Systemy operacyjne w pigułce windowsPobieranie 62.41 Kb.
Data03.07.2018
Rozmiar62.41 Kb.

SYSTEMY OPERACYJNE W PIGUŁCE - windows

1. Co to jest system komputerowy?
System komputerowy = sprzęt + oprogramowanie
Hardware, (czyli sprzęt - monitor, drukarka, itd.) i software, (czyli oprogramowania - system operacyjny, programy narzędziowe, użytkowe, oprogramowanie stałe BIOS-u, gry, itd.) to dwa zasadnicze elementy systemu komputerowego.
2. Co to jest system operacyjny? Rodzaje systemów operacyjnych?
System operacyjny, program (w sensie ogólnym, w realizacji - układ wielu programów) działający jako pośrednik między użytkownikiem komputera a sprzętem komputerowym.
Zadaniem systemu operacyjnego jest tworzenie bezpiecznego i niezawodnego środowiska, w którym użytkownik może wykonywać swoje programy w sposób wygodny i wydajny.
- MS DOS
- Unix
- Linux
-Microsoft Windows: 3, 1, 95, 98, 2000, XP
Systemy operacyjne dzielimy na: ·- jednoprogramowe, np. DOS ( można pracować tylko w aktualnie tym programie), ·- wieloprogramowe np. Windows ( umożliwia korzystanie z wielu programów jednocześnie) ·- wielosystemowe ( sieciowe), np. Unix
3. Obiekty systemu Windows?
- Folder, katalog
- plik - nazwa pliku.rozszerzenie
- skrót
4. Do czego służy Eksplorator Windows?
Eksplorator Windows umożliwia zarówno oglądanie i pracowanie z dyskami komputera, jak i plikami przechowywanymi na dyskach. Pozwala także oglądać i pracować z innymi częściami komputera takimi jak czcionki, Panel sterowania oraz drukarki.
Start - Programy - Eksplorator Windows
5. Co to jest system plików?
System plików (angielskie file system) - określa to, jak informacje są zapisywane i odczytywane. System plików definiuje także wielkość klastrów, możliwe do użycia atrybuty plików oraz schemat poprawnych nazw plików i katalogów - ich długość i dopuszczalne znaki w nazwach.
6. Jakie są systemy plików?
Najpopularniejsze systemy plików to FAT 16 ( stosowany w MS - DOS, Windows 3.1, Windows 9x ), FAT 32 ( Windows 95 OSR i Windows 98 ) oraz NTFS ( Windows NT, Windows 2000, Windows XP ).
7. Jakie atrybuty mogą mieć pliki?
- archiwizowany - system operacyjny przypisuje każdemu plikowi atrybut archiwizowania, dzięki temu można zorientować się czy należy zrobi kopie zapasową pliku
- tylko do odczytu - nie można ich edytować ani zmieniać
- ukryty - plików tych nie widać w listach pokazywanych przez Eksplorator Windows i polecenia DOS
- systemowy - ukryty plik tylko do odczytu
8. Jak zainstalować drukarkę?
Start - Ustawienia - Panel Sterowania - Drukarki - Plik - Dodaj drukarkę
9. Co to jest technika Drag & Drop?
Drag & Drop to popularna w Windowsie technika "przeciągnij i upuść" polegająca najprościej mówiąc na najechaniu kursorem myszy nad dany obiekt, kliknięcie i przytrzymanie lewego klawisza myszy, przesunięcie kursora myszy wraz z "dolepionym" do niego obiektem, zwolnienie kursora myszy. Obiekt został przesunięty
10. Co to jest kolejka wydruku?
Dokumenty oczekujące na wydrukowanie. Kolejka wydruku umożliwia przesłanie do drukarki większej liczby dokumentów na raz. Zostaną one wydrukowane w kolejności przesłania.
11. Co to jest menu kontekstowe?
Lista poleceń odnoszących się do określonego obiektu lub powiązanych ze sobą tematycznie. Z reguły menu kontekstowe wyświetla się, gdy klikniemy na obiekt (np. ikonę, przycisk czy wręcz pusty obszar ekranu) prawym przyciskiem myszy.
12. Do czego służy edytor założeń systemu?
Służy do definiowania profili użytkowników do odczytywania pliku ( user.dat oraz system.dat ) oraz do dokonywania zmian w rejestrach. Służy do nadawania uprawnień użytkownikom, pozwala zdefiniować profile indywidualne lub 1 wspólny dla wszystkich użytkowników.
13. Jak wyeksportować rejestr do pliku?
Start - Uruchom - regedit ( uruchomienie edytora rejestru ) - Plik - Eksportuj ( eksportowanie rejestru do...)
14. Do czego służy polecenie Defrag?
Uruchamia program Defragmentator, który optymalizuje pracę twardego dysku lub dyskietek poprzez łączenie podzielonych plików.
Start - Uruchom - defrag Start - Programy - Akcesoria - Narzędzia systemowe - Defragmentator dysku.
15. Wyjaśnij role pamięci wirtualnej i pliku wymiany ( stronicowania )?
Pamięć wirtualna - jest to tymczasowy magazyn używany przez komputer do uruchomienia programów, które potrzebują większej pamięci niż pamięć RAM komputera. Dane programu, które nie mogą być umieszczone w danej chwili w pamięci komputera są zapisywane w plikach stronicowania.
Plik stronicowania ( wymiany) - jest to plik ukryty na twardym dysku używany przez system Windows do przechowywania części plików, programów i danych, które są zbyt duże i nie mogą być umieszczone w całości w pamięci.
Plik stronicowania i pamięć fizyczna tworzą pamięć wirtualną.
16. Wyjaśnij pojęcie stanu hibernacji?
Hibernacja pozwala na uruchomienie systemu wraz z otwartymi podczas zamykania dokumentami i aplikacjami.
Start - Ustawienia - Panel Sterowania - Opcje zasilania - Hibernacja zaznaczamy Włącz hibernację.
Aby przejść w stan hibernacji w okienku dialogowym Wyłącz komputer, kliknij z wciśniętym klawiszem [Shift] na Stan wstrzymania - przycisk zmieni się na Hibernacja.
17. Jak zmienić rozmiar pliku stronicowania pamięci wirtualnej?
Start - Ustawienia - Panel sterowania - System - Zaawansowane - Wydajność - Ustawienia - Zaawansowane - Pamięć wirtualna - zmień
18. W jakim katalogu usługa "bufor wydruku" domyślnie zapisuje zadania do drukowania?
Oprogramowanie akceptujące dokument wysłany do drukarki przez użytkownika i przechowujące go na dysku lub w pamięci do chwili, kiedy drukarka będzie gotowa do jego wydrukowania. Ta kolekcja bibliotek dołączanych dynamicznie (DLL) odbiera, przetwarza, planuje i dystrybuuje dokumenty przeznaczone do wydrukowania. Oryginalny termin spooler jest akronimem słów simultaneous print operations on line (równoczesne operacje wydruku w trybie online).
Windows\system32\spool\prints
19. Jak uruchomić program oczyszczania dysku i do czego służy?
Start - Programy Akcesoria - Narzędzia systemowe - oczyszczanie dysku
Start - uruchom - cleanmgr
Program przeszukuje dysk twardy i wyświetla pliki, które można bezpiecznie usunąć, np. formaty ActiveX, tymczasowe pliki internetowe, pliki tymczasowe systemu Windows, programy z których już nie korzystamy.
20. Jak trwale usunąć elementy podczas ich usuwania?
Prawym przyciskiem myszy naciskamy na ikonkę Kosz - właściwości - zaznaczamy opcję "nie przenoś plików do Kosza i natychmiast kasuj pliki po usunięciu"
21. Omów program przywracania systemu.
Umożliwia przywrócenie komputera do wcześniejszego stanu bez szkody dla pliku zawierającego dane użytkownika. Mając komputer włączony np. 25.05 możemy przywrócić jego stan z dnia poprzedniego lub wcześniejszych. Przywracanie następuje bez utraty plików osobistych folderu Moje dokumenty z rozszerzeniem .doc i .xls
Wszystkie operacje przywracania są odwracalne, czyli jeśli przywróciliśmy stan komputera na dzień 1.05.2004 możemy przywrócić go do stanu z dnia bieżącego.
Start - Programy - Akcesoria - Narzędzia systemowe - Przywracanie systemu
22. Jak zmienić częstotliwość odświeżania ekranu?
Naciskamy prawym klawiszem myszki na ekran lub ( Start - Ustawienia - Panel sterowania - Ekran ) - właściwości - ustawienia - zaawansowane - monitor
23. Jak nagrać płytę CD z poziomu syst. Windows?
Start - Programy - Eksplorator Windows - Mój komputer - wybieramy odpowiedni dysk - wybieramy program lub plik, który ma być skopiowany i przeciągamy go myszka do stacji dysków CD, następnie klikamy myszą na tę stację i wykonuje się jeszcze 2 kroki, których nie będę opisywał.
24. Tworzenie i kopiowanie folderów.
Tworzenie: Start - Programy - Akcesoria - Eksplorator Windows - prawy przycisk myszy - nowy - Folder
Kopiowanie: Prawym przyciskiem myszy klikamy na folder, który chcemy skopiować - Kopiuj
25. Wyświetl pasek szybkiego uruchamiania.
Naciskamy prawym klawiszem myszki na dole ekranu - Paski narzędzi - szybkie uruchamianie
26. Jak włączyć automatyczne ukrywanie paska zadań?
Naciskamy prawym klawiszem myszki na dole ekranu - Właściwości - Pasek zadań - zaznaczamy "włącz autoukrywanie Paska zadań"
27. Jak utworzyć skrót na pulpicie do programu?
Klikamy prawym klawiszem myszy na ekranie - nowy - skrót - przeglądaj
28. Znaleźć wszystkie pliki z określonym rozszerzeniem.
Start - Programy - Eksplorator Windows - Wyszukaj - Pliki i foldery - ( wpisujemy rozszerzenie ) - Szukaj w - Mój komputer
29. Co umożliwia nam program Scandisk w Windows 98?
Polecenie umożliwia sprawdzenie, czy na dysku twardym są logiczne i fizyczne błędy. Polecenie nie jest obsługiwane w Windows XP.
Start - Uruchom - chkdsk
30. Co to jest partycja rozszerzona? Rodzaj partycji, który można tworzyć tylko na podstawowych dyskach MBR ( Master BOOT rekord ). Partycje rozszerzone są użyteczne, gdy trzeba, np. utworzyć więcej niż 4 woluminy na dysku podstawowym. Partycji rozszerzonej nie formatuje się i nie przypisuje się im liter dysków, zamiast tego w ramach 1 partycji rozszerzonej można utworzyć 1 lub więcej dysków logicznych.
31. Jak zmienić właściwości ekranu, np. rozdzielczość, kolory?
Naciskamy prawym klawiszem myszki na ekran lub ( Start - Ustawienia - Panel sterowania - Ekran ) - właściwości - ustawienia
32. Do czego służy Defragmentator dysku?
Jest to proces ponownego zapisywania części pliku w ciągłych zakresach ( sektorach) na dysku twardym w celu skrócenia czasu uzyskania dostępu do danych i ich pobierania.
Start - Programy - Akcesoria - Narzędzia systemowe - Defragmentator dysku.
Aby dokonac defragmentacji na dysku powinno być min. 15 MB wolnego miejsca.
Start - Uruchom - defrag
33. Do czego służy polecenie chkdsk?
Jest to program, którego głównym zadaniem jest sprawdzenie dysków w poszukiwaniu błędów. Wykrywa błędy w tablicy alokacji FAT, a takż wyświetla informacje o stanie pamięci.
Start - uruchom - chkdsk
34. Jak podzielić dysk fizyczny ( podstawowy) na kilka partycji?
Start - Ustawienia - Panel sterowania - Narzędzia administracyjne - Zarządzanie komputerem - Zarządzanie dyskami - wybieramy dysk do podziału - podświetlamy go - prawy przycisk myszy - nowy dysk logiczny
Start - uruchom - diskpart
List disk - info o dysku
List volume
Select disk
Create partition ( primary, extended, logical ) - podajemy rozmiar - size = ? - tworzenie partycji
Delete partition - kasowanie partycji
35. Co to jest MBR?
Od ang. Master Boot Record - główny rekord rozruchowy.
Niewielkich rozmiarów program, który jest zapisany w pierwszym sektorze na dysku twardym i który jest uruchamiany przy starcie komputera. Zadaniem MBR jest odnalezienie aktywnej partycji, z której uruchamiany jest system operacyjny. MBR następnie oddaje kontrolę nad startem systemu właśnie aktywnej partycji.
36. Jak włączyć/wyłączyć opcję autoodtwarzania?
Mój komputer - zaznaczamy stację dysków - prawy przycisk myszy - Właściwości - Autoodtwarzanie
37. Jak wstrzymać jedno z zadań drukowania wyświetlonego w okienku kolejki do drukowania?
Kolejka wydruku to lista dokumentów oczekujących na wydrukowanie. W kolejce wydruku wyświetlane są takie informacje, jak rozmiar dokumentu, nazwa osoby, która go wysłała oraz stan drukowania. Naciskamy klawisz drukarki, dokument jest wysyłany do buforu wydruku, na pasku zadań pojawia się ikona drukarki, naciskamy prawym klawiszem myszy, wybieramy drukarkę, podświetlamy dokument, który mamy wydrukować, prawy przycisk myszy i Wstrzymaj lub Dokument - Wstrzymaj
38. Jak przypisać dźwięk do zdarzenia, np. zastąpić sygnał przypisany domyślnie przy uruchomieniu systemu Windows?
Start - Ustawienia - Panel sterowania - Dźwięki i urządzenia - Dźwięki - Zdarzenia programu - zaznaczamy zdarzenia programu ( tutaj: Uruchomienie systemu Windows ) - z listy dźwięki wybieramy dźwięk lub jego brak
39. Zaplanować za pomocą Managera Programu zadań otwarcie dowolnego programu o wskazanej godzinie.
Start - Programy - Akcesoria - Narzędzia systemowe - Zaplanowanie zadania - wybieramy program i ustawiamy szczegóły
40. Uruchomić program DOS.
Start - uruchom - command - uruchomienie DOS-a
41. Zmienić ikonę skrótu na pulpicie.
Start - Programy - Eksplorator Windows - Mój komputer - wybieramy katalog (program ) - prawy przycisk myszy - Właściwości - Dostosowywanie - Zmień ikonę lub klikamy prawym klawiszem na skrót programu na pulpicie - Właściwości - Skrót - Zmień ikonę
42. Jak utworzyć dyskietkę systemową w Windows 98?
Mój komputer - zaznaczamy stacja dyskietek A: - klikamy prawym przyciskiem myszy - Właściwości - Formatuj ( dot. Windows XP )
lub
Start - Ustawienia - Panel sterowania - Dodaj/Usuń programy - Dysk startowy - utwórz dysk ( dot. Windows 98 )
43. Uruchom Windows w trybie awaryjnym.
Tryb awaryjny oznacza uruchomienie systemu z pominięciem wszystkich niestandardowych programów obsługi ( np. programów obsługi stacji CD-ROM, sieci, drukarek ). Naciskamy klawisz F5 podczas wyświetlania znaku graficznego Windows, następnie wybieramy polecenie Tryb awaryjny z menu startowego Windows.
Tryb awaryjny uruchamiamy w przypadku, gdy występują problemy z dostępem do jakiegoś urządzenia z systemu Windows.
44. Wyjaśnij mechanizm OLE.
Jest to sposób przesyłania informacji między programami i jej współużytkowania polegające na wklejeniu informacji utworzonych w jednym programie do dokumentu utworzonego w innym programie, np. z Worda do Excela lub na odwrót.
- obiekt osadzony - jest to obiekt utworzony w jednym programie, a następnie wklejony do dokumentu w innym. Informacje osadzone można edytować w nowym dokumencie używając pasków narzędzi i edycji z programu źródłowego.
- obiekt połączony - jest to obiekt wstawiony do dokumentu, który znajduje się również w pliku źródłowym. Po połączeniu informacji, nowy dokument jest automatycznie aktualizowany po wprowadzeniu każdej zmiany w dokumencie źródłowym i na odwrót.
- dokument źródłowy - jest to taki dokument, w którym utworzono obiekt osadzony lub połączony, np. tworzymy tabelę w Excelu, zaznaczamy go, kopiujemy i wstawiamy do Worda
Edycja - wklej specjalne - wybieramy opcję: wklej lub wklej łącza ( umożliwia automatyczne zmiany w pliku ).
45. Utwórz drzewko folderu.
Start - Uruchom - command
md - tworzymy katalog, np. o nazwie np. Test - md test
cd test - wejście do katalogu o nazwie Test
md - tworzymy katalog, np. o nazwie Test1 - md test1
cd test1 - wejście do katalogu o nazwie Test1
tree - wyświetla listę katalogów katalogów podkatalogów podkatalogów postaci drzewa katalogów
46. Za pomocą poleceń DOS wyświetl aktualną datę i godzinę.
Start - Uruchom - command ( uruchomienie systemu DOS )
time - wyświetla aktualny czas
date - wyświetla aktualną datę
47. Wyświetl zawartość dysku, np. dzieląc listę plików i katalogów na kolumny.
Start - Uruchom - command ( uruchomienie systemu DOS )
dir - wyświetla zawartość dysku lub katalogu
dir/w - wyświetla zawartość dysku lub katalogu w kolumnach
48. Za pomocą poleceń DOS utwórz katalog o nazwie... wejdź do niego i utwórz podkatalog.
Start - Uruchom - command ( uruchomienie systemu DOS )
md - tworzymy katalog, np. o nazwie np. Test - md test
cd test - wejście do katalogu o nazwie Test
md - tworzymy katalog, np. o nazwie Test1 - md test1
cd test1 - wejście do katalogu o nazwie Test1
49. Za pomocą poleceń DOS skopiuj z katalogu systemu wszystkie pliki systemowe.
sys - przenosi pliki systemowe systemu operacyjnego sys A: - przenosi pliki systemowe operacyjnego bieżącego katalogu na dyskietkę w stacji A sys C:\DOS B: - przenosi pliki systemowe z katalogu DOS na dysku C na dyskietkę w stacji B 50. Za pomocą poleceń DOS utwórz plik tekstowy, wpisz tekst i wyświetl zawartość pliku na ekranie.
Start - Uruchom - command ( uruchomienie systemu DOS )
md - tworzymy katalog, np. o nazwie test - md test
cd test - wejście do katalogu o nazwie test
edit - otwiera program tekstowy, zapisujemy go jako, np. leszek
cd .. - wejście do katalogu o 1 miejsce wyżej
cd\ - wyjście ze wszystkich katalogów powrót na dysk główny
Start - Uruchom - command - cd test - type leszek.txt (rozszerzenia .txt nie zawsze używamy )- wyświetlenie zawartości pliku o nazwie Leszek utworzonego w katalogu Test
51. Za pomocą poleceń DOS przenieś plik z dyskietki do katalogu Windows.
move A:\leszek.doc C:\( katalog główny ) Test ( przeniesienie pliku leszek.doc z dyskietki A do katalogu Test na dysku C )
52. Jakie polecenie w systemie DOS służy do kasowania pliku, katalogu, a jakie do kasowania katalogu wraz z jego zawartością.
del nazwa pliku - usuwa plik
deltree - usuwa cały katalog
rd nazwa - usuwa katalog o podanej nazwie, katalog powinien być pusty i nie zawierać żadnych plików
53. Za pomocą poleceń DOS sformatuj dyskietkę systemową.
Start - Uruchom - command - format a:/s
54. Za pomocą poleceń DOS sformatuj dyskietkę.
Start - Uruchom - command - format A: ( formatuje dyskietkę w stacji A)
55. Przełącz komputer w stan niskiego poboru energii.
Start - Wyłącz komputer - Stan wstrzymania
56. Uruchom program Notatnik i zapisz dokument w katalogu, np. jako dokument 1.
Start - Programy - Akcesoria - Notatnik
57. Co należy zrobić, aby otworzyć każdy folder w osobnym obszarze pamięci.
Najlepiej przełączyć panel sterowania na układ klasyczny
Start - Ustawienia - Panel sterowania - Opcje folderów -Widok - Uruchom okna w osobnych procesach
58. Uruchom rejestr i powiedz, czym jest rejestr?
Zanim zabierzemy się do pracy w rejestrze, najlepiej jest wcześniej zrobić jego kopię bezpieczeństwa i go wyeksportować:
Start - Uruchom - regedit ( uruchomienie edytora rejestru ) - Plik - Eksportuj ( eksportowanie rejestru do ... )
Rejestr jest bazą danych konfiguracji Windows i innych programów stworzonych pod ten system operacyjny. Wszystkie ustawienia, takie jak: ustawienia pulpitu, użytkowników, myszki, a nawet konfiguracja sprzętowa zapisana jest w pliku rejestru. Wszelkie zmiany w rejestrach wprowadza się za pomocą programu REGEDIT.EXE. Struktura rejestrów jest drzewiasta. Wszystkie ustawienia rejestrów są zapisane w plikach USER.DAT i SYSTEM.DAT. Uszkodzenie tych plików powoduje unieruchomienie całego systemu operacyjnego. Dlatego Windows sam robi kopie bezpieczeństwa tych plików i zapisuje je jako SYSTEM.DA0 i USER.DA0.
Edytor REGEDIT jest bardzo podobny do Eksploratora. Lewy obszar okna możemy traktować jako folder (KLUCZ), a prawy jako listę plików. By znaleźć jakiś katalog, czy plik można posłużyć się opcją znajdującą się w menu OPCJE "Znajdź" lub użyć klawiszy Ctrl + F
59. Utwórz folder album i nadaj mu typ album zdjęciowy.
Start - Programy - Eksplorator Windows - tworzymy nowy folder, najeżdżamy myszką na plik, klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy - Właściwości - Dostosowywanie - wybieramy rodzaj folderu
60. Wyjaśnij co to jest usługa DNS (Domain Name Services)?
Jest to serwer, który tłumaczy adresy IP na nazwy domen. Zamiast wpisania do przeglądarki adresu IP ( takiego jak np. "194.131.10.164" ) serwery DNS pozwalają użytkownikom wpisać nazwę domeny w formie tekstowej np. "www.searchengines.pl".
61. Podaj jakie są protokoły poczty przychodzącej?
Protokół POP3 (Post Office Protocol wersja 3) pozwala programowi Outlook pobierać pocztę e-mail użytkowników z serwera. Przy użyciu protokołu POP3 program Outlook może jedynie uzyskiwać dostęp do skrzynki pocztowej na serwerze. Protokół POP3 nie zapewnia pełnej obsługi poczty na serwerze. Wiadomości mogą być pozostawiane na serwerze, zwykle są one tylko z niego pobierane i usuwane. Protokół POP3 nie pozwala wysyłać poczty e-mail.
Protokół IMAP (Internet Mail Access Protocol) pozwala klientom uzyskiwać dostęp do folderów prywatnych i publicznych na serwerze. Użytkownicy programu Outlook mogą uzyskiwać dostęp do zawartości swoich skrzynek pocztowych na serwerze programu Microsoft Exchange lub na serwerach swoich usługodawców internetowych, bez konieczności pobierania całych elementów, w tym załączników. Program Outlook może pobierać określone wiadomości lub ich fragmenty, na przykład załączniki. Protokół IMAP nie pozwala wysyłać poczty e-mail.
62. Wyjaśnij różnicę między protokołem POP3 i IMAP?
Protokół POP3 - umożliwia jedynie dostęp do skrzynki pocztowej na serwerze, pocztowy protokół dostępu IMAP odzyskuje wiadomości, może modyfikować atrybuty listów; w ogólności zarządza skrzynkami. W odróżnieniu od protokołów poczty internetowej, takich jak POP3, protokół IMAP tworzy na serwerze foldery do przechowywania/organizowania wiadomości, które mogą być pobierane przez inne komputery. Użytkownik może odczytywać same nagłówki wiadomości i wybierać wiadomości do pobrania.
63. Jaki jest protokół poczty wychodzącej?
Protokół SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) jest standardowym protokołem przesyłania i dostarczania wiadomości elektronicznych przez Internet. Protokół ten stał się praktycznie standardem wysyłania poczty e-mail przez Internet.
64. Co to jest usługa FTP (File Transfer Protocol)?
Protokół FTP - element pakietu protokołów TCP/IP używany do kopiowania plików między dwoma komputerami w sieci Internet. Oba komputery muszą obsługiwać swoje role protokołu FTP: jeden z nich musi być klientem FTP, a drugi serwerem FTP.
65. Co to jest Telnet?
Telnet to standard protokołu komunikacyjnego używanego w sieciach komputerowych TCP-IP do obsługi odległego terminala w architekturze klient-serwer. Umożliwia on użytkownikowi pracującemu na terminalu lub komputerze na połączenie i współpracę z odległym komputerem, tak jakby monitor i klawiatura użytkownika były podłączone bezpośrednio do tamtej maszyny.
Start - uruchom - telnet
66. Omów protokół TCP/IP
Potocznie pod tym terminem rozumie się protokół stosowany do przesyłania danych w Internecie. W rzeczywistości jednak TCP/IP to zbiór wielu protokołów, które umożliwiają m.in. wysyłanie/odbieranie poczty elektronicznej (SMTP, POP3, IMAP), ściąganie plików (FTP), przeglądanie stron WWW (HTTP), lokalizację hostów (IP), automatyczne otrzymywanie adresów IP (DHCP). Protokół TCP/IP jest także stosowany w sieciach LAN.
67. Wymień klasy adresu IP.
Adres IP jest 32-bitową liczbą całkowitą zawierającą informacje o tym do jakiej sieci włączony jest dany komputer, oraz jednoznaczny adres w tej sieci. Zapisywany jest on w postaci czterech liczb dziesiętnych oddzielonych kropkami, przy czym każda liczba dziesiętna odpowiada 8 bitom adresu IP.
Np. 32-bitowy adres 10000000 00001010 00000010 00011110 jest zapisany jako 128.10.2.30
Adresy IP podzielone są na klasy.

Klasa

Najniższy adres

Najwyższy adres

A

0.1.0.0

126.0.0.0

B

128.0.0.0

191.255.0.0

C

192.0.1.0

223.255.255.0

D

224.0.0.0

239.255.255.255

E

240.0.0.0

247.255.255.255


68. Co to jest maska podsieci?
Maska podsieci składająca się z czterech bajtów liczba wskazująca podział w adresie IP na adres sieci i adres komputera w niej się znajdującego. Przykładem maski podsieci jest liczba 255.255.255.0 informująca, że adres sieci to pierwsze trzy liczby adresu IP. Gdy komputery komunikują się ze sobą, używają maski podsieci do ustalenia, czy znajdują się w tej samej czy w innej sieci (w tym drugim wypadku korzystają z rutera do przesyłania danych).
69. Omów bezpośrednie połączenie kablowe?
Łącze między portami We/Wy dwóch komputerów utworzone przy użyciu pojedynczego kabla zamiast modemu lub innych urządzeń sprzęgających. W większości przypadków bezpośrednie połączenie kablowe jest tworzone przy użyciu kabla modemu null.
70. Omów protokół NetBEUI?
Protokół komunikacyjny opracowany przez firmę IBM. Działa szybko i wydajnie w małych sieciach komputerowych - do ok. 20 stanowisk, ale za jego pomocą nie można korzystać z internetu. NetBEUI to skrót od ang. NetBIOS Extended User Interface - rozszerzony interfejs użytkownika NetBIOS.
71. Omów konfigurację połączenia typu Dial-Up.
Dial-Up Networking - Komponent Windows umożliwiający użytkownikom połączenie się z siecią komputerową (np. internetem) za pośrednictwem modemu lub adaptera ISDN
72. Jak wykonać test komputera lokalnego?
Za pomocą polecenia ipconfig można sprawdzać informacje o konfiguracji komputera hosta, w tym adres IP, maskę podsieci i bramę domyślną.
Start->uruchom->cmd->ipconfig
73. Jak wykonać test połączenia sieciowego ?
Netsh - rozbudowane narzędzie umożliwia uruchamianie skryptów, analizę i konfigurację ustawień sieciowych oraz zdalne uruchamianie skryptów w trybie wsadowym. Jednym z 7 kontekstów pracy programu jest kontekst diagnostyki.
Start - programy - akcesoria - wiersz poleceń - netsh - ping
74. Jak udostępnić folder innym użytkownikom sieci?
Mój komputer - wybieramy dysk - wybieramy katalog lub plik - prawy przycisk myszy - udostępnianie i zabezpieczenie - udostępnij ten folder w sieci
75. Omów mapowanie dysków?
Mapowanie dysków - w sieciach komputerowych przypisanie litery dysku do określonego katalogu istniejącego na innym komputerze w sieci, zwykle na serwerze. Mapowanie ułatwia przeglądanie zasobów sieciowych, gdyż nie trzeba wpisywać długich ścieżek sieciowych - wystarczy odpowiednia litera napędu, który został uprzednio zmapowany. Np. zamiast ręcznie otwierać katalog \\mojserwer\mojudzial można zmapować go jako dysk Z: i otwierać pojedynczym kliknięciem myszy na jego ikonę.
76. Jakie systemy plików obsługuje system Windows XP?
NTFS, FAT 32
77. Jakie mogą być typy instalacji systemu operacyjnego?
- jako uaktualnienie
- jako nowa instalacja
a) standardowa
b) niestandardowa
c) minimalna
78. Omówić partycjonowanie dysku.
Partycjonowanie dysku twardego polega na "wydzieleniu" na nim pewnych obszarów na mniejsze dyski logiczne w celu zmiany organizacji danych lub oszczędzenia na nim miejsca. Każdy dysk logiczny jest widziany przez system operacyjny jako oddzielny dysk.
Rodzaje partycji:
Primary (Podstawowa)
Extended (Rozszerzona)
Logical Drive (Dysk Logiczny)
Na 1 dysku może być tylko 1 partycja podstawowa (Primary) i 1 rozszerzona (Extended). Gdy dysk dzielimy na więcej niż 2 partycje to reszta z nich jest tworzona jako dyski logiczne w obrębie partycji rozszerzonej. Partycja rozszerzona jest przestrzenią umowną i nie posiada przypisanej litery. Właściwymi partycjami są zlokalizowane w niej dyski logiczne.
79. Omówić charakterystykę domeny?
Podobnie jak grupa robocza domena jest logiczną grupą komputerów, lecz w przeciwieństwie do grupy roboczej w domenie występuje pojedyncza baza kont przechowująca wszystkie domenowe konta użytkowników, grup oraz komputerów. Baza ta jest przechowywana na serwerach pełniących funkcje kontrolerów domeny usługi Active Directory. Podczas pracy w domenie użytkownik potrzebuje wyłącznie jednego konta, aby się zalogować do dowolnego komputera, to udogodnienie nazywane jest pojedynczym logowaniem.
80 Omówić charakterystykę grupy roboczej.
Grupa robocza jest to mała grupa komputerów pracujących w sieci, która nie zapewnia centralnej administracji zasobami. Każdy komputer w grupie roboczej posiada własna przechowywana lokalnie bazie kont - SAM (Security Account Menager). W związku z czym użytkownik musi mieć konto na każdym komputerze, do którego chce się zalogować. Podczas pracy w grupie roboczej nie obowiązuje zasada pojedynczego konta i pojedynczego logowania. Grupa robocza dotyczy zazwyczaj małej ilości komputerów w sieci.
81.Czy Windows 2000 Pro można uaktualniać bezpośrednio do Windows XP Home Edition?
Nie, bezpośrednio Windows 2000 Pro można uaktualniać tylko w przypadku Windowsa XP Professional.
82. Co to jest partycja aktywna? Partycja, z której jest uruchamiany komputer. Aktywna partycja musi być partycją podstawową umieszczoną na podstawowym dysku. Partycja aktywna, czyli ta, z której startuje system operacyjny komputera, musi być sformatowana w systemie plików obsługiwanym przez oba systemy operacyjne, które mają być uruchamiane.
Partycję aktywną ustawia się przy instalacji dysku.
Start - ustawienia - panel sterowania - narzędzia administr. - zarządzanie komputerem -
83. Jaki system plików powinniśmy wybrać w partycji aktywnej jeśli chcemy skonfigurować komputer w konfiguracji dwusystemowej np. MS-DOS i Windows XP?
Jeżeli ma być zainstalowany na komputerze Windows XP oraz MS DOS, partycja aktywna musi być sformatowana systemem plików FAT, ponieważ tylko partycje FAT są rozpoznawane przez MS DOS
84. W jakiej kolejności instalujemy systemy operacyjne jeżeli jednym z nich jest Windows XP?
W pierwszej kolejności instalujemy system inny od Windows XP, a następnie XP, dlatego że Windows XP nadpisuje swoimi ustawieniami główny rekord rozruchowy MBR i daje możliwość wyboru systemu.
85. Co umożliwia nam takie narzędzie w Windows XP jak Kreator transferu plików i ustawień?
Umożliwia wygodne przeniesienie plików, dokumentów i ustawień z jednego komputera na drugi. Kreator ułatwia przenoszenie plików, dokumentów i ustawień ze starego komputera na nowy.
Start - programy - akcesoria - narzędzia systemowe - kreator transferu plików i ustawień
86. Przedstaw proces instalowania nowego urządzenia w komputerze.
Start - Ustawienia - Panel sterowania - Dodaj sprzęt
Po podłączeniu sprzętu instalujemy sterowniki. Aby sprawdzić czy sprzęt jest dobrze podłączony sprawdzamy przez:
Start - Panel sterowania - system - sprzęt - menedżer urządzeń
87. Na czy polega mechanizm PnP (Plug and Play)?
Standard urządzeń komputerowych opracowany przez firmę Intel. Jego założeniem jest to, że bezpośrednio po włożeniu nowego urządzenia (np. karty graficznej czy napędu DVD) do komputera system automatycznie je rozpoznaje i przydziela mu zasoby. Aby tak się jednak działo, zarówno BIOS komputera, system operacyjny, jak i urządzenie muszą być zgodne ze standardem Plug and Play. Mechanizm ten gwarantuje, ze wszystkie komponenty komputera zostały prawidłowo skonfigurowane. Ang. włóż i baw się.
Start - Panel sterowania - system - sprzęt - menedżer urządzeń - sprawdzamy, czy sprzęt jest dobrze podłączony
88. Co to jest plik PIF (Program Information Files)?
Plik z rozszerzeniem .pif, zawierający informacje na temat działania wersji dosowych w środowisku Windows, takie jak rozmiar okna czy sposób wykorzystania pamięci. Pliki te mogą być także nosicielami wirusów w postaci zaszytych w nich innych plików. Ang. Program Information File - plik informacji o programie.
89. Za pomocą polecenia DOS wyświetl zawartość dysku C:\ , dzieląc listę plików i katalogów na kolumny.
Start - Uruchom - command - dir/w
90. Wyświetl informacje o przydzielonych obszarach pamięci, wolnych obszarach pamięci i programach aktualnie załadowanych do pamięci w podsystemie MS-DOS.
Start - Uruchom -command - mem
91. Jakiego polecenie należy używać w Windows XP zamiast polecenia fdisk?
Start - Uruchom -diskpart - disk partition
92. W programie Outlook Express utwórz podpis, który będzie automatycznie dodawany do każdej wychodzącej wiadomości.
Narzędzia - Opcje - Podpisy
93. Za pomocą polecenia DOS skopiuj plik znajdujący się na dyskietce do katalogu Windows.
Start - uruchom - command
C:\ A: - przejście na dyskietkę
cd nazwa - wejście do katalogu o nazwie ...
cd.. wejście do katalogu o 1 miejsce wyżej
cd\ wyjście ze wszystkich katalogów
copy A:\leszek.doc C:\ Windows ( skopiowanie pliku leszek.doc z dyskietki A do katalogu Windows na dysku C )
94. Wyeksportuj książkę adresową z programu Outlook Express w postaci standardowej książki programu.
Adresy - plik - eksportuj

Pobieranie 62.41 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna