Symbol koniunkcji jako bramki logicznejPobieranie 42,77 Kb.
Data01.03.2018
Rozmiar42,77 Kb.

Symbol koniunkcji jako bramki logicznej:

Tablica prawdy (1 oznacza zdanie prawdziwe 0 zaś zdanie fałszywe):


Symbol alternatywy jako bramki logicznej:


Realizacją operacji NAND w elektronice jest bramka logiczna NAND. Oznaczana jest symbolem:


NOR (binegacja)- funkcja boolowska realizująca zaprzeczoną sumę logiczną (NOT OR) - jest prawdziwa wtedy i tylko wtedy, gdy oba składniki są fałszywe.

NOR jest równoważna negacji sumy logicznej

a NOR b = NOT (a OR b)

NOR jest również równoważna iloczynowi negacji logicznych

a NOR b = (NOT a) AND (NOT b)

Symbol zaprzeczenia alternatywy jako bramki logicznej:Tablica prawdy:A

B

A nor B

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

0

Za pomocą funkcji NOR możemy zdefiniować negację:

NOT a = a NOR a

alternatywę:

a OR b = NOT ( a NOR b) = ( a NOR b) NOR ( a NOR b )

koniunkcję:

a AND b = NOT (( NOT a ) OR ( NOT b )) = ( NOT a ) NOR ( NOT b ) = ( a NOR a ) NOR ( b NOR b )czyli dowolną funkcję logiczną. Dlatego też ta funkcja jest ważna (podobnie jak NAND). Zobacz też:

Alternatywa wykluczająca
Alternatywa wykluczająca (alternatywa rozłączna, różnica symetryczna, kontrawalencja, XOR) to logiczny funktor zdaniotwórczy. Różnica symetryczna zdań jest prawdziwa wtedy i tylko wtedy, gdy dokładnie jedno ze zdań p,q jest prawdziwe:

Innym oznaczniem jest .

Tablica prawdy alternatywy wykluczającej:


p

q0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

Informatyka


W informatyce operację alternatywy wykluczającej stosuje się do par liczb naturalnych wykonując operacje na cyfrach zapisów binarnych tych liczb. Np.:

7 ^ 5 =      (w językach C/C++ alternatywę wykluczającą oznaczamy za pomocą symbolu ^)

= 00001112 ^ 000001012 =   (liczby w systemie binarnym)

= 00000102 =    (efekt operacji na kolejnych cyfrach)= 2     (wynik w postaci dziesiętnej)
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna