Spzoz/ZP/…Pobieranie 1,23 Mb.
Strona4/6
Data24.10.2017
Rozmiar1,23 Mb.
1   2   3   4   5   6

Zadanie nr 19

Załącznik do oferty na dostawę przetworników w SPZOZ w Bielsku Podlaskim w trybie przetargu nieograniczonegoL.p

Opis przedmiotu zamówienia

Jedn. Miary

Ilość

na rok


Cena

netto


%

VAT


Wartość

brutto


Uwagi

Producent1

2

3

4

5

6

7

8

1.

1.1


1.2.

Przetwornik do systemu pomiaru ciśnienia tętniczego PICCO i CO, kompatybilny z monitorami firmy Philips

Zestaw do pomiaru rzutu serca Picco jednorazowy zawierający :1. Cewnik standardowy, dł. Użyteczna 20 cm, śr. Zew. 5F. Przystosowany do pomiaru ciśnienia krwi metodą krwawą w tętnicy udowej, posiadający czujnik termiczny w pełni kompatybilny z aparatami PICCO. Zestaw zawiera metalową, nie odkształcającą się prowadnicę wykonaną z ni tinolu, rozszerzadło oraz dwie igły/ do wyboru/ umożliwiające kaniulację naczynia metodą Selingera, złącze ler wykonane z trogamidu materiału odpornego na działanie środków odkażających.

2. Przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą krwawą, zawierający w standardzie zestaw płuczący linię tętniczą dł. 150 cm przystosowany do pomiaru ciśnienia tętniczego oznakowany czerwonym znacznikiem z kranikiem trójdrożnym.

3. Przepływowy czujnik termiczny, przystosowany do użycia płynów o temperaturze pokojowej oraz płynów o bardzo niskiej temperaturze zintegrowany z sensorem detekcji przepływu i czasu jej trwania. Całość w pełni kompatybilna z posiadanymi przez szpital monitorami Philips.

Cewnik do oznaczania PICCOSzt.

Szt.


50

50


2.

Przetwornik IBT do nowych kabli Philips

Przetwornik z linią pojedyńczą do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną typu Transpas- jednorazowego użytku, kompatybilny z przewodem połączeniowym używanym przez Zamawiającego do kardiomonitora firmy PhilipsSzt.

100

3.

Kabel do krwawego pomiaru

Kabel połączeniowy dł. 3m. do połączenia przetworników do pomiaru ciśnienia krwawego typu Transpac z kardiomonitorem firmy Philipsszt

3

4.

Kabel do rzutu serca

Sonda temperatury iniektatu do stosowania z przewodem łączącym pomiaru rzutu serca i obudową czujnika Temperatury iniektatu do zastosowania w posiadanych kardiomonitorach firmy PhilipsSzt.

3

5.

Przetwornik CO2

Przetwornik do pomiaru kapnografii w strumieniu głównym, kompatybilny z modułem firmy Philips.Szt.

5

6.

Czujnik O2 kompatybilny z monitorem Philips. Wielorazowy czujnik do pomiaru saturacji, dla dorosłych, na palec, dł. Kabla 2m. waga pacjenta powyżej 50kg, pasuje na każdy palec poza kciukiem.

Jeżeli dłuższy to:

Wielorazowy czujnik do pomiaru saturacji, na palec, dla pacjentów powyżej 50kg, dł. Kabla 3m. pasuje na każdy palec poza kciukiem .


Szt.


10


7.

Czujnik temperatury kompatybilny z monitorem Philips.

Sonda do pomiaru temperatury, wielorazowa, przyłączana, powierzchniowa, minimalny czas pomiaru do uzyskania dokładnych odczytów – 60s.Szt.

10

Razem wartość brutto:

UWAGI:

1. Oczekujemy pisemnego potwierdzenia Wykonawcy, iż oferowane akcesoria są oryginalne oraz wskazane przez producenta kardiomonitorów, z jednoczesnym wskazaniem autoryzowanego przedstawiciela zaopatrującego wykonawcę.

2. W przypadku zaoferowania innych niż oryginalne – Zamawiający żąda złożenia oświadczenia, ze gwarancja na kardiomonitory zostanie zachowana.

3. W przypadku nie złożenia w/w oświadczenia Zamawiający żada złożenia pisemnego oświadczenia o przejęciu gwarancji wraz ze wszystkimi obowiązkami wynikającymi z gwarancji na w/w aparat

4. Zamawiający oczekuje pisemnego oświadczenia Wykonawców o oryginalności akcesoriów z uwagi na zapewnienie ciągłości gwarancji. Kardiomonitory są w okresie gwarancji i nie stosowanie oryginalnych akcesoriów spowodowałoby utratę gwarancji.

............................................................................

(pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zadanie nr 20

Załącznik do oferty na dostawę manometrów dla SPZOZ w Bielsku Podlaskim w trybie przetargu nieograniczonegoL.p

Opis przedmiotu zamówienia

Jedn. miary

Ilość

na rok


Cena

netto


%

VAT


Wartość

brutto


Uwagi

Producent1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Manometr do pomiaru ciśnienia w mankietach uszczelniających rurki intubacyjne

Szt.

1

2.

Przewód łączący manometr z uszczelnieniem rurki intubacyjnej

Szt.

50

Razem wartość brutto:


............................................................................

(pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 21

Załącznik do oferty na dostawę zaworów kulowych dla SPZOZ w Bielsku Podlaskim w trybie przetargu nieograniczonegoL.p

Opis przedmiotu zamówienia

Jedn. miary

Ilość

na rok


Cena

netto


%

VAT


Wartość

brutto


Uwagi

Producent1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Zawór kulkowy Floswitch, odcinający do linii infuzyjnych eliminujący powstanie zatoru powietrznego

Szt.

120

Razem wartość brutto:............................................................................

(pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy


Zadanie nr 22

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę protez dla SPZOZ w Bielsku Podlaskim, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
LP

Opis przedmiotu zamówienia asortyment

Jedn.

miary


Ilość

Cena

netto


%

VAT


Wartość

brutto


Uwagi

Producent

kod


1

2

3

4

5

6

7

8

1.Implanty PEEK na zagiętym podajniku do artroskopowej rekonstrukcji obrąbka.

Wymagane nieodpłatne użyczenie instrumentarium do wprowadzania implantów i wierteł giętkich jednorazowego użytku do otworów oraz kaniul na okres trwania umowy.Szt.

60

Razem wartość brutto:...........................................................................

(pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 23

Załącznik do oferty na dostawę implantów rewizyjnych dla SPZOZ w Bielsku Podlaskim w trybie przetargu nieograniczonegoL.p

Opis przedmiotu zamówienia

Jedn. miary

Ilość

na rok


Cena

netto


%

VAT


Wartość

brutto


Uwagi

Producent1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Implant rewizyjny do kości osteoporetycznej, tytanowy do stabilizacji stożka rotatorów, implant wkręcany o średnicy 6-7 mm z dwiema nićmi z polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej, jedna nić niebarwiona biała a druga kolorowa

Szt.

10

2.

Implant rewizyjny do kości osteoporetycznej, wykonany z materiału PEEK do stabilizacji stożka rotatorów, implant wkręcany o średnicy 6-7 mm z dwiema nićmi z polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej, jedna nić niebarwiona biała, a druga kolorowa

Szt.

10

3.

Implant do stabilizacji stożka rotatorów metodą dwu rzędową, wbijany, wykonany z materiału PEEK o średnicy 4-5 i 14-15 mm osadzony na jednorazowym podajniku pozwalającym wprowadzić dwa zestawy nici do implantu i ich blokowanie, a także niezależną kontrolę i regulację naprężenia nici śródoperacyjnie

Szt.

10

4.

Implant do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, wykonany z materiału PEEK o średnicy 3 - 4mm i długości 12-13 mm, osadzony na jednorazowym podajniku z dwiema nićmi z polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej, jedna nić niebarwiona biała, a druga kolorowa

Szt.

10

Razem wartość brutto:...........................................................................

(pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 24

Załącznik do oferty na dostawę protez stawu kolanowego dla SPZOZ w Bielsku Podlaskim w trybie przetargu nieograniczonegoL.p

Opis przedmiotu zamówienia

Jedn. miary

Ilość

na rok


Cena

netto


%

VAT


Wartość

brutto


Uwagi

Producent1

2

3

4

5

6

7

8
Endoproteza stawu kolanowego1.

Część udowa anatomiczna (lewa i prawa) wykonana ze stopu kobaltowo chrom omowego, pokrytego warstwą antyalergiczną ZrO, przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron.

Szt.

3

2.

Część udowa anatomiczna, bezcementowa (lewa i prawa) wykonana ze stopu kobaltowo chromomowego pokrytego plazmą tytanową przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron.

Szt.

10

3.

Część piszczelowa uniwersalna, wykonana ze stopu kobaltowo chromomowego pokrytego plazmą tytanową, modularna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach.

Szt.

10

4.

Część piszczelowa uniwersalna, wykonana ze stopu kobaltowo chrom omowego pokrytego warstwą antyalergiczną ZrO, modularna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach.

Szt.

3

5.

Element przedłużający piszczel

Szt.

10

6.

Podkładka pod komponent piszczelowy o grubości 4mm i 8mm

Szt.

15

7.

Wkładka polietylenowa realizująca trójstopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach: min.10 - 16mm, przynajmniej w pięciu rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. Dodatkowo dostępne wkładki pogłębione, wkładki o podwyższonej zwartości (z przednim nawisem), wkładki rotacyjne. W wersji ze stabilizacją tylną dodatkowe mocowanie śrubą do części piszczelowej.

Szt.

13

Razem wartość brutto:
1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna