SzczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia z uwzglPobieranie 250 Kb.
Strona1/3
Data24.02.2019
Rozmiar250 Kb.
  1   2   3Załącznik nr 1A do SIWZ

(dla zadania nr 1)
WYMAGANE WARUNKI GRANICZNE


L.p.

Wymagane warunki graniczne zestawu obłożeń do zabiegów krótkich

(do 2 godzin)

Potwierdzenie

spełnienia wymaganych warunków granicznych

(TAK/NIE)

1.

Zestaw serwet wykonanych z chłonnego i mocnego dwu- lub trójwarstwowego

laminatu nieprzemakalnego o składzie minimalnym:

- obłożenie zapakowane w serwetę na stół instrumentariuszki o wymiarach

minimum 140cm x 190cm, wzmocnioną w środkowej części lub na całości

- serweta ekran anestezjologiczny o wymiarach minimum 150cm x 200cm,

wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety – 1 szt.

- serweta boczna o wymiarach minimum 75cm x 90cm, wykończona taśmą lepną

na długości dłuższego boku – 2 szt.

- serweta dolna o wymiarach minimum 170cm x 175cm, wykończona taśmą

lepną – 1 szt.

- pokrowiec na stolik Mayo o wymiarach minimum 75cm x 140cm, w środkowej

części wzmocniony laminatem i warstwą chłonną – 1 szt.

- taśma lepna o wymiarach minimum 9cm x 49cm – 1 szt.

- ręczniki chłonne, celulozowe – minimum 2 szt.


2.

Każde obłożenie musi zawierać minimum 2 etykiety zawierające informacje na temat sterylizacji, daty ważności, nr katalogowy, nr serii (etykiety te mają służyć do wklejania do karty pacjenta)
3.

Laminat minimum dwuwarstwowy (miękki, dobrze układający się na pacjencie w czasie operacji, nieprzepuszczalny dla płynów, bakterii, itp.). Jedna warstwa zewnętrzna chłonna z włókniny polipropelynowej lub wiskozowej nie pylącej, druga warstwa (barieriowa) – nieprzemakalna folia PE4.

Wyżej opisany przedmiot dostawy musi znajdować się w opakowaniu papier - folia, które umożliwia łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności zawartego w nim asortymentu
5.

Jednostkowe obłożenie kompletne musi spełniać normę EN 13795 w zakresie serwet operacyjnych i obłożeń – należy dostarczyć dokument potwierdzający zgodność z normą wystawiony przez producenta gotowego wyrobu

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)


Załącznik nr 1A do SIWZ

(dla zadania nr 2)
WYMAGANE WARUNKI GRANICZNE


L.p.

Wymagane warunki graniczne zestawu obłożeń do zabiegów długich

(powyżej 2 godzin)

Potwierdzenie

spełnienia wymaganych warunków granicznych

(TAK/NIE)

1.

Zestaw serwet wykonanych z chłonnego i mocnego trójwarstwowego na całej powierzchni laminatu nieprzemakalnego o układzie warstw: włóknina polipropylenowa ( od strony pacjenta ), folia polipropylenowa ( warstwa barierowa ) i włóknina wiskozowa o chłonności min. 780%. Gramatura obłożenia na całej powierzchni serwet operacyjnych min. 70g/m2.

Skład minimalny zestawu:

- obłożenie zapakowane w serwetę na stół instrumentariuszki o wymiarach minimum 140cm x 190cm, wzmocnioną w środkowej części lub na całości

- serweta ekran anestezjologiczny o wymiarach minimum 150cm x 200cm, wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety – 1 szt.

- serweta boczna o wymiarach minimum 75cm x 90cm, wykończona taśmą lepną na długości dłuższego boku – 2 szt.

- serweta dolna o wymiarach minimum 170cm x 175cm, wykończona taśmą lepną – 1 szt.

- serweta na stolik Mayo, nieprzezierna, o wymiarach minimum 80cm x 145cm, w środkowej części wzmocniony laminatem i warstwą chłonną – 1 szt.

- taśma lepna o wymiarach minimum 10cm x 50cm – 1 szt.

- ręczniki chłonne, celulozowe – minimum 2 szt.

2.

Każde obłożenie musi zawierać minimum 2 etykiety zawierające informacje na temat sterylizacji, daty ważności, nr katalogowy, nr serii (etykiety te mają służyć do wklejania do karty pacjenta)
3.

Laminat minimum trójwarstwowy (miękki, dobrze układający się na pacjencie w czasie operacji, nieprzepuszczalny dla płynów, bakterii, itp.). Sterylizacja EO.4.

Wyżej opisany przedmiot dostawy musi znajdować się w opakowaniu papier - folia, które umożliwia łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności zawartego w nim asortymentu. Obłożenia bezpiecznie pakowane w 2 kartony: jeden karton transportowy ( zewnętrzny ), drugi wewnętrzny przeznaczony do przechowywania w magazynie wyrobów sterylnych na bloku operacyjnym. Karton wewnętrzny z perforacją, która po usunięciu umożliwia pojedyncze dozowanie produktu.
5.

Jednostkowe obłożenie kompletne musi spełniać normę PN-EN 13795 1-3

w zakresie serwet operacyjnych i obłożeń – należy dostarczyć dokument potwierdzający zgodność z normą wystawiony przez producenta gotowego wyrobuUwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A do SIWZ

(dla zadania nr 3)
WYMAGANE WARUNKI GRANICZNE


L.p.

Wymagane warunki graniczne serwet


Potwierdzenie

spełnienia wymaganych warunków granicznych

(TAK/NIE)

1.

Sterylny zestaw serwet uniwersalnych powiększony wykonanym z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego

Komplet stanowi:

 1. serweta – ekran anestezjologiczny min. 200 cm x 175 cm, ze wzmocnieniem w części centralnej 50 cm x 75 cm, wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety – 1szt.

 2. serwety boczne min. 90 cm x 100 cm, ze wzmocnieniem w części centralnej 45 cm x 75 cm, wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku – 2szt.

 3. serweta dolna min. 170 cm x 300 cm, ze wzmocnieniem w części centralnej 50 cm x 75 cm, wykończona taśmą – 1szt.

 4. pokrowiec na stolik Mayo złożony teleskopowo min. 80 cm x 145 cm – 1szt.

 5. ściereczki chłonne – 4szt.

 6. taśmy włókninowe min. 10 cm x 50 cm – 1szt

 7. serweta owinięcie min. 140 cm x 190 cm – przykrycie na stolik instrumentalny – 1szt.

Poz. 1. 1), 2), 3) Laminat dwuwarstwowy + pad, PE+PP (wzmocnienie włókniną PP) gr min. 55g/m2 (w obrębie padu 110g/m2), min. wytrzymałość na rozerwanie min. 100kPa

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)
Załącznik nr 1A do SIWZ

(dla zadania nr 4)
WYMAGANE WARUNKI GRANICZNE


L.p.

Wymagane warunki graniczne serwet, masek, czepków


Potwierdzenie

spełnienia wymaganych warunków granicznych

(TAK/NIE)

1.

Każdy wyrób medyczny, sterylny musi zawierać minimum 2 etykiety zawierające informacje na temat sterylizacji, daty ważności, nr katalogowy, nr serii (etykiety te mają służyć do wklejania do karty pacjenta) - nie dotyczy pozycji nr 33-35, 39 i 43-47 opisanego powyżej przedmiotu dostawy
2.

Wyżej opisany przedmiot dostawy musi znajdować się w opakowaniu, które umożliwia łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności zawartego w nim asortymentu - nie dotyczy pozycji nr 33-35, 39 i 43-47 opisanego powyżej przedmiotu dostawy
3.

Opakowanie składające się z papieru i folii - nie dotyczy pozycji nr 33-35, 39 i 43-47 opisanego powyżej przedmiotu dostawy4.

Wyroby medyczne muszą spełniać normę EN 13795 w zakresie serwet operacyjnych i obłożeń (nie dotyczy pozycji nr 33-35, 39 i 43-47 opisanego powyżej przedmiotu dostawy) – należy dostarczyć dokument potwierdzający zgodność z normą wystawiony przez producenta gotowego wyrobuWymagane warunki graniczne zestawów operacyjnych do protezowania (pozycja 10)


Potwierdzenie

spełnienia wymaganych warunków granicznych

(TAK/NIE)

Sterylny zestaw operacyjny do protezowania winien spełniać parametry podane poniżej.

Komplet stanowi:

 1. Wzmocniona serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x200 cm, ze wzmocnieniem 75x200 cm. Wymagania: wzmocnienie 30g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 175/130 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 150 cm H2O – 1 szt

 2. Serweta operacyjna o rozm. 200x260cm z wycięciem „U” o rozm. 6,5x95cm. Wymagania: serweta 3 warstwowa (krawędzie 2 warstwowe), strefa krytyczna wzmocniona dodatkową warstwa chłonną o gramaturze 55g/m2 g, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 200 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 450% – 1 szt

 3. Serweta operacyjna z taśmą lepną 300x170cm,. Wymagania: serweta 2 warstwowa, strefa krytyczna wzmocniona dodatkową warstwa chłonną o gramaturze 55g/m2 g, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 200 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 450% – 1 szt

 4. Serweta operacyjna dwuwarstwowa ze wzmocnieniem na całej długości dłuższego boku (włókninowa warstwa podstawowa 55 g/m2 w obszarze wzmocnionym 110 g/m2) 90x75cm z taśmą lepną wzdłuż dłuższego boku. Wymagania: wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym: 200 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu 450% – 1 szt

 5. Serweta operacyjna dwuwarstwowa ze wzmocnieniem wzdłuż dłuższego boku (włókninowa warstwa podstawowa 55 g/m2 w obszarze wzmocnionym 110 g/m2) 170x175cm z taśmą lepną wzdłuż dłuższego boku. Wymagania: wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym: 200 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu 450% – 1 szt

 6. Serweta operacyjna dwuwarstwowa ze wzmocnieniem wzdłuż dłuższego boku (włókninowa warstwa podstawowa 55 g/m2 w obszarze wzmocnionym 110 g/m2) 100x150cm z taśmą lepną wzdłuż dłuższego boku. Wymagania: wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym: 200 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu 450% – 1 szt

 7. Wzmocniona serweta na stolik instrumentariuszki –, wymiar 140x190 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm. Wymagania: wzmocnienie 30g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 175/130 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 150 cm H2O – 2 szt

 8. Ręcznik chłonny 33x33cm – 1 szt

 9. Organizator przewodów typu velcro 2x23 cm – 1 szt.

 10. Opatrunek chłonny włókninowy 10x20 cm – 1 szt

 11. Sterylny, pełno ochronny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS/SMMS/SMMMS o gramaturze min. 40g/m2 w rozmiarze XXL oraz XXL . U góry zapinany na rzep typu combi tape , który pozwala na zapięcie w dowolnym miejscu na plecach Z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części oraz w rękawach chroniących operatora przed przesiąkaniem płynów. Nieprzemakalne wstawki od wewnętrznej strony fartucha, umocowane na całej powierzchni (nie punktowo) U góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min. 7cm, troki łączone kartonikiem. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. - 2 szt

 12. Taśma lepna 10x50cm, wykonany z włókniny poliestrowej - 3 szt.

 13. Kieszeń samoprzylepna 2 komorowa, na ssak i koagulację o wym. 43x38cm – 1 szt

 14. Zestaw do ssaka z uchwytem Yankauer 14/4,67 CH/mm 19,5/6,5 CH/mm, 210 cm – 1 szt.

 15. Ostrze chirurgiczne 24, – 3 szt.

 16. Opaska elastyczna 15cmx5m – 1 szt

 17. Serweta gazowa 8x90cm, 4 warstw, nitka RTG i tasiemka – 5 szt

 18. Kompres z gazy 17 nitkowy, 12 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10 – 70 szt.

 19. Pojemnik na igły i ostrza, wyposażony w samoprzylepna piankę – licznik igieł (min 20 pozycji) magnetyczną wkładkę na ostrza (pojemnik służy jako narzędzie do ich zdejmowania z trzonka). 11cm x 5 cm x 3 cm – 1 szt.

 20. Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej (erbe) – 1 szt

 21. Miseczka plastikowa z polipropylenu transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt.

 22. Tupfer gazowy okrągły, rozm. 6, z nitką rtg, 20 nitkowy – 3 szt.

 23. Czyścik do elektrody czynnej, rozmiar 5x5cm, posiadający taśmę samoprzylepną – 1 szt.

24) Pojemnik plastikowy 24,5 x 14 x 5 cm – 1 szt.
Zestaw zapakowany w zbiorczym opakowaniu.
Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines.Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki.
Zestaw powinien być wyposażony w minimum cztery samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych.
Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej.
Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 2013 muszą być z nią zgodne.
Wymaga się dołączenia karty technicznej gotowego wyrobu po procesie sterylizacji zgodnej z PN EN 13795

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)Załącznik nr 1A do SIWZ

(dla zadania nr 6)
WYMAGANE WARUNKI GRANICZNE


L.p.

Wymagane warunki graniczne pokrowców i osłon

Potwierdzenie

spełnienia wymaganych warunków granicznych

(TAK/NIE)

1.

Pokrowiec foliowy na aparaturę z gumką o średnicy 30 cm, szerokość 55cm, wysokość 25cm, sterylny, folia PE o grubości minimum 0,04mm, gramatura nie mniej niż 40g/m²
2.

Pokrowiec foliowy na aparaturę z gumką o średnicy 58 cm, szerokość 100cm, wysokość 50cm, sterylny, folia PE o grubości minimum 0,04mm, gramatura nie mniej niż 40g/m²
3.

Pokrowiec foliowy na aparaturę z gumką o średnicy 56 cm, szerokość 80cm, wysokość 40cm, sterylny, folia PE o grubości minimum 0,04mm, gramatura nie mniej niż 40g/m²4.

Pokrowiec foliowy na aparaturę z gumką szerokość 94cm, wysokość 85cm sterylny, folia PE o grubości minimum 0,04mm, gramatura nie mniej niż 40g/m²
5.

Sterylna, bezlateksowa,  jednorazowa osłona na sondę do USG śródoperacyjne. Wymiary 15 cm na 244cm. W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym a 20ml.
6.

Osłona na mikroskop jednorazowa, foliowa, sterylna, bez lateksowa osłona do zastosowania w mikroskopie z trzema okularami. Rozmiar osłony 117x267x6,5cm. Soczewka płaska o średnicy 6,5cm o dużej przezierności, odporna na zarysowania, z materiału nie odbijającego światła i nie tłukącego. Soczewka łatwa do usunięcia w razie konieczności. Produkt posiadający trzy  pasy ściągające – umożliwiające mocowanie na mikroskopie
7.

Wyżej opisany przedmiot dostawy musi znajdować się w opakowaniu, które umożliwia łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności zawartego w nim asortymentu
8.

Opakowanie składające się z papieru i folii

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)Załącznik nr 1A do SIWZ

(dla zadania nr 7)
WYMAGANE WARUNKI GRANICZNE


L.p.

Wymagane warunki graniczne podkładów, koszul operacyjnych dla pacjenta

Potwierdzenie

spełnienia wymaganych warunków granicznych

(TAK/NIE)

1.

Podkład wzmocniony, nieprzemakalny, dwuwarstwowy o wymiarach minimum 175cm x 80cm, o gramaturze min. 45g/m2 , pakowany pojedynczo
2.

Prześcieradło nieprzemakalne, wzmocnione o wymiarach minimum 150cm x 200cm, pełnoochronne, nieprzezierne, antystatyczne o gramaturze min. 45g/m², pakowane pojedynczo
3.

Prześcieradło nieprzemakalne, dwuwarstwowe, pakowane pojedynczo, wykonane z włókniny polipropylenowej laminowanej folią PE, o wymiarach min. 150 cm x 210 cm, gramatura nie mniej niż 45g/m², odporność na penetrację płynu : > 100cm H2O.4.

Koszula operacyjna jednorazowego użytku dla pacjenta, nieprzezierna, wykonana z włókniny antystatycznej, niepylącej i oddychającej typu SMS lub równoważnej, z krótkim, szerokim rękawem umożliwiającym dostęp do całej ręki, zakładana przez głowę, posiadająca głębokie rozcięcie z przodu typu V obszyte lamówką o gramaturze min. 35g/m²
5.

Pościel z włókniny polipropylenowej, niesterylna, poszewka o wymiarach min. 90cm x 75cm, poszwa o wymiarach min. 200cm x 140cm, prześcieradło o wymiarach min. 210cm x 130cm, nieprzezierna, antystatyczna

o gramaturze min. 45g/m²


6.

Ubranie operacyjne wykonane z włókniny antystatycznej, niepylącej

i oddychającej typu SMS lub równoważnej, niesterylne, nieprzezierne, rozmiar L-XL, spodnie i bluza z krótkim rękawem , gramatura 40g/m².

Bluza z trzema kieszeniami , jedna kieszeń górna po lewej stronie bluzy, dwie dolne kieszenie o rozm. 18x18cm ( +/- 2 cm), krótki rękaw podwijany

i obszyty, przy szyi wykończenie typu V obszyte lamówką . Spodnie nogawki bez ściągaczy podszyte, w spodniach zamiast gumki wciągnięty trok z tej samej włókniny, każde cięcie podwinięte i obszyte bez żadnych strzępień.


7.

Podkład z włókniny niesterylny o wymiarach 100cm x 150cm o gramaturze min. 35g/m², pakowany pojedynczo
8.

Myjka jednorazowego użytku do mycia pacjentów, niesterylna, w rozmiarze min. 15x 24 cm.
9.

Spodenki diagnostyczne jednorazowe z włókniny, nieprzezierne, niesterylne, z otworem w części tylnej umożliwiającym wykonanie badania endoskopowego, długość nogawki 25-30 cm, wykonane z włókniny typu SMS , gramatura min. 35g/m²

Pobieranie 250 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna