Sprawozdanie zarząDUPobieranie 0,61 Mb.
Strona1/8
Data29.06.2018
Rozmiar0,61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2006 roku


SPRAWOZDANIE ZARZĄDUBRE BANKU HIPOTECZNEGO SA

Z DZIAŁALNOŚCI BANKU

W 2006 ROKU

Warszawa, marzec 2007


SPIS TREŚCIBRE BANK HIPOTECZNY W 2006 – PODSTAWOWE DANE W TYS. PLN 3

DZIAŁALNOŚĆ BRE BANKU HIPOTECZNEGO W 2006 ROKU 4

1. Wstęp 4

2. Czynniki wpływające na działalność Banku w 2006 r. 6

3. Pozycja na rynku 6

4. Wiarygodność finansowa 8

I. WYNIKI FINANSOWE 8

II. DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA 11

II.1 Główne obszary biznesowe i założenia polityki kredytowej 11

II.2 Wycena nieruchomości 12

II.3 Portfel kredytowy 13

II.4 Kredyty dla podmiotów gospodarczych 16

II.5 Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego 21

II.6 Kredyty mieszkaniowe dla klientów indywidualnych 23

III. EMISJE HIPOTECZNYCH LISTÓW ZASTAWNYCH 23

IV. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 27

IV.1 Ryzyko kredytowe 27

IV.2 Ryzyko rynkowe 31

IV.3 Ryzyko płynności 33

IV.4 Ryzyko operacyjne 34

IV.5 Ryzyko inwestycji w listy zastawne 34

V. ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI TELEINFORMATYCZNYMI 37

VI. AKTYWNOŚĆ NA FORUM FINANSOWYM I MIĘDZYNARODOWYM 38

VII. CELE I ZAMIERZENIA BANKU NA 2007 ROK 38

VIII. WŁADZE BANKU 39

IX. INFORMACJE DODATKOWE 40

Zobowiązania wobec innych banków z tytułu depozytów terminowych wyniosły na koniec 2006 roku 73 640 tys. PLN. Wszystkie depozyty terminowe od innych banków są depozytami na stałą stopę procentową. Środki na rachunkach bieżących oraz depozyty terminowe od klientów korporacyjnych wyniosły łącznie 277 371 tys. PLN natomiast depozyty terminowe od klientów indywidualnych osiągnęły wartość 852 tys. PLN. 40

X. INFORMACJA O WYBORZE AUDYTORA 43XI. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 43


  1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna