SzczegóŁowa oferta cenowa pakiet nr 24 Koce termoizolacyjne do ogrzewacza pacjenta Mistral-Air Plus, posiadanego przez ZamawiającegoPobieranie 11,92 Kb.
Data13.06.2018
Rozmiar11,92 Kb.

...........................................… Załącznik nr 1.24 do SIWZ

pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Pakiet nr 24 Koce termoizolacyjne do ogrzewacza pacjenta Mistral-Air Plus, posiadanego przez Zamawiającego


L.p.

Nazwa artykułu

Opis

Producent/nr katalogowy

Jedn. miary

Ilość

Cena jedn. brutto

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Koc termoizolacyjny do operacji skolioz kręgosłupa

na całe ciało pacjenta z dostępem operacyjnym, niesterylny, o wymiarach 2200 × 1270 mm
szt

100RazemProsimy o wpisanie do tabeli producenta i nr katalogowy wyrobu
Zamawiający wymaga dostarczenia do oferty opisów i zdjęć oferowanych produktów

Razem netto........................................... (słownie................................................................................................................................................................)


Razem brutto........................................ (słownie.................................................................................................................................................................)

............................dnia.................................... .......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej


Z

ałącznik nr 1.24 do SIWZStrona z

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna