Sylwester Orzeszko Mozilla ThunderbirdPobieranie 8,23 Mb.
Strona1/30
Data26.03.2018
Rozmiar8,23 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


Sylwester Orzeszko

Mozilla Thunderbird
klient poczty e-mail

Alternatywa dla przestarzałego Outlook Expressa i jego następców: Poczta systemu Windows i Poczta usługi Windows Live

Instalacja, konfiguracja i obsługa

Spis treściWstęp 5

Najważniejsze cechy i funkcje 5

1. Najczęściej używane skróty klawiszowe Thunderbird 6

2. Instalacja programu Thunderbird 7

2.1. Skąd wziąć program? 7

2.2. Instalacja 7

2.2.1. Instalacja wersji standardowej 7

2.2.2. Przygotowanie wersji portable 12

3. Konfiguracja programu Mozilla Thunderbird 15

3.1. Pierwsze uruchomienie programu Thunderbird 15

3.1.1. Konfigurowanie adresu e-mail podczas pierwszego uruchamiania 17

3.2. Konfigurowanie konta e-mail lub dodawanie kolejnego konta 20

3.2.1. Dodawanie konta po uruchomieniu programu Thunderbird 20

3.2.2. Korygowanie konfiguracji konta e-mail 21

3.2.3. Przydatne, acz niekonieczne ustawienia konfiguracji konta e-mail 27

4. Konfiguracja programu Thunderbird 37

4.1. Wyłączanie kalendarza 37

4.2. Ogólne 38

4.3. Wyświetlanie 41

4.4. Tworzenie 42

4.5. Zdalne treści w wiadomościach 43

4.6. Niechciana poczta i Bezpieczeństwo 44

4.6.1. Zachowane w Thunderbird hasła logowania 45

4.7. Załączniki 46

4.8. Zaawansowane 48

Strzałkami w dół lub w górę przechodzimy po liście i zaznaczamy Spacją te elementy, dla których Thunderbird ma być domyślnym klientem. Domyślnie zaznaczone jest poczty. Jeśli nie korzystamy z innych usług, naciskamy Enter, albo Tabulatorem przechodzimy do przycisku OK i naciskamy Spację. Możemy też anulować to ustawienie naciskając Escape lub odnaleźć Tabulatorem przycisk Anuluj i nacisnąć Spację.4.9. Okno podglądu wiadomości 49

5. Obsługa programu Thunderbird 50

5.1. Uruchamianie programu Thunderbird 50

5.2. Odbieranie wiadomości 50

Pojawi się okno dialogowe Wprowadź hasło, gdzie w polu edycyjnym o nazwie Wprowadź hasło użytkownika (tu pada nazwa konta), wpisujemy hasło i Tabulatorem przechodzimy do pola wyboru: Użyj Menadżera haseł, aby zapamiętać to hasło. Aby następnym razem Thunderbird nie pytał o hasło, zaznaczamy to pole Spacją. Po tym wszystkim naciskamy Enter lub przechodzimy Tabulatorem do przycisku OK i naciskamy Spację. Okno dialogowe zgaśnie, a wiadomości zostaną pobrane.5.3. Odczytywanie wiadomości 51

5.3.1. Otwieranie, zapisywanie, odłączanie i usuwanie załączników 51

5.4.1. Odpowiadanie na otrzymaną wiadomość 66

5.4.2. Przekazywanie wiadomości dalej 68

Kiedy przekazujemy wiadomość kolejnemu odbiorcy, to oczywiście zostanie ona przesłana dalej z załącznikiem, o ile taki posiada. Nie ma oczywiście obowiązku dodawania żadnych treści od siebie w przekazywanej wiadomości, ponieważ istotą rzeczy jest, że chcemy podzielić się z kimś, treścią otrzymaną od kogoś innego. W momencie, kiedy wiadomość jest gotowa (generalnie po wpisaniu odbiorcy), naciskamy Ctrl+Enter, albo z menu Plik (Alt+P) wybieramy Wyślij teraz (T). Wiadomość zostanie wysłana. Jeżeli okno przekazywania wiadomości wywołaliśmy przy otwartej oryginalnej wiadomości, musimy zamknąć jeszcze to okno Escapem.5.4.3. Rezygnacja z tworzenia wiadomości i korzystanie z folderu Szkice 70

5.4.4. Wysyłanie wiadomości z załącznikiem 71

5.5. Żądanie potwierdzenia i priorytet wiadomości 74

5.5.1. Żądanie potwierdzenia 74

5.5.2. Priorytet wiadomości 74

6. Zarządzanie zgromadzonymi wiadomościami 76

6.1. Kasowanie wiadomości 76

6.2. Archiwizowanie wiadomości 76

6.3. Przenoszenie wiadomości między folderami 77

6.4. Niechciana poczta 80

6.5. Kosz 82

6.6. Tworzenie własnego folderu 84

7. Książka adresowa 86

7.1. Dodawanie nowego kontaktu do książki adresowej 86

7.2. Edytowanie zapisanego kontaktu 89

7.3. Tworzenie wiadomości z poziomu książki adresowej 90

8. Używanie wielu profili 92

8.1. Uruchomienie menedżera profili 92

8.1.1. Włączanie menadżera profili programu Thunderbird 92

8.2. Tworzenie i usuwanie profili 93

8.2.1.Tworzenie nowego profilu 93

8.2.2. Usuwanie profilu 94

8.2.3. Zmiana nazwy profilu 95

9. Skróty klawiszowe Thunderbirda 96

9.1. O skrótach klawiszowych 96

9.2. Dostosowywanie lub wyłączanie skrótów klawiszowych 97

9.3. Skróty klawiszowe a system operacyjny 97

9.4. Dostosowywanie skrótów klawiszowych 97

9.5. Lista skrótów klawiszowych 97

Funkcje wiadomości 97

Funkcje wyszukiwania i filtrowania 100

Poruszanie się w Thunderbirdzie 100

Tworzenie wiadomości 101

Książka adresowa 103

Różne 103

Lightning (dodatek Kalendarz) 103


 1. Wstęp


Instrukcja ta porusza wszystkie istotne kwestie dotyczące instalacji, konfiguracji i obsługi klienta poczty jakim jest Thunderbird. Osoby, które nie potrzebują tak szczegółowych informacji, a jedynie chcą zapoznać się ze skrótami programu, mogą ograniczyć się do zapoznania tylko z pierwszym rozdziałem. Ci z kolei, którzy o instalację i konfigurację kogoś poproszą i chcą tylko poznać obsługę przygotowanego do pracy programu Thunderbird, mogą przejść od razu do rozdziału numer 5.

Instrukcja uwzględnia specyfikę pracy osoby niewidomej i została napisana w oparciu o Thunderbird 52.1.1 odczytywany przez screenreader NVDA w wersji 2017.1 w systemie Windows 10.

Mozilla Thunderbird cechuje się wysoką funkcjonalnością i bardzo wygodnym interfejsem użytkownika oraz wsparciem interfejsu XUL i kanałów RSS. Program daje możliwość otwierania poczty w kartach - podobnie jak to ma miejsce w przeglądarce internetowej. Dzięki temu użytkownik w prosty i szybki sposób może przeglądać wiele e-maili jednocześnie. Także wyniki wyszukiwań wyświetlane są w osobnej karcie, jeśli więc pracujemy z kilkoma wiadomościami, nie zostaną one zamknięte podczas poszukiwania interesującej nas frazy. Chociaż akurat praca w kartach dla nas nie będzie istotnym argumentem.

Funkcjonalność Thunderbirda można rozszerzyć za pomocą wielu dostępnych dodatków. Dodatkami można zarządzać za pomocą menadżera - możemy je wyłączać, aktualizować i usuwać z programu. Ważną usługą jest możliwość archiwizowania danych, aby nie zalegały w folderze Odebrane, ale też nie zostały zupełnie usunięte z pamięci komputera.

Thunderbird posiada rozbudowaną ochronę przed złośliwym oprogramowaniem, spamem iphisingiem. Aktualizacje do kolejnych wersji mogą być pobierane automatycznie. Program współpracuje zarówno z Mozilla Firefox jak i innymi samodzielnymi przeglądarkami WWW. Dodatkową zaletą jest szybkość działania aplikacji.

  1. Najważniejsze cechy i funkcje


 • filtr niechcianej poczty,

 • możliwość zmiany schematu (skórki),

 • wyświetlanie ikonek emocji (emotikon) w czytanych wiadomościach,

 • obsługa kanałów RSS i ATOM,

 • grupowanie wiadomości,

 • rozbudowane możliwości wyszukiwania,

 • wbudowane sprawdzanie pisowni,

 • dostosowywane paski narzędzi,

 • łatwe zwiększanie możliwości programu przy pomocy rozszerzeń,

 • bezpieczeństwo.

Opis pochodzi z portalu www.dobreprogramy.pl

Specjalne podziękowania dla Mateusza Bobrusia i Zbigniewa Grajkowskiego za sugestie dotyczące tej instrukcji.
 1. 1. Najczęściej używane skróty klawiszowe Thunderbird


Skróty klawiszowe Thunderbird będą powtarzały się ciągle podczas opisywania pracy w tym programie. Oczywiście w Thunderbird działają też ogólnie stosowane skróty Windows. Na przykład zaznacz wszystko – Ctrl+A, czy w polach edycyjnych kopiuj – Ctrl+C, wytnij – Ctrl+X i wklej – Ctrl+V. Skrótem Alt+F4 zamyka się okna.
    1. Specyficzne skróty tego programu


Przechodzenie między drzewem folderów a listą (tabelą) wiadomości: Tabulator

Poruszanie się po drzewie folderów i liście (tabeli) wiadomości: strzałkami w dół lub w górę

Rozwijanie gałęzi drzewa folderów i podmenu: strzałka w prawo

Zwijanie gałęzi drzewa folderów i podmenu: strzałka w lewo

Pobierz wszystkie wiadomości z konta: Ctrl+Shift+T lub F5

Pobierz wszystkie wiadomości ze wszystkich kont: Shift+F5

Otwórz wiadomość: Ctrl+O lub Enter

Zamknij okno/kartę otwartej wiadomości: Ctrl+W

Zamknij okno otwartej wiadomości: Escape

Odpowiedz tylko nadawcy: Ctrl+R

Odpowiedz wszystkim: Ctrl+Shift+R

Utwórz nową wiadomość: Ctrl+N

Przekazywanie (przesyłanie wiadomości dalej): Ctrl+L

Wybór konta z jakiego wysyłamy wiadomość (przy tworzeniu, a przed wysłaniem): Alt+D (pole Nadawca) i strzałkami w dół lub w górę wybieramy konto (wtedy, kiedy w Thunderbird mamy skonfigurowane więcej niż jedno konto pocztowe)

Dodawanie pliku załącznika: Ctrl+Shift+A

Wysyłanie napisanej wiadomości: Ctrl+Enter

Książka adresowa: Ctrl+Shift+B

Nowa wizytówka (dodanie kontaktu): Ctrl+N (tylko przy otwartej książce adresowej)

Przenieś wiadomość ponownie do Odebrane: Ctrl+Shift+M

Oznacz wiadomość jako przeczytaną: M

Archiwizuj (przenosi do folderu Archiwum): A

Oznacz wiadomość jako niechcianą: J

Oznacz wiadomość jako pożądaną: Shift+J

Zamknij Thunderbird, okno Książka adresowa, czy okno tworzonej wiadomości: Alt F4

Włączanie i wyłączenie książki adresowej w oknie tworzonej wiadomości: F9

Przejście do książki adresowej w oknie tworzonej wiadomości (kiedy jest ona włączona): Alt+K

Włączanie i wyłączanie okna podglądu wiadomości: F8

Przejście do pola filtrowania wiadomości, kiedy włączone jest szybkie filtrowanie: Ctrl+Shift+K (najpierw w NVDA trzeba zastosować NVDA+F2, aby screenreader przepuścił następny klawisz)


 1. 2. Instalacja programu Thunderbird

  1. 2.1. Skąd wziąć program?


Program Thunderbird jest dostępny w standardowej wersji instalacyjnej i przenośnej, czyli portable. Zaletą tej drugiej wersji jest to, że przy umieszczeniu jej na dysku D, po ewentualnej reinstalacji systemu, cała nasza korespondencja i ustawienia programu pozostaną nienaruszone, a nam pozostanie tylko wyciągnąć skrót na pulpit. Z wersji tej można też, co jest jej istotą, korzystać przenosząc program na przykład na pendrivie.

Najnowszą wersję instalacyjną można znaleźć na stronie: http://www.mozilla.org/pl/thunderbird/

Z kolei najnowszą wersję portable znajdziemy na stronie:

http://portableapps.com/apps/internet/thunderbird_portable/localization#3

UWAGA! Wersja portable jest publikowana dla każdego języka oddzielnie. Na podanej wyżej stronie znajduje się tabela z wieloma wersjami językowymi.


  1. 2.2. Instalacja


Zarówno wersję standardową jak i portable należy zainstalować. Mimo, że de facto wersja przenośna nie wymaga instalacji, to jednak pobrany plik tej wersji jest w postaci instalatora. Później wystarczy tylko kopiować folder, w którym znajdują się pliki programu.
   1. 2.2.1. Instalacja wersji standardowej


Uruchamiamy pobrany plik Thunderbird Setup X.X.X.exe, gdzie X.X.X oznacza numer wersji. Po chwili ukaże się pierwszy ekran kreatora instalacji Mozilla Thunderbird.Wybieramy przycisk Dalej, naciskając Spację lub Enter, bo przycisk ten jest domyślnie zaznaczony.Pokaże się kolejne okno kreatora, gdzie domyślnie wybrany jest standardowy rodzaj instalacji. Strzałką w dół możemy go zmienić na instalację użytkownika, ale nie ma potrzeby. Chyba, że chcemy zmienić domyślną ścieżkę instalacyjną, albo zdecydować, czy Thunderbird ma umieścić ikonę ma pulpicie, czy też nie.Na tym ekranie jest też domyślnie zaznaczona opcja: Ustaw program Thunderbird jako domyślnego klienta poczty. Jeśli nie chcesz, by Thunderbird był Twoim domyślnym klientem poczty e-mail, odszukaj to pole wyboru Tabulatorem i usuń zaznaczenie Spacją. Potem naciśnij Enter lub Tabulatorem przejdź do przycisku Dalej i naciśnij Spację.Jeśli nie chcesz dokonywać jakichkolwiek zmian w opisywanym oknie, od razu naciśnij po prostu Enter, albo znajdź Tabulatorem przycisk Dalej i naciśnij go Spacją.Kolejne okno kreatora instalacji pokazuje ścieżkę instalacyjną.


Naciskamy Spację lub Enter, bo domyślnie zaznaczony jest przycisk Zainstaluj. Rozpocznie się instalacja programu.

Proces instalacji jest stosunkowo krótki. Po chwili pokaże się ostatnie okno kreatora instalacji, które informuje o jej zakończeniu. Na tym oknie domyślnie zaznaczone jest też pole wyboru: Uruchom teraz program Thunderbird.Jeśli naciśniemy Spację, to usuniemy zaznaczenie wspomnianej opcji, a Enter zakończy proces instalacji. Można też Tabulatorem przejść do przycisku Zakończ i nacisnąć go Spacją.

Jeśli zaś pozostawimy omawiane pole wyboru zaznaczoną, to po zamknięciu kreatora instalacji zakończy pracę, a program Thunderbird zostanie automatycznie uruchomiony.

Na pulpicie znajdować się będzie ikona Mozilla Thunderbird.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna