Szczegółowy opisPobieranie 157,1 Kb.
Data08.02.2018
Rozmiar157,1 Kb.

Załącznik nr 1 do SIWZ
Szczegółowy opis

Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp: Zamawiający - opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia – dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania komputerowego do Instytut Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie przy ul. Lubicz 25A.
Wszystkie oferowane programy muszą być w wersji komercyjnej.

Niedopuszczalne jest oferowanie licencji akademickich i przeznaczonych dla uczniów, studentów lub nauczycieli.
L.P.


Nazwa, wymagania szczegółowe


Ilość

1

Pakiet biurowy Microsoft Office H&B , wersja minimum 2016, lub równoważny (warunki równoważności poniżej). Klucz licencyjny musi być w pudełku.

19

2

Pakiet biurowy Office 2016 Professional PL ESD lub równoważny (warunki równoważności poniżej)

14

3

System operacyjny MS Win 7 Prof. OEM

lub inny równoważny (warunki równoważności poniżej)4

4

LICENCJA Win Serwer 2008 R2 Standard ENG

1

5

CorelDraw Graphics Suite X7 PL

lub inny równoważny spełniający poniższe kryteria:

- aplikacja do grafiki wektorowej i rastrowej

- oprogramowanie do tworzenia stron www

- polski interfejs

- możliwość konwertowania bitmap na grafikę wektorową

- zamiana czcionek na krzywe

- obsługa wielu formatów, w tym PDF (z możliwością założenia hasła i ograniczenia np. drukowania), JPG, PNG, EPS, AI, TIFF, PSD, DOCX i PPT

- samouczek w języku polskim

- możliwość otwierania skomplikowanych projektów graficznych i posterów utworzonych przy pomocy programu Corel X6 i wcześniejszych jego wersji z zachowaniem jego pierwotnego wyglądu i standardowych czcionek przy pomocy, których wykonano projekty

- musi wykorzystywać procesory wielordzeniowe

- zapis do PDF z poziomu aplikacji

- ułatwienia w tworzeniu wielokątów, spiral, gwiazd (gotowe figury)

- funkcja przejścia z obiektu A do obiektu B z automatycznym rysowaniem kształtów/obiektów pośrednich coraz mniej podobnych do A, a coraz bardziej podobnych do B

- możliwość utworzenia cienia dla obiektów wektorowych z możliwością ustawiania przezroczystości i stopnia rozmycia

- nadawanie głębi obiektom wektorowym, aby uzyskać wrażenie trójwymiarowości

- nadawanie przezroczystości obiektom

- dopasowanie tekstu do ścieżki

- narzędzia do dzielenia wyrazów

- narzędzia do polskiej gramatyki i ortografii językowej

- statystyka tekstu

- musi mieć funkcję robienia zrzutów ekranowych

- wyszukiwanie zawartości folderów

- wtyczka do powiększania obrazów2

6

CorelDRAW Technical Suite X7 EN uaktualnienie produktu, z wcześniejszej licencjonowanej wersji programu: Corel DESIGNER Technical Suite X4

1

7

Adobe Acrobat DC 2015 Standard PL WIN BOX

lub inny równoważny spełniający poniższe kryteria: • kompleksowa obsługa plików PDF z dowolnego miejsca, przetwarzanie plików PDF w mobilnym, zintegrowanym środowisku. 

 • natychmiastowa edycja zeskanowanych dokumentów, automatycznie dopasowywanie czcionek.

 • mechanizm układania akapitów na całych stronach, modyfikowanie list punktowanych.

 • eksport plików PDF do formatów Word, Excel i PowerPoint,

 • funkcja widok obok siebie

 • funkcja automatycznego inteligentnego wypełniania

 • opcja automatycznego poprawiania zdjęć dokumentów

 • moduł sprawdzania pisowni.

 • funkcja redukcji zużycia tuszu i tonera.

 • fFunkcja zapobiegania atakom opartym na plikach PDF.

 • ochrona poufnych informacji w dokumentach. 

1

8

Photoshop Elements 14 & Premiere Elements 14 PL BOX lub inny równoważny (warunki równoważności poniżej)

1


Warunki równoważności pakietu biurowego Office:
   1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:


    1. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika

    2. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych

    3. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną).

   2. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:

    1. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766)

    2. umożliwia wykorzystanie schematów XML

    3. obsługuje w ramach standardu formatu podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766)

   3. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję szablonów.

   4. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy)

   5. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.

   6. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:

    1. Edytor tekstów

    2. Arkusz kalkulacyjny

    3. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

    4. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych

    5. Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych

    6. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

   7. Edytor tekstów musi umożliwiać:

    1. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty

    2. Wstawianie oraz formatowanie tabel

    3. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych

    4. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne)

    5. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków

    6. Automatyczne tworzenie spisów treści

    7. Formatowanie nagłówków i stopek stron

    8. Sprawdzanie pisowni w języku polskim

    9. Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników

    10. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności

    11. Określenie układu strony (pionowa/pozioma)

    12. Wydruk dokumentów

    13. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną

    14. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 - 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu

    15. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji

   8. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:

    1. Tworzenie raportów tabelarycznych

    2. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych

    3. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

    4. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

    5. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję zapytań bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych

    6. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych

    7. Wyszukiwanie i zamianę danych

    8. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego

    9. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie

    10. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności

    11. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem

    12. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

    13. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 - 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń..

    14. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji

   9. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:

    1. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:

    2. Prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego

    3. Drukowane w formacie umożliwiającym robienie notatek

    4. Zapisane jako prezentacja tylko do odczytu.

    5. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji

    6. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera

    7. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo

    8. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego

    9. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym

    10. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów

    11. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera

    12. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003 - 2013

   10. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać:

    1. Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych

    2. Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów.

    3. Edycję poszczególnych stron materiałów.

    4. Podział treści na kolumny.

    5. Umieszczanie elementów graficznych.

    6. wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej

    7. Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji.

    8. Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.

    9. Wydruk publikacji.

    10. Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK.

   11. Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych musi umożliwiać:

    1. Tworzenie bazy danych przez zdefiniowanie:

    2. Tabel składających się z unikatowego klucza i pól różnych typów, w tym tekstowych i liczbowych.

    3. Relacji pomiędzy tabelami

    4. Formularzy do wprowadzania i edycji danych

    5. Raportów

    6. Edycję danych i zapisywanie ich w lokalnie przechowywanej bazie danych

    7. Tworzenie bazy danych przy użyciu zdefiniowanych szablonów

    8. Połączenie z danymi zewnętrznymi, a w szczególności z innymi bazami danych zgodnymi z ODBC, plikami XML, arkuszem kalkulacyjnym.

    9. Otwieranie, użytkowanie i rozbudowywanie dotychczasowo stworzonych baz danych utworzonych w aplikacji Microsoft Access 2003-2013 bez konieczności importu i ponownego eksportu

   12. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:

    1. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego

    2. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców

    3. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną

    4. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy

    5. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia

    6. Zarządzanie kalendarzem

    7. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom

    8. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników

    9. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach

    10. Zarządzanie listą zadań

    11. Zlecanie zadań innym użytkownikom

    12. Zarządzanie listą kontaktów

    13. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom

    14. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników

    15. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników


Warunki równoważności dla systemu Windows:

- system w języku polskim

- system 64 bit o ile w SIWZ nie wpisano inaczej

- zestaw nośników

- współpraca z domenami i Active Directory (AD)

- brak konieczności aktywacji przez Internet

- praca natywna (bez utraty wydajności) z obowiązującym w firmie systemem Cogisoft, oprogramowaniem do audytu legalności oprogramowania (LanCenter), sieciową aplikacją OCR (Fine Reader Corporate Edition) i oprogramowaniem antywirusowym (OfficeScan)

- możliwość delegowania uprawnień dla użytkownika i maszyny z poziomu AD

- opcja przypominania i możliwość zmiany hasła domenowego w określonych interwałach czasowych

- możliwość świadczenia pomocy zdalnej i łączenia się z pulpitami zdalnymi komputerów

- możliwość zdalnej instalacji aplikacji w formie „paczek” poprzez AD

- możliwość uruchomienia wirtualnej maszyny w systemie operacyjnym w ramach jednej licencji - do obsługi urządzeń starszego typu (skanerów, drukarek, aparatury, itp.) nie posiadających sterowników lub nie obsługujących najnowszych systemów operacyjnych

- możliwość obsługi urządzeń do uwierzytelniania jako podpis elektroniczny lub jako klucze uwierzytelniające do uruchomienia komputerów

- możliwość w razie potrzeby wykorzystania pamięci zewnętrznych (np. kart pamięci lub pendrive) w celu zwiększenia wydajności systemu jako dodatkowa pamięć systemowa.


Warunki równoważności dla programu z poz. 8.

Program musi umożliwiać:

1. zarządzanie kolekcjami zdjęć,

2. tworzenie prezentacji,

3. zaawansowaną edycje wybranych zdjęć,

4. pokaz slajdów,

5. konwersję plików do popularnych formatów tj. JPEG, TIFF.

Szczegółowe cechy programu: • odczyt plików RAW,

 • możliwość obróbki bez strat, tzn. wszystkie oryginalne fotografie pozostają zachowane, a wszystkie wykonane kroki obróbki zdjęcia można w każdej chwili cofnąć,

 • funkcja scalania HDR umożliwiająca scalenie szeregu zdjęć z różnymi ustawieniami ekspozycji w pojedynczy obraz HDR,

 • funkcja rozpoznawania twarzy,

 • zaawansowane zmiany w zakresie ekspozycji zdjęcia tzn. zmiany kontrastu, korekcja nasycenie kolorów, wydobywamy szczegóły z niedoświetlonych i nadmiernie naświetlonych obszarów zdjęcia, zmiana temperatury zdjęcia, zmiana ekspozycji, zmiana kontrastu lokalnego,

 • korekcja krzywej tonalnej,

 • korekcja poszczególnych barw zdjęcia (niebieskości, zieleni, żółci itp.), zmiana nasycenia i jasności,

 • możliwość zmiany odcieni lub możliwość profilowania barwy jasnych oraz ciemniejszych partii zdjęcia,

 • wyostrzenie fotografii oraz korekcja szumów,

 • korekta wady optycznej obiektywu, możliwość korekty dystorsji oraz niwelacja winiety zauważalnej na zdjęciu,

 • dodawanie efektu ziarna lub winiety,

 • implementacja różnych profili kolorystycznych,

 • dokonywanie zmian na wybranej części zdjęcia poprzez użycie odpowiednich filtrów gradientowych i radialnych,

 • możliwość dokładnego ustalania, które części obrazu zostaną objęte filtrami gradientowymi lub radialnymi poprzez edycje maski filtrowania (np. edycja pędzlem lub podobnym narzędziem umożliwiającym usuwanie z części zdjęcia filtra gradientowego lub radialnego)

 • możliwość automatycznego kopiowania dokonanych, wybranych zmian na inne zdjęcia w kolekcji programu,

 • łączenie wielu obrazów, w tym plików Raw, w celu utworzenia spójnych panoram,

 • możliwość szybkiego porównania zdjęcia przed edycją i po edycji,

 • podświetlanie prześwietlonych i niedoświetlonych obszarów zdjęcia,

 • usuwanie aberracji chromatycznej,

 • współpraca z jednym z sys. Windows (7, 8, 8.1).

Załącznik nr 2 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY*)
............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy, tel/fax, e-mail)
składa ofertę w postępowaniu
na dostawę oprogramowania dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego.

Oferujemy realizację zamówienia na warunkach opisanych w SIWZ za kwotę:
Lp

Nazwa/wersja

Symbol producenta
Ilość

Cena jedn.

Wartość netto

VAT (%)

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7

8


RAZEM

XXCena oferty uwzględnia wszystkie elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.


Termin realizacji zamówienia: do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Oferujemy skrócenie terminu realizacji zamówienia o ……………dni kalendarzowych..

– skrócenie terminu realizacji będzie dodatkowo punktowane, zgodnie z „kryteriami oceny”.


Osoba do kontaktu: …………………………………………………………

tel. …………………….., fax/e-mail ………..……………………………….


INFORMACJA O POWSTANIU OBOWIĄZKU PODATKOWEGO na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (oświadczenie poniżej), wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT.


 • Wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.*)

lub • Wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w związku z tym podajemy wartość bez kwoty podatku Vat. Poniżej wskazujemy nazwę/rodzaj towaru*)

Nazwa/rodzaj towaru: …........................................................................................................................................................ 1. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje konieczne do rzetelnego skalkulowania naszej oferty.

 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załączonymi do niej dokumentami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

 3. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ istotne dla Zamawiającego postanowienia do umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych.

 4. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w warunkach udziału w postępowaniu, tj. 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego są:

 • ………………………………………………………….;

 • ………………………………………………………….;

 • ………………………………………………………….;

 • ………………………………………………………….;

 • ………………………………………………………….;

 • ………………………………………………………….;

 • ………………………………………………………….;

Miejscowość ..................................., dnia ....................... r.podpis osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

NA PODSTAWIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


NAZWA WYKONAWCY:................................................................................................................

ADRES: ...............................................................................................................................................


Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę oprogramowania dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego
oświadczam, że:

spełniamy wszystkie warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, tj. spełniamy warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejscowość ..................................., dnia ....................... r.

podpis osoby upoważnionej / osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy


Załącznik nr 4 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

NAZWA WYKONAWCY: .............................................................................................................................


ADRES: ..........................................................................................................................................................
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę oprogramowania dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego
Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Miejscowość ..................................., dnia ....................... r.
podpis osoby upoważnionej / osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy


Załącznik nr 5 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 2 PKT. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

NAZWA WYKONAWCY: .............................................................................................................................


ADRES: ...........................................................................................................................................................
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę oprogramowania dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego
informuję/my, że zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp: • nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).*
 • należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), i w załączeniu przedkładamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.*

Miejscowość ..................................., dnia ....................... r.


podpis osoby upoważnionej / osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SIWZ

WZÓR UMOWY Nr DZ 2712-………..
Zawarta w dniu .......................................... pomiędzy:

Instytutem Nafty i Gazu - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Krakowie (31-503) przy ul. Lubicz 25 A, NIP 675-000-12-77, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:


 1. ………………………………………….

 2. ………………………………………….

a

Firmą ……………………………………………………………… z siedzibą ……………………, NIP: …., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

……………………………………….
§ 1


 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa - do siedziby Instytutu Nafty i Gazu-Państwowego Instytutu Badawczego - oprogramowań:

o wartości netto ..................... plus obowiązująca stawka podatku VAT,

Razem wartość brutto..............................................(słownie: …………………………….).

Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy, tj. realizacji dostawy, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przedstawionymi w ofercie złożonej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr DZ 2710-…

Oferta Wykonawcy stanowi integralną część umowy - załącznik nr 1 do umowy.

 1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

§ 2


 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do ……………………..

 2. Całość zamówienia określona w załączniku nr 1 do umowy zostanie dostarczona transportem na koszt Wykonawcy.

 3. Dostawa nastąpi do siedziby INiG-PIB w Krakowie, przy ul. Lubicz 25A.

 4. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu terminu dostawy z dwudniowym wyprzedzeniem.

 5. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Wykonawca dostarczy towar w stanie zupełnym.

 6. Zamawiający potwierdzi dostarczenie przedmiotu umowy protokołem określającym ilość. Odpowiedni protokół dostawy zostanie przygotowany przez Wykonawcę.

 7. Dokonanie odbioru potwierdzone zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym przez obie strony umowy.

 8. Zamawiający stworzy Wykonawcy niezbędne warunki do wykonania niniejszej umowy.

 9. Zamawiający wyznacza następujące osoby odpowiedzialne za realizację umowy: ……………………,

natomiast ze strony Wykonawcy: ……………………
§ 3

 1. Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczki przed dostawą przedmiotu zamówienia, o którym mowa w niniejszej umowie.

 2. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy będzie wystawiona po protokolarnym przekazaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

 3. Zapłata następować będzie w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę, a Wykonawca jest zobowiązany doręczyć Zamawiającemu fakturę w terminie 7 dni od dnia jej wystawienia.

 4. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

 5. Za opóźnienie w zapłacie należności wynikającej z faktury Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek, w wysokości odsetek ustawowych.

§4


Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest nowy oraz wolny od wad.

Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.


§ 5

Strony ustalają następujące kary umowne za nie wywiązanie się lub nienależyte wywiązanie z postanowień niniejszej umowy: 1. Za niedotrzymanie terminu dostawy oprogramowania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.

 2. Za odstąpienie od realizacji umowy z winy jednej ze stron, co równoznaczne jest z rozwiązaniem umowy, zapłaci ona karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.

 3. Wykonawca i Zamawiający mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

 4. W przypadku naliczenia kar umownych określonych w ust. 1 i 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo ich potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.


§ 6

Wszelkie postanowienia oraz zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 7

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd dla siedziby Zamawiającego.


§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.


§ 9

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.


§ 10

Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:Nr 1: Kserokopia oferty Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna