Studia stacjonarnePobieranie 32,84 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar32,84 Kb.

III ROK STUDIÓW I STOPNIA STACJONARNYCHNazwa jednostki prowadzącej kierunek:

Wydział Nauk o Zdrowiu
Nazwa kierunku

Pielęgniarstwo

Nazwa przedmiotu

Podstawy języka migowego
Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi:

brakLiczba godzin zajęć dydaktycznych:

30w tym liczba godzinwykładów:

30seminariów:

0ćwiczeń:

0Liczba punktów ECTS:

2Założenia i cele przedmiotu:

 • Po zrealizowanych zajęciach student będzie umiał porozumieć się z niesłyszącym pacjentem

 • Celem zajęć dydaktycznych z daktylografii (część pierwsza i druga) jest praktyczne nauczenie słuchaczy posługiwania się znakami polskiego alfabetu palcowego oraz znakami podstawowych liczebników głównych i porządkowych.

  • Celem zajęć dydaktycznych z ideografii (część trzecia- część szósta) jest praktyczne nauczenie studentów posługiwania się około 200 znakami pojęciowymi języka migowego wg zasad systemu językowo-migowegoMetody dydaktyczne:

wykład problemowy, dyskusja związana z wykładem, inscenizacja, metoda sytuacyjna

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

zaliczenie bez oceny
Treści programowe:

 • Wprowadzenie :

 • Specyfika komunikowania się z osobami niedosłyszącymi, głuchymi, ogłuchłymi i głuchoniemymi.

 • Język migowy, język migany i system językowo-migowy.
  • Część pierwsza: Alfabet (znaki daktylograficzne):

 • Znaki statyczne:

A, L, I, B, R, W, E, Y, C, P, O, S, T, M, N, U

 • Znaki dynamiczne:

K, G, F, Z, D, H, J

 • Znaki polskich liter:

Ł, Ą, Ę, Ć, Ń, Ó, Ś, Ź, Ż, CH, CZ, SZ, RZ

  • Część druga: Liczebniki

0-5, 6-9, 10, 11-15, 16-19, 20-59, 60-99, 100, 200, 300…900, 1000

  • Część trzecia : Pierwszy kontakt

dzień, dobry, proszę, usiąść, mężczyzna/pan, kobieta/pani, ja/ty/mi/mnie, słyszeć, rozumieć, czy, tak/nie, rozumieć, jest/być, są, głuchy/głuchoniemy, móc/można, umieć/wiedzieć, nie umieć/nie wiedzieć, mówić/powiedzieć, pisać, migać, trochę, powoli, będzie, był, jak/jaki, mieć/nie mieć, na, nazwisko/nazywać, się, imię, mój/twój, ci/cię/ciebie/tobie, gdzie, mieszkać, adres, ulica, numer, dom, pokój, mieszkanie, osoba, dowód osobisty, widzieć, pokazać, napisać/zapisać/podpisać, co/coś, dziękuję, do/od/dla, do widzenia, i, w

  • Część czwarta : Dom i rodzina

mama, tata, rodzice, dziecko, dzieci, córka, syn, rodzeństwo, brat, siostra, mąż, żona, rok/lata, ile, opiekować się, sam/samotny

  • Część piąta: Zdrowie

dziś, teraz, czuć się, stać, ból, głowa, zawroty głowy, zemdleć, brzuch, żołądek, wątroba, serce, musieć, badać, rozebrać się, położyć się, oddychać, trzeba/potrzeba, robić, wynik, zastrzyk, pobranie krwi, cukier, prześwietlenie, mierzyć, tętno, ciśnienie, wysokie, niskie, lekarz, pielęgniarka, kaszel, katar, gardło, pocić się, gorączka, wymioty, przeziębienie, grypa, angina, zapalenie, płuca, opony mózgowe, poważny, chory, zdrowy, lekarstwo, apteka, recepta, krople, tabletki, dać, brać, jeść, skierowanie, analiza, mocz, kał, krew/krwotok, złamanie, spuchnąć, rana, opatrunek, zmienić, goić się, jechać, szpital, pogotowie, ratunek/ratować, operacja, śmierć, bać się, denerwować się, ciąża, poród/urodzić

  • Część szósta : Kalendarz

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, jutro/pojutrze/za trzy dni, wczoraj/przedwczoraj/trzy dni temu, tydzień/za tydzień/tydzień temu, rano, południe, wieczór, noc, godzina, miesiąc, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, kiedy, któryWykaz literatury


podstawowej:  • Szczepankowski Bogdan, Komunikowanie się z osobami z uszkodzonym słuchem. Poradnik dla pracowników służb społecznych, Warszawa-Krapkowice 2000
uzupełniającej:

  • Zestaw słownictwa dotyczącego poszczególnych części tematycznych został wybrany z podręczników prof. B. Szczepankowskiego: Język migowy w zakładzie pracy. Podręcznik dla słuchaczy kursów podstawowych, Warszawa 1992 oraz Komunikowanie się z osobami z uszkodzonym słuchem. Poradnik dla pracowników służb społecznych, Warszawa-Krapkowice 2000.

Nazwisko osoby prowadzącej:

mgr Magdalena KondratSamodzielna Pracownia Edukacji Medycznej


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna