Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2010/2011 wrzesień, 2011 rPobieranie 5,52 Mb.
Strona7/10
Data14.02.2018
Rozmiar5,52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI

Ważnym strumieniem finansowania prac naukowo-badawczych są projekty badawcze zlecane przez podmioty gospodarcze. W 2010 r. realizowano 69 takich tematów na kwotę 5.708.719 zł., natomiast w 2011 r. (wg stanu na dzień 31.08.2011 r.) – 69 tematów na kwotę 6.029.559 zł. (tab. 18).


Tabela 18
Realizacja tematów naukowo-badawczych zleconych przez podmioty gospodarcze

w latach 2010-2011


2010 r.

2011 r.

Wydział

Liczba tematów

Nakłady

w zł.


Liczba tematów

Nakłady

w zł.


Bioinżynierii Zwierząt

8

1.586.722*

11

1.304.083**

Biologii

5

1.205.439

5

391.173

Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

8

391.308

13

145.356

Humanistyczny

1

18.400

-

-

Medycyny Weterynaryjnej

5

270.915

6

238.767

Nauk Technicznych

6

84.815

7

1.326.416

Nauki o Żywności

6

52.415

8

56.098

Ochrony Środowiska i Rybactwa

13

371.663

9

380.117

Nauk Społecznych

-

-

-

-

Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

10

1.334.042

8

1.220.370

Teologii

-

-

-

-

Nauk Ekonomicznych

2

185.500

2

45.000

Matematyki i Informatyki

-

-

-

-

Prawa i Administracji

2

164.700

-

-

Nauk Medycznych

2

33.300

1

18.450

Sztuki

-

-

-

-

Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich

-

-

-

-

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

-

-

-

-

Centrum Badań Energii Odnawialnej

1

9.500

-

-

Razem

69

5.708.719

69

6.029.559

* w tym 792.355 zł. zlecone przez podmioty gospodarcze zagraniczne

**w tym 903.729 zł. zlecone przez podmioty gospodarcze zagraniczne


PATENTY I WDROŻENIA
W latach 2010- do września 2011 zgłoszono do Urzędu Patentowego 64 wynalazki i wzory użytkowe dokonane przez pracowników siedmiu wydziałów (tab. 19). W tym samym okresie uzyskano 13 patentów (tab. 20).
Tabela 19
Liczba wynalazków i wzorów użytkowych zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP w latach

2010 – 2011
Wydziały

Rok 2010

Rok 2011

Matematyki i Informatyki

1

2

Nauki o Żywności

7

3

Ochrony Środowiska i Rybactwa

18

4

Nauk Technicznych

9

6

Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

4

2

Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

4

3

Medycyny Weterynaryjnej

1

0

Razem:

44

20

T

Tabela 20Liczba patentów uzyskanych w latach 2010-2011


Wydziały

Rok 2010

Rok 2011

Nauk Technicznych

1

1

Ochrony Środowiska i Rybactwa

4

2

Medycyny Weterynaryjnej

0

1

Nauki o Żywności

2

0

Razem:

7

4

W 2011 roku Uczelnia uzyskała prawo ochronne na znak towarowy „WAWRZYCZKI”, nr 233754.

W trakcie przewodu patentowego prowadzono obronę zgłoszonych wynalazków i wzorów użytkowych przed zarzutami braku zdolności patentowej, przed Urzędem Patentowym RP i Komisją działającą w trybie spornym przy Urzędzie Patentowym.

W roku 2010 podpisano jedną umowę wdrożeniową a w roku 2011 podpisano 2 umowy wdrożeniowe pomiędzy UWM – Katedrą Towaroznawstwa Przemysłowego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energią, Wydziału Nauki o Żywności a Zakładem Projektowo Wdrożeniowym z Olsztyna na wykonanie układów do oszałamiania kurczaków wg parametrów zamieszczonych w wynalazku p. ”Sposób oszałamiania drobiu” zgłoszenie nr P.390449 i zamontowanie ich w KZD „EXDROB” S.A. w Kutnie, ANIMEX Grupa Drobiarska Oddział w Iławie oraz w firmie „SEDAR” S.A. Międzyrzec Podlaski.

Wpływy z tytułu realizacji umów wyniosły (tab. 17).

Tabela 21
2010 rok

2011 rok

5.427,73

8.020,95

WYKŁADY UNIWERSYTECKIE


Wzorem lat ubiegłych, zgodnie ze Stanowiskiem Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2000 roku w sprawie doskonalenia działalności naukowo-badawczej (pkt. 5 „Ożywienie dyskusji naukowej poprzez organizację regularnych seminariów, wykładów i odczytów”) również w roku 2011 odbył się cykl wykładów uniwersyteckich.


Otwarte wykłady uniwersyteckie – 2011 rok

OLSZTYŃSKIE DNI NAUKI

22-25 września 2010 roku odbyły się 8. Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki pod hasłem „Trochę zielonego pojęcia”

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie po raz ósmy koordynował przygotowania Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki. Impreza ta, już na stałe wpisała się w kalendarz nie tylko miasta Olsztyna, ale również całego północno-wschodniego rejonu Polski.

Do współorganizacji Uniwersytet zaprosił:

Urząd Miasta Olsztyna,

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

Miejski Ośrodek Kultury,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,

Olsztyńską Szkołę Wyższą im. J. Rusieckiego,

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie,

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Oddział w Olsztynie,

Olsztyński Teatr Lalek,

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie,

Muzeum Budownictwa Ludowego , Park Etnograficzny w Olsztynku,

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne,

MultiCentrum w Olsztynie,

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie,

Warmińsko-Mazurską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Olsztynie,

Uniwersytet Dzieci.
Wszyscy po raz kolejny mieli okazję zobaczyć od kuchni jak wygląda praca badacza. Organizatorzy chcieli pokazać wszystkie dziedziny nauki praktykowane w UWM i nie tylko, od kierunków społeczno-humanistycznych – po przyrodnicze. Temu służyły prezentacje przygotowane tak przystępnie by były zrozumiane również przez dzieci. Nauką można zainteresować się przede wszystkim dzięki przykładom i eksperymentom, dlatego otwarte były laboratoria naukowe i pracownie W ciągu czterech dni odbywało się ponad 160 imprez popularno - naukowych w miasteczku akademickim (Kortowo), w centrum Olsztyna oraz w Skansenie w Olsztynku.

Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki to również przedsięwzięcie wspomagające codzienną pracę szkoły poprzez pokazywanie urządzeń i laboratoriów i możliwość uczestniczenia w niedostępnych zazwyczaj w szkole eksperymentach. Niektóre imprezy mają charakter rodzinny. Trudno w domu zorganizować laboratorium chemiczne czy astronomiczne, aby wspólnie z własnymi dziećmi podglądać wszechświat. Co roku Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki stwarzają taką możliwość.

Organizując Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki organizatorzy upowszechniają idee, które rodzą się w umysłach uczonych. Założeniem jest aby nauka była powszechnym doświadczeniem społecznym i elementem życia codziennego. Przygotowano zatem atrakcje dla wszystkich nawet najmłodszych. Jednym z wydarzeń był spektakl dla dzieci od pierwszego roku życia.

Zaprezentowanie nauki w sposób łatwy, dostępny i przyjemny, nie tylko w uniwersytecie i placówkach naukowych, ale również w szpitalach, bibliotekach, muzeach, teatrze, planetarium to główny cel Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Jednym z głównych adresatów organizowanego przedsięwzięcia była młodzież szkolna z Olsztyna oraz z terenów wiejskich i małomiasteczkowych. Poprzez popularyzację nauki oraz przykłady innowacyjności udało nam się pokazać możliwości osobistego rozwoju intelektualnego. Poprzez zajęcia w laboratoriach naukowych przedstawiono sylwetkę naukowca, a także wskazano drogę, jaką należy wykonać, aby zostać w przyszłości naukowcem.

Do realizacji tego celu wykorzystano współpracę z lokalnymi mediami (prasa, radio, telewizja), wskazując „sensacyjność”, niezwykłość i użyteczność badań naukowych. Patronat medialny nad całością imprez objęły: Telewizja Polska Oddział Olsztyn, Gazeta Olsztyńska, Polskie Radio Olsztyn, Radio Eska, Akademickie Centrum Mediów i Promocji (Gazeta Uniwersytecka, Radio UWM FM, Telewizja Kortowo).

Patronat honorowy objęły: Patronat Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

Po raz kolejny do organizacji przyłączyły się instytucje administracyjne Olsztyna i regionu: Urząd Miasta Olsztyn i Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wspierając merytorycznie i finansowo Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki.

W ramach 8. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki (od środy do soboty) odbyło się 160 różnego rodzaju imprez (nie licząc powtórzeń): 89 pokazów i prezentacji; 6 konkursów; 6 wykładów; 4 wystawy; 3 wycieczki; 52 zajęcia praktyczne, warsztaty i konsultacje.

Liczba uczestników w poszczególnych imprezach wynosiła od kilkudziesięciu osób do 2160 osób podczas rozpoczęcia w Bibliotece Uniwersyteckiej i około 5 000 osób podczas zewnętrznej imprezy Olsztyński Rynek Naukowy 25 września na Rynku Starego Miasta w Olsztynie.

Udział w przeważającej ilości imprez wymagał wcześniejszej rezerwacji miejsc za pośrednictwem strony internetowej Dni Nauki i Sztuki. Możliwość rezerwacji udostępniono 10 września 2010 r. i w ciągu pierwszych 2 godzin od uruchomienia udział w 90% imprez został zarezerwowany.

Łącznie w imprezach VIII Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki wzięło bezpośredni udział ponad 15 tysięcy osób, w 70% liczbę tę stanowiła młodzież szkolna i dzieci, pozostałe 30% dorośli, w tym studenci Uniwersytetów III wieku. Z informacją o Olsztyńskich Dniach Nauki i Sztuki dotarliśmy do ponad 600 000 osób za pośrednictwem Internetu, telewizji, radio i artykułom w prasie.

PODSUMOWANIE


 1. Utrzymano wysoką aktywność w ubieganiu się przez pracowników Uniwersytetu o granty MNiSW, NCN oraz NCBiR. W efekcie w UWM realizowano w 2010 r. – 262 granty, natomiast w 2011 r. – 277 granty.

 2. Dążono do zwiększenia efektywności wykorzystania środków na badania własne poprzez kierowanie kwot wydatkowanych z rezerwy Prorektora oraz rezerwy Senackiej Komisji Nauki przede wszystkim na:

 • realizację grantów uczelnianych oraz innych prac wykonywanych na stopień,

 • dofinansowanie w wysokości 50% zakupów aparaturowych, pod warunkiem udziału własnego wnioskodawcy ze środków zgromadzonych w jednostce na badania własne,

 • częściowe pokrycie kosztów wydawniczych publikacji naukowych.

 1. Pobudzano aktywność środowiska naukowego poprzez:

 • organizację otwartych wykładów uniwersyteckich,

 • organizowanie konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym

 • udział w festiwalu nauki.

 1. W różnej formie, na wszystkich wydziałach, przeprowadzono merytoryczną ocenę (odbiór) realizowanych tematów badań własnych i statutowych.

 2. Zobligowano nauczycieli akademickich do afiliowania publikacji zgodnie z ich podstawowym miejscem pracy.

 3. Wydziały z kategorią 3, 4 i 5 ( Wydziały: Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Teologii, Matematyki i Informatyki, Nauk Ekonomicznych, Nauk Medycznych, Nauk Technicznych, Sztuki) zobowiązano się do opracowania i wdrożenia na Wydziałach planu naprawczego do dnia 30 czerwca 2011 r., mającego na celu podwyższenie kategorii podczas kolejnej oceny parametrycznej.

 4. Zwiększono stan wyposażenia laboratoriów w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą.

 5. Dalszych starań wymagają działania w zakresie:

 • rozwoju badań interdyscyplinarnych z udziałem pracowników różnych jednostek; pozyskiwania środków na badania ze źródeł pozabudżetowych,

 • rozszerzania poziomu współpracy nauki z gospodarką poprzez tworzenie instrumentów finansowych wspierających przedsięwzięcia innowacyjne oparte na badaniach,

 • zwiększenia stopnia wykorzystania laboratoriów i nowoczesnej aparatury.


V. Projekty finansowane z funduszy europejskich
Biuro Obsługi Projektów Edukacyjnych

 • Informacja o zasobach organizacyjnych jednostki

Biuro Obsługi Projektów Edukacyjnych jest częścią Działu Obsługi Projektów Europejskich, który został utworzony na mocy Zarządzenia nr 34/2009 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2009 r.

W okresie sprawozdawczym do wykonywania bieżących zadań zaangażowano trzyosobowy zespół. Jednocześnie do realizacji poszczególnych zadań projektowych zatrudniono dodatkowy personel, utrzymywany w całości z pozyskanych środków dotacji rozwojowych.

Biuro do własnej dyspozycji posiada trzy w pełni wyposażone pomieszczenia, pozwalające na realizacje wszystkich wyznaczonych zadań.


 • Działalność w roku akademickim 2010/2011

W okresie objętym sprawozdaniem pracownicy Biura Obsługi Projektów Edukacyjnych prowadzili działania informacyjne w zakresie możliwości pozyskania środków rozwojowych; doradcze, związane z formalno-prawnymi wymogami aplikacji i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich oraz wsparcia w tworzeniu wniosków aplikacyjnych. Prowadzono również nadzór nad prawidłowym, z punktu widzenia obowiązujących przepisów i zawartych umów, przebiegiem procesu realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, ściśle współdziałając w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi Uczelni.

Biuro współpracowało także z instytucjami odpowiedzialnymi za przyznawanie i rozliczanie środków unijnych, jednostkami uprawnionymi do kontroli projektów oraz prowadziło archiwum i rejestr dokumentacji z tym związanej.

Ponadto, we współpracy z MNiSW zorganizowano spotkanie promujące kierunki techniczne, matematyczne i przyrodnicze dla ponad 300 uczniów szkół ponadgimnazjalnych naszego regionu.

W roku akademickim 2010/2011 kontynuowano bądź rozpoczęto realizację 23 projektów współfinansowanych z funduszy europejskich (zob. rozdz. V, tab. 1-5). Wśród nich znalazło się szerokie spektrum projektów edukacyjnych, badawczych oraz przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym (tab. 6).O przyznanie środków finansowych na realizację nowych projektów złożono 19 wniosków, w tym dla 15 projektów edukacyjnych i 4 projektów inwestycyjnych (tab. 7). Złożone wnioski wraz wymaganymi załącznikami oceniane były pod względem formalnym i merytorycznym. W efekcie dofinansowanie otrzymały 4 projekty, zaś 6 wniosków pozostaje nadal w fazie oceny (tab. 8).

 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

  1. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych (27/SP-EFS/ZZP-47/08)

W ramach projektu realizowane są studia pomostowe na kierunku pielęgniarstwo dla 60 osób, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną.

  1. Doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego w województwie warmińsko-mazurskim (UDA-POKL.09.04.00-28-020/09-01)

Celem projektu jest przygotowanie 46 nauczycieli do kształcenia uczniów w zawodzie technik ekonomista w oparciu o modułowy program nauczania. Zorganizowane zostały 3-semestralne studia podyplomowe, dzięki którym ich uczestnicy aktualizują i uzupełniają wiedzę oraz pogłębiają umiejętności w zakresie nauczania przedmiotów ekonomicznych.

  1. Rozszerzenie i udoskonalenie oferty edukacyjnej skierowanej do osób spoza uczelni oraz podwyższanie jakości nauczania i kompetencji kadry akademickiej (UDA-POKL.04.01.01-178/09-02)

Realizacja projektu ma na celu uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej oraz podwyższanie jakości nauczania i kompetencji kadry akademickiej poprzez zorganizowanie specjalistycznych zajęć z języka angielskiego, szkoleń, warsztatów, kursów, wyjazdów oraz staży zagranicznych.

  1. Zarządzanie finansami – krok w umacnianiu przedsiębiorstw sektora MSP (UDA-POKL.08.01.01-28-336/10-01)

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry zarządzającej i pracowników 16 przedsiębiorstw sektora MSP z powiatów olsztyńskiego, iławskiego, ostródzkiego i lidzbarskiego poprzez udział w szkoleniach z zakresu zarządzania finansami.

  1. Zwiększenie konkurencyjności i potencjału Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie poprzez rozszerzenie i dostosowanie do potrzeb rynku pracy oferty edukacyjnej Wydziału Prawa i Administracji (UDA-POKL.04.01.01-00-310/09-01)

W ramach projektu dla studentów organizowane są 3-miesięczne staże, spotkania z potencjalnymi pracodawcami oraz bezpłatne szkolenia. Realizacja projektu umożliwia także dostosowanie do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy programu kształcenia na kierunku Prawo poprzez wprowadzenie nowych przedmiotów fakultatywnych mających charakter praktyczny. Dodatkowo, utworzone Biuro ds. osób niepełnosprawnych stworzy możliwość do korzystania z pełnej oferty edukacyjnej Uczelni osobom niepełnosprawnym.

  1. Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji klasyfikacji i kompetencji formalnych (projekt systemowy realizowany na podstawie Uchwały nr 16/264/10/III Zarządu Woj. Warm.-Maz. z dnia 22 marca 2010 r.)

Celem projektu jest wprowadzenie do końca 2014 roku nowego modelu kształcenia w szkołach gastronomiczno-hotelarskich połączonego z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych w oparciu o modułowe systemy nauczania, które pozwalają na nabywanie dostosowanych do oczekiwań rynku kwalifikacji zawodowych.

  1. Kierunek zamawiany receptą na najlepszych ekspertów ochrony środowiska (UDA-POKL-04.01.02-00-114/10-00)

Otrzymane dofinansowanie umożliwia utworzenie funduszu stypendialnego dla najlepszych studentów (1000 zł miesięcznie przez cały okres studiów); zorganizowanie bezpłatnych zajęć wyrównawczych z chemii, fizyki i matematyki dla osób, które mają problemy i zaległości z tych przedmiotów (jako alternatywa dla korepetycji); zorganizowanie staży po ukończeniu studiów i praktyk wakacyjnych (planowany jest dodatek stażowy dla stażystów oraz zwrot kosztów zakwaterowania i dojazdu dla praktykantów). Projekt umożliwia uatrakcyjnienie procesu kształcenia na kierunku ochrona środowiska WKŚiR poprzez szkolenia praktycznej umiejętności pracy w laboratoriach analizy środowiskowej i systemów informacji przestrzennej kończące się uzyskaniem certyfikatu, kilkudniowe wyjazdy terenowe, udział w targach i wystawach branżowych w Polsce i zagranicą, udział w wykładach zamawianych wygłaszanych przez wybitnych specjalistów, a także zakup dydaktycznego mobilnego laboratorium monitoringu środowiska.

  1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie (UDA-POKL.04.01.01-00-095/11-00)

Celem projektu jest zwiększenie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu poprzez rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz poprawę jakości kształcenia w latach 2010-2015. Cel zostanie osiągnięty poprzez kompleksowe działania na kierunkach: biologia, rolnictwo, ochrona środowiska na WOŚIR, rybactwo, lekarski i weterynaria polegające m.in. na modyfikacji programów nauczania, doskonaleniu kadry dydaktycznej oraz doposażeniu w sprzęt laboratoryjny jednostek uczestniczących w projekcie.

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

  1. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej (UDA-POIG-01.03.01-00-139/08-04)

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez opracowanie na podstawie zadań Administracji Publicznej innowacyjnych rozwiązań - modeli referencyjnych procesów - niezbędnych do zastosowania nowych rozwiązań przez branżę informatyczną i doradczą oraz koniecznych do rozwoju e-usług na rzecz polskiego społeczeństwa.

  1. Termosyfon odwrócony – pompa cyrkulacyjna do instalacji słonecznych (UDA-POIG.01.03.02-28-041/10-00)

W ramach projektu zostanie przygotowany patent wynalazku do zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP oraz w międzynarodowym trybie PCT. Termosyfon odwrócony został opracowany w naszej Uczelni i realizuje transport ciepła z góry w dół w zamkniętym obiegu cieczowym bez użycia energii elektrycznej.

  1. Wykorzystanie materiałów i konstrukcji inteligentnych do opracowania koncepcji i wykonania innowacyjnego systemu łożyskowania wirników mikroturbin energetycznych (UDA-POIG.01.03.01-00-027/08-01)

Celem projektu jest opracowanie koncepcji i wykonanie innowacyjnego systemu łożyskowania wirników mikroturbin energetycznych z wykorzystaniem materiałów i konstrukcji inteligentnych. W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania materiałów przeznaczonych do konstrukcji szybkoobrotowych łożysk foliowych, następnie wykonane prototypy podzespołów poddane zostaną próbom testowym. W dalszym etapie prac, zaprojektowane zostaną obudowy systemu łożyskowania wirników mikroturbin energetycznych z wykorzystaniem materiałów termoelektrycznych.

  1. Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii (POIG.01.01.02-00-016/08-00)

W ramach projektu zbadana zostanie wydajność energetyczna biomasy przeznaczonej na biogaz, pozyskanej z traw. Opracowane zostaną wydajne technologie pozyskiwania biomasy w systemie konwencjonalnej produkcji nieżywnościowej oraz w systemie rolnictwa integrowanego. W dalszym etapie opracowana zostanie technologia produkcji wieloletnich roślin energetycznych oraz ocena przydatności biomasy jako surowca energetycznego oraz pozostałości jej po zgazowaniu. Podjęte zostaną również badania możliwości pozyskiwania biomasy roślinnej występującej w wodach Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego oraz jezior mazurskich, w tym prace optymalizacyjne przy generatorach zasilanych tą biomasą.

Celem projektu jest zdobywanie i zwiększanie skali wykorzystania nowych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju gospodarki, poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców sektora wołowiny i rozwój polskiego społeczeństwa. Realizacja projektu umożliwi wzrost innowacyjności i konkurencyjności jednostek naukowych w ramach konsorcjum, przedsiębiorstw sektora wołowiny poprzez wdrożenie innowacji w oparciu o nowe efektywne i prorynkowe technologie produkcji i sprzedaży wołowiny.

 • Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013”

  1. Testowanie technologii produkcji pstrąga stosowanych w Polsce w świetle rozporządzenia komisji (WE) nr 710/2009 (00001-61724-OR1400002/10)

Przedmiotem projektu jest doskonalenie metod chowu i hodowli ryb oraz badań w zakresie rybactwa śródlądowego. Badania mają na celu doskonalenie obiektywnej oceny wpływu nowoczesnych ekstensywnych i ekologicznych warunków hodowli na wartość konsumpcyjną i jakość zdrowotną pstrągów tęczowych.

  1. Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem biotechniki rozrodu ryb (00003-61724-OR1400003/09/10/11)

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych technik rozrodu ryb, innowacyjnych technik podchowu materiału zarybieniowego oraz rozpowszechnienie tej wiedzy w postaci przeprowadzenia konferencji naukowych, szkoleń oraz wydania materiałów książkowych i multimedialnych.

 • Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

  1. Utworzenie Warmińsko-Mazurskiego Portalu Weterynaryjnego wraz z budową baz danych i digitalizacją zasobów (UDA-RPWM.07.02.02-28-048/10-00)

Projekt ma na celu stworzenie wysokiej jakości systemu e-usług dla MSP poprzez stworzenie portalu społecznościowego z dziedziny weterynarii dla przedsiębiorców w oparciu o bazy danych i digitalizację zasobów. Cel zostanie osiągnięty dzięki modułowej i wielowymiarowej budowie portalu, dzięki której możliwe będzie sprofilowanie treści i usług dostosowanych do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców. Portal powstanie w oparciu o system zarządzania treścią.

  1. Rozwój sieci szerokopasmowej miasteczka studenckiego Kortowo (WND-RPWM.07.01-28-013/10)

Celem projektu jest zwiększenie możliwości korzystania z publicznej szerokopasmowej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz podniesienie poziomu wykorzystania technik informatycznych w sferze edukacji na terenie gminy Olsztyn. Realizacja projektu zakłada wymianę urządzeń (przełączników i węzłów) zlokalizowanych w domach studenckich na nowe zapewniające połączenia o prędkości minimum 1Gb/s oraz doposażenie linii światłowodowej w kolejne włókna jednomodowe.

  1. Akademia EMC – laboratorium pamięci masowych (WND-RPWM.07.02.03-28-004/11)

W wyniku realizacji projektu powstanie laboratorium do nauki w zawodzie informatyk. Planowane rozwiązania sprzętowe i programowe w zakresie pamięci masowych spowodują, że Uniwersytet stanie się jedną z nielicznych placówek w regionie, umożliwiających zdobycie wiedzy praktycznej i nabycie doświadczenia w tym zakresie. Laboratorium umożliwi przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr informatycznych, których umiejętności spełnią oczekiwania stawiane przez pracodawców informatykom posiadającym wyższe wykształcenie kierunkowe, a tym samym zwiększą ich szanse na rynku pracy oraz przyczynią sie do wzrostu konkurencyjności gospodarki regionu.

  1. Rozwój infrastruktury e-Kortowo i telemedycyny (UDA-RPWM.07.01-28-006/10-00)

Projekt polega na stworzeniu możliwości rozwoju telemedycyny oraz przygotowaniu infrastruktury sieci miejskiej i sieci kampusowej do korzystania z zasobów Regionalnego Centrum Informatycznego. Projekt zakłada połączenie poszczególnych lokalizacji biorących w nim udział z centralnie zarządzaną siecią miejską OLMAN. Na terenie kampusu oraz miasta Olsztyna zostanie rozbudowana infrastruktura w sposób umożliwiający zapewnienie transmisji 10 Gbit/s pomiędzy urządzeniami rdzenia sieci.

  1. Budowa laboratorium analiz zagrożeń biologicznych i opracowanie metod bioasekuracji w hodowli zwierząt, przemyśle paszowym i przemyśle spożywczym (WND-RPWM.01.01.03-28-001/11-00)

Celem projektu jest transfer wiedzy ze sfery naukowo-badawczej do gospodarki regionu polegający na opracowaniu metody bioasekuracji w hodowli zwierząt, przemyśle paszowym i przemyśle spożywczym, który wesprze powiązania kooperacyjne i przyczyni się do podniesienia poziomu ochrony zdrowia publicznego mieszkańców. Realizacja projektu polega na uruchomieniu laboratorium analiz zagrożeń biologicznych w oparciu o dostosowane do potrzeb projektu zasoby. Zostaną one uzupełnione o budynek mieszczący izolatki dla zwierząt oraz wolnostojący kontener wyposażony w komory dezynsekcyjne i deratyzacyjne, przystosowany do badań wrażliwości szkodników na biocydy oraz urządzenia bójcze i odstraszające szkodniki. Zostanie również uzupełnione wyposażenie w aparaturę laboratoryjną.

 • Norweski Mechanizm Finansowy

  1. System informacji środowiskowo-przestrzennej jako podstawa do zrównoważonego gospodarowania ekosystemem Zalewu Wiślanego (VISLA)

Celem projektu jest zwiększenie jakości kontroli, diagnostyki i prognoz dotyczących stanu środowiska i jego zmian na Zalewie Wiślanym. W ramach projektu zostanie wdrożony innowacyjny serwis internetowy do zarządzania środowiskowymi zasobami i przestrzenią Zalewu. Zbudowany zostanie matematyczny model, który pozwoli przewidywać środowiskowe konsekwencje różnych interwencji w systemie przestrzennym Zalewu Wiślanego. Umożliwi on także planowanie długoterminowych procesów związanych ze scenariuszami zmian klimatycznych.

  1. Rozwój i walidacja metod zintegrowanej oceny stanu ekologicznego rzek i jezior na potrzeby planów gospodarowania wodami w dorzeczu

Projekt ma na celu weryfikację i przetestowanie możliwości zastosowania w Polsce dostępnych metod zintegrowanej oceny wód powierzchniowych, z uwzględnieniem oceny niepewności i ryzyka błędnej klasyfikacji, jak również wskazanie nowych rozwiązań metodologicznych do opracowania zgodnego z RDW systemu kwalifikacji wód.

Numer umowy: 3/2008 z dnia 16.10.2008 r.  1. Ichtiologiczna bioróżnorodność jezior - wypracowanie modelu rozwiązywania problemów na przykładzie zasobów naturalnych autochtonicznej siei wędrownej w jeziorze Łebsko (siei łebskiej).

W ramach projektu wypracowane zostaną rozwiązania pozwalające zachować ichtiologiczne bogactwo jezior na przykładzie jeziora Łebsko i gatunku siei wędrownej. Uzyskane wyniki projektu mają pozwolić na ocalenie i odbudowanie populacji siei wędrownej oraz umożliwić lepsze gospodarczo wykorzystanie tych zasobów.

 • Podsumowanie

W okresie sprawozdawczym realizowane były 23 projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych. Wśród nich było 8 projektów edukacyjnych, 10 projektów badawczych i 5 projektów inwestycyjnych. Były one współfinansowane z następujących programów: Program Operacyjny Kapitał Ludzki (8), Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (5), Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich (2), Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (5) oraz Norweski Mechanizm Finansowy (3). Całkowita wartość realizowanych projektów to kwota 189 743 084,03 zł, w tym wkład własny stanowi 1 635 734,49 zł.

Z projektów, dla których aplikowano o środki finansowe 4 zostały rozpatrzone pozytywnie, a 6 pozostało w fazie oceny. Wartość projektów, którym przyznano dofinansowanie w roku akademickim 2010/2011 to kwota 2 735 329,01 zł, przy udziale własnym w wysokości 387 281,72 zł. • Informacja dodatkowe – zestawienia tabelaryczne

Tabela 1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Lp.

Tytuł projektu

Rok zakończenia

Wartość (zł)

1

Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych

2011

126 000,00

2

Doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego w województwie warmińsko-mazurskim

2011

238 000,00

3

Rozszerzenie i udoskonalenie oferty edukacyjnej skierowanej do osób spoza uczelni oraz podwyższanie jakości nauczania i kompetencji kadry akademickiej

2011

4 696 750,00

4

Zarządzanie finansami – krok w umacnianiu przedsiębiorstw sektora MSP

2011

153 450,98

5

Zwiększenie konkurencyjności i potencjału Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie poprzez rozszerzenie i dostosowanie do potrzeb rynku pracy oferty edukacyjnej Wydziału Prawa i Administracji

2012

2 322 318,00

6

Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji klasyfikacji i kompetencji formalnych

2014

4 969 950,00

7

Kierunek zamawiany receptą na najlepszych ekspertów ochrony środowiska

2015

8 360 219,50

8

Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie

2015

20 209 851,12

Razem

41 076 539,60

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rejestru umów o dofinansowanie
Tabela 2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Lp.

Tytuł projektu

Rok zakończenia

Wartość (zł)

1

E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej

2011

12 120 900,00

2

Termosyfon odwrócony - pompa cyrkulacyjna do instalacji słonecznych

2012

580 040,00

3

Wykorzystanie materiałów i konstrukcji inteligentnych do opracowania koncepcji i wykonania innowacyjnego systemu łożyskowania wirników mikroturbin energetycznych

2013

7 388 282,00

4

Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii

2013

40 122 784,36

5

Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią od „widelca do zagrody”

2014

39 658 286,90

Razem

99 870 293,26

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rejestru umów o dofinansowanie
Tabela 3. Program „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013”

Lp.

Tytuł projektu

Rok zakończenia

Wartość (zł)

1

Testowanie technologii produkcji pstrąga stosowanych w Polsce w świetle rozporządzenia komisji (WE) nr 710/2009

2013

3 618 905,56

2

Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem biotechniki rozrodu ryb

2015

33 755 772,00

Razem

37 374 677,56

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rejestru umów o dofinansowanie
Tabela 4. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Lp.

Tytuł projektu

Rok zakończenia

Wartość (zł)

Wkład własny

1

Utworzenie Warmińsko-Mazurskiego Portalu Weterynaryjnego wraz z budową baz danych i digitalizacją zasobów

2011

1 684 116,03

252 617,41

2

Rozwój sieci szerokopasmowej miasteczka studenckiego Kortowo

2011

1 095 904,03

164 385,62

3

Akademia EMC – laboratorium pamięci masowych

2011

339 147,00

50 872,05

4

Rozwój infrastruktury e-Kortowo i telemedycyny

2012

1 803 515,55

270 527,36

5

Budowa laboratorium analiz zagrożeń biologicznych i opracowanie metod bioasekuracji w hodowli zwierząt, przemyśle paszowym i przemyśle spożywczym

2013

1 146 827,00

172 024,05

Razem

6 069 509,61

910 426,49

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rejestru umów o dofinansowanie
Tabela 5. Norweski Mechanizm Finansowy

Lp.

Tytuł projektu

Rok zakończenia

Wartość (zł)

Wkład własny

1

System informacji środowiskowo-przestrzennej jako podstawa do zrównoważonego gospodarowania ekosystemem Zalewu Wiślanego (VISLA)

2011

2 018 520,00

218 520,00

2

Rozwój i walidacja metod zintegrowanej oceny stanu ekologicznego rzek i jezior na potrzeby planów gospodarowania wodami w dorzeczu

2011

149 544,00

26 640,00

3

Ichtiologiczna bioróżnorodność jezior - wypracowanie modelu rozwiązywania problemów na przykładzie zasobów naturalnych autochtonicznej siei wędrownej w jeziorze Łebsko (siei łebskiej)

2012

3 184 000,00

480 148,00

Razem

5 352 064,00

725 308,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rejestru umów o dofinansowanie
Tabela 6. Podział realizowanych projektów wg rodzaju

Lp.

Rodzaj projektu

Liczba projektów

Wartość (zł)

Wkład własny

1

Projekty edukacyjne

8

41 076 539,60

0,00

2

Projekty badawcze

10

142 597 034,82

725 308,00

3

Projekty inwestycyjne

5

6 069 509,61

910 426,49Razem

23

189 743 084,03

1 635 734,49

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rejestru umów o dofinansowanie
Tabela 7. Wykaz wniosków o dofinansowanie złożonych w roku akademickim 2010/2011

Lp.

Tytuł projektu

Źródło finansowania

Wartość (zł)

1

Zarządzanie finansami – krok w umacnianiu przedsiębiorstw sektora MSP

POKL

153 450,98

2

Wykorzystanie potencjału nauki i biznesu – dynamiczny rozwój regionu

POKL

268 490,00

3

Prawnik liderem przedsiębiorczości

POKL

465 472,00

4

Biotechnologia - kierunek z przyszłością

POKL

3 093 410,00

5

Ochrona środowiska - zaprojektuj swoją przyszłość

POKL

1 707 789,36

6

Inżynieria środowiska gwarancją sukcesu teraz i na przyszłość

POKL

1 360 862,60

7

Mechatronika – zawodem przyszłości

POKL

1 643 245,00

8

Ułatwienie startu na rynku pracy absolwentom Informatyki Wydziału Matematyki i i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

POKL

1 987 830,00

9

Matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie – szansa na przyszłość

POKL

1 986 650,00

10

Mój wybór – Mechanika i Budowa Maszyn

POKL

1 854 810,00

11

Praktyka w kształceniu zawodowym

POKL

4 689 617,00

12

Rozwój zasobów ludzkich szansą na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw z Warmii i Mazur

POKL

483 816,94

13

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu – droga do innowacyjnej gospodarki

POKL

1 345 284,12

14

Przez praktykę do zawodu

POKL

3 197 420,00

15

Studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych rozpoczynające się w roku 2011

POKL

240 000,00

16

Rozwój sieci szerokopasmowej miasteczka studenckiego Kortowo

RPO WiM

1 095 904,03

17

Akademia EMC – laboratorium pamięci masowych

RPO WiM

339 147,00

18

Budowa laboratorium analiz zagrożeń biologicznych i opracowanie metod bioasekuracji w hodowli zwierząt, przemyśle paszowym i przemyśle spożywczym

RPO WiM

1 146 827,00

19

Platforma e-learningowa z portalem edukacyjnym dla celów kształcenia podyplomowego MŚP w zawodach medycznych

RPO WiM

1 339 869,75

Razem

28 399 895,78

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rejestru wniosków o dofinansowanie
Tabela 8. Wykaz wniosków, które uzyskały dofinansowanie w roku akademickim 2010/2011

Lp.

Tytuł projektu

Źródło finansowania

Wartość (zł)

1

Zarządzanie finansami - krok w umacnianiu przedsiębiorstw sektora MSP

POKL

153 450,98

2

Rozwój sieci szerokopasmowej miasteczka studenckiego Kortowo

RPO WiM

1 095 904,03

3

Akademia EMC – laboratorium pamięci masowych

RPO WiM

339 147,00

4

Budowa laboratorium analiz zagrożeń biologicznych i opracowanie metod bioasekuracji w hodowli zwierząt, przemyśle paszowym i przemyśle spożywczym

RPO WiM

1 146 827,00

Razem

2 735 329,01

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rejestru umów o dofinansowanie

VI. Współpraca międzynarodowa
UMOWY BILATERALNE
Uniwersytet ma podpisanych 55 umów bilateralnych oraz listów intencyjnych z jednostkami naukowymi z 15 krajów. Najwięcej umów jest realizowanych z jednostkami z Ukrainy, Rosji, Litwy oraz Niemiec. W roku akademickim 2010/2011 zostało zawartych lub przedłużonych 11 nowych umów:
1. Porozumienie o współpracy pomiędzy UWM w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych

a Instytutem Maxa Rubnera w Karlsruhe (Niemcy). Podpisano 22.10.2010-2015.


2. Aneks przedłużający i rozszerzający współpracę do Porozumienia o współpracy pomiędzy UWM w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt a Wszechrosyjskim Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu (Rosja). Podpisano 10.12.2010-15.03.2015.
3. Aneks do Porozumienia o współpracy naukowej pomiędzy UWM w Olsztynie a Bałtyckim Uniwersytetem Federalnym im. I. Kanta (Rosja) (dawniej: Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem im. I. Kanta w Kaliningradzie). Podpisano 18.03.2011 – czas nieokreślony.
4. Aneks do Porozumienia o współpracy naukowej pomiędzy UWM w Olsztynie a Bałtyckim Uniwersytetem Federalnym im. I. Kanta (Rosja) (dawniej: Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem im. I. Kanta w Kaliningradzie) dotyczący wymiany studentów, doktorantów i pracowników z Wydziału Humanistycznego zawarto 21.02.2011 (obowiązuje w 2011 roku).
5. Aneks do Porozumienia o współpracy pomiędzy UWM w Olsztynie, Wydział Humanistyczny a Włodzimierskim Państwowym Uniwersytetem Humanistycznym (Rosja) dotyczący wymiany doktorantów i pracowników w latach 2011-2014 podpisano 28.02.2011.
6. Porozumienie o współpracy pomiędzy UWM w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych

a Komisją Wyborczą Obwodu Kaliningradzkiego (Rosja). Podpisano 11.01.2011-2016.


7. Porozumienie o współpracy pomiędzy UWM w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych a Odeskim Państwowym Uniwersytetem Ekonomicznym (Ukraina). Podpisano 15.11.2010-2015.
8. Aneks do Porozumienia o współpracy pomiędzy UWM w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych a Państwową Odeską Akademią Budownictwa i Architektury w Odessie (Ukraina) dotyczący wymiany studentów w roku 2011 podpisano 15.03.2011.
9. Porozumienie o współpracy pomiędzy UWM w Olsztynie, Wydział Humanistyczny a Instytutem Historii Sztuki, Folklorystyki i Etnologii im. Maksyma Rylskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kijów. Podpisano 19.10.2010-2015.
10. Porozumienie o współpracy pomiędzy UWM w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej a Dońskim Państwowym Uniwersytetem Rolniczym (Rosja). Podpisano 20.06.2011 na rok z prolongacją do momentu rozwiązania umowy przez Stronę(y).
11. Aneks do Porozumienia o współpracy pomiędzy UWM w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej a Czernihowskim Państwowym Instytutem Ekonomii i Zarządzania (Ukraina) dotyczący wymiany studentów w roku 2011 podpisano 27.04.2011.
PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE
Uniwersytet w roku akademickim 2010/2011 uczestniczył w realizacji 19 projektów międzynarodowych:
w tym projekty badawcze:Tytuł i akronimProgram


Koordynator

EUROpean multilevel integrated

BIOREFinery design for sustainable biomass processing

7. Program Ramowy

Dr hab. Mariusz Stolarski,

prof. UWM

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa


Agriculture and Energy Efficiency7. Program Ramowy


Prof. Dr hab. Janusz Gołaszewski

Wydział Kształtowania Środowiska i RolnictwaCoach Bioenergy. Strengthening the

energetic use of biomass in Central and Eastern Europe by establishing a

standardised transnational consulting

net for regions.INTERREG IVC


Dr hab. Mariusz Stolarski,

prof. UWM

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa


Rozwój i walidacja metod zintegrowanej oceny stanu ekologicznego rzek i jezior na potrzeby planów gospodarowania wodami w dorzeczu

Norway Grants


Dr Hanna Ciecierska

Wydział BiologiiObywatele przyszłości: młodzież wobec współczesnych problemów – w perspektywie lokalnej, europejskiej i globalnej

Europejska Fundacja

Naukidr Beata Krzywosz-Rynkiewicz

Wydział Nauk SpołecznychModular and Portale Virtual Dairy

Simulator

LLP Leonardo da Vinci

dr Justyna Żulewska

Wydział Nauki o ŻywnościSystem of environmental and spatial

information as the background for

sustanaible management of the Vistula

Lagoon ecosystem

Polsko-Norweski

Fundusz Badań

Naukowych


prof. dr hab. Marek Kruk

Wydział Ochrony Środowiska

i Rybactwa


Methodology for Precise Instantaneous

GNSS Positioning

Europejska Agencja

Kosmiczna
Dr Paweł Wielgosz

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Instytut Geodezji


Children's Identity and Citizenship in

Europe akronim "CiCe Thematic

Network"


LLP Erasmus

Programme
dr Beata Krzywosz-Rynkiewicz

Wydział Nauk Społecznych„Rozszerzenie i udoskonalenie oferty

edukacyjnej skierowanej do osób spoza uczelni oraz podwyższanie jakości nauczania i kompetencji kadry

akademickiej”Kapitał

Ludzki/Europejski

Fundusz Społeczny


Prof. Dr hab. Alicja Boroń

Wydział Biologii
The BSR Food Cluster: Innovation and

Competitivness in Action

InterregEUBalticNet_

baltfoodDr inż. Bogdan Dec

Wydział Nauki o Żywnościw tym projekty o charakterze międzynarodowym:Tytuł i akronimProgram


Koordynator

Business and Innovation Support

Network for North East Poland

Komisja Europejska i PARP

mgr inż. Wojciech Samulowski

Centrum Innowacji i Transferu TechnologiiEuropejsko-Turkmeńskie Centrum Kształcenia Ustawicznego interdyscyplinarne podwyższanie kwalifikacji zawodowej pracowników sektora gazu i ropy naftowej

Program TEMPUS


Prof. dr hab. Roman Kisiel

Wydział Nauk Ekonomicznych
Centrum Doskonałości Jean Monnet;

Unia Europejska Retrospekcja i Perspektywy.Program Lifelong

Learning: Erasmus,

Jean Monnet


dr Benon Gaziński

Wydział Nauk Społecznych
"Profesjonalna współpraca pomiędzy RP a Republiką Islandii w dziedzinie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Kształcenie na poziomie magisterskim, szkolenie zawodowe oraz badania naukowe nad energią odnawialną"

EEA Financial Mechanism

i Ministerstwo

Rozwoju Regionalnego


mgr inż. Agnieszka Murzec-

Wojnar


Biuro Współpracy Międzynarodowej

Inwestycja w naukę, inwestycją w przyszłość-wspólna sprawa ośrodków naukowych z Krakowa, Olsztyna i WarszawyEuropejski Fundusz

Społeczny, POKL
mgr Tomasz Dusza

Biuro Współpracy Międzynarodowej
Lifelong Learning Program, Mobilność

Szkoły Wyższe ERASMUSKomisja Europejska

mgr Tomasz Dusza

Biuro Współpracy MiędzynarodowejRegionalny Punkt Kontaktowy

Programów Ramowych Unii EuropejskiejMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

mgr Tomasz Dusza

Biuro Współpracy

Międzynarodowej


Noc Naukowców

„Nobel Night”7. Program Ramowy


Mgr Anna Smoczyńska

Biuro Nauki i Współpracy z Gospodarką


MIĘDZYNARODOWE SIECI UNIWERSYTECKIE


Uniwersytet jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA) oraz uczestniczy w 5 międzynarodowych sieciach uniwersyteckich:


 • SIEĆ UNIWERSYTETÓW REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO (BSRUN)

 • EUROPEAN ASSOCIATION FOR INTERNATIONAL EDUCATION (EAIE)

 • MIĘDZYUNIWERSYTECKIE CENTRUM BADAŃ NAUKOWYCH I WSPÓŁPRACY Z EUROPĄ WSCHODNIĄ I POŁUDNIOWO-WSCHODNIĄ (CIRCEOS)

 • PROGRAM UNIWERSYTETÓW NADBAŁTYCKICH (The Baltic University Programme)

 • GLOBAL UNIVERSITY NETWORK FOR INNOVATION (GUNI)

WYJAZDY ZAGRANICZNE


W roku akademickim 2010/2011 zostało zrealizowanych 791 wyjazdów zagranicznych (kongresy, konferencje, kwerendy, staże naukowe itp.) Szacowany koszt wyjazdów to 2 800 000 zł.

Senacka Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej dofinansowała wyjazdy zagraniczne 65 pracowników z Funduszu Wspierania Współpracy Międzynarodowej w kwocie 130 147 zł.


PRZYJAZDY GOŚCI ZAGRANICZNYCH
W roku akademickim 2010/2011 UWM odwiedziło 237 gości zagranicznych reprezentujących 40 krajów świata. Najwięcej było gości z Ukrainy, Niemiec i Rosji.
STUDENCI ZAGRANICZNI
W roku akademickim 2010/2011 w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na 11 wydziałach studia podjęło 106 studentów zagranicznych, pochodzących z 23 krajów świata. Największym zainteresowaniem cieszyły się wydziały: Nauk Medycznych, Humanistyczny, Teologii.

Najwięcej studentów pochodzi z Ukrainy, Białorusi i Arabii Saudyjskiej.

9 studentów zagranicznych realizuje w naszej Uczelni prace doktorskie.
ERASMUS LLP
Uniwersytet w ramach Programu Erasmus ma podpisane umowy o współpracy z ponad 140 uczelniami z Unii Europejskiej. W roku akademickim 2010/2011 skierował za granicę 166 studentów na studia oraz praktyki.
W ramach programu Erasmus za granicę w celu przeprowadzenia zajęć wyjechało 44 nauczycieli akademickich oraz w celach szkoleniowych 5 pracowników administracyjnych. Gościliśmy 99 studentów zagranicznych.

Ostateczna wysokość budżetu Programu na rok akademicki 2010/2011 wyniosła: 442 844 Euro.


RPK
Pracownicy RPK i RCIN zorganizowali w roku akademickim 2010/2011 8 różnego rodzaju szkoleń, dni informacyjnych i konsultacyjnych oraz warsztatów a także 1 konferencję, w których uczestniczyło łącznie 263 osoby. W wyniku działalności szkoleniowej i przeprowadzeniu 201 indywidualnych konsultacji w roku akademickim 2010/11 zostało złożone 23 wnioski, w tym 11 w ramach 7. PR.
Aktualnie są realizowane 3 projekty z 7 Programu Ramowego a kolejny oczekuje na decyzję o dofinansowaniu.
W ramach stypendiów indywidualnych Marie-Curie, w fazie ewaluacji znajdują się 3 projekty z wydziałów: Humanistycznego i Ochrony Środowiska i Rybactwa.

W ramach Funduszu Stypendialno-Szkoleniowego (FSS) działanie III (stypendia indywidualne) finansowanie otrzymało 7 osób, a także 1 osoba – roczne stypendium w Islandii.


Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK) na rok 2011 otrzymał dotację w wysokości 166 250 zł – w tym na działalność Regionalnego Centrum Informacji dla Naukowców (RCIN) 40 250 zł.

VII. Finanse Uniwersytetu

Wynik działalności gospodarczej, strukturę bilansu, zmiany w latach 2009-2010


w poszczególnych pozycjach bilansu oraz rachunku zysków i strat, a także sytuację majątkową i finansową Uniwersytetu na 31 grudnia 2010 roku przedstawiono w tabelach 1-7 i na wykresach 1-4.

Tabela 1
Majątek uczelni w tys. zł
Aktywa – majątek uczelni

Stan na dzień 31.12.2009 r.

Stan na dzień 31.12.2010 r.

Struktura % aktywów na 31.12.2009 r.

Struktura % aktywów na 31.12.2010 r.

Przyrost procentowy aktywów

A.

Aktywa trwałe

479 450,1

636 596,5

89,3

87,1

132,8

I.

Wartości niematerialne i prawne

343,3

365,6

0,1

0,1

106,5

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

475 207,8

615 054,4

88,5

84,2

129,4

III.

Należności długoterminowe

-

17 322,9

-

2,3

-

IV

Inwestycje długoterminowe

3 899,0

3 853,6

0,7

0,5

98,8

V.

Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe

-

-

-

-

-

B.

Aktywa

obrotowe

57 475,4

93 966,4

10,7

12,9

163,5

I.

Zapasy


4 473,0

3 742,3

0,8

0,5

83,7

II.

Należności krótkoterminowe

22 712,3

33 975,5

4,2

4,7

149,6

III.

Inwestycje krótkoterminowe

29 966,7

55 402,1

5,6

7,6

184,9

IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

323,4

846,5

0,1

0,1

261,8

Suma aktywów

536 925,5

730 562,9

100,0

100,0

136,1

Tabela 2


Źródła finansowania majątku uczelni w tys. zł


Pasywa – źródła finansowania majątku uczelni

Stan na dzień 31.12.2009 r.

Stan na dzień 31.12.2010 r.

Struktura % pasywów na 31.12.2009 r.

Struktura % pasywów na 31.12.2010 r.

Przyrost procentowy pasywów

A.

Kapitał

(fundusz własny)

318 945,4

362 607,1

59,4

49,6

113,7

I.

Kapitał (fundusz) podstawowy

280 789,3

283 099,8

52,3

38,7

100,8

II.

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

-

-

-

-

-

III.

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

-

-

-

-

-

IV

Kapitał (fundusz) zapasowy

-

-

-

-

-

V.

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

38 035,0

36 587,9

7,1

5,0

96,2

VI

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

-

-

-

-

-

VII

Zysk (strata) z lat ubiegłych

-

-

-

-

-

VIII

Zysk (strata) netto


121,1

42 919,4

0,0

5,9

x

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

217 980,1

367 955,8

40,6

50,4

168,8

I.

Rezerwy na zobowiązania

7 003,9

-

1,3

-

-

II.

Zobowiązania długoterminowe

1 972,1

1 749,2

0,4

0,2

88,7

III.

Zobowiązania krótkoterminowe

131 012,8

116 308,9

24,4

16,0

88,8

IV

Rozliczenia międzyokresowe

77 991,3

249 897,7

14,5

34,2

320,4


Suma pasywów


536 925,5

730 562,9

100,0

100,0

136,1


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna