SzczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia zestaw słuchawkowy z przełĄcznikiem ptt dual do an/prc 152/148Pobieranie 99.73 Kb.
Data02.12.2017
Rozmiar99.73 Kb.

Załącznik Nr 5 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAZESTAW SŁUCHAWKOWY Z PRZEŁĄCZNIKIEM PTT DUAL DO AN/PRC 152/148


Zestaw słuchawkowy z przełącznikiem PTT Dual do AN/PRC 152/148

Ilość zestawów

xx

Numer produktu

Opis

Ilość
Liberator III ITJCS - TACP/JTAC /lub równoważny/
- Taktyczny zestaw słuchawkowy z cyfrowym ochronnikiem słuchu.

70

Dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod warunkiem spełnienia poniższych minimalnych wymagań:
 

 

Nazwa urządzenia

 

 

 

 

 

 
Typ/model

Ilość

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestaw mikrofonowo - słuchawkowy specjalny - wersja dla operatora łączności/ dowódcy - umożliwiający pełną współpracę z 2 radiotelefonami/ radiostacjami typu: Motoraola serii XTS
- 5000, radiostacjami AN/PRC - 152 oraz AN/PRC-117F.


 

…..kpl.


 

 


Zestaw ma składać się z :

 

Jednostka centralna z 2 przyciskami nadawania PTT, metalowym klipsem umożliwiającym

 

 

mocowanie do wyposażenia(kompatybilnym z systemem Molle) - przymocowanym do

 

 

jednostki centralnej za pomocą taśmy typu "rzep".
 

 

 

Z jednej strony jednostki centralnej ma być wprowadzony kabel zakończony konektorem

 

1

służącym do podłączenia aktywnego ochronnika słuchu (ujętego w ptk. 1.9). Z drugiej strony

 

 

mają być wprowadzone 2 kable zakończone konektorami. Po dołączeniu do konektorów

1

 

dodatkowych kabli ( ujętych w pozycji 1.2 - 1.6 ) ma być możliwe podłączenie radiostacji/

 

 

radiotelefonów w następującej konfiguracji:
 

 

 

1. 1 radiostacji AN/PRC - 152; 

 

 

2. 1 radiostacji AN/PRC -152 oraz 1 radiostacji AN/PRC - 117F;

 

 

 

3. 1 radiotelefonu MOTOROLA XTS-5000 oraz 1 radiostacji AN/PRC-152 /AN/PRC-117F.

 

 

Kabel do podłączenia radiostacji AN/PRC-152 o długości 40cm.
Z jednej strony umożliwia

 

2

podłączenie do jednostki centralnej za pomocą konektora typu JACK, z drugiej strony

1

 

umożliwia podłączenia do radiostacji.

 

 

 

 

 

Kabel do podłączenia radiostacji AN/PRS-117F o długości 80-90 cm. Z jednej strony

 

3

umożliwia podłączenie do jednostki centralnej za pomocą konektora typu JACK, z drugiej

1

 

strony umożliwia podłączenie do radiostacji.

 
 

 

Kable do podłączenia radiotelefonu XTS-5000 o długości 40 cm.
Z jednej strony umożliwia

 

4

podłączenie do jednostki centralnej za pomocą konektora typu JACK, z drugiej strony

1

 

umożliwia podłączenie do radiotelefonu XTS-5000.

 

 

 

 

Kabel do podłączenia radiostacji AN/PRC-152 lub AN/PRC-117F
o długości 3,5 m (+/- 2 cm).

 

5

Z jednej strony umożliwia podłączenie do jednostki centralnej za pomocą konektora typu

1

 

JACK, z drugiej strony umożliwia podłączenie do radiostacji.

 

 

 

Rozgałęziacz umożliwiający z jednej strony podłączenie do konektora jednostki centralnej PTT

 

6

oraz podłączenie dodatkowej słuchawki mikrotelefonu,
a z drugiej strony umożliwiający

1

 

podłączenie kabla łączącego
z radiotelefonem/radiostacją.

 

 

7

Mikrotelefon umożliwiający podłączenie do rozgałęziacza oraz prowadzenie niezależnej od

1

 

posiadacza zestawu - rozmowy.

 

 

 

 

8

Torba na elementy składowe zestawu w kolorze oliwkowym.

 

1

 

Aktywny ochronnik słuchu składający się z 2 aktywnych słuchawek oraz mikrofonu (specjalnie

 

 

przystosowanego do pracy ze środkami powietrznymi - śmigłowce, samoloty ) na ramieniu typu

 

 

gęsia szyja. W każdej ze słuchawek ma być odsłuch korespondencji prowadzonej tylko z 1 z 2

 

 

podłączonych radiostacji/radiotelefonu. W słuchawkach mają być zastosowane wkładki żelowe

 

 

zwiększające komfort użytkownika. Długość ramienia ("gęsia szyja") - bez mikrofonu - ma

 

 

wynosić od 8 - 9 cm. Słuchawki mają posiadać regulację głośności oraz chronić słuch przed

 

 

dźwiękami uciążliwymi oraz niebezpiecznymi dla zdrowia.
1

9

Długość kabla łączącego zestaw PTT ( push to talk ) ma wynosić od 40 cm (+/- 2cm ) - łącznie

 

 

z konektorem.

 

 

Typ - LIBERATOR III - w kolorze zielonym.
 

  

W wersji dla operatora łączności/ dowódcy – Odbiorca nie dopuszcza zastosowania diody typu LED w jakiejkolwiek formie.

SPECYFIKACJA OGÓLNA:


 1. Słuchawki muszą być wyposażone w system separacji dźwięków otoczenia od sygnału łączności głosowej.

 2. Głośność dźwięków otoczenia musi być regulowana za pomocą minimum czterech predefiniowanych ustawień.

 3. Słuchawki powinny być wyposażone w regulację poziomu głośności

 4. Jednostka centralna wraz z dostarczonym okablowaniem musi zapewnić podłączenie następujących konfiguracji radiostacji:

4. 1 radiostacji AN/PRC-152;

4. 2 radiostacji AN/PRC-152 oraz 1 radiostacji AN/PRC-117F;4. 3 radiotelefonu MOTOROLA XTS-5000 oraz 1 radiostacji AN/PRC
- 152 / AN/PRC-117F.

 1. Przewody połączeniowe muszą być wzmocnione kevlarem;

 2. Zestaw musi posiadać możliwość wymiany wkładek i poduszek uszczelniających oraz osłon mikrofonów zewnętrznych;

 3. Długość kabla łączącego ochronniki z przełącznikiem PTT wraz z wtykiem nie może być mniejsza niż 51cm;

 4. Sterownik PTT powinien mieć możliwość podłączenia dwóch radiotelefonów jednocześnie i prowadzenia niezależnej rozmowy z każdego z nich za pomocą oddzielnych przycisków PTT.

 5. Przyciski i złącza wychodzące do radiotelefonów powinny być oznaczone kolorem w celu odróżnienia ich od siebie.

 6. Słuchawki muszą być wyposażone w system rozdzielania akustycznego sygnału łączności z poszczególnych radiostacji na pojedyncze słuchawki.

 7. Słuchawki muszą być wyposażone w funkcję aktywnej głośności czasz pozwalająca działać w trybie stereofonicznym .

 8. Zestaw powinien mieć możliwość zapisywania ostatnio używanych ustawień po wyłączeniu urządzenia.

 9. Zestawy muszą posiadać niezależny system dla podwójnych słuchawek: dla funkcji aktywnej głośności i sygnału z zewnętrznego urządzenia do komunikacji radiowej.

 10. Sygnał z zewnętrznego urządzenia do komunikacji radiowej ma mieć priorytet
  i działać nawet wówczas, gdy urządzenie jest wyłączone lub nie jest zasilane .


 11. Obróbka cyfrowa sygnału otoczenia nie może wpływać na replikację dźwięku
  w słuchawkach poprzez zakłócanie lokalizacji kierunku dźwięku w otoczeniu
  i upośledzać orientacji sytuacyjnej.


 12. Jednostka centralna musi mieć możliwość montażu do wyposażenia za pomocą systemu Molle.

 13. Wodoodporny mikrofon typu COBRA musi być na wysięgniku giętkim, elastycznym.

 14. Jednostka centralna musi być wyposażona w aktywny cyfrowy ochronnik słuchu.

 15. Zestaw słuchawkowy musi być dostosowany do użytkowania z hełmami kevlarowymi wz. 93, 2000, 2005, TC 3002;

 16. Kolor zamawianych zestawów : zielony.


SPECYFIKACJA ŚRODOWISKOWA:


 1. Zakres temperatur pracy oraz przechowywania dla zestawu słuchawkowego oraz pozostałych elementów nie może być mniejszy niż - 30 do + 50 stopni Celsjusza.

 2. Procesor DSP jednostki centralnej zestawu słuchawkowego musi być zasilany przez dwie standardowe baterie AAA.

 3. Czas pracy operacyjnej nie może być mniejszy niż 600 godzin.

 4. Zestaw słuchawkowy powinien być wyposażony w opcję powiadamiania
  o wyczerpywaniu się baterii na min 40 godzin przed ich całkowitym rozładowaniem.

 5. Komunikacja radiowa nie może być uniemożliwiona lub pogorszona na wskutek wyczerpywania lub wyczerpania się baterii zasilających.

 6. W celu oszczędzania energii systemy DSP powinny wyłączać się po czterech godzinach od ostatniego użycia lub ruchu.

 7. Sterownik musi być odporny na trudne warunki użytkowania, temperatury, długotrwałe narażenie na promieniowanie UV i inne warunki typowe dla operacji wojskowych. Sterownik oraz zestaw słuchawkowy wraz z mikrofonem powinien posiadać klasę wodoszczelności IP67 (do 1 metra głębokości przez 30 minut).
   

SPECYFIKACJA AKUSTYCZNA:


 1. Słuchawki powinny efektywnie przenosić częstotliwości w zakresie minimum 60-6000 Hz , przy jednoczesnym zapewnieniu pasywnego i aktywnego działania systemu INR na poziomie minimum 82dB (de-clicking i de-popping). Jednocześnie podczas działania w/w systemu dźwięki poniżej 82 dB nie mogą być wytłumiane.

 2. Słuchawki powinny zapewniać współczynnik NRR (tłumienia szumów) zgodnie
  z normami ANSI S3.19-1974, EN352-3 i Z94.2 CSA.


 3. Parametry akustyczne dla poszczególnych częstotliwości:
  Podstawa wg norm: EN352-1/EN352-4/EN352-6: SNR = 24 dB, H = 26 dB, M = 21 dB, L = 15 dB
Częstotliwość [Hz]

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Średnie tłumienie [dB]

11.0

16.0

23.0

24.6

27.4

38.8

41.1

Odchylenie standardowe [dB]

3.9

2.1

2.0

3.1

3.1

3.8

3.7

Średnia ochrony [dB]

7.1

13.9

21.0

21.6

24.3

34.9

37.3

ANSI S3.19-1974: NRR = 21 dB


WYMAGANIA DODATKOWE:
Wymagania jakościowe dotyczące zamawianego produktu:


 1. Wszystkie wymagania jakościowe umowy, podlegają nadzorowaniu w ramach odbioru wojskowego (wskazane przez DZSZ) w zakresie określonym w AQAP 2131 w procedurze uproszczonej polegającej na odbiorze ilościowym na podstawie protokołu COC producenta;

 2. Wykonawca zapewni, że w umowach z podwykonawcą zostaną umieszczone właściwe zapisy dotyczące nadzorowania jakości uzgodnione z RPW,
  a w przypadku realizacji umów z podwykonawcami zagranicznymi z państw należących do NATO dodatkowo uzgodnione z Wojskowym Centrum normalizacji Jakości i Kodyfikacji, 00-909 Warszawa, pl. Piłsudskiego 4, które umożliwią odbiór wojskowy u podwykonawcy (w tym proces Rządowego Zapewnienia Jakości w przypadku podwykonawców zagranicznych);

 3. Wykonawca dostarczy do RPW kopie tych umów (podpisanych
  z podwykonawcami), w których zapisano wymagania nadzorowania jakości lub ta część umowy, która zawiera nazwę i adres podwykonawcy oraz wymagania jakościowe, w celu uruchomienia procesu nadzorowania jakości;

 4. W przypadku gdy podwykonawca będzie z kraju nie należącego do NATO, koszty realizacji odbioru wojskowego pokrywa WYKONAWCA.

 5. W zakresie odstępstw od poszczególnych wymagań jakościowych ostateczną decyzję podejmuje ZAMAWIAJĄCY w porozumieniu z gestorem wyrobów.

 6. Zestaw audio i przycisku PTT muszą pochodzić od jednego producenta (integralność i gwarancja całego systemu).


Wymagania dotyczące dokumentacji:


 1. Wraz z przedmiotem zamówienia należy dostarczyć dokumentację techniczną zawierającą:

- Kartę katalogową wystawioną przez producenta (na urządzenia i elementy, które ją posiadają) przetłumaczoną na język polski (dopuszcza się własne tłumaczenie Wykonawcy wraz z poświadczeniem za zgodność z oryginałem);

- świadectwo Jakości lub Certyfikat Gwarancji Jakości;

- Numer NSN (jeżeli został nadany);

- Dokładny opis techniczny – schematy ideowe i elektryczne.

- Instrukcję obsługi i sposobu użytkowania w języku polskim:


 • Wydrukowaną do każdego egzemplarza sprzętu – format nie większy niż B5

 • W wersji elektronicznej – 2 egzemplarze – w postaci CD z możliwością kopiowania.

- Instrukcję BHP z zakresu użytkowania przedmiotu zamówienia.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI:

Na przedmiot zamówienia Wykonawca musi zapewnić: 1. Co najmniej 24 – miesięczny okres gwarancji licząc od daty dostawy;

 2. Co najmniej 2 – letni okres pełnej obsługi pogwarancyjnej, licząc od daty upływu terminu gwarancji;

 3. Co najmniej 2 – letni okres zabezpieczenia w części zamienne, licząc od daty upływu terminu gwarancjiOPRACOWAŁ

…………o. p. …………
Strona z 6


Pobieranie 99.73 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna