Studia stacjonarnePobieranie 87 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar87 Kb.

III ROK STUDIÓW I STOPNIA STACJONARNYCHNazwa jednostki prowadzącej kierunek:

Wydział Nauk o Zdrowiu
Nazwa kierunku

Pielęgniarstwo

Nazwa przedmiotu

Podstawy języka migowego
Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi:

brakLiczba godzin zajęć dydaktycznych:

30w tym liczba godzinwykładów:

30seminariów:

0ćwiczeń:

0Liczba punktów ECTS:

2Założenia i cele przedmiotu:

 • Po zrealizowanych zajęciach student będzie umiał porozumieć się z niesłyszącym pacjentem

 • Celem zajęć dydaktycznych z daktylografii (część pierwsza i druga) jest praktyczne nauczenie słuchaczy posługiwania się znakami polskiego alfabetu palcowego oraz znakami podstawowych liczebników głównych i porządkowych.

  • Celem zajęć dydaktycznych z ideografii (część trzecia- część szósta) jest praktyczne nauczenie studentów posługiwania się około 200 znakami pojęciowymi języka migowego wg zasad systemu językowo-migowegoMetody dydaktyczne:

wykład problemowy, dyskusja związana z wykładem, inscenizacja, metoda sytuacyjna

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

zaliczenie bez oceny
Treści programowe:

 • Wprowadzenie :

 • Specyfika komunikowania się z osobami niedosłyszącymi, głuchymi, ogłuchłymi i głuchoniemymi.

 • Język migowy, język migany i system językowo-migowy.
  • Część pierwsza: Alfabet (znaki daktylograficzne):

 • Znaki statyczne:

A, L, I, B, R, W, E, Y, C, P, O, S, T, M, N, U

 • Znaki dynamiczne:

K, G, F, Z, D, H, J

 • Znaki polskich liter:

Ł, Ą, Ę, Ć, Ń, Ó, Ś, Ź, Ż, CH, CZ, SZ, RZ

  • Część druga: Liczebniki

0-5, 6-9, 10, 11-15, 16-19, 20-59, 60-99, 100, 200, 300…900, 1000

  • Część trzecia : Pierwszy kontakt

dzień, dobry, proszę, usiąść, mężczyzna/pan, kobieta/pani, ja/ty/mi/mnie, słyszeć, rozumieć, czy, tak/nie, rozumieć, jest/być, są, głuchy/głuchoniemy, móc/można, umieć/wiedzieć, nie umieć/nie wiedzieć, mówić/powiedzieć, pisać, migać, trochę, powoli, będzie, był, jak/jaki, mieć/nie mieć, na, nazwisko/nazywać, się, imię, mój/twój, ci/cię/ciebie/tobie, gdzie, mieszkać, adres, ulica, numer, dom, pokój, mieszkanie, osoba, dowód osobisty, widzieć, pokazać, napisać/zapisać/podpisać, co/coś, dziękuję, do/od/dla, do widzenia, i, w

  • Część czwarta : Dom i rodzina

mama, tata, rodzice, dziecko, dzieci, córka, syn, rodzeństwo, brat, siostra, mąż, żona, rok/lata, ile, opiekować się, sam/samotny

  • Część piąta: Zdrowie

dziś, teraz, czuć się, stać, ból, głowa, zawroty głowy, zemdleć, brzuch, żołądek, wątroba, serce, musieć, badać, rozebrać się, położyć się, oddychać, trzeba/potrzeba, robić, wynik, zastrzyk, pobranie krwi, cukier, prześwietlenie, mierzyć, tętno, ciśnienie, wysokie, niskie, lekarz, pielęgniarka, kaszel, katar, gardło, pocić się, gorączka, wymioty, przeziębienie, grypa, angina, zapalenie, płuca, opony mózgowe, poważny, chory, zdrowy, lekarstwo, apteka, recepta, krople, tabletki, dać, brać, jeść, skierowanie, analiza, mocz, kał, krew/krwotok, złamanie, spuchnąć, rana, opatrunek, zmienić, goić się, jechać, szpital, pogotowie, ratunek/ratować, operacja, śmierć, bać się, denerwować się, ciąża, poród/urodzić

  • Część szósta : Kalendarz

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, jutro/pojutrze/za trzy dni, wczoraj/przedwczoraj/trzy dni temu, tydzień/za tydzień/tydzień temu, rano, południe, wieczór, noc, godzina, miesiąc, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, kiedy, któryWykaz literatury


podstawowej:  • Szczepankowski Bogdan, Komunikowanie się z osobami z uszkodzonym słuchem. Poradnik dla pracowników służb społecznych, Warszawa-Krapkowice 2000
uzupełniającej:

  • Zestaw słownictwa dotyczącego poszczególnych części tematycznych został wybrany z podręczników prof. B. Szczepankowskiego: Język migowy w zakładzie pracy. Podręcznik dla słuchaczy kursów podstawowych, Warszawa 1992 oraz Komunikowanie się z osobami z uszkodzonym słuchem. Poradnik dla pracowników służb społecznych, Warszawa-Krapkowice 2000.

Nazwisko osoby prowadzącej:

mgr Magdalena KondratSamodzielna Pracownia Edukacji MedycznejPobieranie 87 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu