Streszczenie referatu „rehabilitacja kardiologicznaPobieranie 16,08 Kb.
Data08.02.2018
Rozmiar16,08 Kb.
RodzajReferat


Dr n. med. Barbara Olszewska

Dyrektor ds. lecznictwa

Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” SA 2018-02-0730
Streszczenie referatu „REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA

W „ZAKŁADZIE LECZNICZYM „ UZDROWISKO NAŁĘCZÓW” SA
Sekcja lecznictwa uzdrowiskowego, XII Kongres Uzdrowisk Polskich

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym Nałęczów jest jedynym w Polsce jednoprofilowym uzdrowiskiem kardiologicznym. Stan obecny rehabilitacji kardiologicznej w Nałęczowie stanowi kontynuację dwóch wieków tradycji Uzdrowiska. Podkreślano niezwykle korzystny wpływ kuracji w Nałęczowie u rekonwalescentów, osób wyczerpanych psychicznie i znerwicowanych. Od 50 lat na terenie Uzdrowiska prowadzona jest działalność badawcza. Dzięki powstałym w Nałęczowie Ośrodkom Naukowo- Badawczym zbadano i opisano cechy klimatu, który charakteryzuje: przewaga łagodnych bodźców termicznych i duża ilość dni pogodnych, ujemne anomalie opadowe, wzrost temperatury minimalnej i zmniejszenie stopnia zachmurzenia w latach 1961-90 oraz wykazano, że Nałęczów jest uzdrowiskiem wybitnie predysponowanym do leczenia chorób układu krążenia (1958 r.). Uzdrowiskowe Ośrodki Badawczo- Konsultacyjne od początku swej działalności zajmowały się wczesną rehabilitacją chorych po zawale serca i zabiegach kardiochirurgicznych zapewniając sprawne kierowanie chorych na rehabilitację, wysoki poziom pracy Ośrodka, udokumentowane efekty rehabilitacji. W 1955r. powstał Ośrodek Lubelski kierowany przez prof. Alfreda Tuszkiewicza, w 1958r. Ośrodek Warszawski (prof. Edmund Żera), w1972 r. Ośrodek Lubelski (prof. Mieczysław Kędra). W 1972 roku oddano do użytku budynek Kardiologicznego Szpitala Uzdrowiskowego na 160 łóżek W 1979 roku w Szpitalu utworzono nowoczesny, 8- łóżkowy Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej, co w tym czasie stanowiło ewenement nie tylko w skali uzdrowisk, ale i wielu szpitali wojewódzkich roku. W powstałym w 1997 roku Ośrodku Krakowskim kierowanym przez prof. Antoniego Dziatkowiaka rehabilitowano ponad 200 chorych kierowanych nawet na 8-10 dobę po transplantacji serca. Spektakularnym sukcesem nałęczowskiej rehabilitacji było przygotowanie drużyny na paraolimpiadę dla osób po transplantacjach w Bad Oyenhausen, gdzie nasi zawodnicy zdobyli największą ilość medali. Efektem prowadzonych w Ośrodkach badań naukowych jest kilkadziesiąt prac naukowych opublikowanych w czasopismach medycznych referowanych na zjazdach i konferencjach naukowych, doktoraty i habilitacje.

W latach 90 ub. wieku Kardiologiczny Szpital Uzdrowiskowy nawiązał współpracę ze szpitalami Lubelskiego, Rzeszowskiego, Radomskiego, Świętokrzyskiego: rehabilitowano chorych bezpośrednio kierowanych do naszego Ośrodka, co pozwalało na skracanie hospitalizacji w szpitalach i poprawę efektów rehabilitacji w porównaniu z rehabilitacją opóźnioną. rehabilitacji w porównaniu z rehabilitacją opóźnioną. Z chwilą wejścia w życie ustawy o puz tryb wczesnej rehabilitacji nie został przez system uwzględniony. Od 1990 działał Nałęczowski Ośrodek Prewencji Rentowej ZUS o profilu kardiologicznym- początkowo jako ośrodek pilotażowy. Wymiernym efektem pracy naszego zespołu było umożliwienie większości chorym odzyskania zdolności do pracy oraz pozyskanie cennego sprzętu diagnostycznego i leczniczego. Wzorując się na niemieckim systemie rehabilitacji osiągnęliśmy poziom europejski świadczeń rehabilitacyjnych. Ostatecznie z powodu zbyt niskiego finansowania prewencji umowa z ZUS nie jest kontynuowana. Sprywatyzowany na przełomie wieków Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” SA usilnie zabiegał o odzyskanie kontraktu z Lubelską Regionalną Kasą Chorych na prowadzenie wczesnej rehabilitacji kardiologicznej. Niestety ilość miejsc finansowa przez NFZ nie pozwala na zaspokojenie zgłaszanych przez szpitale potrzeb. Umowa z NFZ przewiduje w 2004 r. w zakresie: wczesnej rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej 7000 osobodni, wczesnej rehabilitacji w opiece dziennej 500 osobodni, leczenia w szpitalu uzdrowiskowym 42840 osobodni, leczenia w oddziale kardiologicznym 3333 punkty/ miesiąc, leczenia sanatoryjnego 86 352 osobodni. W ramach wczesnej rehabilitacji kardiologicznej prowadzimy rehabilitację po zawale mięśnia sercowego, po operacjach kardiochirurgicznych; po wszczepieniu stymulatora/defibrylatora, po koronaroplastyce, po ostrym incydencie wieńcowym bez koronaroplastyki. Kwalifikowani są chorzy bez powikłań lub po ich ustąpieniu bezpośrednio po leczeniu szpitalnym (preferencja), stany wczesne do 30 dni od ostrego epizodu, po operacji kardiochirurgicznej do 42 dni, Przeciwwskazaniami są stany kliniczne wymagające intensyfikacji leczenia lub wykonania badań i procedur inwazyjnych. Rehabilitacja kardiologiczna ma na celu: uzyskanie satysfakcjonującej wydolności fizycznej dzięki stosowaniu optymalnej intensywności treningu w warunkach maksymalnego bezpieczeństwa, osiągnięcie umiejętności radzenia sobie ze stresem, złagodzenie objawów depresji, , akceptację ograniczeń wynikających ze stanu zdrowia, zmniejszenie ryzyka ponownego zachorowania dzięki wczesnemu wprowadzeniu
prewencji wtórnej, nauczenie właściwych zachowań w przypadku pojawienia się dolegliwości, uzyskanie motywacji do stosowania w warunkach domowych wiedzy zdobytej w trakcie rehabilitacji, umożliwienie powrotu do zdrowia, samodzielnego funkcjonowania i aktywności zawodowej jak największemu odsetkowi chorych, zapobieganie inwalidztwu i związanych z tym obciążeń państwa.

W trakcie rehabilitacji stosujemy wybrane procedury lecznicze w zakresie kinezyterapii, psychoterapii, balneoterapii i fizykoterapii, dietetyki, edukacji zdrowotnej. Uzdrowisko zatrudnia profesjonalną kadrę medyczną. jest współorganizatorem regionalnych konferencji naukowych poświęconych rehabilitacji kardiologicznej. Dzięki prelegentom, którzy są ekspertami w dziedzinie kardiologii i rehabilitacji kardiologicznej nałęczowskie konferencje cieszą się dużą popularnością wśród lekarzy Lubelszczyzny. W wyniku przeprowadzonych modernizacji istotnie podniesiony został standard warunków pobytowych i rehabilitacji chorych. Powiększono powierzchnię Zakładu Rehabilitacji do 520 m2, zakupiono nowy sprzęt rehabilitacyjny. Prowadzimy 8- stanowiskowy monitorowany trening na cykloergometrach w systemie ergoline. Najnowszym naszym powodem do dumy jest basen rehabilitacyjny basen. Dysponujemy nowoczesną aparaturą diagnostyczną, leczniczą i rehabilitacyjną. Wykorzystując do celów leczniczych naturalne tworzywa lecznicze, naturalne czynniki przyrodnicze jak: klimat, krajobraz, szata roślinna, różne formy pracy mięśniowej, czynniki fizykalne, farmakologiczne, dietetyczne, psychologiczne i edukacyjne przedstawiamy ofertę najwyższej jakości rehabilitacji kardiologicznej. Mocną stroną produktu jest: unikalność na rynku międzynarodowym, wysoka podaż zwłaszcza na wczesną rehabilitację ( nadal duża zachorowalność, przewidywany wzrost liczby zespołu metabolicznego, rozwój kardiochirurgii), brak istotnych wahań sezonowych podaży, bliskość dużych aglomeracji (Lublin, Warszawa), możliwość poszerzenia oferty o nowe procedury lecznicze ( np. afereza LDL), dobra marka produktu.,©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna