Stacja robocza – 70 sztuk Nazwa, model producent lub markaPobieranie 207,11 Kb.
Data25.02.2019
Rozmiar207,11 Kb.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, 00-918 Warszawa, al. J.Ch. Szucha 25

Załącznik nr 1 do pisma DE-WZP-BS-321-20/11

Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia.STACJA ROBOCZA – 70 sztuk

Nazwa, model ……………………………….. Producent lub marka ………………………………….

L.p.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne
parametry techniczne


Parametry techniczne sprzętu
oferowanego przez Wykonawcę


1

Płyta główna

Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera i trwale oznaczona jego logo, wyposażona w 1 złącze PCI Express x16 niski profil, 1 wolne złącze PCI niski profil, 4 złącza DIMM, obsługa do 8GB DDR3 pamięci RAM, min. 2 złącza SATA, 1 złącze eSATA;
2

Chipset

Rekomendowany przez producenta procesora
3

Procesor

Procesor klasy x86 dwu rdzeniowy
4

Wydajność

procesoraZaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście PCMark05 CPU Score wynik min.:7486 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się
na stronie http://benchit.pl/ )
5

Pamięć RAM

4GB
6

Dysk twardy

80 GB SATAII 7200rpm, 8MB pamięci Cache
7

Karta graficzna

Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do min. 256MB
8

Karta dźwiękowa

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera
9

Karta sieciowa

10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą
10

Porty

Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, 1 x VGA, 1 x eSATA, 1 x DisplayPort; min. 9 x USB,
w tym 8 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6
z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
11

Klawiatura

Klawiatura USB z czytnikiem kart SmartCard w układzie polski programisty
12

Mysz

Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi
13

Napęd optyczny

Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt
14

Obudowa

 • Małogabarytowa typu small form factor, fabrycznie przystosowana do pracy
  w układzie pionowym i poziomym napędy optyczne typu Slim, opcjonalne napędy FDD lub czytniki kart multimedialnych

 • Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać
  na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych);

 • Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki)

 • Zasilacz o mocy maksymalnej 240 W i wydajności 88%

 • W obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować:

 • Uszkodzenie płyty głównej,

 • Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora

 • Uszkodzenia lub braku pamięci RAM,

Uszkodzenie dysku twardego,
15

System operacyjny

Fabrycznie zainstalowany Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub rozwiązanie równoważne
16

Bezpieczeństwo

Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia
i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych
na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.

Dołączony nośnik ze sterownikami.


17

BIOS

 • Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

 • Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

 • Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.

 • Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła
  na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

 • Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora
  a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

 • Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz
  z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI.

 • Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

 • Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

 • Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów.

 • Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy.

Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki
18

Dodatkowe oprogramowanie

Oprogramowanie dostarczone przez producenta stacji roboczej pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów stacji roboczej, umożliwiające co najmniej:

- Informowanie administratora o otwarciu obudowy

- Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB,

- Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczej stacji roboczej a także na grupie stacji roboczych w tym samym czasie,

- Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej,

- Zdalne wyłączanie oraz restart stacji roboczej w sieci,

- Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface,

- Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS

- Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych.

- Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonej stacji roboczej lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym,

- Zdalne przejęcie konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyłączonej stacji roboczej
lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym,

- Możliwość przekierowania procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego


CD-ROM lub FDD na innym komputerze spełniającym funkcję serwera zarządzającego,

Oprogramowanie musi ponadto, umożliwiać ustawienie sposobu informowania


o zaistnieniu zdarzenia poprzez automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej.
19

Certyfikaty
i standardy

 • Certyfikat ISO9001 lub równoważny dla producenta oferowanego komputera

 • Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 Professional (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)

 • Deklaracja zgodności CE,

 • Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram

 • Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star min. 4.0

Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD
20

Gwarancja

5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u Użytkownika.

Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta zaoferowanego komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania
się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym.

W przypadku awarii dysku twardego, uszkodzony dysk pozostaje u Użytkownika.


21.

Wsparcie techniczne producenta

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – w ofercie należy wskazać adres strony.

MONITOR 19” – 70 sztuk

Nazwa, model ……………………………….. Producent lub marka ………………………………….

L.p.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne
parametry techniczne


Parametry techniczne sprzętu
oferowanego przez Wykonawcę


1

Typ ekranu

Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 19” (481,9mm)
2

Rozmiar plamki

max 0,294 mm
3

Jasność

250 cd/m2
4

Kontrast

800:1
5

Kąty widzenia (pion/poziom)

160/170 stopni
6

Czas reakcji matrycy

max 5ms (od czerni do bieli)
7

Rozdzielczość maksymalna

1280 x 1024 przy 60Hz
8

Częstotliwość odświeżania poziomego

30 – 81 kHz
9

Częstotliwość odświeżania pionowego

56 – 76 Hz
10

Powłoka powierzchni ekranu

Przeciwodblaskowa
11

Podświetlenie

System podświetlenia 2 lampy CCFL lub podświetlenie LED
12

Zakres pochylenia monitora

Od -4° do +21°
13

Zakres obracanie monitora

+/- 45°
14

Zakres wydłużenia w pionie

130mm
15

PIVOT

Tak
16

Głośniki

TAK, zintegrowane lub mocowane do obudowy monitora poprzez dedykowane złącze, głośniki zasilane z monitora.
17

Bezpieczeństwo

Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot
18

Waga bez podstawy

Maksymalnie 4,9 kg
19

Złącza

15-stykowe analogowe złącze D-Sub i cyfrowe DVI-D, 4 szt. USB
do pobierania danych, 1 szt. USB do przesyłu danych.
20

Zużycie energii

Max 53W, typowe 25W, tryb czuwania mniej niż 1W
21

Gwarancja

5 lat na miejscu u Użytkownika.

Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001:2000


lub równoważny na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta zaoferowanego monitora – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Oświadczenie producenta monitora, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane


z serwisem.
22

Certyfikaty

TCO 03, ISO 13406-2 lub ISO 9241,

Certyfikat EPEAT na poziomie SILVERMonitor musi spełniać wymogi normy Energy Star min. 4.0,
MONITOR 22” – 4 sztuki

Nazwa, model ……………………………….. Producent lub marka………………………………….

L.p.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne
parametry techniczne


Parametry techniczne sprzętu
oferowanego przez Wykonawcę
Typ ekranu

Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 22”


Rozmiar plamki

max 0,282 mm


Jasność

250 cd/m2


Kontrast

Typowy 1000:1, dynamiczny 10000:1


Kąty widzenia (pion/poziom)

160/170 stopni


Czas reakcji matrycy

max 5ms


Rozdzielczość maksymalna

1680 x 1050 przy 60Hz


Częstotliwość odświeżania poziomego

30 – 83 kHz


Częstotliwość odświeżania pionowego

56 – 76 Hz


Powłoka powierzchni ekranu

Przeciwodblaskowa


Podświetlenie

System podświetlenia 2 lampy CCFL lub podświetlenie LED


Zakres pochylenia monitora

Od -4° do +21°


Zużycie energii

Normalne działanie max 31W, tryb czuwania mniej niż 1W


Bezpieczeństwo

Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot


Waga bez podstawy

Maksymalnie 4,4 kg


Złącza

15-stykowe analogowe złącze D-Sub i cyfrowe DVI-D.


Gwarancja

3 lata na miejscu u Użytkownika.

Czas skutecznej naprawy – do końca następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia awarii, usterki

Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta zaoferowanego monitora

Oświadczenie producenta monitora, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane


z serwisem.


Certyfikaty

TCO 03, ISO 13406-2 lub ISO 9241,

Certyfikat EPEAT na poziomie GOLDMonitor musi spełniać wymogi normy Energy Star min. 4.0,


Inne

Możliwość zamocowania do obudowy dedykowanych głośników.

KOMPUTER PRZENOŚNY 13,3” – 10 sztuk

Nazwa, model ……………………………….. Producent lub marka ………………………………….

L.p.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne
parametry techniczne


Parametry techniczne sprzętu
oferowanego przez Wykonawcę


1

Ekran

13,3": 1366x768, przeciwodblaskowy
2

Procesor

Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych ze sprzętowym wsparciem technologii wirtualizacji. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik: min. 2465 (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net )
3

Pamięć RAM

4GB DDR3 1333 MHz, możliwość rozbudowy do min 8GB
4

Dysk twardy

160 GB SATA, 5400 obr./min.
5

Inne

Komputer wyposażony w system automatycznego parkowania głowicy podczas nagłego upadku komputera
6

Karta graficzna

Zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielenia do 128MB, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.0, Shader 4.0,
7

Audio

Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, wbudowane głośniki stereo oraz mikrofon wielokierunkowy.
8

Karta sieciowa

LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11a/b/g/n zintegrowana z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express z dedykowanym przełącznikiem umożliwiającym włączenie/wyłączenie łączności bezprzewodowej umożliwiające zdalny dostęp do komputera z poziomu konsoli zarządzania.
9

Porty/złącza

Wbudowane min.: 1 x VGA, 2 szt USB w tym 1 szt z funkcjonalnością eSATA, RJ-45, złącze słuchawkowe / mikrofonowe, 1 złącze ExpressCard, czytnik kart Secure Digital (SD), wbudowany czytnik Smart Card, wbudowany czytnik linii papilarnych, możliwość podłączenia dedykowanego replikatora portów nie zajmującego złącza USB, modem HSDPA nie zajmujący złącza ExpressCard oraz nie blokujący portu USB, wbudowana kamera min. 1,8MP.
10

Klawiatura

Klawiatura (układ US -QWERTY) z 83 przyciskami Touchpad 240 CPI z wydzieloną strefą przewijania w pionie i poziomie, trackpoint.
11

Bluetooth

Wbudowany moduł Bluetooth 2.1
12

Napęd optyczny

8x DVD +/- RW wewnętrzny. Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania.
13

Bateria

Czas pracy baterii minimum 5 godzin
14

Zasilacz

Min. 45W
15

System operacyjny

Microsoft Windows 7 Professional PL (64-bit) zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub rozwiązanie równoważne
16

BIOS

 • Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

 • Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

 • Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

 • Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, portu eSATA, modemu, mikrofonu, czujnika natężenia światła, modułów: WWAN, WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

 • Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN – zdalne uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci LAN i WLAN – min. trzy opcje
  do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN.

 • Możliwość włączenia/wyłączenia skrótem klawiszowym ładowania baterii zasilaczem.

 • Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym producenta komputera.

Możliwość obsługi BIOS za pomocą touchpad
17

Dodatkowe wymagania sprzętowe

Laptop z płytą wspomagającą technologię wielowątkowości oraz wielordzeniowości;

Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca:

a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej;

b) zdalną konfigurację ustawień BIOS,

c) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego;

d) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nie ulotnej

e) technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

f) nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym poprzez port sieci LAN, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS.

g) wbudowany sprzętowy log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego

18

Certyfikaty i standardy

 • Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny dla producenta oferowanego komputera,

 • Certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta oferowanego komputera,

 • Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym Windows 7 Professional (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL),

 • Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 19dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę),

 • Deklaracja zgodności CE,

 • Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych
  w postaci oświadczenia producenta jednostki,

Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER.
19

Torba

Dwu komorowa, nylonowa
20

Inne

Waga max 2.0 kg z 6-cell baterią
21

Bezpieczeństwo

Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.

Złącze typu Kensington Lock


22

Gwarancja

5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u Użytkownika.
Z wyjątkiem baterii - wymagany minimum 1 rok gwarancji.

Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym.

Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Użytkownika.


23

Inne

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.
24

Inne

Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość wezwania do dostarczenia oferowanego komputera do testów.

Zamawiający wyznaczy wykonawcy termin na dostarczenie komputera do testów nie dłuższy niż 2 dni, licząc od momentu wezwania. W tym czasie Komisja przetargowa,  oceni czy testowany sprzęt - zaproponowany przez wykonawcę w postępowaniu spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej. Sprzęt dostarczony do testów musi być identyczny z tym, który został zaproponowany w ofercie i tym, który zostanie dostarczony Zamawiającemu w przypadku, gdy wykonawcy zostanie udzielone zamówienie.Sprzęt będzie oceniany według tabeli ze specyfikacji technicznej punkt po punkcie na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.

NETBOOK 10,1” – 20 sztuk

Nazwa, model ……………………………….. Producent lub marka………………………………….

L.p.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne
parametry techniczne


Parametry techniczne sprzętu
oferowanego przez Wykonawcę


1

Procesor

Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 304 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się
na stronie http://www.cpubenchmark.net )
2

Matryca

10.10 cali 1024 x 600 pikseli
3

Pamięć RAM

Min. 1GB DDR3
4

Dysk twardy

Min. 160GB SATA
5

Komunikacja

WiFi IEEE 802.11b/g, LAN 10/100 Mbps
6

Karta graficzna

Zintegrowana
7

Karta dźwiękowa

Wejście mikrofonu, wejście liniowe, stereo
8

Porty/złącza

2 x USB 2.0
9

Wskaźnik

Touchpad
10

Bateria

Lion min.4 godz. pracy na baterii
11

System operacyjny

Windows 7 Home Premium lub rozwiązanie równoważne
12

Inne

Bluetooth
13

Inne

Zintegrowana kamera
14

Waga

Maks, 1.40 kg
15

Gwarancja

12 miesięcy gwarancji producenta świadczonej na obszarze Polski.
Możliwość zgłaszania awarii drogą: telefoniczną, faksową, pocztą elektroniczną.

Czas skutecznej naprawy: do 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii.


16

Akcesoria dodatkowe

Zasilacz do zaoferowanego komputera przenośnego,
odpowiednia dla zaoferowanego komputera torba.
17

Certyfikaty i standardy

Deklaracja CE
18

Inne

Zamawiający może wezwać do dostarczenia oferowanego komputera do testów przed podpisaniem umowy w celu sprawdzenia spełnienia zadeklarowanych parametrów technicznych zaoferowanego komputera.

Zamawiający wyznaczy wykonawcy termin na dostarczenie komputera do testów nie dłuższy niż 2 dni, licząc od momentu wezwania. W tym czasie Komisja przetargowa, oceni czy testowany sprzęt - zaproponowany przez wykonawcę w postępowaniu spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej. Sprzęt dostarczony do testów będzie identyczny z tym, który został zaproponowany w ofercie i tym, który zostanie dostarczony Zamawiającemu w przypadku, gdy wykonawcy zostanie udzielone zamówienie.

Sprzęt będzie oceniany według tabeli ze specyfikacji technicznej punkt po punkcie na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.
……..…………………………………....

(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)___________________________________________________________________________
SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS-321-20/11 Strona z

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna