Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2010/2011 wrzesień, 2011 rPobieranie 5,52 Mb.
Strona10/10
Data14.02.2018
Rozmiar5,52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Serwer pamięci masowych

Urządzenie zbudowane w oparciu o dedykowaną do tego typu zastosowań platformę sprzętową, sterowane procesorem, zawierające zestawy dysków różnych typów (SSD, SAS, NL-SAS) pogrupowane w grupy RAID, wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie służące do replikacji danych oraz optymalizacji wydajności. Urządzenie wyposażone zostanie w obudowę umożliwiającą montaż w szafie instalacyjnej.Czas trwania projektu

Data rozpoczęcia: 2011-03-04 ,Termin zakończeia: 2011-12-31Kwota dofinansowania: 288 274,95 PLN

 1. Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki - NewMAN

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 1.02.2009 r.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 25.12.2011r.Cel projektu:

Celem ogólnym projektu jest rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki dla zapewnienia instytucjom naukowym rozlokowanym na terenie całego kraju, dostępu do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sieciowej wykorzystywanej do wpierania badań naukowych i prac rozwojowych polskich zespołów badawczych oraz umożliwiającej łączność z jednostkami naukowymi całego świata poprzez połączenie z siecią szkieletową Polskiego Internetu Optycznego PIONIER. Infrastruktura światłowodowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zostanie wyposażona w przełączniki umożliwiające osiągnięcie przepustowości sieci komputerowej do 10 Gbps.

Łączne koszty realizacji Projektu: 80 746 694,00 PLN brutto, w tym pona d2 mln PLN to środki dla UWM. 

6. Budowa uniwersyteckiego portalu służącego rozwojowi e-usług dla Warmii i Mazur

 Projekt znajduje się na liście rezerwowej projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Uruchomienie finansowania planowane jest pod koniec 2011 roku.Celem głównym projektu o wartości blisko 3 mln PLN jest zmniejszenie dystansu w dostępie i wykorzystywaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych, podniesienie poziomu życia mieszkańców oraz wspieranie konkurencyjności regionu poprzez udostępnienie e-usług oraz możliwości zdalnego kształcenia. W rezultacie po zakończeniu projektu 3000 osób będzie regularnie korzystać z wdrożonych usług dostępnych online obejmujących zarówno sprawy pracownicze, sprawy związane z obsługa studenta, jak również usługi edukacyjne oferowane przez UWM, dostępne dla mieszkańców regionu.

Projekt obejmuje miedzy innymi 1. uruchomienie elektronicznej skrzynki podawczej UWM i Szpitala Uniwersyteckiego, 2) wdrożenie elektronicznego systemu. obiegu dok. (ESOD) umożliwiającego realizacje celów informatyzacji postępowania administracyjnego i zapewniającego sprawną organizację wewnętrzną (work-flow), w tym udostępniającego formularze interaktywne (back-office) 3) uruchomienie autentykacji i identyfikacji użytkowników ESOD oraz klientów usług publicznych 4) rozbudowę portalu UWM i uruchomieniu serwisów inf., w tym portalu med. oraz systemu zdalnej edukacji (front-office)  zintegrowanego z listą usług publicznych zawarta w BIP UWM. 5) zapewnienie interoperacyjności z systemami. innych podmiotów realizujących zadania. Publiczne (integracja z elektroniczną platformą usług administracji publicznej e-PUAP).

 1. Budowa i wyposażeniu Regionalnego Centrum Informatycznego

Najważniejszym projektem dla funkcjonowania RCI była Budowa i wyposażeniu Regionalnego Centrum Informatycznego UWM prowadzona w ramach projektu TECHNO - Udoskonalenie Infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych.

Przeprowadzona inwestycja stworzyła doskonałe warunki pracy Regionalnemu Centrum Informatycznemu. Do końca 2011 roku następować będzie proces przenoszenia zasobów sprzętowych ośrodków składających się na RCI, w tym sprzętu uzyskanego w ramach realizowanych przez RCI projektów. Zadanie to musi się odbyć bez przerywania pracy systemów informatycznego zarządzania uczelnią i infrastrukturą teleinformatyczną.

W okresie wrzesień 2010- sierpień 2011 Regionalne Centrum Informatyczne wzbogaciło się o klastry serwerów, pamięci masowych i oprogramowania. Najważniejsze z nich

Fujitsu PRIMERGY BX900 Dynamic Cube o wartości 1,7 mln PLN to kompletne rozwiązanie typu dynamicznej infrastruktury serwerowej. Składa się z 16 serwerów typu blade . Uzupełnienie dla nich stanowi macierz firmy EMC NS 120 o pojemności 16 TB. Całość została zwirtualizowana przy pomocy technologii VMware.Zasoby te są wykorzystywane głównie na potrzeby badań naukowych i dydaktyki. Dzięki wirtualizacji można elastycznie udostępniać zdalnie maszyny (stacje robocze) na potrzeby laboratoriów i pracowni. Moc obliczeniowa jest przydzielana każdemu w zależności od bieżących potrzeb.

Inne platformy sprzętowe o wartości 1 mln PLN to serwery CX 1000 Fujitsu instalowane w szafie ze wspólną infrastrukturą zasilania, chłodzenia i sieci składający się z identycznych 38 serwerów zawierających 2 procesory 4 rdzeniowe, 16GB RAM, 2 dyski 160GB.

Macierz dyskowa o pojemności 45TB

Serwer backup – do przechowywania danych o pojemności fizycznej 8TB, logicznej do 90TB

Serwer NAS (Network Attached Storage) do udostępniania miejsca na macierzach: 2 procesory 4 rdzeniowe, 18GB RAM, 2 dyski 73GB

Serwer treści multimedialnych i e-Learning: 2 procesory 4 rdzeniowe, 24GB RAM, dyski o łącznej pojemności 3TB.

XIII. Działalność medialno-promocyjna
Akademickie Centrum Mediów i Promocji – jednostka ogólnouczelniana – działa na 4 obszarach: prasa, internet, telewizja i radio. Stan zatrudnienia to: 8 pracowników etatowych oraz ok. 20 studentów zatrudnionych na umowy zlecenia i ok. 30 wolontariuszy.
PRASA
WIADOMOŚCI UNIWERSYTECKIE

Miesięcznik o nakładzie 2 - 2,5 tys. Egzemplarzy, rozprowadzany bezpłatnie w Uniwersytecie oraz przesyłany do Biura Rady Miejskiej Olsztyna, Biura Sejmiku Samorządowego Warmii i Mazur, parlamentarzystów województwa warmińsko-mazurskiego, członków Rady patronackiej UWM i do innych uczelni w Polsce. WIADOMOŚCI promują i popularyzują naukę poprzez prezentację sylwetek naukowców pracujących na UWM i najciekawszych badań. W każdym wydaniu gazety strona 1. okładki poświęcona jest jednej postaci, tzw. „twarzy numeru”. Szczególny nacisk WU kładą na promowanie młodych naukowców.

Podział na tematyczne działy wewnątrz numeru pozwala na publikowanie tekstów o najciekawszych konferencjach naukowych, badaniach oraz wydarzeniach kulturalnych. Zostały wprowadzone 3 nowe działy: TRYBUNA - miejsce na teksty polemiczne, prowokujące do dyskusji, Z KART HISTORII KORTOWA – poświęcony najciekawszym wydarzeniom oraz ludziom związanym z Kortowem oraz dział ABSOLWENCI - prezentacja sylwetek absolwentów.

Została nawiązana współpraca ze Stowarzyszeniem Absolwentów UWM. Na łamach WIADOMOŚCI zamieszczane są informacje o imprezach organizowanych pod egidą stowarzyszenia.

WIADOMOŚCI relacjonują wszystkie główne imprezy naukowe z udziałem pracowników naszej uczelni: Dni Nauki, Dzień Otwartych Drzwi, Salon Maturzystów i liczne konferencje naukowe.

Stan zatrudnienia: 3 pracowników etatowych i współpracownicy.


INTERNET

Na działania w Internecie składają się 3 pola: E-Gazeta Uniwersytecka – czyli panel informacyjny na głównej stronie UWM, uniwersytecki kanał na portalu You Tube i uniwersytecki profil na portalu Facebook. Działania w Internecie obsługują dziennikarze WIADOMOŚCI UNIWERSYTECKICH i 1 współpracownik.Strona główna UWM odnotowała w okresie sprawozdawczym:

2,84 mln odwiedzin (wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 250 tys.), 7,79 mln odsłon (wzrost o 400 tys.)Wersja anglojęzyczna strony głównej UWM:

18 529 odwiedzin (ubiegły rok 6351)

77 075 odsłon (poprzednio 26279)

Strona UWM na bieżąco reagowała na ważne wydarzenia w kraju, np. akcentowaniem świąt Bożego Narodzenia lub Wielkanocy i na uczelni (m.in. przebudowa strony na Kortowiadę, utworzenie „przedstrony” w trakcie rekrutacji).E-Gazeta Uniwersytecka odnotowała:

201 tys. odwiedzin (w ubiegłym roku 164 tys. odwiedzin)

621 094 odsłon (ubiegły rok 772 tys. odsłon)

Facebook.com

Uczelnia pojawiła się na portalu społecznościowym Facebook.com. w kwietniu 2010 r. Obecnie profil UWM w tym portalu śledzi (stan na 6.09.2011) 5373 osoby. Średnio odnotowujemy 5000-6000 wizyt tygodniowo.

Ponadto została także wykonana prezentacja Kortowa w programie Google Earth umożliwiająca wirtualny spacer po miasteczku akademickim.

Olsztyński Urząd Miasta we współpracy z ACMiP uruchomił stronę internetową www. studiujwolsztynie.pl, na której prezentuje informacje z UWM i ofertę edukacyjną.


TELEWIZJA KORTOWO

Telewizja Kortowo realizuje filmowe materiały promocyjne o UWM, które emituje w Internecie na swojej stronie, na kanale YOU TUBE oraz wybrane na stronie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

W okresie sprawozdawczym TV Kortowo zrealizowała:


 • film o uniwersytecie dla młodzieży pt. „Raport Kortowo”

 • filmową relację z uroczystości promocji doktorskich

 • prezentację 16 kandydatów do tytułu Belfer 2009

 • Kronikę UWM 2010 - skrót najważniejszych wydarzeń mijającego roku kalendarzowego

 • filmy reklamowe o 6 nowych kierunkach kształcenia

 • film „Kortowo cudem Polski”

TVK przygotowała i upowszechniła ok. 50 relacji reporterskich (z cyklu Kortowizjer lub Kultowo) zrealizowanych samodzielnie i wspólnie ze studentami, dokumentujących bieżące wydarzenia uniwersyteckie.

TV Kortowo na portalu You Tube

TVK Kortowo umieściła na You Tube już 130 filmów. Łączna liczba ich wyświetleń to ok. 200 tys. W roku sprawozdawczym TVK zamieściła na You Tube ok. 60 filmów o łącznej liczbie ok. 125 tys. odsłon. Najczęściej oglądanymi materiałami są: LIP DUB - ok. 43 tys. wejść, teledysk „Tak się bawi UWM” - 38,5 tys. wejść, „Kortowiada 2010”- 19,5 tys. wejść oraz „Kortowo cudem Polski”-14. tys. odsłon.

W ciągu roku sprawozdawczego TVK przeprowadziła warsztaty reporterskie i operatorskie ze studentami kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Szkolenie odbyło ok. 12 osób.

TVK uczestniczyła w przygotowaniu 11 wydań „Uniwersyteckich Klimatów” – programu informacyjnego o UWM w Telewizji Polskiej Olszty (ustalanie tematyki, aranżowanie rozmówców, udostępnianie swoich materiałów filmowych).

TVK prowadziła bieżącą dokumentację filmową inwestycji i zmian w Kortowie (rejestracja budów) oraz współpracowała ze studenckim kołem filmowym SpinOFF.

Ponadto TV Kortowo prezentuje swoje najciekawsze materiały filmowe o UWM na monitorze w holu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie.

Stan zatrudnienia: 3 pracowników etatowych, 10-12 wolontariuszy.
RADIO UWM FM

Najważniejszym wydarzeniem w życiu Radia UWM FM w 2010 r. było uzyskanie w grudniu koncesji na nadawanie, na kolejnych 10 lat.

W okresie sprawozdawczym na antenie Radia UWM FM pojawiły się następujące nowe cykle audycji:


 • Między lutym, a majem 2011 r. Radio emitowało tworzony przez studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM (pod kierownictwem dr Urszuli Doliwy) cykl 15 krótkich audycji poświęconych kołom naukowym działającym na UWM. Również na zajęciach mgr Magdaleny Szydłowskiej powstał cykl reportaży, które także znalazły miejsce w naszej ramówce (czerwiec 2011 r.)

 • Nieprzerwanie od kwietnia 2011 emitujemy na naszej antenie cotygodniowy program kulinarny „Przygody Kulinarne”.

 • Od kwietnia 2011 r. na antenie pojawia się cyklicznie godzinna audycja „Przystanek Planeta 11”. To program o olsztyńskiej bibliotece - Planecie 11. Tworzony dla ludzi, którzy ciekawi są tego, co nowego można znaleźć na bibliotecznych półkach oraz dla tych, którzy chcą wiedzieć, co może dziać się w bibliotece.

 • Lista Przebojów UWUEMKA. Audycja jest emitowana w nietypowym czasie antenowym jak na listę przebojów –co piątek między 10:00 a 13:00. Radio UWM FM jest jedyną stacją radiową w Polsce, która emituje listę przebojów w godzinach przedpołudniowych, co według opinii naszych słuchaczy jest „strzałem w dziesiątkę”.

Radio UWM FM podjęło również współpracę ze „Spółdzielnią Dziennikarzy”. To platforma internetowa zrzeszająca ok. 50 stacji radiowych z całego kraju, umożliwiająca darmową wymianę audycji, dźwięków reporterskich oraz wszelkiego rodzaju wywiadów.

 • Od czerwca 2011 r. Radio UWM FM współpracuje z olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym – wspólnie tworząc cykl audycji „Gwiazdozbiór” o niebie nad Olsztynem.

Ponadto Radio wzbogaciło ofertę o kilka kolejnych programów autorskich. Są wśród nich:

 • „Podróże Palcem Po Rapie” - program z muzyką rap z różnych stron świata, „Graciarnia” - audycja ze starą muzyką.:

 • „Muza Moich Starych” - podobny stylistycznie do „Graciarni.

 • „Podwójne Espresso” - program kulturalny

 • „Six Tracks & Rock'n'Roll” - nowinki muzyczne.

Radio realizowało również transmisje z meczów siatkarzy AZS UWM oraz uroczystości i imprez z życia UWM takich jak: inauguracja roku akademickiego, uroczystości nadania honorowych doktoratów, rocznice i święta uczelni ,a także relacje z Kortowiady i innych studenckich imprez kulturalnych.

W szczególny sposób zaakcentowało na antenie X lecie Radia UWM FM i Walentynki.

Radio UWM FM stara się pozyskiwać środki finansowe z różnych programów. Po udanym zeszłorocznym: Radio prezentowało cykl programów ekologiczno-ekonomicznych „ EKO Kalkulator – czyli ile wiesz o środowisku” współfinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Nagrało także cykl 8 godzinnych audycji ekologicznych pt. „60 Minut na zielono”. W każdym z prowadzonych „na żywo” programów pojawiali się goście związani z ekologią oraz z UWM. Od października 2010 r. do czerwca 2011 r. we współpracy z Porozumieniem Rozgłośni Akademickich i przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego tworzyło i emitowało na audycję naukową „Pimp My Mind”. Grupą docelową tego programu są uczniowie gimnazjów i liceów - potencjalni przyszli inżynierowie oraz studenci, zarówno kierunków technicznych, jak i humanistycznych.
Radio współdziałało również przy projekcie „Spinacz” (październik 2010– maj 2011). To kampania promocyjno-informacyjna mająca za zadanie podnieść świadomość na temat przedsiębiorczości akademickiej wśród społeczności UWM.

W listopadzie 2010 r. Radio uruchomiło nową, bardziej funkcjonalną i przejrzystą stronę internetową: www.uwmfm.pl. Ponadto utworzyło profil radiowy na portalu społecznościowym Facebook – gdzie aktualnie ma ok. 1900 fanów.

Radio patronowało wielu ciekawym przedsięwzięciom uniwersyteckim, kulturalnym i sportowym – często bardzo prestiżowym i znanym w całym kraju.

Cały czas wzrasta liczba studentów chętnych do odbycia praktyk studenckich w Radiu UWM FM. Od początku 2011 roku średnio w miesiącu na praktyki studenckie przyjmuje 5 -8 osób. Rozpoczęło również współpracę z Kołem Naukowym Studentów Dziennikarstwa UWM – „Pro Media”. Stan zatrudnienia 2 pracowników etatowych, ok. 20 stałych współpracowników.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna