Streszczenie. Misja przedsiębiorstwaPobieranie 193,77 Kb.
Strona1/2
Data01.03.2019
Rozmiar193,77 Kb.
  1   2Spis treści


 1. Streszczenie.

 2. Misja przedsiębiorstwa.

 3. Analiza sytuacyjna.

  1. . Sytuacja rynkowa.

3.2. Główni klienci.

3.3. Główni dostawcy.

3.4. Sytuacja w zakresie produktów.

3.4.1. Macierz BCG

3.5. Sytuacja w zakresie konkurencji.

3.6. Sytuacja w zakresie dystrybucji.

3.7. Opis działań marketingowych.

4. Analiza problemów i możliwości (analiza SWOT).

5. Cele rynkowe.

6. Strategia marketingowa.

6.1. Strategia produktu.

6.2. Strategia ceny.

6.3. Strategia dystrybucji.

6.4. Strategia promocji.

7. Kontrola i badania marketingowe.

8. Plan operacyjny i zakończenie.
 1. Streszczenie.

„BUDMAR” Spółka z o.o. jest firmą produkcyjno – handlową, zajmującą się produkcją maszyn kamieniarskich. Spółka ta rozpoczęła działalność w 1993 r. i pod obecną nazwą funkcjonuje do dziś. Założycielami jest pięciu udziałowców, którzy zakładając spółkę, wnieśli kapitał założycielski w wysokości 13 tys. Obecna wartość firmy szacowana jest w granicach 700 – 800 tys. „BUDMAR” jest jednostką prywatną działającą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta i Gminy. Początkowo Spółka zatrudniała 4 pracowników oraz posiadała 3 maszyny, obecnie zatrudnia 50 osób, w tym 7 pracowników nieprodukcyjnych. W miarę upływu czasu firma ulegała ciągłej modernizacji. W 1995r. wybudowano następną halę produkcyjną znacznie większa od poprzedniej, gdzie znajduje się hala montażu i obróbki.

Obserwując konkurencję spółki, zauważyć można, że nie stanowi ona większego zagrożenia dla spółki, co jest bardzo korzystne, mimo to spółka zmuszona jest do czujności i stałej obserwacji rynku, rozpoznawania potrzeb klientów, śledzenia targów, nowości i oczywiście konkurencji.

„BUDMAR” ogranicza swą działalność w zakresie dystrybucji do bezpośredniej sprzedaży odbiorcom końcowym, zarówno w stosunku do odbiorców krajowych jak i zagranicznych.

Podstawowy człon klientów przedsiębiorstwa stanowią odbiorcy indywidualni (80%) oraz małe (8%), średnie (7%) i duże przedsiębiorstwa (5%).

„BUDMAR” ze względu na swoją silną pozycję konkurencyjną nie stosuje zbyt wielu środków promocji sprzedaży. Oferuje swoim klientom szeroki asortyment i stosunkowo niskie ceny „przebijając” w ten sposób oferty swoich konkurentów. Najistotniejszym środkiem stosowanym przez przedsiębiorstwa do promowania swoich wyrobów są targi, w których „BUDMAR” czynnie uczestniczy.


Zakład w oparciu o własne rozwiązania konstrukcyjne poparte wieloletnią praktyką wykonuje maszyny do obróbki kamienia w zakresie :

 • Cięcia

 • Szlifowania
 • Wycinania

 • Frezowania

Asortyment firmy składa się z ośmiu następujących pozycji: • Piła dzieląca o 2700 mm,

 • Piła dzieląca o 1200 mm,

 • Piła formatowa o 400-600 mm,

 • Piła formatowa o 400-600 mm dwusuportowa,

 • Docinarka poprzeczna z podajnikiem rolkowym,

 • Szlifierko – polerka do płaszczyzn bocznych,

 • Wycinarka linowa do profili,

 • Maszyny i urządzenia prototypowe,

Ciągle unowocześniane maszyny cieszą się dobrą opinią użytkowników oraz uznaniem ekspertów, czego dowodem jest : • Wyróżnienie na Targach „Kamień 98” w Wałbrzychu za szlifierkę do płaszczyzn bocznych,

 • Medal za modernizację Zakładów Kamieniarskich z uwzględnieniem szlifierko – polerki na Targach „Interkamień 99” w Kielcach. 1. Misja przedsiębiorstwa.

Misja przedsiębiorstwa jest jego ideą przewodnią, na której opiera się jego strategia, asortyment produkcyjno – usługowy i plan działania. Misja definiuje cel, dla którego przedsiębiorstwo zostało powołane oraz określa rolę jaką ono spełnia w środowisku.

Można ją określić odpowiadając na pytania :


  • jaką rolę zamierza przedsiębiorstwo pełnić wobec otoczenia ?

  • jakie potrzeby społeczne zamierza zaspokajać ?

Określenie misji zawiera :

  • definicję biznesu przedsiębiorstwa

  • określenie głównych celów przedsiębiorstwa

  • określenie filozofii przedsiębiorstwa

Misję charakteryzują :  • pozycja na rynku

  • przedmiot działalności

  • przestrzenny zasięg rynku

  • krąg aktualnych i potencjalnych klientów

  • jakość produktu

  • stosunek do konkurenta

  • sposoby reagowania na zmiany w otoczeniu

Misja firmy BUDMAR :Produkcja najwyższej, światowej jakości maszyn kamieniarskich, zaspokajających wymagania klientów, a jednocześnie przy racjonalnych inwestycjach w coraz nowsze technologie, zdobywanie nowych rynków zbytu krajowych i zagranicznych, pozostając przy tym konkurencyjnymi cenowo.”


3. Analiza sytuacyjna.
Przez rynek sprzedaży przedsiębiorstwa rozumieć należy sprzedaż danego produktu w określonym rejonie geograficznym.

 • Obszarem działalności spółki jest terytorium całego kraju, głównie Polska południowo zachodnia. Rynek działalności przedsiębiorstwa jest potencjalnie obiecujący. Jest to związane z : bliskością granicy zachodniej, szybkim rozwojem prywatnych firm, bogaceniem się ludności.

 • Główny człon nabywców spółki stanowią klienci indywidualni.

Rynek maszyn kamieniarskich jest bardzo wrażliwy na uwagi klienta dotyczące produktu, dystrybucji i jakości wykonania, a także surowca z którego wykonana jest maszyna, wytrzymałości, koloru, wymiaru itp. Klient nabywa daną maszynę według swoich potrzeb oraz według późniejszego zastosowania produktu. Decyzje zakupu determinowane są głównie poprzez takie czynniki, jak cena, jakość wykonania produktu, terminowość i warunki dostaw, warunki płatności.
3.1.Główni klienci
Podstawowy człon klientów przedsiębiorstwa stanowią odbiorcy indywidualni (80%) oraz małe (8%), średnie (7%) i duże przedsiębiorstwa (5%).


Odbiorcy stawiają szczególne wymagania związane z przeznaczeniem produktu. Ich preferencje względem produktu kształtują się następująco: • jakość wykonania 35%

 • cena 30%

 • terminowość dostaw 10%

 • warunki płatności 15%

 • jakość obsługi 10%

Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że czynnikami warunkującymi zakup są przede wszystkim jakość produktu, cena i warunki płatności.

Wielkość zamówienia wpływa na określenie cen jednostkowych sprzedawanych wyrobów, ustalonych w oparciu o przedziały ilościowe, zamieszczone w cenniku firmy. Ponadto przedsiębiorstwo realizuje zamówienia jednorazowe. Również i w tym przypadku ceny zróżnicowane są w zależności od wielkości zamówienia.

Sprzedaż firmy koncentruje się głównie na rynku krajowym, obecnie są to obszary południowo - zachodnie. Jednakże w 1999 i 2000 roku zanotowano tendencję wzrostową towarów eksportowych. Najczęściej „BUDMAR” eksportuje na Ukrainę, Litwę, Rosję, Słowację do Czech, Niemiec i Stanów Zjednoczonych.
Firma chcąc sprostać konkurencji, musi świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Powinna rozszerzyć asortyment świadczonych usług oraz skoncentrować działania na sprzedaży eksportowej, adaptując przy tym najnowsze rozwiązania techniczne zapewniające najwyższe parametry eksploatacyjne i jakościowe. Powinna skoncentrować się na wprowadzeniu nowych rozwiązań technicznych, pozwalających na dostosowanie produkowanych wyrobów do zmieniających się norm jak również prowadzić działania w celu wprowadzenia Systemu Zapewnienia Jakości wg norm ISO.

3.2. Główni dostawcy
Podstawą decyzji o wyborze asortymentu towarowego oraz dostawcy jest rozeznanie potrzeb potencjalnych nabywców, oraz możliwości ich zaspokojenia, jakie oferowane są przez producentów. Przy wyborze dostawcy szczególnie brana jest pod uwagę

 • jakość oferowanych wyrobów

 • proponowane ceny.

„BUDMAR” zaopatruje się w surowiec u wielu dostawców. Przed złożeniem zamówienia dokonywana jest analiza oferty i wybiera się najlepszą pod względem korzyści dla firmy ze względu na przyjęte kryteria. Pozwala to na współpracę z wieloma firmami oferującymi szeroki asortyment surowców, odpowiednią jakość i konkurencyjne ceny.

Biorąc pod uwagę grupy asortymentów można wyróżnić następujących dostawców: • Besel S.A Brzeg , L-Centrum Wrocław silniki- 10%

 • „Centrostal- Wrocław” Legnica, stal- 8%

 • „Howell” S.A Szczawno Zdrój sterownia- 7%

 • „Zeltech” Łudz falowniki zmiany częstotliwości- 6%

 • „Lumel” Zielona Góra mierniki elektryczne- 8%

 • „Ożarów”S.A kable- 10%

 • „Sels” Warszawa końcówki bezstykowe- 9%

 • „Agromet” Lubań siłowniki elektryczne- 8%

 • „Elwat” Wrocław części elektryczne-10%

 • „Ponar-Wadowice” przyciski elektryczne-7%

 • „Markosta” Tarnów węże przegubowe-6%

W porównaniu do lat poprzednich zauważyć można następujące tendencje w zakresie dokonywanych zakupów : • zwiększenie udziału zakupów krajowych,

 • zwiększenie udziału zakupów części elektronicznych,

 • zwiększenie udziału zakupów siłowników hydraulicznych.3.3. Sytuacja w zakresie produktu.
Przedsiębiorstwo wchodzące ze swoim produktem na rynek, aby uzyskać na nim sukces, musi wykonać wiele czynności. Przede wszystkim musi precyzyjnie określić do kogo nowy produkt jest adresowany i jak chłonny jest jego rynek.

Każdy produkt jako instrument marketingowy posiada swój cykl życia. Philip Kotler podkreśla, że w koncepcji cyklu życia produktu są charakterystyczne 4 cechy, a mianowicie: • ograniczona żywotność produktu,

 • przechodzenie sprzedaży przez różne fazy,

 • wzrost i spadek zysków w poszczególnych fazach,

 • potrzeba opracowania różnych strategii marketingowych, finansowych, produkcyjnych dla poszczególnych faz życia produktu.

Firma jest wiodącym producentem maszyn do obróbki kamienia.

Asortyment firmy składa się z ośmiu następujących pozycji:


 • Piła dzieląca o 2700 mm,

 • Piła dzieląca o 1200 mm,

 • Piła formatowa o 400-600 mm,

 • Piła formatowa o 400-600 mm dwusuportowa,

 • Docinarka poprzeczna z podajnikiem rolkowym,

 • Szlifierko – polerka do płaszczyzn bocznych,

 • Wycinarka linowa do profili,

 • Maszyny i urządzenia prototypowe.


Piła formatowa o 400-600 mm jest maszyną o konstrukcji belkowej spawanej przeznaczonej do cięcia płyt kamiennych oraz małych bloczków na określony wymiar. Zastosowany stół obrotowy blokowany co 90 stopni pozwala na bez dodatkowego ustawienia materiału docięcie materiału pod kątem prostym lub innymi kątami

Dwa rodzaje pracy to jest sterowanie ręczne, operator za pomocą skrzynki sterowniczej (kasety) sterują pracą maszyny oraz automatyczne polegające na tym, że po ustawieniu szerokości cięcia i wielkości opadu piły, maszyna sama przetnie kamień do końca, wyjedzie z materiału, podniesie się w górne skrajne położenie i wyłączy się. Maszynę tę cechuje funkcjonalność, łatwość obsługi, szybkość i dokładność cięcia, niskie zapotrzebowanie na energie elektryczną ( 7,5 kW ) i powierzchnię warsztatową (ok. 4m x 4m.- można dopasować wielkość maszyny indywidualnie do danego zakładu ) oraz niska cena w którą wliczony jest montaż i uruchomienie maszyny u klienta.


Wycinarka linowa do profili maszyna przeznaczona do wycinania profili zewnętrznych i wewnętrznych w płytach kamiennych. Elementem tnącym jest „lina diamentowa”. Prędkość cięcia w granicie wynosi od 6 do 12 cm / min. Mała moc silnika (3 kW ) ,mała powierzchnia warsztatu ( 2,5 x 3m ) oraz łatwa obsługa to dodatkowe atuty tej maszyny.
Piła dwusuportowa formatowa rozstaw pił regulowany elektrycznie od 100 do 2880 mm. Układ sterowania elektryczny lub ręczny pozwala na sterowanie dwoma, lub pojedynczo każdą piłą. W celu ułatwienia pracy i zwiększenia funkcjonalności maszyny zastosowano: obrót suportów, stół obrotowy i płynną regulację prędkości cięcia.
Szlifierko-polerka do płaszczyzn maszyna jednogłowicowa przeznaczona do szlifowania i polerowania płyt kamiennych, o wymiarach 3 x 3m. Sterowanie maszyną odbywa się ze stacjonarnej szafy sterowniczej o wymiarach 60 x 60 cm, na której znajdują się podświetlane przyciski do sterowania ręcznego i automatycznego. Wydajność polerowania około 3m./h, a jakość poleru zadowoli najwybredniejszych klientów.
Są to drogie maszyny, których wartość kształtuje się w granicach od 14 tys. do 60 tys. Ich udział w rynku krajowym szacowany jest na około 80%. W roku 1999 sprzedano 130 sztuk towarów, zaś w roku 2000 sprzedaż wzrosła o 50%.

Procentowa struktura sprzedaży firmy „BUDMAR” w rozbiciu na poszczególne rodzaje produkcji w latach 1998 – 2000 przedstawia się następująco :


1.piła formatowa o 400 – 600 mm dwusuportowa

2.boczkarka

3.piła formatowa o 400 – 600mm

4.szlifierko – polerka do płaszczyzn bocznych

Firma jest wiodącym producentem piły formatowej o 400 – 600 mm dwusuportowej. Jej udział w rynku krajowym szacowany jest na około 90%. W roku 2000 sprzedaż tego towaru zapewniła spółce 54 % przychodów. Zanotowano niewielki spadek sprzedaży w porównaniu do roku ubiegłego, jednocześnie wzrosła sprzedaż innego asortymentu – boczkarek.


„BUDMAR” pomimo bardzo zróżnicowanej rentowności produkowanych wyrobów nie wycofuje żadnego ze swoich produktów, ponieważ wychodzi z założenia, że produkty mniej rentowne pomogą w sprzedaży innych produktów oraz, że spadki sprzedaży są sytuacją przejściową. Przykładowo, znikomy zysk lub w niektórych okresach nawet jego brak przynosi taka maszyna jak: szlifierko-polerka, której sprzedaż wynosi 2 sztuki miesięcznie. Maszyna ta "starzeje się", jej produkcja jest znacznie ograniczana, ale mimo to nie jest wycofywana z rynku. Wyrób ten utrzymywany jest ze względu na zainteresowanie kilku stałych odbiorców, których firma nie chce stracić. Najstarszą maszyną oferowaną przez firmę jest piła formatowa. która nadal cieszy się dużą popularnością wśród konsumentów, a jej miesięczna sprzedaż wynosi 10 sztuk. Pozostałe produkty cieszą się wysoką sprzedażą. „BUDMAR” dobrze sobie radzi z trudnościami istniejącymi na rynku, gdyż obrót ciągle wzrasta. Lekki spadek obrotów piły dzielącej o 1200 mm był spowodowany wycofaniem się kilku stałych klientów.
Przed wprowadzeniem na rynek nowe maszyny są testowane u klientów i według ich propozycji odpowiednio ulepszane. Polityka produktu „BUDMAR" polega przede wszystkim na ciągłej modernizacji produktów. Firma oferuje maszyny wysokiej jakości oraz stosunkowo niską cenę obejmującą montaż i uruchomienie u klienta.

„BUDMAR” dba o swój wizerunek : • Zaopatrując się u producentów najwyższych, uznanych marek,

 • Posiada dobry serwis i obsługę posprzedażową,

 • Posiada samochód dostawczy, którym towar dowożony jest bezpłatnie do klienta.

  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna