SzkoleniePobieranie 42.5 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar42.5 Kb.

Szkolenie

Obowiązki organów prowadzących szkoły

wynikające ze znowelizowanego art. 30 ustawy – Karta Nauczyciela

(ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 1). • Termin: 8 grudnia 2009r.; 9 grudnia 2009r. (termin do wyboru)

 • Godzina rozpoczęcia: 9.30

 • Miejsce: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13)

 • Koszt uczestnictwa: 150 zł/os.

 • Zgłoszenia – tel.0-68  329 19 19, 329 19 10; fax 0-68 329 19 03;

e-mail: katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl, agata.halubicka@zielonagora.rio.gov.pl
Program szkolenia


 1. Geneza zmian Karty Nauczyciela (KN) z grudnia 2008 roku w zakresie art. 30.
 1. Wpływ stanowiska MEN na interpretacje zapisów Karty Nauczyciela.
 1. Pojęcie średniego wynagrodzenia nauczycieli
  w podziale na stopnie awansu zawodowego.
 1. Zobowiązania samorządu wynikające ze średniorocznej struktury zatrudnienia i kwot bazowych.
 1. Ustalanie struktury zatrudnienia uwzględniające:

 1. okresy zatrudnienia w niepełnych miesiącach (niepełnym roku),

 2. okresy nieobecności spowodowane m. in. urlopami bezpłatnymi, macierzyńskimi, wychowawczymi, absencjami wynikającymi z powodu choroby,

 3. zmiany wymiaru etatów,

 4. zmiany stopni awansu w trakcie roku,

 5. likwidacje (powstanie) jednostek w ciągu roku.
 1. Ustalanie kwoty zobowiązania wynikającej z art. 30 KN w podziale na stopnie awansu zawodowego uwzględniające:

 1. ustaloną strukturę zatrudnienia,

 2. zmianę kwoty bazowej w ciągu roku,

 3. ustalanie wydatków poniesionych na wynagrodzenie uwzględniające:

 4. rodzaje wypłaconych wynagrodzeń,

 5. zaległe wypłaty pracownikom niezatrudnionym w analizowanych roku,

 6. składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, zaliczki na podatek będące wydatkiem miesiąca następnego, po terminie wypłaty.
 1. Ustalanie kwoty różnicy o której mowa w art.
  30a KN w podziale na stopnie awansu zawodowego.
 1. Sposób wyznaczania stawek osobistego zaszeregowania, tworzących współczynnik proporcji wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego, uwzględniający elementy wymienione przy ustalaniu struktury zatrudnienia.
 1. Agregowanie zbieranych danych dla celów skutecznego i efektywnego przeprowadzenia operacji wyznaczenia zobowiązań samorządu.
 1. Wyznaczenie zagregowanych kwot należności przypadających na poszczególne jednostki.Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu :

Obowiązki organów prowadzących szkoły wynikające ze znowelizowanego art. 30 ustawy – Karta Nauczyciela
Termin (do wyboru): 8 grudnia 2009r. 9 grudnia 2009r.
……………………………………………………… telefon: …………………………………………
……………………………………………………… ………………………………………………..

(jednostka) (NIP)

……………………………………………………. - ………………………………………….(imię i nazwisko - funkcja)
……………………………………………………. - ………………………………………….

(imię i nazwisko - funkcja)

……………………………………………………


(zgłaszający)
Pobieranie 42.5 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna