Sprawozdanie Zarządu na temat działalności grupy kapitałowejPobieranie 0.92 Mb.
Strona1/14
Data14.12.2017
Rozmiar0.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY BRE BANKU

w I półroczu 2008 roku

Warszawa, 10 września 2008 r.

SPIS TREŚCI


Zewnętrzne warunki działania Grupy BRE Banku 4

I. Sytuacja makroekonomiczna w I półroczu 2008 roku 4

II. Sytuacja sektora bankowego w I półroczu 2008 roku 5

III.Akcjonariat i notowania akcji BRE Banku na GPW 8

Działalność Grupy BRE Banku w I półroczu 2008 r. 9

I. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Grupy BRE Banku 9

II. Podział działalności Grupy BRE Banku 12

III. Grupa BRE Banku na rynku usług finansowych w I połowie 2008 r. 13

IV. Rozwój Grupy BRE Banku w linii Korporacje i Rynki Finansowe 15

IV.1. Obszar Klienci Korporacyjni i Instytucje 15

IV.1.1. Wzrost liczby klientów korporacyjnych BRE Banku 15

IV.1.2. Wzrost sprzedaży produktów dla klientów korporacyjnych w BRE Banku 17

IV.1.3. Rozwój sieci korporacyjnej 18

IV.1.4. Instytucje finansowe 18

IV.1.5. Spółki w obszarze Klienci Korporacyjni i Instytucje 18

IV.2. Działalność Handlowa i Inwestycyjna 20

IV.2.1. Rynki Finansowe 20

IV.2.2. Portfel inwestycji własnych 20

IV.2.3. Spółki w obszarze Działalność Handlowa i Inwestycyjna 21

V. Linia Bankowości Detalicznej i Private Banking 21

V.1. Dynamiczny rozwój mBanku i MultiBanku 22

V.1.1. Rozwój działalności na terenie Polski 22

V.1.2. Rozwój mBanku w Czechach i na Słowacji 24

V.2. Private Banking 24

V.3. Spółki z obszaru Bankowości Detalicznej objęte konsolidacją 25

VI. Pozostałe spółki objęte konsolidacją 27

VII. Wyniki finansowe Grupy BRE Banku po I półroczu 2008 r. 27

VII.1. Zmiany w aktywach Grupy BRE Banku 27

VII.1.1. Charakterystyka portfela kredytowego 28

VII.1.2.Jakość portfela kredytowego 28

VII.2. Pasywa Grupy BRE Banku 29

VII.2.1. Zmiany w kapitałach Grupy 30

VII.3. Rachunek zysków i strat Grupy BRE Banku 32

VII.4. Wyniki finansowe według linii biznesowych 34

VII.4.1. Wyniki linii Korporacje i Rynki Finansowe 35

VII.4.2. Wyniki linii Bankowość Detaliczna i Private Banking 36

VII.4.3. Zarządzanie aktywami – działalność zaniechana 37

VII.5. Wyniki finansowe konsolidowanych spółek 37

VII.6. Wskaźniki efektywności 38

VIII. Perspektywa realizacji założeń na rok 2008 39

IX. Podstawowe ryzyka w działalności Grupy BRE Banku 39

IX.1. Proces dostosowawczy do wymogów Basel II 40

IX.2. Ryzyko kredytowe 40

IX.3. Ryzyko płynności 41

IX.4. Ryzyko rynkowe 41

IX.5. Ryzyko operacyjne 42

X. Ocena wiarygodności finansowej BRE Banku i spółek Grupy 43

X.1 Ratingi agencji Fitch Ratings 43

X.2. Ratingi Agencji Moody’s Investors Service 43

XI. Informacja o wyborze audytora 44

XII. Zmiany we władzach spółki 44

XII.1. Zmiany w Radzie Nadzorczej BRE Banku 44

XII.2. Zmiany w Zarządzie BRE Banku 45

XIII. Oświadczenia Zarządu Banku 47
Pobieranie 0.92 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna