Szpital BielańskiPobieranie 411,56 Kb.
Strona2/4
Data23.10.2017
Rozmiar411,56 Kb.
1   2   3   4

T R A D Y C Y J N I E P R O F E S J O N A L N I - L E C Z Y M Y Z P A S J Ą - O P I E K U J E M Y S I Ę Z T R O S K Ą

Warszawa, dnia 04.12.2014 r.O G Ł O S Z E N I E O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA: DOSTAWĘ WYROBÓW MEDYCZNYCH DO ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH DLA SZPITALA BIELANSKIEGO W WARSZAWIE (ZP-127/2014)

Działając w oparciu o art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informuję że najkorzystniejszą ofertę w zakresie poszczególnych pakietów złożyli wykonawcy:


Pakiet 1: endoproteza przynasadowa stawu biodrowego

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Oferowana cena

Ocena punktowa

15

Zimmer Polska Sp. z o. o.

01-748 Warszawa, ul. Szamocka 8

215 244,00Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 15. Złożona oferta przez firmę Zimmer jest jedyną, niepodlegająca odrzuceniu. Zamawiający nie dokonywał oceny punktowej.Pakiet 2: głowa połowicza modularna endoprotezy stawu biodrowego

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Oferowana cena

Ocena punktowa

2

MEDGAL Sp. z o. o.

15-122 Białystok, ul. Wąska 59

12 960,00Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 2. Złożona oferta przez firmę Medgal jest jedyną, niepodlegająca odrzuceniu. Zamawiający nie dokonywał oceny punktowej.Pakiet 3: endoproteza całkowita stawu biodrowego, hybrydowa

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Oferowana cena

Ocena punktowa

15

Zimmer Polska Sp. z o. o.

01-748 Warszawa, ul. Szamocka 8

23 068,80Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 15. Złożona oferta przez firmę Zimmer jest jedyną, niepodlegająca odrzuceniu. Zamawiający nie dokonywał oceny punktowej.Pakiet 5: rewizyjny trzpień stawu biodrowego

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Oferowana cena

Ocena punktowa

11

SAMO POLSKA Sp. z o. o.

03-244 Warszawa, ul. Wenecka 12

10 584,00Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 11. Złożona oferta przez firmę Samo Polska jest jedyną, niepodlegająca odrzuceniu. Zamawiający nie dokonywał oceny punktowej.Pakiet 6: endoproteza bezcementowa stawu biodrowego

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Oferowana cena

Ocena punktowa

4

IMPLANTS INDUSTRIE S.A.

61-757 Poznań, ul. Garbary 95 A/6

48 060,00Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 4. Złożona oferta przez firmę Implants Industrie jest jedyną, niepodlegająca odrzuceniu. Zamawiający nie dokonywał oceny punktowej.Pakiet 7: endoproteza cementowana stawu kolanowego, kłykciowa I

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Oferowana cena

Ocena punktowa

3

BIOMET POLSKA Sp. z o. o.

04-501 Warszawa, ul. Płowiecka 75

137 181,60Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 3. Złożona oferta przez firmę Biomet jest jedyną, niepodlegająca odrzuceniu. Zamawiający nie dokonywał oceny punktowej.Pakiet 8: endoproteza cementowana stawu kolanowego, kłykciowa II

Postępowanie w zakresie pakietu 8 zostało unieważnione, ponieważ: cena najkorzystniejszej oferty (149 040,00 zł.) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (136 080,00 zł). Podstawa prawna - art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.Pakiet 9: endoproteza rewizyjna stawu kolanowego

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Oferowana cena

Ocena punktowa

15

Zimmer Polska Sp. z o. o.

01-748 Warszawa, ul. Szamocka 8

39 690,00Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 15. Złożona oferta przez firmę Zimmer jest jedyną, niepodlegająca odrzuceniu. Zamawiający nie dokonywał oceny punktowej.Pakiet 10: gwóźdź do barku (ze śrubami mocującymi)

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Oferowana cena

Ocena punktowa

4

IMPLANTS INDUSTRIE S.A.

61-757 Poznań, ul. Garbary 95 A/6

5 616,00Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 4. Złożona oferta przez firmę Implants Industrie jest jedyną, niepodlegająca odrzuceniu. Zamawiający nie dokonywał oceny punktowej.Pakiet 11: endoproteza anatomiczna stawu barkowego (z panewką cementową)

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Oferowana cena

Ocena punktowa

4

IMPLANTS INDUSTRIE S.A.

61-757 Poznań, ul. Garbary 95 A/6

31 320,00Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 4. Złożona oferta przez firmę Implants Industrie jest jedyną, niepodlegająca odrzuceniu. Zamawiający nie dokonywał oceny punktowej.Pakiet 12: endoproteza odwrócona stawu barkowego (z panewką bezcementową)

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Oferowana cena

Ocena punktowa

4

IMPLANTS INDUSTRIE S.A.

61-757 Poznań, ul. Garbary 95 A/6

14 472,00Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 4. Złożona oferta przez firmę Implants Industrie jest jedyną, niepodlegająca odrzuceniu. Zamawiający nie dokonywał oceny punktowej.Pakiet 15: płytka anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Oferowana cena

Ocena punktowa

12

Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o.

02-135 Warszawa, ul. Iłżecka 24

12 231,00Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 12. Złożona oferta przez firmę Johnson&Johnson jest jedyną, niepodlegająca odrzuceniu. Zamawiający nie dokonywał oceny punktowej.Pakiet 16: zestaw do złamań okołoprotezowych

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Oferowana cena

Ocena punktowa

12

Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o.

02-135 Warszawa, ul. Iłżecka 24

38 847,60Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 12. Złożona oferta przez firmę Johnson&Johnson jest jedyną, niepodlegająca odrzuceniu. Zamawiający nie dokonywał oceny punktowej.Pakiet 17: płytki rekonstrukcyjne

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Oferowana cena

Ocena punktowa

12

Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o.

02-135 Warszawa, ul. Iłżecka 24

77 333,40Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 12. Złożona oferta przez firmę Johnson&Johnson jest jedyną, niepodlegająca odrzuceniu. Zamawiający nie dokonywał oceny punktowej.Pakiet 18: materiały zużywalne do artroskopii

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Oferowana cena

Ocena punktowa

3

BIOMET POLSKA Sp. z o. o.

04-501 Warszawa, ul. Płowiecka 75

159 186,60Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 3. Złożona oferta przez firmę Biomet jest jedyną, niepodlegająca odrzuceniu. Zamawiający nie dokonywał oceny punktowej.Pakiet 19: płytki do złamań dalszej nasady kości promieniowej

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Oferowana cena

Ocena punktowa

10

ROC LAB Roman Cwynar

54-130 Wrocław, ul. Latawcowa 8/1521 870,00

65,92

15

Zimmer Polska Sp. z o. o.

01-748 Warszawa, ul. Szamocka 8

14 418,00

100,00

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 15. Złożona oferta przez firmę Zimmer, zawiera najniższą cenę spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu i uzyskała 100 pkt. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali odpowiednio j.w.

Pakiet 20: płytka do bliższej nasady kości ramiennej, 5 otworów w głowie

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Oferowana cena

Ocena punktowa

3

BIOMET POLSKA Sp. z o. o.

04-501 Warszawa, ul. Płowiecka 75

29 160,00

100,00

10

ROC LAB Roman Cwynar

54-130 Wrocław, ul. Latawcowa 8/1536 774,00*

79,29

*cena po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej
Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 3. Złożona oferta przez firmę Biomet, zawiera najniższą cenę spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu i uzyskała 100 pkt. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali odpowiednio j.w.

Pakiet 21: płytka do złamań dalszej nasady kości promieniowej- grzbietowa

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Oferowana cena

Ocena punktowa

10

ROC LAB Roman Cwynar

54-130 Wrocław, ul. Latawcowa 8/15

2 808,00Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 10. Złożona oferta przez firmę Roc Lab jest jedyną, niepodlegająca odrzuceniu. Zamawiający nie dokonywał oceny punktowej.Pakiet 22: płytki do złamań dalszej nasady kości promieniowej

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Oferowana cena

Ocena punktowa

10

ROC LAB Roman Cwynar

54-130 Wrocław, ul. Latawcowa 8/1523 414,40

95,95

12

Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o.

02-135 Warszawa, ul. Iłżecka 24

22 468,32

100,00

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 12. Złożona oferta przez firmę Johnsn&Johnson, zawiera najniższą cenę spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu i uzyskała 100 pkt. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali odpowiednio j.w.

Pakiet 23: płyta do wyrostka łokciowego

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Oferowana cena

Ocena punktowa

3

BIOMET POLSKA Sp. z o. o.

04-501 Warszawa, ul. Płowiecka 759 720,00

96,66

10

ROC LAB Roman Cwynar

54-130 Wrocław, ul. Latawcowa 8/15

9 396,00

100,00

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 10. Złożona oferta przez firmę Roc Lab, zawiera najniższą cenę spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu i uzyskała 100 pkt. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali odpowiednio j.w.Pakiet 24: stabilizator zewnętrzny złamań nadgarstka

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Oferowana cena

Ocena punktowa

12

Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o.

02-135 Warszawa, ul. Iłżecka 24

3 548,88Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 12. Złożona oferta przez firmę Johnson&Johnson jest jedyną, niepodlegająca odrzuceniu. Zamawiający nie dokonywał oceny punktowej.Pakiet 25: system płytkowy do otwartej osteotomii

Postępowanie w zakresie pakietu 25 zostało unieważnione, ponieważ: cena najkorzystniejszej oferty (17 226,00 zł.) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (10 800,00 zł). Podstawa prawna - art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.Pakiet 26: gwóźdź śródszpikowe ażurowy

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Oferowana cena

Ocena punktowa

2

MEDGAL Sp. z o. o.

15-122 Białystok, ul. Wąska 59

972,00Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 2. Złożona oferta przez firmę Medgal jest jedyną, niepodlegająca odrzuceniu. Zamawiający nie dokonywał oceny punktowej.
1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna