Szpital Kliniczny imPobieranie 4,08 Mb.
Strona1/36
Data28.11.2017
Rozmiar4,08 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego


im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

REGON 000288834, NIP 779-20-33-466, KRS 0000001852

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego


DZP/116/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SIWZ

DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
prowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010r. Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej w treści SIWZ PZPDostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego SzpitalaL.p.

Oznaczenie Tomów

Nazwa TomówTom I

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).Tom II

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.Tom III

Opis przedmiotu zamówienia.TOM I – SIWZ

 1. . Nazwa i adres Zamawiającego


  1. Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
   w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań REGON 000288834, NIP 779-20-33-466,
   KRS 0000001852

  2. tel. +48618691759, +48618691756

  3. fax. +48618691847

  4. Adres internetowy: www.spsk2.pl

  5. Adres poczty elektronicznej: dzp@spsk2.pl 1. . Finansowanie przedmiotu zamówieniu


  1. Zamówienie będzie finansowane ze środków własnych Zamawiającego. 1. . Tryb udzielania zamówienia


  1. Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 PZP, powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. 1. . Opis przedmiotu zamówienia


  1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im K. Marcinkowskiego w Poznaniu

  2. Główny przedmiot: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

  3. Przedmioty dodatkowe:

30200000-1 Urządzenia komputerowe

30210000-4 Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)

30211000-1 Komputery wysokowydajne

30213000-5 Komputery osobiste

30230000-0 Sprzęt związany z komputerami

30232000-4 Sprzęt peryferyjny

30234000-8 Nośniki do przechowywania

30236000-2 Różny sprzęt komputerowy

30237000-9 Części, akcesoria i wyroby do komputerów

32400000-7 Sieci

32420000-3 Urządzenia sieciowe

32422000-7 Elementy składowe sieci

48100000-9 Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania

48180000-3 Pakiety oprogramowania medycznego

48200000-0 Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu

48220000-6 Pakiety oprogramowania dla internetu i intranetu

48222000-0 Pakiety oprogramowania do serwera sieci WWW

48400000-2 Pakiety oprogramowania do kontroli transakcji biznesowych i osobistych

48440000-4 Pakiety oprogramowania do analizy finansowej i rachunkowości/księgowości

48443000-5 Pakiety oprogramowania do rachunkowości/księgowości

48450000-7 Pakiety oprogramowania do rozliczania czasu lub zarządzania zasobami ludzkimi

48600000-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

48610000-7 Systemy baz danych

48612000-1 System zarządzania bazą danych

48620000-0 Systemy operacyjne

48700000-5 Pakiety oprogramowania użytkowego

48710000-8 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania

48780000-9 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością

48800000-6 Systemy i serwery informacyjne

48810000-9 Systemy informacyjne

48814000-7 Systemy informacji medycznej

48800000-6 Systemy i serwery informacyjne

48810000-9 Systemy informacyjne

48814000-7 Systemy informacji medycznej

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72200000-7 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania

72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania

72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania

72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania

80500000-9 Usługi szkoleniowe

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

80511000-9 Usługi szkolenia personelu

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72200000-7 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania

72250000-2 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

72253000-3 Usługi pomocy komputerowej i podobne72253200-5 Usługi w zakresie wsparcia systemu

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Tomie III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna