34 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Probówki do surowicy z aktywatorem wykrzepiania o obj. 3-4 ml.

Szt.

15.000

2.

Probówki do surowicy z aktywatorem wykrzepiania o obj. 5-6 ml.

Szt.

20.000

3.

Probówki do surowicy z trombiną o obj. 4-6 ml.

Szt.

8.000

4.

Probówki do morfologii z K2EDTA o obj. 2 ml.

Szt.

30.000

5.

Probówki do kagulologii z 3,2 - 3,8% cytrynianem Na o obj. 1,8 ml.

Szt.

12.500

6.

Probówki do glukozy z NaF i EDTA o obj. 2 m.

Szt.

1.000

7.

Igła systemowa 0,7.

Szt.

5.000

8.

Igła systemowa 0,8.

Szt.

16.000

9.

Igła systemowa 0,8 z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym.

Szt.

2.000

10.

Igła systemowa 0,9.

Szt.

5.000

11.

Igła motylkowa systemowa, z adapterem luer w jednym opakowaniu 0,8 z drenem o długości 17-29 cm.

Szt.

1.000

12.

Uchyt systemowy jednorazowy.

Szt.

40.000

13.

Adapter luer do pobierania krwi np. z kaniul typu venflon.

Szt.

1.000

14.

Probówki do oznaczania OB metodą liniową o obj. 1,6-2,4 ml.

Szt.

5.000

15.

Rurki do oznacznia OB ze skalą do w/w probówek.

Szt.

5.000

16.

Igła systemowa 0,7 – 0,8 z przeziernikiem.

Szt.

4.000

17.

Igła przeciwzakłuciowa o rozmiarze 0,7 lub 0,8.

Szt.

1.000Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 27


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 27 określonym w punkcie 3.35 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Probówki do surowicy, z aktywatorem wykrzepiania (granulat) lub z aktywatorem wykrzepiania i żelem separującym, o obj. 5-7ml o wymiarach 13x100 mm- czerwony lub żółty korek.

Szt.

15.000

2.

Probówki do koagulologii z cytrynianem sodu 3,2% na 1,8 ml krwi o wymiarach 13x75 mm- niebieski korek.

Szt.

2.000

3.

Probówki do morfologii z K3EDTA z przebijalnym korkiem, o obj. 2 ml o wymiarach 13x75 mm.

Szt.

5.000

4.

Probówki do morfologii z K3EDTA z przebijalnym korkiem, o obj. 1 ml o wymiarach 13x75 mm.

Szt.

8.500

5.

Rurki do OB.

Szt.

1.000

6.

Probówki do OB.

Szt.

500

7.

Zestawy do OB.

Szt.

1.000Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 28


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 28 określonym w punkcie 3.36 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Microcuvettes Hemo Cue 201 (1op. = 100 szt)

Op.

6Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 29


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 29 określonym w punkcie 3.37 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Nóż prosty dł. ok. 2,5 cm (grubość wtyku 4mm).

Szt.

20

2.

Pętla 10 mm wtyk 4mm.

Szt.

4

3.

Żagielek do konizacji 15 x 25 mm.

Szt.

4

4.

Żagielek do konizacji 20 x 25 mm.

Szt.

4

5.

Elektroda klawiszowa 90,3 mm śr. 1,5 mm, dł 115 mm (do artroskopii).

Szt.

12

6.

Uchwyt elektrod do diatermii do aparatu firmy Emed ( 4mm, 2 przyciski, wtyk 3 –bolcowy).

Szt.

24

7.

Uchwyt elektrod do diatermi firmy Erbe (2 przełączniki, trzpień 4 mm, kabel długości ok. 4 m ).

Szt.

24

8.

Elektroda neutralna bierna jednorazowa do diatermii (dla dzieci i dorosłych ) firmy Erbe i Emed – pakowane pojedynczo bądź po 5 sztuk.

Szt.

3.000

9.

Nóż prosty długość 8-12,5 cm. Grubość wtyku 4 mm.

Szt.

4

10.

Kulka prosta 6 mm, wtyk 4 mm długość 5-5,5 cm.

Szt.

4

11.

Kulka prosta 6 mm, wtyk 4 mm długość 10 cm.

Szt.

4

12.

Kable bipolarne wtyk dwubolcowy, 29 mm długość 3 m.

Szt.

6

13.

Kable monopolarne do laparoskopu Erbe i Emed długość 3 m wtyk 4 mm.

Szt.

6

14.

Kabel do elektrody neutralnej jednorazowej 3 – 5 m pasujący do Erbe i Emeb.

Szt.

6

15.

Elektroda zagięta 70 º (artroskopia) Ø 2,4 dł 115 mm do kabla bipolarnego.

Szt.

4Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 30


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 30 określonym w punkcie 3.38 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Sterylne pokrowce dwukolorowe wymiary wanny do przewożenia endoskopów 650 x 455 x 120.

Szt.

3.500Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 31


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 31 określonym w punkcie 3.39 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Kaniula dotętnicza z kulowym zaworem odcinającym typu Floswitch zapobiegającym stycznemu wypływowi krwi rozmiar 20G/45.

Szt.

500Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 32


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 32 określonym w punkcie 3.40 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Olej w spraju do oliwienia narzędzi chirurgicznych 1 op. = 300 ml.

Op.

24

2.

Olej w spraju do oliwienia napędów (wiertarki i piły ortopedyczne) 1 op. = 300 ml.

Op.

24Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 33


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 33 określonym w punkcie 3.41 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Zestaw wielokomorowy do aktywnego lub biernego drenażu opłucnej z dokładną regulacją siły ssania i zastawką wodną typu COMPACT lub równoważna.

Szt.

40

2.

Zestaw do drenażu opłucnej neonatologiczny – komora na wydzielinę 400 ml z możliwością opóżniania: sucha zastawka jednokierunkowa z bańką ssącą usuwającą płyny i sygnalizującą rozprężanie płuc : mechaniczna regulacja siły ssania od 0 – 40 cm H2O: komora przecieku doopłucnowego.

Szt.

5Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 34


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 34 określonym w punkcie 3.42 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Układ oddechowy jednorazowy dwuświatłowy do respiratora lub układ oddechowy typu współosiowego tj. rura w rurze, biologicznie czysty ze złączem kolankowym i portem kapno. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora rozciągliwa wymiary od 40 do 55 cm.

Szt.

150Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 35


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 35 określonym w punkcie 3.43 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Worki komorowe kalibrowane na mocz pojemność 2 L w systemie zamkniętym:

Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek, oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml.  Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby.Szt.

150Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 36


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 36 określonym w punkcie 3.44 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Zestaw porodowy

Kpl.

800
Dopuszcza się alternatywnie następujące zestawy, na które składają się:(UWAGA – w składanej ofercie przetargowej niewłaściwy zestaw skreślić)


a)

Serwety wykonane z włókniny polipropylenowej laminowanej folią o gramaturze 55 – 60 gr/m2 i nieprzemakalności minimalnej 300 cmH20

W skład zestawu wchodzą:

Serweta 100 x 150 cm na stolik instrumentariuszki – 1 szt.,

Ściereczki do wycierania rąk 40 x 40 cm – 6 szt.

Kompresy 10 x 10 cm z włókniny – 20 szt.,

Serweta 50 x 60 cm – 2 szt.,

Serweta 55 x 75 cm – 1 szt.,

Serweta 90 x 150 cm – 1 szt.,

Podkłady chłonne z pulpą celulozową 60 x 90 cm – 2 szt.,

Podpaska – 1 szt.

Zestaw ma posiadać 2 naklejki z datą ważności, nazwą produktu oraz numerem referencyjnym do wklejena do karty pacjenta.LUB


a)

1 serweta włókninowo-foliowa 90 x 130 cm, minimum dwuwarstwowa, o minimalnej gramaturze 40g/m2,

6 serwet z włókniny kompresowej 20 x 25 cm o minimalnej gramaturze 40g/m2,

20 kompresów gazowych (8 warstw, 17 nitek) 10 x10,

2 podkłady chłonne 60 x 90 cm,

1 kocyk flanelowy 75 x 160 cm,

1 serweta z włókniny kompresowej 60 x 80 cm o minimalnej gramaturze 40g/m2 ,

1 czapeczka dla noworodka,

Zestaw zawinięty w 1 serwetę włókninowo-foliową 90 x 130 cm, minimum dwuwarstwową o minimalnej gramaturze 40g/m2
LUB


a)

Zestaw porodowy wykonany z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 55 g/m2 i następującym składzie:

1 szt. – serweta na stół narzędziowy 90 x 75 cm (opakowanie zestawu)

1 szt. – serweta pod pośladki 100 x 120 cm z jednym workiem na płyny

1 szt. – serweta nieprzylepna 90 x 75 cm

1 szt. – serweta dla noworodka 87 x 90 cm

1 szt. – wkładka higieniczna 12 x 33 cm

1 szt. – podkład chłonny 60 x 90 cm

10 szt. – kompres z włókniny 10 x 10 cm, 4-warstwowych, 30 g/m2

1 szt. – worek na łożysko 40 x 30 cm

4 szt. – ręcznik celulozowy 33 x 33 cm
LUB


a)

Zestaw porodowy w sterylnym opakowaniu 90x90cm zawierający serwety okrywające pacjentkę wykonane z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 58g/m2, skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 120x140 cm

- 2 x nogawice79x 140 cm

- 1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm

- 1 x fartuch chirurgiczny XL, 130 cm , bez wzmocnienia

- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm

- 1 x serweta pod pośladki z folii PE 85x114,5 cm, ze wzmocnieniem 32,5x50 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny, z portem do ssaka

- 1 x serweta 75x90cm, przylepna pełnobarierowa, wykonana z laminatu 2-warstwowego.

Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 37


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 37 określonym w punkcie 3.45 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Zestaw do cięcia cesarskiego

Kpl.

400
Dopuszcza się alternatywnie następujące zestawy, na które składają się:(UWAGA – w składanej ofercie przetargowej niewłaściwy zestaw skreślić)


a)

Serweta o wym 140-150 x 190-200 cm na stolik instrumentariuszki – szt 1,

Ściereczka do wycierania rąk – szt 4,

Serweta o wymiarach 75-80 x 140-150 cm na stolik Mayo – szt 1,

Serewta o wymiarach 220-240 x 320-340 cm z otworem o wymiarach 36 x 36, wypełnionum folią chirurgiczną oraz workiem na płyny – szt 1,

Serweta dla dziecka 70-80 x 110-130 cm,

Taśma samoprzylepna wymiary od 8-10 x 50 - 55 cm.
LUB


a)

Zestaw do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

1 szt. – serweta do cięcia cesarskiego 260 x 315 cm, otówr wypełniony folią operacyjną 32 x 32 cm, worek na płyny 360 stopni bez podłączenia drenu

1 szt. – serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 szt. – serweta na stół narzędziowy wzmocniona 200 x 150 cm (opakowanie zestawu)

1 szt. – serweta na stół narzędziowy wzmocniona 160 x 140 cm

1 szt. – serweta dla noworodka 87 x 90 cm

1 szt. – taśma przylepna 10 x 50 cm

2 szt. – ręcznik celulozowy 33 x 33 cm

Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 38


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 38 określonym w punkcie 3.46 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Cystofix (zestaw do cystotomii H1512).

Szt.

20

2.

Cystofix (zestaw do cystotomii H1012).

Szt.

5

3.

Peritofix (zestaw do płukania otrzewnej).

Szt.

15Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 39


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 39 określonym w punkcie 3.47 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Jednorazowy układ oddechowy system LP do nieinwazyjnego wspomagania oddechu noworodków technika CPAP i SIPAP przystosowanym do nawilżacza Fischer Payker model 850. W skład zestawu wchodzi:

- odcinek wdechowy podgrzewany,

- odcinek pomiarowy, odcinek łączący nawilżacz z respiratorem,

- generator IF dwukanałowy, każdy kanał z dwiema dyszami, połączony z odcinkiem wdechowym oraz odcinkiem wydechowym o regulowanej długośći, wyposażony w zawór ograniczający ciśnienie w układzie do 60 cm H2O. Końcówki donosowe (3szt) S,M,L pozwalające na obserwację przegrody nosowej pacjenta. Zestaw neizbębnych łączników. MiarkaSzt.

20

2.

Mocowanie paskowe do mocowania zaczepu z generatorem na głowie noworodka, wykonane elestycznego materiału pozbawionego lateksu, końcówki zapinane na rzepy cześć potyliczna wykonana ze specjalnego materiału przeciwodleżynowego w rozmiarach SM , M ,L

Szt.

20

3.

Czapeczka – wykonana z bawełny umożliwiająca dostęp do ciemiączka wyposażona w rzep mocujący generator z układem oddechowym w kształcie litery T,. Wielkośc czapeczki oznaczona kolorem w sposób trwały. Rozmiary 1,2,3,4

Szt.

20

4.

Maska donosowa z okienkiem przeźroczystym umożliwiającym obserwację przegrody i otworów nosowych pacjenta. Rozmiary S, M, L

Szt.

20

5.

Filtr bakteryjny i tłumiący szum od przepływu gazów.

Szt.

20

6.

Czujnik brzuszny oddechu.

Szt.

25Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 40


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 40 określonym w punkcie 3.48 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Jednorazowa kaseta z drenami napływu (niebieska) do pompy CrossFlow firmy Stryker.

Szt.

200

2.

Jednorazowa kaseta z drenami napływu (czerwona) do pompy CrossFlow firmy Stryker.

Szt.

50

3.

Jednorazowe ostrze do takanek miękkich do shavera artroskopowego firmy Streker, średnica ostrza 3,5 mm- 5,5 mm, kodowane kolorem niebieskim, typ końcówki robowecz Agressive Plus, Tomcat, Resector, Scalloped cuter , Double Bite Cutter – do wyboru

Szt.

160

4.

Jednorazowy frez kostny do shaver artroskopowego firmy Stryker, średnica frezu 4,0 mm – 5,5 mm, kodowane kolorem czerwonym, typ końcówki roboczej Standard 12 Flute Barrel Bur, Aggressive 6 Flute, Unhooded 6 Flute Barrel Burs, Aggresive 6 Flute Round Bur, Standard 12 Flute Round Bur, Unhooded 6 Flute Round Bur , Egge 6 Flute Bur, 6 Flute SLAP Bur – do wyboru

Szt.

50Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 41


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 41 określonym w punkcie 3.49 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Okularki do fototerapii dla noworodków rozmiar od 28-33 do 34-38 cm.

Szt.

300Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 42


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 42 określonym w punkcie 3.50 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Koreczki do wenflonów.

Szt.

24.000

2.

Kraniki trójdrożne z wyczuwalnym lub optycznym identyfikatorem pozycji otwarcia i zamknięcia.

Szt.

6,000

3.

Przedłużacz do pompy infuzyjnej przeźroczysty o długości 150 cm.

Szt.

6.500Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 43


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 43 określonym w punkcie 3.51 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Klipsy do laparoskopii jednorazowe (M-L) do klipsownic firmy Aesculap: o kształcie podkowy, żebrowanie wewnętrzne, pakowane w sterylne zasobniki po 4 i po 6 szt (do wyboru)

Szt.

1.200

2.

Klipsy do laparoskopii jednorazowe do klipsownic firmy Wolf : o kształcie V żebrowanie wewnętrzne i zewnętrzne, pakowane w sterylne zasobniki po 4 sztuki.

Szt .

600Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 44


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 44 określonym w punkcie 3.52 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Prześcieradło niesterylne z włókniny lub dwuwarstwowej włókniny polipropylenowej lub dwuwarstwowej bibuły ze spodem z folii 190-210 cm x 140-160 cm.( każde prześcieradło pojedynczo złożone pakowane po 10 lub 20 szt )

Szt.

25.000

2.

Podkład niesterylny z włókniny lub dwuwarstwowej włókniny polipropylenowej lub z laminatu folii i włókniny polipropylenowej lub wykonanego z jednowarstwowej bibuły ze spodem z tworzywa sztucznego chroniącego przed wilgocią 130-210 cm x 80-100 cm.

Szt.

2.000Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 45


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 45 określonym w punkcie 3.53 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Szczotka (wycior) do czyszczenia kanałów roboczych endoskopów dwustronna jednorazowa długość 200 – 250 cm i średnicy od 2,8 do 4,5 mm.

Szt.

500

2.

Szczotki do czyszczenia kanałów roboczych bronchoskopu dwustronna jednorazowa średnica 1,2 mm długość 100 – 120 cm.

Szt.

350Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 46


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 46 określonym w punkcie 3.54 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Rękawice chirurgiczne jałowe (bez pudru) – pary rozmiar od 6 do 8,5.

Para

40.000Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 47


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 47 określonym w punkcie 3.55 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Wapno sodowane z indykatorem a – 4,5 do 5 kg.

Op.

15

2.

Filtry antybakteryjne z portem boczny CO2.

Szt.

3.200Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 48


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 48 określonym w punkcie 3.56 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Butelka (nawilżacz) z płynem 340 ml zawierająca sterylną wodę do inhalacji do dozownika tlenowego.

Szt.

1.300Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 49


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 49 określonym w punkcie 3.57 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Uchwyt do lampy operacyjnej Sola Draeger 700/500 bez pierścienia

Szt.

20Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 50


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 50 określonym w punkcie 3.58 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Stapler liniowy (tnąco-szyjący) rozmiar od 60, 80 i 100 mm (do wyboru), wysokość zszywki 3,8 i 4,5 mm, nóż w ładunku

Szt.

20

2.

Stapler okrężny z regulacją docisku na tkankę rozmiar 21, 25, 28, 29, 31, 33 i 34 mm, wysokość zszywki 5,3 mm

Szt.

10Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 51


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 51 określonym w punkcie 3.59 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Endobag – worek laparoskopowy do usuwania pęcherzyka.

Szt.

50Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 52


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 52 określonym w punkcie 3.60 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Cewniki do embolektomii rozmiar od 3 – 5.

Szt.

40Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 53


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 53 określonym w punkcie 3.61 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Piłka wielorazowa do kolana wymiary: grubość 1,17 – 1,19 mm, szerokośc 19 – 22 mm, długość 90 – 100 mm.

Szt.

30

2.

Piłka wielorazowa do biodra wymiary: grubość 1,37 – 1,47 mm, szerokośc 22 – 25 mm, długość 90 – 100 mm.

Szt.

30Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 54


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 54 określonym w punkcie 3.62 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Komora wilgotna – osłona oka jednorazowego użytku, rozmiar od M-L

Szt.

2.000Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 55


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 55 określonym w punkcie 3.63 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Zamknięty system odsysania do rurki tracheotomijnej i intubacyjnej kompatybilny z drenami do odsysania, posiadający blokadę dostępu do pacjenta w postaci mechanicznej zastawki, bezzwrotny port do płukania cewnika, przycisk do kontroli siły ssania z zabezpieczeniem przed ich uzyciem.

Szt.

300

2.

Łącznik – martwa przestrzeń o zmiennym kształcie z podwójnym portem, łącznikiem obrotowym z mozliwością rozciągania i kształtowania, łączący układ oddechowy z rurką intubacyjną lub tracheotomijną jednorazowy, jałowy.

Rozmiar 22 F – 22M/ 15F objętość przestrzeni martwej do 20 - 50 ml długość od 8 – 15 cm.Szt.

1.500Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 56


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 56 określonym w punkcie 3.64 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Jednorazowy zestaw do opaskowania żylaków przełyku (gumki).

Zestaw

20Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 57


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 57 określonym w punkcie 3.65 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Worki foliowe do bezpiecznego przechowywania i transportu skażonych narzędzi Duck Bag, jednorazowe, wstępnie nawilżone gotowe do użycia, zapobiegające wysychaniu pozostałości organicznych, bez użycia substancji szkodliwych dla ludzi i środowiska, możliwość przechowywania do 5 dni. Szer. 550 - 650 mm długość 950- 1050 mm.

Szt.

200Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – Nr 58


1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania Pakietu Nr 58 określonym w punkcie 3.66 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą cenę ryczałtową brutto w wysokości:
............................... , ...... złotych brutto w tym …. % należnego podatku VAT

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp.

Rodzaj asortymentu / opis

Jm

Ilość

Cena jedn. netto

VAT

w %

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Elektroda ssąca i giętka z odpływem 90 stopni , 3,5 mm x 140 mm kompatybilna z waporyzatorem Mitek

Szt.

30Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem przesyłki, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie

……. dni (max. 5 dni) licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.


   1. Oświadczam(y), że zgodnie z postanowieniami art. 91 ust. 3a ustawy PZP wybór niniejszej oferty nie prowadzi* / prowadzi* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. odwrócony podatek VAT).

* Niepotrzebne skreślić
Jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawcy są zobowiązani wypełnić poniższą cześć niniejszego punktu.
Jednocześnie wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazuję ich wartość bez kwoty podatku:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


W przypadku jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca składając ofertę cenową (o ktrej mowa na wstępie niniejszego punktu), wskazuje jej wartość bez kwoty podatku.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.   1. Oświadczam(y), że składając niniejszą ofertę, warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ spełniam(y) samodzielnie* / spełniam(y) w oparciu o art. 26 ust. 2b ustawy PZP tj. o potencjał innych podmiotów* i oświadczam(y) że będą one brały udział w realizacji części zamówienia* / nie będą brały udziału w realizacji zamówienia*.

* Niepotrzebne skreślić 1. Oświadczam(y), że cena realizacji zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które Zamawiający zobowiązany jest ponieść w związku z prawidłowym wykonaniem zamówienia.
 1. Oświadczam(y), że będę wykonywał zamówienie sukcesywnie w terminie 12 miesięcy.
 1. Oświadczam(y) zgodnie z art. 44 ustawy Pzp, że spełniam(y) warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu określone w SIWZ oraz że zapoznałem się z treścią SIWZ (w tym z projektem umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz że otrzymałem informacje konieczne do właściwego przygotowania oferty.
 1. Oświadczam(y), że uważam(y) się za związany(ch) niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
 1. Oświadczam(y), że akceptuje(my) załączony do SIWZ projekt umowy.
 1. Zobowiązuje(my) się w przypadku wybrania oferty do zawarciu umowy na określonych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 1. Wadium przetargowe do Pakietu Nr …………………….. w wysokości ………………….. zł wnieśliśmy w dniu .......................... 2016 roku w formie ............................................ .
 1. Oświadczam(y), że (w przypadku wniesienia wadium w gotówce) wpłacone wadium należy zwrócić przelewem na konto w Banku …………………………………………………………. na rachunek Nr: ………………………………………………………………….………...
 1. Wszystkie strony naszej oferty, łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane oraz parafowane i całą oferta składa się z .................. stron.
 1. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty i oświadczenia:
 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

..............................................................

( podpis osoby / osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy )
Informacja dla Wykonawcy:
Formujarz oferty musi być podpisany przez osobę bądź osoby uprawnione do reprezentowania Firmy i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającym prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

Załącznik numer 2


........................................ dnia ..................................

.........................................................

Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie

W ZAKRESIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UCZESTNICTWA W PRZETARGU

W zakresie złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Oświadczam* (Oświadczamy)*, że spełniam(y) warunki dotyczące:   1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

   2. Posiadania wiedzy i doświadczenia,

   3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

   4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.* niepotrzebne skreślić

.............................................................

( podpis osoby / osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy )

Załącznik numer 3
........................................ dnia ..................................

.........................................................

Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie

W ZAKRESIE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z PRZETAREGU

W zakresie złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku”, Oświadczam* (Oświadczamy)*, że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.* niepotrzebne skreślić

.............................................................

( podpis osoby / osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy )

Załącznik numer 4
........................................ dnia ..................................

.........................................................

Pieczęć Wykonawcy
Informacja

W ZAKRESIE PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Mając na uwadze wymagania określone w punkcie 17 przedmiotowej SIWZ

Informuję* / Informujemy*, że:

1. Nie należę do żadnej grupy kapitałowej *


bądź
2. Należę do grupy kapitałowej i jednocześnie składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.): *

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(należy dokładnie opisać listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej)
* niepotrzebne skreślić

.............................................................

( podpis osoby / osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy )

Załącznik numer 5
........................................ dnia ..................................

.........................................................

Pieczęć Wykonawcy
Oświadczenie

W ZAKRESIE PODWYKONAWCÓW

Mając na uwadze wymagania określone w punkcie 18 przedmiotowej SIWZ

Oświadczam* / Oświadczamy*, że:

1. W przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy:*


...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(należy dokładnie opisać zakres prac, którego wykonanie zamierza się powierzyć podwykonawcy)


2. W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków, Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1*


...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(należy dokładnie opisać nazwy (firm) podwykonawców)* niepotrzebne skreślić

.............................................................

( podpis osoby / osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy )

1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna