Szkoła Główna Handlowa w WarszawiePobieranie 360,1 Kb.
Strona1/5
Data23.04.2018
Rozmiar360,1 Kb.
  1   2   3   4   5

Prof. dr hab. Wojciech Paprocki

dr Jana Pieriegud

Katedra Transportu

Szkoła Główna Handlowa w WarszawieZarządzanie Jakością w Centrum Logistycznym.

Teoria a Praktyka

W artykule przedstawiono zarówno teoretyczne aspekty funkcjonowania i zarządzania jakością w logistycznych centrach dystrybucji jak i rozwiązania praktyczne. Doświadczenia praktyczne autorzy uzyskały podczas obserwacji działania Centrum Logistycznego w Woli Rakowej.

Zakres działania Centrum Logistycznego (CL)

Wyraźny wzrost popytu na nowoczesne usługi transportowe o charakterze logistycznym, który obserwuje się w Polsce w ostatnich kilku latach, a także trudności, na które napotykają projekty utworzenia zintegrowanych centrów logistycznych (np. w Poznaniu, Gliwicach, Gdańsku czy Szczecinie) powodują, że liczne podmioty gospodarcze prowadzające działalność logistyczną decydują się na realizację własnych przedsięwzięć. Przykładem takiego przedsięwzięcia jest Centrum Logistyczne w Woli Rakowej pod Łodzią (gmina Brójce). Obiekt wzniesiono według oryginalnej koncepcji Magazyn MIX (rys. 1). Założono, że ma on spełniać trzy podstawowe funkcje: magazynową, dystrybucyjną i sortowniczą. Potencjał magazynu wynosi 14 tys. europalet [4].

Prezentacja Centrum Logistycznego w Woli Rakowej (CLWL) odbyła się w końcu października 1999 r. Już wtedy pierwsi potencjalni klienci zgłosili chęć użytkowania tego nowoczesnego obiektu logistycznego. Obecnie CLWL obsługuje 5 klientów, m.in. firmę Żabka Polska S.A. Umowę z tym klientem na obsługę logistyczną jednej z największej w Polsce sieci sklepów typu convinience store zawarto w czerwcu 2000 r. Przygotowania do startu projektu trwały kilka tygodni. Realizacja projektu wymagała szeregu rozwiązań, w tym wdrażania nowoczesnego systemu zarządzania zasobami magazynowymi (przy wykorzystaniu bazy danych Oracle) oraz organizacji dystrybucji na teren całej Polski w standardzie 24 godzin. Należy zwrócić uwagę, że sieć „Żabka”, obejmująca dzisiaj ponad 600 sklepów, będzie nadal rozwijana. W ciągu najbliższych trzech lat będzie funkcjonować przeszło 1800 sklepów, a w przyszłości przewidywany jest dalszy rozwój do 7500 punktów na terenie całego kraju.

Do zakresu działania CLWL należą: • rejestracja i weryfikacja zamówień na przyjęcie towarów od dostawców,

 • przyjmowanie towarów do magazynu wewnątrz obszaru łączników (handling),

 • kontrola przyjmowanych towarów: ilości, asortymentu, struktury opakowań, terminu przydatności,

 • kontrola prawidłowości dokumentów od dostawcy: porównanie zgodności dostarczonego towaru z dokumentem WZ dostawcy i zamówieniem klienta,

 • rejestracja nieprawidłowości w dostawie i sporządzenie protokołu,

 • wydawanie próżnych opakowań kaucyjnych i zwrotnych do dostawców,

 • tworzenie jednostek magazynowych (nośników) i ich składowanie,

 • tworzenie dokumentów PZ i rejestracja powiększenia stanów magazynowych,

 • kontrola warunków składowania towarów: temperatury i wilgotności powietrza, czystości w magazynie, a także ochrony towarów przed gryzoniami i owadami,

 • rejestracja i weryfikacja zamówień na wydanie towarów do odbiorców,

 • wydruk zleceń kompletacyjnych,

 • przesunięcia między- i wewnątrzmagazynowe oraz ich rejestracja,

 • kompletowanie wysyłek na obszarze łączników,

 • kontrola wysyłek: ilości, asortymentu, prawidłowości kompletacji,

 • rejestracja wykrytych błędów,

 • wystawianie dokumentów WZ i rejestracja zmniejszenia stanów magazynowych,

 • wystawianie faktur VAT w imieniu właściciela towarów,

 • wydawanie towarów wraz z dokumentami towarzyszącymi (handling),

 • przyjmowanie próżnych opakowań kaucyjnych i zwrotnych od odbiorców towarów,

 • rejestrowanie przyjęcia próżnych opakowań kaucyjnych i zwrotnych ze sklepów,

 • organizacja dystrybucji produktów do odbiorców (organizacja procesu transportowego) wraz z organizacją zbierania próżnych opakowań kaucyjnych i zwrotnych od odbiorców,

 • segregowanie przyjętych próżnych opakowań kaucyjnych i zwrotnych,

 • prowadzenie różnego rodzaju inwentaryzacji,

 • wydawanie do dostawców lub utylizacja produktów uszkodzonych, przeterminowanych,

 • weryfikacja różnic inwentaryzacyjnych,

 • tworzenie zestawień danych (różnego rodzaju raportów), dokumentów magazynowych wspomagających zarządzanie działalnością CL.

Zwiększająca się liczba dostaw i wysyłek z CLWL, jak również rosnąca liczba pozycji asortymentowych w magazynie, która już przekroczyła poziom 3 tys. indeksów, wymaga sprawnego funkcjonowania każdego z cykli technologicznego procesu magazynowego oraz stałej modyfikacji procedur i doskonalenia procesu zarządzania jakością w CLWL.
  1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna