Sterowanie Ciągłymi Procesami ProdukcyjnymiPobieranie 48,6 Kb.
Data20.05.2018
Rozmiar48,6 Kb.AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

im. Stanisława Staszica w Krakowie
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

EkonometriaĆwiczenie 1. Wprowadzenie do środowiska GRETL
Laboratorium komputerowe


Kraków, październik 2010
 1. Cel ćwiczenia: Wprowadzenie do środowiska GRETL

 2. Zakres wiedzy i umiejętności koniecznych do wykonania ćwiczenia, oraz warunki jego zaliczenia

  1. Gretl (eng. Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library) potężny pakiet komputerowy służący do wykonywania obliczeń statystycznych i ekonometrycznych, zaopatrzony w przyjazny użytkownikowi interface oraz możliwość pisania autorskich skryptów.

  2. Plik instalacyjny dostępny jest darmowo na stronie http://gretl.sourceforge.net

 3. Opis przebiegu ćwiczenia:

  1. Włącz program GRETL

  2. Podaj

 1. wartość krytyczną dla rozkładu N(0,1) dla prawostronnego prawdopodobieństwa 0,9

 2. wyznacz p-value dla rozkładu N(0,1) dla wartości 1,6

 3. wykonaj wykres rozkładu chi-kwadrat o pięciu stopniach swobody

 4. narysuj funkcję y=x+1 w przedziale <0,4>

  1. Importuj dane znajdujące się w pliku excel1.xls, wczytaj dane jako szereg czasowy zawierający miesięczne informacje z okresu od styczeń 1980 do lipiec 1995

  2. Ustaw opis zmiennej jako „liczba wykrytych przestępstw w mieście Boston w okresie 01.1980-07.1995”

  3. Ustaw próbę roboczą jako okres 03.1985-03.1990.

  4. Wczytaj dane food.gdt znajdujące się w przykładowych plikach w zakładce ‘poe’.

  5. Wykonaj i zinterpretuj testy równości średnich i wariancji dla danych z pliku.

  6. Dodaj nową zmienną ‘z’ będącą sumą zmiennych ‘x’ i ‘y’

  7. Wykonaj wykresy rozrzutu zmiennych, w jaki sposób zmienne są ze sobą skorelowane, podaj ich statystyki opisowe, wykonaj wykres częstości, oblicz współczynnik Giniego i wykreśl krzywą Lorenza.

  8. Oszacuj parametry modelu ‘y=ax+b’ klasyczną metodą najmniejszych kwadratów.

  9. Wygeneruj polecenia skryptu dla wykonanych do tej pory operacji.

  10. Korzystając z pomocy programu GRETL opisz składnie i działanie polecenia ols

 1. Opis wymaganej zawartości sprawozdania z ćwiczenia laboratoryjnego - komputerowego:

  1. Wykaz obliczeń koniecznych w sprawozdaniu,

Obliczenia przeprowadzone według punktu 3.

  1. Sposób prezentacji wyników,

PDF zawierający teorie, obliczenia oraz słowny opis do wykonanych obliczeń

  1. Sposób przeprowadzenia analizy wyników,

GRETL, wydruki z programu połączone z opisem wyników

  1. Wnioski

Czym jest p-value, w jaki sposób wnioskujemy na jego podstawie odnośnie hipotez testów statystycznych, jakie są hipotezy w przeprowadzonych testach statystycznych. W jaki sposób korzystać z pomocy programu GRETL.

str.

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna