Szpital Kliniczny imPobieranie 4,08 Mb.
Strona9/36
Data28.11.2017
Rozmiar4,08 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   36


Załącznik C - Szkolenie personelu


szkolenie administratorów


Grupy osób/jednostki organizacyjne szpitala

Liczba osób do przeszkolenia

Liczba grup szkoleniowych

Liczba dni szkoleniowych (dla 1 grupy)

Administracja system

5

 

 

szkolenie liderów


Grupy osób/jednostki organizacyjne szpitala

Liczba osób do przeszkolenia

Liczba grup szkoleniowych

Liczba dni szkoleniowych (dla 1 grupy)

Lekarze oddziałów szpitalnych i statystycy medyczni

40

 

 

Pielęgniarki oddziałów szpitalnych

40

 

 

Pielęgniarki boków operacyjnych

10

 

 

szkolenie użytkowników


Zakres funkcjonalny

Liczba osób do przeszkolenia

Liczba grup szkoleniowych

Liczba dni szkoleniowych (dla 1 grupy)

Finansowo-Księgowy

18

 

 

Kadrowo-Płacowy

15

 

 

Ewidencja czasu pracy – rozliczenie czasu pracy

50Ewidencja czasu pracy – rejestracja czasu pracy

8

 

 

Gospodarka materiałowo-magazynowa

15

 

 

Obsługa zamówień

12

 

 

Ewidencja majątku

4

 

 

Żywienie Chorych

6

 

 

Rachunek Kosztów Leczenia

4

 

 

BHP, Ochrona przeciwpożarowa, Odzież i obuwie robocze

5

 

 

Kolejki oczekujących

40

 

 

Sprzedaż usług medycznych

12

 

 

Bank Krwi

5

 

 

Apteka

17

 

 

Apteczka Oddziałowa

90

 

 

Laboratorium

50

 

 

Mikrobiologia

7

 

 

Histopatologia

10

 

 

Zakażenia Szpitalne

5

 

 

Grupy osób/jednostki organizacyjne szpitala

Liczba osób do przeszkolenia

Liczba grup szkoleniowych

Liczba dni szkoleniowych (dla 1 grupy)

Lekarze oddziałów szpitalnych

150

 

 

Pielęgniarki oddziałów szpitalnych

200

 

 

Pielęgniarki izby przyjęć

10

 

 

Rejestratorki izby przyjęć

10

 

 

Dział Statystyki

12

 

 

Zespół Poradni Specjalistycznych - rejestracja

20

 

 

Zespół Poradni Specjalistycznych - lekarze

40

 

 

Blok operacyjny - lekarze

20

 

 

Blok operacyjny - pielęgniarki

15

 

 

Oddział Hemodializ, Oddział Dializ Otrzewnowych - lekarze

8

 

 

Oddział Hemodializ, Oddział Dializ Otrzewnowych - pielęgniarki

8

 

 

Pracownie obrazowe - lekarze

15

 

 

Pracownie obrazowe - technicy

15

 

 

Pracownie obrazowe - rejestracja

12

 

 


Załącznik D - Szkolenie administratorów systemu

Symbol i Nazwa szkolenia

Ilość dni

Dane ośrodka szkoleniowego

wartość szkolenia brutto (dla 2 administratorów)

Baza/Bazy danych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systemy operacyjne serwerów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

System wirtualizacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

System kopi bezpieczeństwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik E - Wykaz sprzętu


L.p.

Wyszczególnienie

Okres gwarancji
(w miesiącach)


Ilość


cena netto

wartość netto

stawka VAT

wartość brutto

Rodzaj

Producent, Nazwa, model, part numer (identyfikator modelu)

 

 

 

 

A

B

C= A x B

D

E=C+CxD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik F - Wykaz dostarczanego oprogramowania systemowego, narzędziowego i motorów baz danych.

Nie dotyczy modułów ZSI

L.p.

Wyszczególnienie oprogramowania

Rodzaj licencji
(np. CAL, EDU, Box)


Okres zapewnienia standardowego wsparcia i dostępności do aktualizacji i poprawek*

ilość

cena netto

wartość netto

stawka VAT

wartość brutto

Rodzaj
(np. System operacyjny, Baza danych, Narzędziowe - kopia bezpieczeństwa)


Producent

Nazwa, wersja

 

 

 

 

 

 

A

B

C= A x B

D

E=C+CxD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Zamawiający wymagaconajmniej36-miesięczny okres zapewnienia standardowego wsparcia i dostępności do aktualizacji i poprawek producentów dostarczonego oprogramowania systemowego, narzędziowego i motorów baz danych.


Licencje typu OEM należy ująć w ramach sprzętu na którym będą one zainstalowane.

 

 

Załącznik G - Wykaz dostarczanego oprogramowania ZSI
L.p.

Wyszczególnienie

oprogramowanie realizuje funkcje zawarte w następujących zakresach funkcjonalnych wskazanych w

SIWZ Tom III

Ilość licencji

cena netto

wartość netto

stawka VAT

wartość brutto
Producent

nazwa oprogramowania

 Nazwa i wersja modułu
 

 

 

 

 

A

B

C= A x B

D

E=C+CxD
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik H - Zakres wykonywania kopii bezpieczeństwa danych i systemów

Wyszczególnienie oprogramowania wykonującego kopie bezpieczeństwa

Nazwa oprogramowania archiwizującego

wersja

Typ licencji

Sposób licencjonowania (np.: na urządzenie, system, procesor, ilość przesłanych danych )

Liczba licencji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zakres wykonywania kopii bezpieczeństwa

l.p.

Miejsce instalacji programu archiwizującego

Element systemu (zasób) podlegający archiwizacji

Ilość

Metoda archiwizacji

Środowisko w którym działa program archiwizujący (np.: hypervisior, system, instancja…)

Opis przeprowadzanej archiwizacji wraz ze wskazaniem elementów pośrednich

Harmonogram wykonywanej kopii

Rodzaj wykorzystanego medium do transmisji danych

Nazwa programu archiwizującego

Typ licencji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik I - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

L.p.

Imię i nazwisko

kwalifikacje zawodowe*

doświadczenie zawodowe**

zakres wykonywanych czynności

informacja o podstawie dysponowania osobami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* poziom wykształcenia, kierunek, rok ukończenia szkoły, kursy, szkolenia, certyfikaty** w zakresie usług będących przedmiotem zamówienia
6.Podpis(y):

l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy

(ów)


Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie) Wykonawcy

(ów)


Miejscowość

i data


1.
2.

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   36


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna