Szpital Kliniczny imPobieranie 4,08 Mb.
Strona14/36
Data28.11.2017
Rozmiar4,08 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   36

Dostawa oraz uruchomienie sprzętu informatycznego na potrzeby wdrożenia ZSI


Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezbędną, kompleksową infrastrukturę sprzętową (serwery i inny sprzęt informatyczny wraz z niezbędnym oprogramowaniem systemowym, narzędziowym i bazodanowym) dla funkcjonowania ZSI.
W szczególności dotyczy to:

 • Sprzętu na potrzeby wyposażenia serwerowni:

 • obudowa i serwery kasetowe,

 • zewnętrznej macierzy dyskowej,

 • biblioteki taśmowej,

 • UPS-ów ,

 • niezbędnych urządzeń dodatkowych na potrzeby serwerowni w tym:

 • innego sprzętu informatycznego:

 • komputerów przenośnych,

 • automatycznego duplikatora CD/DVD,

 • modemu GSM,

 • drukarek opasek identyfikacyjnych dla pacjentów,

 • drukarek etykiet,

 • czytników kodów kreskowych,

 • kolektorów danych,

 • tabletów medycznych,

 • przełączników WiFi,

 • drukarka kart RCP,

 • czytniki kart zbliżeniowych

 • czytniki RCP

 • oprogramowania - systemowego, bazodanowego, wirtualizacji, PACS oraz użytkowego m.in. przeznaczonego do wykonywania kopii bezpieczeństwa itd. Dla dostarczonego oprogramowania (licencje na czas nieokreślony) Wykonawca dostarczy niezbędną ilość licencji oraz zapewni wsparcie techniczne i prawo otrzymywania aktualizacji oprogramowania ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania bazodanowego przez cały okres trwania umowy, przez okres min. 3 lat od dostawy sprzętu.

Szczegółowy wykaz oraz minimalne parametry techniczne wybranego sprzętu zostały zawarte w dodatku nr 1.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć również inne urządzenia i wyposażenie uznane przez Wykonawcę za niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwerowni i systemu, a nie wymienione w wykazie Zamawiającego. Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezbędne elementy np. kable połączeniowe, elementy mocujące, umożliwiające prawidłowe działanie całego systemu. Dostarczony sprzęt musi zapewniać bezproblemową pracę po podłączeniu go do sieci/komputera z wdrażanym ZSI. Materiały eksploatacyjne dostarczone wraz ze sprzętem muszą być zgodne z wymogami producenta sprzętu do którego są przeznaczone.
Wykonawca zobowiązany jest w ramach wdrażania zakresu Ewidencja Czas Pracy wykonać personalizowany nadruk oraz laminowanie dla 1200 szt. z dostarczanych kart zbliżeniowych. Wzór nadruku musi być identyczny ze wzorem zaimplementowanym w zakresie funkcjonalnym kadrowo-płacowym. Jednocześnie po wykonaniu nadruku Wykonawca zarejestruje wszystkie spersonalizowane-nadrukowane karty w systemie do odpowiednich karotek pracowniczych w ramach zakresu kadrowo-płacowego. Zamawiający ze swej strony przekaże listę pracowników wraz z kompletem informacji jakie mają znaleźć się na nadruku w formie ustalonej z Wykonawcą przed rozpoczęciem wdrożenia zakresu funkcjonalnego. Dostawa nadrukowanych kart musi zostać wykonana niezwłocznie po rozpoczęciu wdrożenia zakresu Ewidencji Czasu Pracy i otrzymaniu niezbędnych do tego celu danych od Zamawiającego. Jednym z warunków niezbędnych do potwierdzenia zakończenia wdrożenia zakresu funkcjonalnego Ewidencja Czasu Pracy jest oprócz dostawy przez Wykonawcę spersonalizowanych kart i implementacji danych o nich w systemie, także pozytywna weryfikacja poprawności przypisania poszczególnych kart do osobami wykonana przez Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany dokonać montażu dostarczonego sprzętu oraz dostarczonego oprogramowania w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

Zamawiający obecnie posiada pomieszczenie serwerowni zlokalizowane na parterze budynku głównego (serwerownia nr 1), oprócz tego na potrzeby ZSI dokona adaptacji dodatkowego pomieszczenia (serwerownia nr 2) zlokalizowanego w przyziemiu budynku głównego (piętro niżej), w pobliżu obecnej serwerowni.

W serwerowi nr 1 Zamawiający zapewni niezbędną ilość miejsca na montaż sprzętu (wskazanego poniżej) w posiadanej standardowej szafie serwerowej 19”.

W serwerowi nr 2 Zamawiający zapewni dwie standardowe szafy serwerowe 19” o wysokości 42U i głębokości 120 cm, a także przygotuje przyłącza światłowodowe wielodomowe i miedziane FTP kat. 6 pomiędzy serwerowniami nr 1 i nr 2, które zostaną obustronnie zakończone na patchpanelach. Zamawiający przewiduje, że zasilacze awaryjne wolnostojące (UPS) będą umieszczone po przeciwnej stronie pomieszczenia niż szafy serwerowe. W pobliżu miejsca montażu zasilaczy przygotowane zostanie przyłącze elektryczne na potrzeby UPS-ów. Wykonawcy zobowiązany jest do położenia niezbędnego okablowania pomiędzy UPS-ami, a szafami serwerowymi, w których zamontowane zostaną m.in. serwery, oraz dostarczyć i zainstalować w szafach niezbędne moduły PDU oraz organizery kablowe.


Miejsca montażu poszczególnych elementów:

- w pomieszczeniu serwerowni nr 2 z należy zainstalować:

Obudowa z serwerami kasetowymi, zewnętrzną macierz dyskową, konsola LCD, UPS-y wolnostojące

- w pomieszczeniu serwerowni nr 1:

Biblioteka taśmowa, serwer WWW/DMZ, UPS dla biblioteki taśmowej, przełączniki sieciowe, KVM z konsolą LCD

- w pomieszczeniu Zakładu Radiologii:Automatyczny duplikator CD/DVD
Pozostały sprzęt nie wymieniony powyżej zostanie zainstalowany w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w trakcie wdrożenia. Zamawiający zapewni w tych miejscach niezbędną infrastrukturę (zasilanie i sieć komputerową) do jego uruchomienia.
Instalacje obudowy kasetowej oraz serwerów musi być przeprowadzona przez osobę legitymującą się dokumentem certyfikowanego specjalisty, wystawionym przez producenta sprzętu. Stosowne dokumenty Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu przed montażem.
Instalacja macierzy musi być przeprowadzona przez osobę legitymującą się dokumentem certyfikowanego specjalisty, wystawionym przez producenta oferowanej macierzy, dla danej lub wyższej klasy urządzenia. Stosowne dokumenty Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu przed montażem.
Instalacja oprogramowania (systemów operacyjnych, systemu wirtualizacji, bazy danych, kopii bezpieczeństwa, itp.) na dostarczonym sprzęcie musi zostać przeprowadzona przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzone posiadaniem certyfikatów producentów oprogramowania i sprzętu.
Ze względu na to, że organem założycielskim jest jednostka edukacyjna (Uniwersytet Medyczny) wymaga się, wszędzie gdzie to możliwe (dopuszczone przez licencjodawcę), stosować oprogramowania z uwzględnieniem rabatów dla edukacji, chyba że standardowy sposób licencjonowania będzie korzystniejszy dla Zamawiającego.
Po zakończonym montażu Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie hasła dostępowe do kont „super użytkowników” oraz dokumentację do wszystkich oferowanych urządzeń, systemów
i oprogramowania wraz z dokumentami potwierdzającymi nabycia dla zamawiającego licencji (nie dotyczy samego systemu ZSI) oraz nośnikami danych zawierającymi zainstalowane oprogramowanie (o ile dostarcza je producent). Wykonawca wykona również szkolenie z zakresu obsługi i prawidłowej eksploatacji zainstalowanego sprzętu ze szczególnym uwzględnieniem obsługi i zaawansowanego zarządzania macierzą zewnętrzną i biblioteką taśmową.
W całym okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wsparcie
i możliwość prowadzenia konsultacji w zakresie administracji zaoferowanym sprzętem oraz dostarczonym oprogramowaniem systemowym, wirtualizacyjnym, narzędziowym i bazodanowym z osobami wskazanymi przez Wykonawcę, posiadającymi odpowiednie certyfikaty producentów oprogramowania.


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   36


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna