Stowarzyszenie „Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości” – Biuro Projektowe Centrum Koordynacyjno-InformacyjnegoPobieranie 434,65 Kb.
Data13.04.2018
Rozmiar434,65 Kb.


Minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji
w ramach konkursu I/2012 do działania „Małe projekty”

Zgodnie z § 15 pkt. 6 Regulaminu Radu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” „Operacja jest wybrana do finansowania jeśli spełnia minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji, określone w kartach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru tj. uzyska minimum 20% maksymalnej liczby punktów, możliwej do otrzymania w danej karcie”.

Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów w ramach działania „Małe projekty” to 30.

Minimalna liczba punktów niezbędnych do wyboru operacji to 6.


Zgodnie z § 15 pkt. 10 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” „(…) W przypadku gdy dwie lub więcej operacji otrzymają jednakową liczbę punktów, o ich kolejności na liście decyduje spełnianie większej liczby realizowanych celów szczegółowych wskazanych w Kartach oceny zgodności operacji z LSR. Jeśli to kryterium nie okaże się rozstrzygające, o kolejności na liście decyduje kolejność przyjęcia wniosków w Biurze LGD wg kolejności numeracji w oznaczeniu sprawy nadawanym przez pracownika Biura LGD (wniosek przyjęty z wcześniejszym numerem ma wyższą pozycję na liście)”.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski”

ul. Zdunowska 12, 63-700 Krotoszyn

tel./fax: 62 725 06 23, e-mail: lgd.opw@gmail.com

www.slgdopw.pl©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna