Stowarzyszanie „Ślężanie Lokalna Grupa Działania” informuje o możliwości składania za pośrednictwem lgd – ŚLĘŻanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4Pobieranie 89,31 Kb.
Data25.02.2018
Rozmiar89,31 Kb.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie


Konkurs nr IV/2011

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszania „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania” - informuje o możliwości składania za pośrednictwem  LGD – ŚLĘŻANIE wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, na  operacje:

  1. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Limit dostępnych środków – 743  514,07zł

  1. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. ”Małych projektów”

Limit dostępnych środków – 200 000zł

3. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Limit dostępnych środków – 385 000zł

4. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Limit dostępnych środków – 585  006zł

Termin składania wniosków: od 23 maja do 17 czerwca 2011r. do godziny 15.00.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

  1. Operacja musi być zgodna z:

- co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR,

- co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR,

- co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR.

2. Operacja musi uzyskać w ramach oceny za zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru:

- co najmniej 10 punktów w przypadku działania Małe projekty

- co najmniej 8 punkty w przypadku działania Odnowa i rozwój wsi

- co najmniej 4 punkty w przypadku działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

- co najmniej 4 punkty w przypadku działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczejMiejsce składania wniosków: wnioski należy składać w wersji papierowej bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia „Ślężanie –Lokalna Grupa Działania”, ul. Kościuszki 2/4, 55-050 Sobótka, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są na stronie internetowej LGD – www.slezanie.euw zakładce Konkursy, oraz w biurze LGD, a także na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl. oraz w zakresie zadań wymienionych w punktach 3 i 4 na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze LGD Ślężanie (55-050 Sobótka, ul. Kościuszki 2/4) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00, tel. 71 3162 171, email:info@sleza.pl.

LGD Ślężanie udziela bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada WNIOSKODAWCA.
Stowarzyszenie "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania"
ul. Kościuszki 2/4, 55-050 Sobótka
tel. 71 31 62 171

e-mail info@sleza.pl


www.slezanie.eu

Ogłoszenie opracowane przez Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna