Szkolenia kształCĄce kompetencje informatyczne, analityczne lub zawodowePobieranie 142,46 Kb.
Data14.02.2018
Rozmiar142,46 Kb.
SZKOLENIA KSZTAŁCĄCE KOMPETENCJE INFORMATYCZNE, ANALITYCZNE LUB ZAWODOWEtemat szkolenia

SQL Server jako narzędzie analizy danych

Cel realizacji szkolenia

Praktyczna nauka wykorzystania zaawansowanych narzędzi wchodzących w skład oprogramowania Microsoft SQL Server do analizy danych. Przekazanie wiedzy dotyczącej architektury i funkcjonalności systemów zarządzania bazami danych oraz hurtowniami danych. Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznego posługiwania się zapytaniami w języku SQL.

Wymagany stopień znajomości narzędzia

Szkolenie dedykowane osobom z podstawową lub średniozaawansowaną znajomością w zakresie baz danych.

Kompetencje i umiejętności, które student może nabyć dzięki udziałowi
w proponowanym szkoleniu. Czego student może się nauczyć


Wiedza: teoria z zakresu technologii przetwarzania i analizy danych, modeli baz danych, podstaw OLTP i OLAP, procesów ETL, architektury hurtowni danych.

Umiejętności: tworzenia podstawowych zapytań SQL; filtrowania i sortowania danych; grupowania i podsumowania danych; tworzenia podstawowych widoków, procedur i funkcji w języku SQL; posługiwania się narzędziami do przetwarzania, integracji i analizy danych oraz raportowania.

Kompetencje: samodzielnie korzysta z baz danych za pomocą dostępnych narzędzi lub języka SQL; rozróżnia przetwarzanie transakcyjne danych od analitycznego; dostrzega korzyści wynikające z prawidłowego doboru narzędzia analizy danych do rozwiązania różnych problemów biznesowych.


Ramowy program – z uwzględnieniem metod pracy

  1. Technologie przetwarzania i analizy danych: bazy danych, hurtownie danych, eksploracja danych. Podstawy OLTP (On-Line Transaction Processing) i OLAP (On-Line Analytical Processing). Przegląd oprogramowania na przykładzie SQL Server: moduły, usługi, architektura, infrastruktura, funkcjonalność.

  2. Modele baz danych i zapytania SQL: koncepcja, narzędzia i zastosowanie. Podstawowe zapytania. Kwerendy, formatowanie, filtrowanie i sortowanie danych. Grupowanie i podsumowania danych. Funkcje i zasady agregacji danych. Mechanizmy łączenia danych z różnych tabel i źródeł.

  3. Modyfikowanie danych: operacje wstawiania, aktualizacji i usuwania rekordów. Przetwarzanie transakcyjne danych. Tworzenie widoków, procedur i funkcji w języku SQL. Zapytania złożone i podzapytania.

  4. Łączenie danych z różnych źródeł i usługi integracji danych. Koncepcja procesów ETL. Tworzenie przykładowych pakietów integracyjnych w Integration Services. Przetwarzanie analityczne danych. Architektura hurtowni danych. Koncepcja tabel faktów, wymiarów i kostek. Tworzenie przykładowych komponentów OLAP.

  5. Zintegrowane systemy raportujące i ich architektura. Wizualizacja i prezentacja danych. Tworzenie raportów. Zarządzanie i wersjonowanie raportów. Mechanizmy wykonywania i dostarczania raportów. Narzędzia do automatycznego przetwarzania danych. Wprowadzenie do eksploracji danych.

Krótka informacja o prowadzącym/prowadzących

Mgr inż. Waldemar Gil - architekt systemów business intelligence, konsultant i wykładowca.
Od 20 lat prowadzi projekty informatyczne w zakresie wdrażania, zarządzania i optymalizacji złożonych systemów baz i hurtowni danych oraz business intelligence.

Certyfikowany specjalista w zakresie SQL Server od wersji 2000 (MCDBA).Projektował rozwiązania m.in. dla grupy Credit Agricole, Getin, PKP, Santander.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna