System bankowy I usługi bankowe funkcje systemu bankowego: 3Pobieranie 227,94 Kb.
Strona1/3
Data18.11.2017
Rozmiar227,94 Kb.
  1   2   3


1 SYSTEM BANKOWY I USŁUGI BANKOWE 3

1.1 FUNKCJE SYSTEMU BANKOWEGO: 3

1.2 OD CZEGO ZALEŻY ROZWÓJ SYSTEMU BANKOWEGO: 3

1.3 MODELE SEKTORA BANKOWEGO: 4

1.4 RODZAJE BANKÓW: 4

2 TWORZENIE BANKÓW - WYMAGANIA 6

2.1 CZYNNOŚCI BANKOWE: 7

2.2 KATEGORIE OPERACJI BANKOWYCH: 7

2.3 RODZAJE RACHUNKÓW BANKOWYCH: 8

2.4 Tajemnica bankowa obejmuje: 8

2.5 DOSTĘP DO INFORMACJI BANKOWYCH: 8

3 NARODOWY BANK POLSKI 9

3.1 CELE GŁÓWNE NBP 9

3.2 ZADANIA 9

3.3 ORGANY 9

3.3.1 PREZES NBP 10

3.3.2 RADA POLITYKI PIENIĘŻNEJ (RPP) 10

3.3.3 ZARZĄD NBP 11

4 NADZÓR BANKOWY – KOMISJA NADZORU BANKOWEGO 11

4.1 HISTORIA 11

4.2 SKŁAD KOMISJI NADZORU BANKOWEGO 11

4.3 ZADANIA KOMISJI NADZORU BANKOWEGO 11

4.4 KONTROLA KOMISJI NADZORU BANKOWEGO 12

4.5 INSPEKTORZY KOMISJI NADZORU BANKOWEGO 12

4.6 GŁÓWNE NORMY BADANIA PRZEZ KOMISJĘ NADZORU BANKOWEGO 12

4.6.1 NORMY DOTYCZĄCE FUNDUSZY WŁASNYCH 12

4.6.1.1 WSKAŹNIKI 13

4.6.1.2 REZERWA CELOWA 14

4.6.1.3 REZERWA OBOWIĄZKOWA 15

4.6.2 NORMY DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIU KONCENTRACJI KREDYTÓW I WIERZYTELNOŚCI 15

4.6.3 LIMITY DOTYCZĄCE NABYWANIA AKCJI 16

7 OPERACJE BANKOWE 18

7.1 OPERACJE CZYNNE 18

7.1.1 KREDYTY 18

7.1.1.1 RODZAJE KREDYTÓW 19

7.1.1.2 WNIOSEK I UMOWA KREDYTOWA 20

7.1.1.3 ZABEZPIECZENIA KREDYTÓW 20

7.1.2 POŻYCZKI 21

7.1.3 INWESTYCJE W PAPIERY WARTOŚCIOWE 21

7.1.4 RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY 21

7.2 OPERACJE BIERNE 21

7.2.1 DEPOZYTY PIENIĘŻNE (LOKATY) 21

7.2.2 EMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 22

7.2.3 KREDYT REFINANSOWY 23

7.2.4 KSIĄŻECZKI 23

7.3 OPERACJE POŚREDNICZĄCE 23

7.3.1 ROR 23

7.3.2 SEJFY I SKRYTKI DEPOZYTOWE 24

7.3.3 KANTORY 24

7.3.4 INKASO ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 24


 1. SYSTEM BANKOWY I USŁUGI BANKOWE


BANK – osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami ustaw: prawo bankowe, działająca na podstawie zezwoleń: koncesje i uprawniona do wykonywania czynności bankowych.

BANK (definicja ekonomiczna) – osoba prawna, instytucja zaufania publicznego, która spełnia następujące funkcje:

 • zaspokaja zapotrzebowanie na pieniądz w postaci kredytów

 • skupia czasowo wolne fundusze: depozyty, lokaty

 • przeistacza czasowo wolne fundusze w fundusze pracujące

BANK = KASA – słowa zarezerwowane tylko do działalności bankowej; wyjątek to bank krwi – ale z nazwy wynika, że instytucja ta nie świadczy usług bankowych. Nazwa kasa – może być używana przez jednostki, które udzielają pożyczek osobom fizycznym zrzeszonym lub pracującym w ramach danej jednostki.

POŻYCZKA – może je udzielić właściciel pieniędzy, bez podania celu na jaki pożyczka zostanie przeznaczona, nie musi być zabezpieczeń, nie musi być oprocentowana, nie musi być umowy pisemnej.

SYSTEM BANKOWY – to bank centralny, banki komercyjne, banki działające na terenie danego kraju, normy i przepisy prawne, które określają wzajemne powiązania i stosunki banków z otoczeniem.
  1. FUNKCJE SYSTEMU BANKOWEGO:


 • stabilizacyjna

 • regulująca

 • alokacyjna – przemieszczanie funduszy, transformacje funduszy

 • informacyjna – stopy procentowe

 • zapewnia ograniczenie ryzyka bankowego


  1. OD CZEGO ZALEŻY ROZWÓJ SYSTEMU BANKOWEGO:


 • od rozwoju gospodarczego państwa

 • od ustroju politycznego państwa

 • od klientów: wiek, zaufanie, zainteresowanie

 • od regulacji prawnych

 • od skłonności banków do innowacji
  1. MODELE SEKTORA BANKOWEGO:


 • anglosaski:
  zalety: bazuje na giełdzie i rynkach finansowych; rynek innowacji finansowych; banki inwestycyjne nastawione na rynek finansowy; niezależność przedsiębiorstw od banku
  wady: częste wahania zmiany kursów, częste zmiany klientów i partnerów

 • niemiecko – japoński:
  zalety: banki uniwersalne z szeroką gamą usług, usługi są tańsze, mniejsze ryzyko pozyskania kapitału, system bardziej stabilny, dostosowanie usług do potrzeb klienta
  wady: przedsiębiorstwa zaciągają u nich kredyty krótko- i długoterminowe, opóźnienie w pozyskiwaniu środków, nierówne traktowanie klientów
  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna