Stacja paliw płynnychPobieranie 1,62 Mb.
Strona12/12
Data16.02.2018
Rozmiar1,62 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
1

2

3

4

5

6

7

5.3.

Stworzenie bazy danych o obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie akustyczne dla środowiska i opracowanie programu ochrony przed hałasem.

2006

2015

100

Zakłady pracy

Urząd Gminy

WIOŚ


Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
Razem:21506.

ZADANIA PROGRAMU W ZAKRESIE OCHRONY PRZED PROMIENIOWANIEM NIEJONIZUJĄCYM

6.1.

Rozeznanie skali zagrożenia promieniowaniem niejonizującym, poprzez wykonanie badań zagrożenia promieniowaniem niejonizującym

2004

2006

5

Środki własne, dotacje i kredyty z funduszy krajowych

Urząd Gminy

Beskidzka Energetyka S.A., Telekomunikacja Polska SA6.2.

Kontrola i ograniczanie emisji niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego do środowiska

2004

2015

50

Środki własne, dotacje i kredyty z funduszy krajowych

Urząd Gminy

Beskidzka Energetyka S.A., Telekomunikacja Polska SA6.3.

Opracowanie wspólnego programu ochrony środowiska przed promieniowaniem niejonizującym z Wojewódzkim Inspektoratem Środowiska

2008

2015

20

Środki własne Gminy, zakładów pracy, kredyty z funduszy krajowych

Urząd Gminy

WIOŚ w Katowicach


Razem:757.

ZADANIA PROGRAMU W ZAKRESIE OCHRONY PRZYRODY

7.1.

Prowadzenie prac pielęgnacyjnych istniejących zasobów przyrodniczych objętych ochroną prawną.

2004

2015

100

Środki własne, dotacje i kredyty z funduszy UE i Krajowych

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej,

Fundusze PPP

Organizacje ekologiczne


7.2.

Realizacja rekreacyjnych ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych i ścieżek rowerowych na terenie Gminy - ujednolicenie tras, nazewnictwa i ich oznakowania

2004

2015

50


Środki własne, dotacje i kredyty z funduszy UE i Krajowych

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej,

Fundusze PPP

Organizacje ekologiczne

1

2

3

4

5

6

7

7.3.

Objęcie ochroną przyrodniczą – (jako użytki ekologiczne) terenów dolin Żylicy i potoków, płynących w głębokich wąwozach, o łącznej powierzchni terenu 30,60 ha (10 obszarów)

2007

2015

40

Środki własne, dotacje i kredyty z funduszy UE i Krajowych

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej,

Fundusze PPP

Organizacje ekologiczne


7.4.

Ukształtowanie ciągów zieleni izolacyjno-osłonowej wzdłuż istniejących i projektowanych ciągów komunikacyjnych

2007

2015

40

Środki własne, dotacje i kredyty z funduszy UE i Krajowych

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej,

Fundusze PPP

Organizacje ekologiczne


7.5.

Wykonanie pasów izolacyjnych zieleni wzdłuż tras narciarskich, wyciągów narciarskich, obiektów rekreacyjnych w rejonie masywu Skrzycznego

2007

2015

80

Środki własne, dotacje i kredyty z funduszy UE i Krajowych

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej,

Fundusze PPP

Organizacje ekologiczne


7.6.

Prowadzenie prac pielęgnacyjnych gminnych kompleksów leśnych

2004

2015

50

Środki własne, dotacje i kredyty z funduszy UE i Krajowych

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej,

Nadleśnictwo Lasów Państwowych7.7.

Tworzenie sieci zadrzewień i zakrzaczeń w terenach zdegradowanych

2004

2015

50

Środki własne, dotacje i kredyty z funduszy UE i Krajowych

Starostwo Powiatowe Organizacje ekologiczne i Fundusze PPP

7.8.

Realizacja platform widokowych w obrębie ekspozycji atrakcyjnych krajobrazowo, tj.: panoram i punktów widokowych na grzbietach i polanach pasm górskich (ok. 5 szt.)

2007

2015

50

Środki własne, dotacje i kredyty z funduszy UE i Krajowych

Starostwo Powiatowe Organizacje ekologiczne i Fundusze PPP
Razem:________360'>Razem:________100'>Razem:________460'>Razem:4608.

ZADANIA PROGRAMU W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

8.1.

Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym urządzeń wodnych, mających wpływ na ochronę przeciwpowodziową terenów Gminy

2004

2015

100

Środki własne, dotacje i kredyty z funduszy krajowych i UE

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Fundusze PPP


1

2

3

4

5

6

7

8.2.

Regulacja potoków i budowa zbiorników wodnych o poj. 500 – 1000 m3 na potokach Biłka, Czyrna i Malinów

2004

2015

b.d.

Środki własne, dotacje i kredyty z funduszy krajowych i UE

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Fundusze PPP8.3.

Budowa suchych zbiorników przeciwpowodziowych

2007

2015

b.d.

Środki własne, dotacje i kredyty z funduszy krajowych i UE

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Fundusze PPP


Razem:1009.

ZADANIA PROGRAMU W ZAKRESIE OCHRONY PRZED OSUWISKAMI

9.1.

Wykonanie zabezpieczeń istniejącej zieleni miejskiej przed powstawaniem rumowisk

2004

2015

100

Środki własne, dotacje i kredyty z funduszy krajowych

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Organizacje ekologiczne9.2.

Przeprowadzenie zadrzewień, zadarnień i zalesień wzmacniających wierzchnią warstwę osuwiska

2004

2015

80

Środki własne, dotacje i kredyty z funduszy krajowych

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Organizacje ekologiczne9.3.

Wykonanie urządzeń do odprowadzenia nadmiaru wód opadowych z obszarów osuwiskowych i budowa zapór przeciwosuwiskowych z rumoszu skalnego

2004

2015

160

Środki własne, dotacje i kredyty z funduszy krajowych

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Organizacje ekologiczne9.4.

Opracowanie ekspertyz i wykonanie zabezpieczeń budynków narażonych na osuwiska

2004

2015

20

Środki własne, dotacje i kredyty z funduszy krajowych

Właściciele prywatnych budynków zlokalizowanych w miejscu osuwisk
Razem:36010.

ZADANIA PROGRAMU W ZAKRESIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

10.1.

Opracowanie programów edukacji ekologicznej dla szkół podstawowych i gimnazjalnych

2004

2006

10

Środki własne

Stowarzyszenia i Organizacje Ekologiczne

10.2.

Realizacja programu edukacji ekologicznej (kontynuacja) + wydawnictwa ekologiczne

(foldery, broszury, ulotki)2004

2015

30

Środki własne

Stowarzyszenia i Organizacje Ekologiczne
1

2

3

4

5

6

7

10.3.

Utworzenie nowych szlaków górskich i ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych (dla celów edukacji ekologicznej)

2004

2015

50

Środki własne

Stowarzyszenia i Organizacje Ekologiczne
Razem:90


OGÓŁEM: (poz. 1 – 10)55 056 [tys. PLN]
Przedsiębiorstwo Ekologiczne „EKO-INŻYNIERIA” Sp. z o.o.,

41-800 Zabrze ul. Wolności 94
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna