Szpital Kliniczny imPobieranie 4,08 Mb.
Strona36/36
Data28.11.2017
Rozmiar4,08 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36

Biblioteka Taśmowa

Lokalizacja: serwerownia nr 1Konfiguracja

Biblioteka taśmowa musi posiadać dwa zasilacze pracujące w układzie nadmiarowym.

Przystosowana do montażu w szafie 19”

Odpowiednia ilość robotów zapewniająca automatyczne przemieszczanie nośników w obrębie całej biblioteki taśmowej.

Biblioteka taśmowa musi posiadać minimum 2 natywne interfejsy FC 8Gbps pracujące w trybie redundantnym (stosowanie konwerterów SCSI-to-Fibre Channel jest niedopuszczalne).

Napędy taśmowe i nośniki

Biblioteka musi posiadać min. 2 napędy 1,5 TB LTO V

Biblioteka musi być wyposażona w nie mniej niż 48 sloty na taśmy. Jeżeli licencjonowana jest liczba slotów - wymagane aktywowanie wszystkich slotów

Biblioteka musi być wyposażona w czytnik kodów kreskowych.

Natywna pojemność biblioteki musi wynosić min. 72TB (wykorzystując taśmy 5 generacji o pojemności 1,5 TB)

Biblioteka musi posiadać minimum 1 slot wejścia/wyjścia, umożliwiający wymianę taśm bez wyłączania urządzenia.

Biblioteka powinna wykorzystywać pamięć chip-memory w nośnikach taśmowych do przechowywania informacji statystycznych, aby przewidywać wystąpienie awarii napędu czy uszkodzenie nośnika.

Biblioteka musi posiadać ekran LCD na którym można sprawdzać komunikaty o błędach urządzenia, aktywność napędów itp.

Napędy typu „Hot-Swap”

Napęd z mechanizmem automatycznie dostosowującym prędkość przesuwu taśmy magnetycznej do wartości strumienia danych przekazywanego do napędu.

Wraz z urządzeniem należy dostarczyć min. 100 taśm LTO V o pojemności 1,5 TB bez kompresji danych i min. 2 taśmy czyszczące. Oba rodzaje taśm muszą być rekomendowane przez producenta biblioteki.

Do biblioteki należy dołączyć komplet magazynków na taśmy jeżeli występują.

Biblioteka musi standardowo spierać możliwość zapisu w trybie WORM.

Biblioteka musi być kompatybilna z przynajmniej następującymi systemami operacyjnymi: Microsoft Windows, HP-UX, Sun Solaris, Linux

Oprogramowanie zarządzające

Dostęp zdalny

Monitorowanie stanu biblioteki i napędów.

Konfiguracja biblioteki.

Biblioteka powinna być wykonana w technologii umożliwiającej sprzętowy podział biblioteki na mniejsze biblioteki logiczne, a następnie podłączenie ich do różnych serwerów wykorzystujących różne oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji.

Biblioteka musi wspierać kilka niezależnych dróg sterowania automatyką (multipathing) w obrębie połączeń FC biblioteki i serwera (serwerów) backupu, oraz możliwość automatycznego odzyskania kontroli nad robotem biblioteki w przypadku awarii aktywnego połączenia sterującego, bez przerywania pracy biblioteki.

Biblioteka musi być podłączona do sieci SAN

Oprogramowanie do backupu danych

Oprogramowanie do backupu umożliwiające wykonanie kopii zapasowej oraz jej odzyskanie z wszystkich dostarczonych systemów, aplikacji, baz danych i innego dostarczonego oprogramowania z poziomu systemu operacyjnego.

Oprogramowanie do backupu musi współpracować z Hypervisorem maszyn wirtualnych i umożliwiać wykonanie kopii z poziomu Hypervisora.

Oprogramowanie do backupu musi umożliwiać odtworzenie wybranych – wskazanych plików.

Oprogramowanie musi umożliwiać utworzenie kopii zapasowej zarówno na macierzy dyskowej jak i na nośniki napędów taśmowych lub inne wskazane miejsce.

Biblioteka taśmowa musi współpracować z dostarczanym systemem PACS (zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie zakresu funkcjonalnego) w zakresie obsługi danych obrazowych i wykonywania kopi bezpieczeństwa.

Przełączniki sieciowe do głównej szafy sieciowej

Lokalizacja: serwerownia nr 1Przełącznik sieciowy Ethernet z 48 portami 1Gbps RJ45 o przepustowości dochodzącej do minimum 224 Gbps, zawierający:

- minimum jeden port 10Gbps


- minimum 2 porty stakujące

- redundantne zasilaniePrzełącznik sieciowy Ethernet z 24 portami SFP o przepustowości dochodzącej do minimum 176 Gbps , z możliwością dołożenia modułu z dwoma portami 10 Gbps, zawierający:

- 2 porty stakujące

- minimum jeden port 10Gbps

- 12 modułów SFP SX 1 Gbps


- redundantne zasilanie

Wszystkie powyższe switche pracujące w stacku, połączone dedykowanymi portami stackującymi, o prędkości połączenia stakującego min. 64 Gbps

Odpowiednia ilość kabli stakujących umożliwiających poprawne podłączenie switchy w stack i odpowiednia ilość kabli światłowodowych umożliwiających poprawne podłączenie switchy do pośrednich szaf sieciowych znajdujących się na terenie szpitala za pomocą istniejących złącz znajdujących się w szafie głównej w serwerowni nr 1:

- 6 x ST,

- 6 x SC.


Montaż w szafie RACK 19”

Punkty dostępowe sieci WiFi - 8 szt.

Budowa sieci bezprzewodowej we wskazanych miejscach zapewniającej roaming pomiędzy punktami dostępowymi.

Wszystkie punkty dostępowe muszą posiadać możliwość zarządzania z poziomu, posiadanego przez Zamawiającego, urządzenia UTM SonicWall NSA E5500.

Punkty dostępowe powinny spełniać poniższe parametry:

- Standard 802.11: a/b/g/n,

- anteny: 3 zewnętrzne, wymienne,

- złącze antenowe: RP-TNC,

- zasilanie: Zewnętrzny zasilacz,

- standard PoE: 802.3 af/0,35A

- wirtualne Acces Point’t (VAP): 8

- MIMO


- zabezpieczenie: WEP, WPA, WPA2,

- algorytmy szyfrowania: TKIP, AES,

- autentykacja: Open, PSK, EAP,

- filtrowanie MAC

- bezprzewodowy IDS.


Przykładowy punkt dostępowy: np.: SonicWALL SonicPoint-Ne Dual-Band.

Zasilanie Awaryjne UPS

Lokalizacja: serwerownia nr 2Zasilaniem awaryjnym należy objąć wszystkie urządzenia dostarczone przez Wykonawcę i znajdujące się w szafach serwerowych i sieciowych w serwerowni nr 2.

Dwa lub więcej zasilaczy awaryjnych UPS pracujących w trybie redundancji o odpowiedniej liczbie akumulatorów aby łączny czas podtrzymania wynosił min. 1 godz. dla wszystkich elementów objętych zabezpieczeniem.

W przypadku uszkodzenia jednego z zasilaczy awaryjnych, czas podtrzymania pozostałych, sprawnych zasilaczy musi wynosić min. 30 minut, pozwalając na automatyczne i poprawne wyłączenie wszystkich elementów objętych zabezpieczeniem.

Przełączenie pomiędzy zasilaczami awaryjnymi w trybie pracy na bateriach powinien nastąpić automatycznie i niezauważalnie dla podtrzymywanych urządzeń.

Dopuszczamy zastosowanie, zamiast dwóch zasilaczy awaryjnych, jednego zasilacza z podwójnymi modułami mocy pracującymi w trybie redundancji oraz z modułami bateryjnymi pozwalającymi na podtrzymanie min. przez 1 godz. wszystkich elementów objętych zabezpieczeniem.Zasilacze powinny posiadać odpowiednią moc, uwzględniającą maksymalny pobór wszystkich urządzeń w szafach serwerowych w serwerowni nr 2 zwiększony o min. 25% oraz możliwość rozbudowy mocy do min. 30kVA.

Zasilacze awaryjne muszą być wykonane w technologii on-line i posiadać możliwość zimnego startu.

Zasilacze awaryjne muszą posiadać odpowiednie oprogramowanie pozwalające na automatyczne wyłączenie i włączenie wszystkich systemów operacyjnych i środowisk wirtualnych. Muszą umożliwiać automatyczne wyłączenie i włączenie wszystkich urządzeń w nowej serwerowni zgodnie z określoną procedurą.

Należy dostarczyć oraz zamontować okablowanie i inne elementy niezbędne do podłączenia wszystkich elementów ZSI zapewniając redundancje wszystkich połączeń.

Należy zamontować dodatkowy bypass zewnętrzny, umożliwiający bezprzerwowe

odłączenie zasilacza awaryjnego od zasilania z sieci dla przeprowadzenia wszelkich koniecznych prac np. serwisowych.


Obudowa modułowa, wolnostojąca.

Każdy UPS musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania IP ze złączem RJ45 - (WWW i SNMP) pozwalającą na kontrolę temperatury i wilgotności oraz zapewniającą diagnostykę i zaawansowaną konfigurację i zarządzanie.

Zasilanie Awaryjne UPS przeznaczony do zabezpieczenia biblioteki taśmowej

Lokalizacja: serwerownia nr 1Zasilacz awaryjny o odpowiedniej mocy, umożliwiający w przypadku zaniku prądu, nieprzerwaną pracę biblioteki taśmowej przez 30 min.

Zasilacz awaryjny musi posiadać wyświetlacz LCD lub sygnalizację diodową oraz alarm dźwiękowy wskazujący stan pracy z baterii, stan wyczerpania baterii, stan wymiany baterii.

Zasilacz awaryjny musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania IP ze złączem RJ45 - (WWW i SNMP) zapewniającą diagnostykę i zaawansowaną konfigurację i zarządzanie.

Zasilacz awaryjny musi współpracować z systemem operacyjnym lub oprogramowaniem archiwizującym umożliwiającym odpowiednie wstrzymanie lub zakończenie archiwizacji w przypadku gdy czas podtrzymania nie wystarczy na zakończenie planowanych zadań i musi pozwolić na automatyczne lub ręczne wznowienie przerwanych zadań

Montaż w szafie RACK 19”

Konsola LCD

Lokalizacja: serwerownia nr 2Konsola z ekranem LCD min.17” umożliwiający podłączenie do wszystkich serwerów kasetowych.

Montaż w szafie RACK 19”, Max 1U

KVM z konsolą LCD

Lokalizacja: serwerownia nr 1KVM i konsola z ekranem LCD min.17” umożliwiający podłączenie min. 14 serwerów

Montaż w szafie RACK 19”, Max 1U

Dostęp do KVM poprzez sieć Ethernet.

Oprogramowanie środowiska wirtualizacyjnego

Licencje muszą obejmować wszystkie wyznaczone do wirtualizacji serwery kasetowe.

Oprogramowanie środowiska wirtualizacyjnego musi:

- posiadać konsolę/program w trybie graficznym umożliwiającą centralne zarządzanie hostami i uruchomionymi w nich systemami gości,

- umożliwiać migrację działających maszyn wirtualnych między serwerami hostami,

- posiadać możliwość automatycznego uruchomienia systemu gościa na innym serwerze hoście w przypadku wystąpienia awarii pierwotnego serwera hosta,

- mieć możliwość zarządzania i dynamicznej alokacji zasobów sprzętowych do systemów gości


Systemy operacyjne dla serwerów fizycznych i wirtualnych

Odpowiednia liczba licencji, na najnowszą wersję systemu Microsoft Windows Server oraz licencji CAL (EDU na urządzenie), umożliwiająca uruchomienie podstawowego i zapasowego serwera domenowego obsługującego 500 urządzeń w domenie. Zapasowy serwer domenowy powinien być serwerem zwirtualizowanym i zlokalizowanym na dostarczonych serwerach wskazanych jako serwery wirtualizacyjne. Serwer domenowy podstawowy i zapasowy nie mogą spełniać innych funkcji np. jako serwer bazodanowy.

Odpowiednia ilość licencji na najnowsze wersje systemów operacyjnych dla serwerów zwirtualizowanych (umieszczonych na serwerach fizycznych przeznaczonych do wirtualizacji) i niezwirtualizowanych (serwery bazy danych, serwer zarządzający, serwer WWW/DMZ) potrzebne do uruchomienia całej infrastruktury i właściwego działania ZSI.

W przypadku zaoferowania systemu typu Linux Zamawiający preferuje system operacyjny SUSE Linux Enterprice Server. Dla serwerów bazodanowych należy wybrać system operacyjny na którym motor bazy danych uzyskał zgodnie z informacją producenta motoru bazy danych największą wydajność.Bazy Danych

Odpowiednią liczbę i rodzaj licencji na motor/motory baz danych, zalecanych przez producenta wdrażanego systemu ZSI, które zostaną zainstalowane na przeznaczonych do tego serwerach fizycznych. Jeżeli w ramach zaoferowanego rozwiązania ZSI Wykonawca wskaże konieczność wykorzystania motorów baz danych różnych producentów, które będą wykorzystywały różne systemy operacyjne, Wykonawca musi dla każdego takiego systemu operacyjnego przewidzieć odrębne serwery fizyczne po 2 szt. o parametrach zgodnych ze specyfikacją wskazaną powyżej dla serwera bazy danych. Każdy motor bazy danych musi pracować z wykorzystaniem rozwiązań wysokiej dostępności (HA) wykorzystując do tego po dwa serwery fizyczne.

Powyższa regulacja nie dotyczy serwera na potrzeby PACS, który może zostać zwirtualizowany na serwerach przeznaczonych jako serwery do wirtualizacji.

  1. Pozostały sprzęt1. Komputer przenośny – 20 szt.

Procesor – Intel Core i5 lub wydajniejszy

Pamięć RAM – min. 4GB DDR3 1333 MHz

Ekran – 15,4”

Dysk twardy – min. 250GB

Obsługa WLAN – tak

Karta sieciowa – Ethernet 10/100/1000 Mbps (RJ-45)

Liczba wbudowanych portów USB – min. 3

System operacyjny – Windows 7 Professional PL + XP Mode

Wyposażenie – zasilacz, mysz optyczna bezprzewodowa

Gwarancja 36 miesięcy – naprawa na miejscu u Zamawiającego, czas reakcji – następny dzień roboczy od dnia zgłoszenia
2. Automatyczny Duplikator CD/DVD – 1 szt.

Duplikator wyposażony w dwa napędy CD/DVD i drukarkę kolorową umożliwiającą wykonanie wydruku na płycie po nagraniu, współpracujący z oferowanym system, wraz z niezbednym oprogramowaniem. Urządzenie wyposażone w automat przekładający płyty, musi obsługiwać płyty CD i DVD. W przypadku gdy do prawidłowej pracy urządzenia wymagany jest komputer sterujący, należy również go dostarczyć. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć 4 szt. kompletów materiałów eksploatacyjnych do drukarki wykonującej wydruku na nagranych płytach CD/DVD.

Gwarancja – 36 miesięcy
3. Modem GSM – 1 szt.

Modem GSM współpracujący z oferowanym systemem informatycznym umożliwiający automatyczne wysyłanie wiadomości SMS np. powiadomień do pacjentów

Gwarancja – 24 miesiące
4. Drukarka opasek identyfikacyjnych dla pacjentów – 7szt.

Drukarka Zebra HC100lub równoważna, wraz z niezbędnymi akcesoriami do połączenia z komputerem poprzez interfejs USB i/lub bezpośrednio do sieci komputerowej wraz z zapasem materiałów eksploatacyjnych.

Gwarancja – 24 miesiące
Materiały eksploatacyjne do drukarek identyfikacyjnych dla pacjentów:

Opaski dla dorosłych – min. 12.000szt.

Typ zapięcia – Z-Band Direct (samoprzylepne)

Rozmiar – ok. 25mm x 275mm

Kolor – biały

Rodzaj etykiety – termiczna

Powłoka opaski – antybakteryjna

Opaski dla dzieci – min. 1.000 szt.

Typ zapięcia – Z-Band Direct (samoprzylepne)

Rozmiar – ok. 25mm x 175mm

Kolor – biały

Rodzaj etykiety – termiczna

Powłoka opaski – antybakteryjna
4. Drukarki etykiet – 7 szt.

Drukarka przeznaczona do wykonywania etykiet zawierających kod kreskowy do oznaczania partii towarów w magazynach i aptece, oraz oznakowań składników majątku Szpitala.

Do drukarki należy dołączyć niezbędne akcesoria do połączenia z komputerem poprzez interfejs USB i/lub bezpośrednio do sieci komputerowej oraz zapas materiałów eksploatacyjnych.

Technologia druku – termiczny lub/i termotransferowy

Prędkość druku: min. 150 mm/sec

Szerokość etykiety: od 25 mm do 116 mm

Wysokość etykiety: do 1000 mm

Interfejs: USB, Ethernet

Gwarancja – 24 miesiące
Materiały Eksploatacyjne:

Oznakowanie składników majątku:

Etykiety typ A – min. 10.000 szt.:

Rodzaj etykiety : termotransferowa, rolka

Typ: Folia winylowa, matowa biała z klejem akrylowym,

Rozmiar: 40 mm x 20 mm,

Kolor: biały

Inne wymagania: etykiety z wysoką odpornością na czynniki fizyczno-chemiczne tj. wilgoć, ścieranie, wysokie temperatury, detergenty

Etykiety typ B – min. 5.000 szt.:

Rodzaj etykiety : termotransferowa, rolka

Typ: Folia winylowa, matowa biała z klejem akrylowym,

Rozmiar: 50 mm x 30 mm,

Kolor: biały

Inne wymagania: etykiety z wysoką odpornością na czynniki fizyczno-chemiczne tj. wilgoć, ścieranie, wysokie temperatury, detergenty

Taśma do etykiet inwentaryzacyjnych – ilość umożliwiająca wykonanie 15.000 szt. etykiet

Typ: żywica

Kolor: czarna

Oznakowanie partii magazynowych:

Etykiety typ C – min. 20.000 szt.:

Rodzaj etykiety : termotransferowa, rolka

Typ: papier,

Rozmiar: 32 mm x 20 mm,

Kolor: biały

Taśma do etykiet magazynowych – ilość umożliwiająca wykonanie 20.000 szt. etykiet

Typ: woskowa

Kolor: czarna5. Czytnik kodów kreskowych typ A – 50 szt.

Czytniki kodów kreskowych przeznaczone do pracy na oddziałach szpitalnych, blokach operacyjnych, w laboratoriach, aptece oraz magazynach do odczytywania m.in. danych pacjentów, partii magazynowych leków przy pomocy kodów kreskowych znajdujących się na etykietach wygenerowanych przez oferowany system informatyczny

Rodzaj: bezprzewodowy

Technologia odczytu: laserowa

Odległość odczytu: do 60 cm

Odporność na upadki do 1,2 m na powierzchnię betonową

Zasięg bezprzewodowy: min. 15 m
Odczyt kodów kreskowych słabej jakości

Wyposażenie – podstawka z ładowarką baterii

Przystosowany do czyszczenia środkami chemicznymi

Gwarancja – 24 miesiące6. Czytnik kodów kreskowych typ B – 10 szt.

Czytniki kodów kreskowych przeznaczone do pracy na w laboratoriach oraz magazynach do odczytywania m.in. próbek do badań, partii materiałowych przy pomocy kodów kreskowych wygenerowanych przez oferowany system informatyczny

Rodzaj: przewodowy

Technologia odczytu: laserowa

Tryb pracy: ręczny, automatyczny

Odległość odczytu: do 20 cm

Odporność na upadki do 1,2 m na powierzchnię betonową
Odczyt kodów kreskowych słabej jakości

Interfejs: USB

Wyposażenie: stojak, kabel komunikacyjny

Przystosowany do czyszczenia środkami chemicznymi

Gwarancja – 24 miesiące
7. Kolektor danych – 4 szt.

Kolektory danych mają wspierać personel szpitala w bieżącej pracy i umożliwić rejestrowanie obrotu lekami i wyrobami medycznymi na jednostkach organizacyjnych szpitala zgodnie z wymaganiami specyfikacji, a także umożliwiać przy ich pomocy przeprowadzenie procedury inwentaryzacji majątku szpitala. Kolektor musi współpracować z zaoferowanym system informatycznym. Łączność z komputerem w celu odbioru i przekazania danych z i do systemu informatycznego szpitala poprzez USB i/lub WiFi.

Gwarancja – 24 miesiące
8. Tablet medyczny – 8 szt.

Tablet medyczny umożliwiający rejestrowanie danych bezpośrednio przy łóżku chorego przez personel lekarski i pielęgniarski. Tablet umożliwiający długą prace na wbudowanej baterii/bateriach.

Ekran – dotykowy min. 10” (z rozdzielczością min. 1024x768 pikseli)

Komunikacja bezprzewodowa: WLAN, Bluetooth

System operacyjny: Windows 7 Prof. PL

Wbudowany czytnik kodów kreskowych

Wyposażenie:

- Zasilacz prądowy

- Stacja dokująca

- Rysik


Czas pracy na baterii – min. 6 godz.

Inne wymagania:

Wysoką odpornością na wstrząsy i upadki z wysokości min. 0,9 m

Wysoka odporność na działanie wody i środków chemicznych, stosowanych w szpitalach do dezynfekcji.

Obudowa ergonomiczna, wyposażona w dwa uchwyty do przenoszenia zintegrowane fabrycznie z obudową.

Waga: maksymalnie 1,7 kg.

Gwarancja – 36 miesięcy
9. Drukarka kart RCP

Technologia druku: termosublimacyjna/termotransferowa kolorowa

Zadruk kart – jednostronny od krawędzi do krawędzi

Rozdzielczość druku – min. 300 dpi

Podajnik automatyczny na min. 100 kart

Koder kart – procesorowych, zbliżeniowych

Interfejs: USB 2.0, Ethernet min. 100 Mbps (RJ-45)
Wraz z drukarka należy dostarczyć:

- Karty zbliżeniowe zgodne z czytnikiem RCP – białe, wykonane z tworzywa sztucznego,


z możliwością wykonania nadruku – 3000 szt.,

- do każdej karty zbliżeniowej należy dostarczyć gripper (eliminujący konieczność wykorzystywania etui lub dziurkowania kart w celu zamontowania klipsa) oraz klipsy umożliwiające przypięcie karty do ubrania.

- Materiały eksploatacyjne, zalecane przez producenta drukarki, umożliwiające wydruk min. 2000 szt. kart z nadrukiem kolorowym i powłoką ochroną overlay.

- Zestaw czyszczący do drukarki.


10. Czytnik kart zbliżeniowych – 2 szt.

Czytnik kart zbliżeniowych umożliwiający odczytanie dostarczanych kart zbliżeniowych.

Interfejs: minimum USB 2.0

Czytnik posiada sterowniki dla systemu MS Windows XP/VISTA/7


11. Czytniki RCP – 12 sztuk

Czytnik kart zbliżeniowych z kamerą wykonującą zdjęcie osoby rejestrującej zdarzenie przy pomocy dostarczanych przez Wykonawcę kart zbliżeniowych

Liczba obsługiwanych kart: min. 5000

Bufor czytnika min. 10.000 zdarzeń

Interfejs: Ethernet min. 100Mbps (Rj-45)

Zabezpieczenie pracy czytnika w przypadku braku zasilania (podtrzymanie bateryjne).

Liczba dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych – min. 4

Wbudowany ekran wyświetlający m.in. aktualny czas, informacje o odczytanej karcie (przypisanej osobie), opisu zdarzeń wywoływanych po wciśnięciu programowalnych przycisków funkcyjnych.

Potwierdzenie odczytu karty: sygnalizacja głosowa lub dźwiękowa,

Czytnik w obudowie odpornej na zniszczenie.

Zasilacz prądowy.

Dopuszcza się aby kamera wykonująca zdjęcie osoby rejestrującej zdarzenie na czytniku była odrębnym urządzeniem (kamera IP) współpracującym z oferowanym czytnikiem RCP, zgodnie z wymaganiami producenta czytnika. Rejestrowane zdjęcie musi posiadać parametry umożliwiające identyfikacje osoby rejestrującej zdarzenie.Opracowała Komisja przetargowa:


STANISŁAW SZCZEPANIAK …………………………………………………………………………..

ROMAN HEPPEL …………………………………………………………………………..

MACIEJ BŁASZYK …………………………………………………………………………..

KRZYSZTOF ZEDLEWSKI …………………………………………………………………………..

IWO BARTKOWSKI …………………………………………………………………………..

WALDEMAR PRZYBYSZEWSKI …………………………………………………………………………..

ZATWIERDZAM SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Poznań, dnia ………………………... r .……………………………………………………………. Niepotrzebne skreślić

DZP/116/2012 str.


1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna