Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2010/2011 wrzesień, 2011 rPobieranie 5,52 Mb.
Strona1/10
Data14.02.2018
Rozmiar5,52 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


- -


SPRAWOZDANIE


Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI
W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

wrzesień, 2011 r.

SPIS TREŚCI 1. Działalność Senatu Akademickiego………………………………………. 3

 2. Studia i studenci………………………………..………………………...… 4

 3. Sprawy pracownicze……………………………………………………….. 49

 4. Działalność naukowo-badawcza ………………………………………….. 66

 5. Projekty finansowane z funduszy europejskich…………………………. 85

 6. Współpraca międzynarodowa………………….………………………….. 95

 7. Finanse Uniwersytetu………………………………………………..……… 99

 8. Gospodarka majątkiem……………………………………..……….…….. 106

 9. Biblioteka Uniwersytecka…………………………………………………. 115

 10. Wydawnictwo UWM……………………………………………………….. 129

 11. Archiwum…………………………………………………………………… 132

 12. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej………..……………………. 137

 13. Działalność medialno-promocyjna………………………..……………… 144I. Działalność Senatu Akademickiego

W roku akademickim 2010/2011 (1 września 2010 r. – 31 sierpnia 2011 r.) Senat Akademicki przyjął 269 uchwał oraz trzy stanowiska. Dokumenty te cytowane były w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej uczelni. W Biuletynie Informacji Publicznej prezentowane były także teksty Zarządzeń i Decyzji Rektora – ogółem we wspomnianym okresie sprawozdawczym ukazało się 96 zarządzeń i 57 decyzji.


W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 posiedzeń roboczych (w tym jedno posiedzenie wyjazdowe – 17 czerwca 2011 roku Senat obradował w Łężanach) oraz dwa uroczyste zebrania Senatu Akademickiego.
Uroczyste posiedzenia Senatu Akademickiego:
6 października 2010 roku w auli Centrum Konferencyjnego przy ul. Dybowskiego 11 w Kortowie odbyła się uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2010/2011. Wykład inauguracyjny pt. „Polska i Polacy w europie XXI wieku w obliczu prezydencji w Unii Europejskiej” wygłosił dr. h. c. Profesor Władysław Bartoszewski. Gościem szczególnym uroczystości była Wiceminister Oświaty Litwy dr Nerija Putinaite. Uroczystą inaugurację tradycyjnie poprzedzała Msza Święta w intencji pracowników, studentów i przyjaciół Uniwersytetu, która została odprawiona w Kościele Akademickim pw. Św. Franciszka z Asyżu.
1 czerwca 2011 roku w auli Centrum Konferencyjnego odbyła się uroczystość Święta Uniwersytetu. Uroczystość również poprzedzona była Mszą Świętą odprawioną w Kościele Akademickim. Podczas uroczystości głównej miała miejsce promocja doktorów habilitowanych i doktorów oraz wręczenie odznaczeń i wyróżnień m.in.: Medali „Benemerenti Universitati Nostrae”, Złotych, Srebrnych i Brązowych Laurów UWM w Olsztynie, Złotych Medali za długoletnią służbę, Medalu Okolicznościowego z okazji 125-lecia Gazety Olsztyńskiej”, wyróżnień za najlepsze wydawnictwo promujące UWM, Nagroda Kulturalna Rektora, wyróżnienia „Super Student”.

II. Studia i studenci

ZMIANY W OFERCIE KSZTAŁCENIA

W roku akademickim 2010/2011, Senat Akademicki na podstawie Uchwał: nr 529 z 26 listopada 2010 r., nr 542 z 26 listopada 2010 r., nr 603 z 25 lutego 2011 r., nr 604 z 25 lutego 2011 r., 615 z 25 marca 2011 r., nr 634 z 15 kwietnia 2011 r. wprowadził zmiany do oferty edukacyjnej Uniwersytetu, w tym w zakresie kształcenia zamiejscowego. 1. Powołano nowe specjalności:

 1. na kierunku biologia:

 • bioinformatyka o statusie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6 - semestralnym okresem kształcenia,

 • biologia z nauczaniem chemii o statusie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6 - semestralnym okresem kształcenia,

 • biologia medyczna o statusie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6 - semestralnym okresem kształcenia,

 1. na kierunku edukacja techniczno-informatyczna:

 • nauczycielską - nauczanie techniki i informatyki o statusie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7 - semestralnym okresem nauki,

 • nowoczesne metody projektowania i wytwarzania o statusie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7 - semestralnym okresem nauki,

 1. na kierunku filologia polska:

 • wiedza o kulturze o statusie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6 - semestralnym okresem nauki,

 • nauczycielską - nauczanie języka polskiego jako obcego o statusie stacjonarnych studiów drugiego stopnia - magisterskich z 4 - semestralnym okresem nauki,

 1. na kierunku filozofia: specjalność nauczycielską w zakresie filozofii o statusie stacjonarnych studiów drugiego stopnia - magisterskich z 4-semestalnym okresem nauki,

 2. na kierunku geodezja i kartografia: geodezja i technologie informatyczne o statusie stacjonarnych studiów drugiego stopnia - magisterskich z 3 - semestralnym okresem nauki,

 3. na kierunku gospodarka przestrzenna: nowoczesne gospodarowanie nieruchomościami o statusie stacjonarnych studiów drugiego stopnia - magisterskich z 3-semestralnym okresem nauki, z realizacją kształcenia w języku angielskim,

 4. na kierunku inżynieria bezpieczeństwa:

 • inżynieria systemów bezpieczeństwa o statusie stacjonarnych i  niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7 - semestralnym okresem nauki,

 • bezpieczeństwo pracy o statusie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7 - semestralnym okresem nauki,

 1. na kierunku inżynieria środowiska: inżynieria gospodarowania wodą o statusie stacjonarnych studiów drugiego stopnia - magisterskich z 3 - semestralnym okresem nauki,

 2. na kierunku nauki o rodzinie: profesjonalna opieka i edukacja dziecka o statusie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 - semestralnym okresem nauki.

 1. Uruchomiono studia drugiego stopnia - magisterskie (4 - semestralne) na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne oraz stosunki międzynarodowe w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej, z realizacją kształcenia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

 2. Uruchomiono kształcenie w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej na kierunku lekarskim na poziomie stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich z 12-semestralnym okresem nauki, z realizacją kształcenia w języku angielskim.

 3. W Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku dokonano zmian w ofercie edukacyjnej w zakresie:

 1. uruchomiono kształcenie na kierunku mechatronika na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich o 7-semestralnym okresie nauki jako studia bezspecjalnościowe,

 2. uruchomiono kształcenie na kierunku pielęgniarstwo na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich o 6-semestralnym okresie nauki oraz na poziomie niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia -licencjackich w ramach cykli edukacyjnych w wymiarze (cykle: A, B, D - 2 sem. oraz cykl C - 3 sem.).

 1. W Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Szczytnie zlikwidowano kształcenie na kierunku nauki o rodzinie w zakresie specjalności mediacja rodzinna o statusie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6 -semestralnym okresie nauki.

 2. Zlikwidowano kształcenie w zakresie specjalności:

 1. instalacje budowlane, realizowanej na kierunku budownictwo na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia,

 2. inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem, realizowanej na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia,

 3. ścieżkę bezspecjalnościową, realizowaną na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na poziomie niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia,

 4. nauczycielskiej w zakresie matematyki i fizyki, realizowanej na kierunku matematyka na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia,

 5. matematyka ogólna, realizowanej na kierunku matematyka na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia,

 6. transport drogowy, realizowanej na kierunku mechanika i budowa maszyn na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia.

 1. Zlikwidowano kształcenie na makrokierunku inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego, realizowane na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia.

 2. Zlikwidowano kształcenie na kierunku edukacja techniczno-informatyczna, realizowane na poziomie:

 1. niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia,

 2. stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia,

 3. stacjonarnych studiów pierwszego stopnia w zakresie kształcenia prowadzonego w ramach ścieżki bezspecjalnościowej.

 1. Zawieszono nabór kandydatów na rok akademicki 2011/2012 na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia oraz niestacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunek edukacja techniczno-informatyczna.

Ogółem, na rok akademicki 2010/2011 oferta edukacyjna Uniwersytetu obejmowała 53 kierunki kształcenia na studiach stacjonarnych i 33 kierunki na studiach niestacjonarnych.

W wyniku powyższych zmian, od roku akademickiego 2012/2013 Uniwersytet będzie świadczył usługi edukacyjne w ramach 58 kierunków kształcenia oraz 3 makrokierunków studiów.

Tabela 1

Kierunki/makrokierunki studiów i stopnie kształcenia wg wydziałówLp.

Podstawowa

jednostka organizacyjna

Kierunek studiów

Stopień kształcenia

1

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

 1. Zootechnika

I st. II st.

 1. Bioinżynieria produkcji żywności*

I st.

2

Wydział Biologii

 1. Biologia

I st. II st.

 1. Biotechnologia

I st. II st.

3

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

 1. Geodezja i kartografia

I st. II st.

 1. Gospodarka przestrzenna

I st. II st.

4

Wydział Humanistyczny

1. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

I st. II st.

2. Filologia, w tym specjalności:
2.1. Filologia angielska

I st. II st.

2.2. Filologia germańska

I st. II st.

2.3. Filologia rosyjska

I st. II st.

2.4. Filologia ukraińska

II st.

2.5. Filologia rosyjska z językiem angielskim

I st.

2.6. Filologia ukraińska z językiem angielskim

I st.

3. Filologia polska

I st. II st.

4. Filozofia

I st. II st.

5. Historia

I st. II st.

6. Stosunki międzynarodowe

I st.

5

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

1. Architektura krajobrazu

I st. II st.

2.Inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego*

I st.

3. Ochrona środowiska

I st. II st.

4. Ogrodnictwo

I st. II st.

5. Rolnictwo

I st. II st.

6

Wydział Matematyki i Informatyki

1. Informatyka

I st. II st.

2. Matematyka

I st. II st.

3. Fizyka techniczna

I st.

7

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

1. Weterynaria

mgr

8

Wydział Nauk Ekonomicznych

1. Ekonomia

I st. II st.

2. Zarządzanie

I st. II st.

9

Wydział Nauk Medycznych

1. Pielęgniarstwo

I st. II st.

2. Dietetyka

I st.

3. Lekarski

mgr

4. Ratownictwo medyczne

I st.

10

Wydział Sztuki

1.Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

I st. II st.

2.Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

I st. II st.

11

Wydział Nauk Społecznych

1. Pedagogika

I st. II st.

2. Politologia

I st. II st.

3. Socjologia

I st.

4. Pedagogika specjalna

I st.

5. Praca socjalna

I st.

12

Wydział Nauk Technicznych

1. Budownictwo

I st. II st.

2. Energetyka

I st.

3. Inżynieria bezpieczeństwa

I st.

4. Edukacja techniczno-informatyczna

I st. II st.

5. Mechanika i budowa maszyn

I st. II st.

6. Mechatronika

I st.

7. Technika rolnicza i leśna

I st. II st.

13

Wydział Nauki o Żywności

1. Inżynieria chemiczna i procesowa

I st.

2.Technologia żywności i żywienie człowieka

I st. II st.

3. Towaroznawstwo

I st. II st.

14

Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa

1. Inżynieria środowiska

I st.

2. Ochrona środowiska

I st. II st.

3. Rybactwo

I st. II st.

4.Akwakultura i bezpieczeństwo żywności*

I st.

15

Wydział Prawa i Administracji

1. Administracja

I st. II st.

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne

I st.

3. Prawo

mgr

16

Wydział Teologii

1. Nauki o rodzinie

I st. II st.

2. Teologia

mgr

* makrokierunki

I st. - studia pierwszego stopnia

II st. - studia drugiego stopnia

mgr - jednolite studia magisterskie


REKRUTACJA NA l ROK STUDIÓW
W roku sprawozdawczym 2010/2011 rekrutacją objęto ogółem 27 286 osób, w tym: na studiach stacjonarnych ogółem - 21 107 osób (studia jednolite magisterskie i pierwszego stopnia - 17 746 osób; studia drugiego stopnia - 3 361osób), na studiach niestacjonarnych ogółem - 6 179 osób (studia jednolite magisterskie i pierwszego stopnia - 3 994 osoby; studia drugiego stopnia - 2 185 osób).

W 2010 roku na l rok studiów przyjęto łącznie 12 790 osób, w tym:

• na studia stacjonarne ogółem - 8 840 osób (studia jednolite magisterskie i pierwszego stopnia - 6 009 osób; studia drugiego stopnia - 2 831 osoby),

• na studia niestacjonarne ogółem - 3 950 osób (studia jednolite magisterskie i pierwszego stopnia - 2 246 osób; studia drugiego stopnia - 1 704 osoby) – rys. 1Rys. 1 Wyniki rekrutacji na l rok studiów w roku akademickim 2010/2011

W porównaniu do roku akademickiego 2009/2010 - liczba kandydatów przyjętych na studia ogółem zmniejszyła się o 645 osób, tj. o 4,8% (w 2009 roku - liczba kandydatów przyjętych wyniosła 13 435 osób, natomiast w 2010 roku - liczba przyjętych ustaliła się na poziomie 12 790 osób).

Zanotowano:   • blisko 4% (3,67%) zmniejszenie liczby przyjętych na studia stacjonarne ogółem (o 337 osób), w tym ok. 5% (5,14%) spadek liczby przyjętych na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie (o 326 osób) oraz minimalny, niespełna 0,4% (0,38%) spadek liczby przyjętych na studia drugiego stopnia (o 11 osób),

   • ponad 7% (7,23%) zmniejszenie liczby przyjętych na studia niestacjonarne (o 308 osób), w tym: 9,8% spadek liczby przyjętych na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie (o 243 osoby) oraz niewielki, blisko 4% (3,67%) spadek liczby przyjętych na studia drugiego stopnia (o 65 osób).

Z analizy procesu rekrutacyjnego wynika, że w porównaniu do roku poprzedniego nastąpiło minimalne, ok. 2% (1,71%) zmniejszenie liczby kandydatów ogółem (o 477 osób) w tym:

 • na studia stacjonarne aplikowała zbliżona liczba kandydatów ogółem (21 107 osób) i była niższa w porównaniu do roku ubiegłego o 28 osób (0,13%) przy jednoczesnym ok. 1,0% (0,73%) zmniejszeniu (o 131 osób) liczby kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie oraz ponad 3 % (3,16%) wzroście (o 103 osoby) liczby kandydatów na studia drugiego stopnia,

 • na studiach niestacjonarnych zanotowano blisko 7% (6,8%) spadek liczby kandydatów ogółem (o 449 osób) przy jednoczesnym ponad 9% (9,3%) zmniejszeniu liczby kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie oraz utrzymującej się na zbliżonym poziomie liczbie kandydatów na studia drugiego stopnia (w 2009 roku - liczba kandydatów wyniosła 4 403 osoby, natomiast w 2010 roku - 3 994 osoby).

STUDENCI


Liczba studentów ogółem w roku akademickim 2010/2011 (tab. 2 i 3, rys. 2 i 3) wynosiła 31 506 osób, w tym na studiach stacjonarnych - 22 382 osoby (71,04% ogółu studentów), a na studiach niestacjonarnych - 9 124 osoby (28,96% ogółu studentów). W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpiło zmniejszenie liczby studentów ogółem o 2,41 % (777 osób), przy czym zanotowano niewielki spadek liczby studentów studiów stacjonarnych na poziomie 1,20% (271 osób). Odnotowano także zmniejszenie liczby studentów studiów niestacjonarnych na poziomie 5,25% (506 osób).

W ogólnej liczbie studentów (31 506 osób), studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, realizujący kształcenie:

- na poziomie magisterskim (jednolitym i drugiego stopnia) - stanowili 36,06% (11 360 osó­b) ogółu studentów,

- na poziomie pierwszego stopnia (licencjackim lub inżynierskim) - stanowili 63,94% (20 146 osoby) ogółu studentów.

Analiza danych wskazuje, iż w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba studentów ogółem realizujących kształcenie na poziomie magisterskim (jednolitym i drugiego stopnia) ustaliła się na bardzo zbliżonym poziomie. Zanotowano minimalny wzrost liczby ogółem na poziomie 0,26% (29 osób), z jednoczesnym 5,4% spadkiem liczby studentów odbierających kształcenie na poziomie jednolitym magisterskim (o 202 osoby) oraz 3,04% (o 231 osób) wzrostem liczby studentów realizujących naukę na studiach drugiego stopnia. W porównaniu z rokiem ubiegłym, nastąpiło niewielkie zmniejszenie liczby studentów realizujących kształcenie na poziomie studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich) o 3,85% - 806 osób.
Tabela 2
Liczba studentów ogółem w roku 2010/2011 wg formy i stopni kształcenia

(stan na 30.11. 2010 roku - GUS)Lp.


Wyszczególnienie


Liczba studentów


Liczba studentów - ogółem


31 506

1.


Studia stacjonarne - ogółem


22 382

1.1.


pierwszego stopnia (inżynierskie/licencjackie)


14 824

1.2.


jednolite magisterskie


2 983

1.3.


drugiego stopnia (magisterskie)


4 575

2.


Studia niestacjonarne - ogółem


9 124

2.1.


pierwszego stopnia (inżynierskie/licencjackie)


5 322

2.2.


jednolite magisterskie


548

2.3.


drugiego stopnia (magisterskie)


3 2549124

22382

Rys. 2 Struktura studentów UWM w Olsztynie wg formy studiów
7829

20146

3531

Rys. 3 Struktura studentów UWM w Olsztynie wg stopni kształcenia

Tabela 3

Liczba studentów wg kierunków i stopni kształcenia

(wg stanu na dzień 30 listopada 2010 roku)


Lp.

Wyszczególnienie

Liczba studentów


Ogółem

Studia stacjonarne


Studia niestacjonarne


I stopnia


jednolite

mgrII stopnia


I stopnia


jednolite

mgrII stopnia


1


Administracja


714

-

391

653

-

422

2180

2

Akwakultura i bezpieczeństwo żywności


3


Architektura krajobrazu


316

-

36

-

-

-

352

4

Bezpieczeństwo wewnętrzne

142

-

-

162

-

-

304

5

Bioinżynieria produkcji żywności

219

-

-

-

-

-

219

6


Biologia


147

-

87

-

-

10

244

7


Biotechnologia


291

-

182

-

-

-

473

8


Budownictwo


708

-

26

324

-

185

1243

9

Dietetyka

60

-

-

-

-

-

60

10


Dziennikarstwo i komunikacja społeczna


412

-

237

177

-

101

927

11


Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej


76

-

24

-

-

-

100

12


Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych


118

-

42

-

-

-

160

13


Edukacja techniczno-informatyczna


250

-

63

91

-

40

444

14


Ekonomia


504

-

327

327

-

366

1524

15

Energetyka

136

-

-

-

-

-

136

16


Filologia


648

-

259

-

-

119

1026

16.1.


sp. filologia angielska


266

-

66

-

-

67

399

16.2.


sp. filologia germańska


131

-

49

-

-

52

232

16.3.


sp. filologia rosyjska


136

-

124

-

-

-

260

16.4.


sp. filologia rosyjska z językiem angielskim


110

-

-

-

-

-

110

16.5.


sp. filologia ukraińska


-

-

20

-

-

-

20

16.6.

sp. filologia ukraińska

z językiem angielskim5

-

-

-

-

-

5

17


Filologia polska


222

-

138

35

-

85

480

18


Filozofia


110

-

70

-

-

-

180

19

Fizyka techniczna

3

-

-

-

-

-

3

20


Geodezja i kartografia


731

-

142

737

-

84

1694

21


Gospodarka przestrzenna


413

-

137

132

-

51

733

22


Historia


239

-

150

41

-

29

459

23


Informatyka


491

-

75

170

-

100

836

24

Inżynieria bezpieczeństwa

165

-

-

-

-

-

165

25


Inżynieria chemiczna i procesowa


101

-

-

-

-

-

101

26

Inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego


27


Inżynieria środowiska (NT)28

Inżynieria środowiska (OW)

214

-

-

-

-

-

214

29

Lekarski

-

232

-

-

-

-

232

30

9


Matematyka


163

-

64

-

-

44

271

31


Mechanika i budowa

ma­szyn272

-

42

158

-

38

510

32

Mechatronika

185

-

-

-

-

-

185

33


Nauki o rodzinie


523

-

-

73

-

10

606

34

3


Ochrona środowiska (ÓW)*


390

-

90

26

-

45

551

35


Ochrona środowiska (KS)**


450

-

83

121

-

17

671

36

5


Ogrodnictwo


143

-

47

-

-

-

190

37


Pedagogika


908

-

520

553

-

644

2625

38

Pedagogika specjalna

353

-

-

207

-

-

560

39


Pielęgniarstwo


136

-

74

124

-

108

442

40


Politologia


307

-

194

60

-

106

667

41

Praca socjalna

77

-

-

43

-

-

120

42

Prawo


-

1364

-

-

513

-

1877

43

Ratownictwo medyczne

39

-

-

-

-

-

39

44

Rolnictwo


395

-

132

181

-

66

774

45


Rybactwo


95

-

36

-

-

-

131

46


Socjologia


191

-

-

71

-

-

262

47


Stosunki międzynarodowe


366

-

-

133

-

-

499

48


Technika rolnicza i leśna


157

-

42

71

-

-

270

49


Technologia żywności i żywienie człowieka


776

-

270

160

-

95

1301

50


Teologia


-

323

-

-

35

-

358

51


Towaroznawstwo


481

-

78

69

-

-

628

52


Weterynaria


-

1064

-

-

-

-

1064

53


Zarządzanie


466

-

306

294

-

406

1472

54


Zootechnika


521

-

211

129

-

83

944

OGÓŁEM


14824

2983

4575

5322

548

3254

31506

* Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa

** Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa


ABSOLWENCI
W roku akademickim 2010/2011 ogólna liczba absolwentów (tab.4) wyniosła 8494 osoby. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ukończyło:

1. 5 771 słuchaczy studiów stacjonarnych (67,94% ogólnej liczby absolwentów), w tym:

• absolwentów studiów pierwszego stopnia – 3373 (39,71% ogólnej liczby absolwentów),

• absolwentów studiów jednolitych magisterskich – 490 (5,77% ogólnej liczby absolwentów),

• absolwentów studiów drugiego stopnia –1908 (22,47 % ogólnej liczby absolwentów);

2. 2 723 słuchaczy studiów niestacjonarnych (32,06 % ogólnej liczby absolwentów), w  tym:

• absolwentów studiów pierwszego stopnia-1232 (14,50% ogólnej liczby absolwentów),

• absolwentów studiów jednolitych magisterskich - 109 (1,28% ogólnej liczby absolwentów),

• absolwentów studiów drugiego stopnia - 1382 (16,27% ogólnej liczby absolwentów).
Tabela 4

Liczba absolwentów na poszczególnych kierunkach i rodzajach studiówLp.

Kierunek studiów

Liczba absolwentów


Ogółem

Studia stacjonarne


Studia niestacjonarne

I stopnia
jednolite

mgr


II stopniaI stopnia
jednolite mgr

II stopnia
1


Administracja


287

-

121

336

-

171

915

2


Architektura krajobrazu


65

-

41

-

-

-

106

3


Biologia


70

-

65

-

-

19

154

4


Biotechnologia


85

-

64

-

-

-

149

5


Budownictwo


45

-

8

16

-

96

165

6


Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej


17

-

13

-

-

-

30

7


Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych


31

-

11

-

-

-

42

8


Edukacja techniczno-informatyczna


57

-

-

12

-

20

89

9


Ekonomia


90

-

126

106

-

128

450

10


Dziennikarstwo i komunikacja społeczna


101

-

80

50

-

33

264

11


Filologia


146

-

89

-

-

67

302

11.1.


sp. filologia angielska


50

-

17

-

-

24

91

11.2.


sp. filologia germańska


26

-

37

-

-

43

106

11.3.


sp. fil. rosyjska


59

-

35

-

-

-

94

11.4.

sp. filologia ukraińska

11

-

-

-

-

-

11

12


Filologia polska


86

-

55

12

-

42

195

13


Filozofia


60

-

14

-

-

-

74

14


Geodezja i kartografia


158

3

135

30

-

45

371

15


Gospodarka przestrzenna


120

8

85

25

-

23

261

16


Historia


79

-

68

17

-

28

192

17


Informatyka


88

-

39

16

-

30

173

18


Inżynieria chemiczna i procesowa


32

-

-

-

-

-

32

19


Matematyka


32

-

31

-

-

28

91

20


Mechanika i budowa

ma­szyn35

-

9

-

-

-

44

21

Nauki o rodzinie

138

-

-

-

-

-

138

22


Ochrona środowiska (ÓW)*


91

-

64

30

-

35

220

23


Ochrona środowiska (KS)**


98

-

83

15

-

28

224

24


Ogrodnictwo


48

-

26

-

-

-

74

25


Pedagogika


413

-

191

302

-

224

1130

26


Pielęgniarstwo


37

-

43

43

-

55

178

27


Politologia


69

-

90

21

-

88

268

28


Prawo


-

204

-

-

96

-

300

29


Rolnictwo


97

1

35

26

-

38

197

30


Rybactwo


24

-

-

-

-

-

24

31


Stosunki międzynarodowe


133

-

-

41

-

-

174

32


Technika rolnicza i leśna


23

-

-

5

-

-

28

33


Technologia żywności i żywienie człowieka


197

-

-

26

-

23

246

34


Teologia


-

116

-

-

13

-

129

35


Towaroznawstwo


124

-

76

16

-

-

216

36


Weterynaria


-

158

-

-

-

-

158

37


Zarządzanie


87

-

119

65

-

113

384

38


Zootechnika


110

-

127

22

-

48

307

OGÓŁEM


3 373

490

1 908

1 232

109

1 382

8 494

* Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa

** Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa3889

4605

Rys. 4 Struktura absolwentów UWM w Olsztynie wg tytułu zawodowego


W porównaniu do roku akademickiego 2009/2010 nastąpiło zmniejszenie ogólnej liczby absolwentów z 9 900 osób do 8494 osób (o 1406 - 14,20%). Na studiach stacjonarnych spadek liczby absolwentów ustalił się na poziomie 16,70% (1182 osoby), natomiast na studiach niestacjonarnych na poziomie 7,60% (o 224 osób).

Równocześnie odnotowano wzrost liczby absolwentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia, odpowiednio: z 1017 do 1908 osób (87,61%) oraz z 1211 do 1382 osób (14,12%). Niewielki, prawie 6% (5,73%) spadek nastąpił w grupie absolwentów niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia (o 75 osób). Liczba absolwentów stacjonarnych studiów pierwszego stopnia utrzymała się na zbliżonym poziomie.

Analiza danych wskazuje, że największe zmniejszenie nastąpiło w grupie absolwentów stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich (z 2 579 do 490 osób - 81,00%). Nieco niższy spadek odnotowano w grupie absolwentów niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich (z 429 do 109 osób - 74,59%.

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

Przydział świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011 odbywał się na podstawie: • ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),

 • Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ustalonego przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego na podstawie ustawowego upoważnienia (art. 186 ustawy).

Pomoc materialna dla studentów obejmowała (tab. 5):

 • stypendia:

- socjalne,

- na wyżywienie,

- mieszkaniowe

- specjalne dla osób niepełnosprawnych,

- za wyniki w nauce lub sporcie

 • zapomogi.

W roku sprawozdawczym 2010/2011 (od 10. 2010 do 06. 2011) średnia miesięczna liczba studentów otrzymujących pomoc materialną była następująca:

 • stypendium socjalne – 6256 osób (19,86 % studentów uprawnionych);

 • stypendium na wyżywienie – 5841 osoby (18,54 % studentów uprawnionych);

 • stypendium mieszkaniowe – 3901 osób (17,43 % studentów uprawnionych);

 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – 793 osób (2,52 % studentów uprawnionych);

 • stypendium za wyniki w nauce – 4401 osób (18,72 % osób uprawnionych);

 • stypendium za wyniki w sporcie – 125 osób (0,53 % osób uprawnionych).

Z zapomóg pieniężnych skorzystało ogółem 1574 studentów i w porównaniu do roku ubiegłego liczba przyznanych zapomóg zmalała o 63 świadczenia (3,85%). Średnia kwota zapomogi na jednego studenta wyniosła 498,48 zł (wzrost o 30,40 zł – 6,50%). Najwyższa wypłacona zapomoga wyniosła 1600,00 zł, najniższa – 50,00 zł.

Średnia kwota stypendium socjalnego na jednego uprawnionego studenta wyniosła 320,80 zł i w porównaniu do ubiegłego roku sprawozdawczego wzrosła o 5,52 zł (1,75%). Najwyższe stypendium socjalne wyniosło 602,00 zł, najniższe 60,20 zł. Ze stypendium mieszkaniowego skorzystało 3901 studentów (17,43% studentów uprawnionych). Wysokość stypendium mieszkaniowego wynosiła 170,00 zł miesięcznie na studenta oraz 50,00 zł na niepracującego małżonka i dzieci studenta. Stypendium na wyżywienie w wysokości 110,00 zł miesięcznie wypłacono średnio 5841 studentom (18,54% studentów uprawnionych).

Przeciętna kwota stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wyniosła 291,03 zł i w porównaniu do ubiegłego roku sprawozdawczego wzrosła o 2,44 zł (0,85%). Najwyższe stypendium – 400,00 zł, najniższe – 200,00 zł.

Średnia kwota stypendium za wyniki w nauce wyniosła 361,81 zł (wzrost o 97,65 zł – 36,97%). Najwyższe stypendium – 678,35 zł, najniższe – 128,81 zł.

Średnia kwota stypendium za wyniki w sporcie wyniosła 519,91 zł (wzrost o 37,87 zł – 7,86%). Najwyższe stypendium – 900,00 zł, najniższe – 300,00 zł.

Tabela 5


Wskaźniki charakteryzujące świadczenia pomocy materialnej dla studentów

(10. 2010 – 06. 2011)Rodzaj świadczenia

Wskaźnik

Średnie stypendium socjalne w zł

320,80

Średnie stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w zł

291,03

Średnie stypendium za wyniki w nauce w zł

361,81

Średnie stypendium za wyniki w sporcie w zł

519,91

Średnia zapomoga w zł

498,48

Średnie świadczenie socjalne w zł

315,04

% stypendiów socjalnych w ogólnej liczbie stypendiów

29,35

% stypendiów socjalnych w ogólnej liczbie świadczeń

27,33

% stypendiów na wyżywienie w ogólnej liczbie stypendiów

27,40

% stypendiów na wyżywienie w ogólnej liczbie świadczeń

25,52

% stypendiów mieszkaniowych w ogólnej liczbie stypendiów

18,30

% stypendiów mieszkaniowych w ogólnej liczbie świadczeń

17,04

% stypendiów za wyniki w nauce w ogólnej liczbie stypendiów

20,65

% stypendiów za wyniki w nauce ogólnej liczbie świadczeń

19,23

% styp. specjalnych dla osób niepełnosprawnych w ogól. liczbie stypendiów

3,72

% styp. specjalnych dla osób niepełnosprawnych w ogól. liczbie świadczeń

3,46

% stypendiów za wyniki w sporcie w ogólnej liczbie stypendiów

0,59

% stypendiów za wyniki w sporcie w ogólnej liczbie świadczeń

0,55

% studentów otrzymujących stypendium za wyniki w nauce

18,72

% studentów otrzymujących stypendium socjalne

19,86

% studentów otrzymujących stypendium na wyżywienie

18,54

% studentów otrzymujących stypendium mieszkaniowe

17,43

% studentów otrzymujących stypendium specjalne dla niepełnosprawnych

2,52

% studentów otrzymujących stypendium za wyniki w sporcie

0,53

Liczba wypłaconych zapomóg

1574

% studentów otrzymujących zapomogi

5,00

Jedną z form pomocy materialnej dla studentów były także stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za osiągnięcia w nauce i za wybitne osiągnięcia sportowe. Na rok akademicki 2010/2011 stypendia zostały przyznane na 10 miesięcy (od 1 października 2010r.) siedmiu studentom. Kwota stypendium wynosiła 1300,00 zł.

Fundacja Pomocy Studentom „Żak” zarządzała 13 domami studenckimi o liczbie 3707 miejsc przeznaczonych dla studentów i 1 stołówką z liczbą miejsc 596. Zakwaterowanych w domach studenckich zostały 3464 osoby. Baza noclegowa Fundacji zapewnia miejsca 17 % studentów. Analiza stopnia wykorzystania miejsc dowodzi , że z zakwaterowania w domach studenckich skorzystało 15,75 % ogółu studentów studiów stacjonarnych.

Jedną z form pomocy studentom były pożyczki i kredyty. Zasady udzielania tego rodzaju świadczeń określa ustawa z 17 lipca 1998 roku (z późn. zm.). Liczba wydanych zaświadczeń studentom pobierającym kredyt oraz ubiegającym się o przyznanie kredytu w miesiącach październik-listopad 2010 roku wyniosła ogółem 1445, w tym 1224 zaświadczenia wydano studentom studiów stacjonarnych oraz 221- studentom studiów niestacjonarnych.


STUDIA DOKTORANCKIE
W Uniwersytecie, w roku sprawozdawczym prowadzono stacjonarne studia doktoranckie w dziedzinach nauk: biologicznych, humanistycznych, rolniczych, weterynaryjnych, technicznych oraz teologicznych. Funkcjonowanie studiów doktoranckich regulują:

• regulamin studiów doktoranckich (uchwalony Uchwałą Nr 412 Senatu z dnia 14 maja 2010 roku),

• zarządzenie nr 9 Rektora z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie określenia wzorów druków na studiach doktoranckich,

• zarządzenie nr 41/2010 Rektora z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich, • zarządzenie nr 54 Rektora z dnia 7 września 2009 roku w sprawie określenia standardów kształcenia na studiach doktoranckich realizowanych w UWM w Olsztynie,

 • zarządzenie nr 60 Rektora z dnia 28 września 2009 roku w sprawie regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UWM w Olsztynie.


Liczba uczestników studiów doktoranckich
W okresie sprawozdawczym liczba uczestników studiów doktoranckich wyniosła 410 osób i w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się o 4,43% (19 osób).

W roku akademickim 2010/2011 w Uniwersytecie studiowało ośmiu doktorantów obcokrajowców. Realizowali studia na Wydziałach: Humanistycznym, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Medycyny Weterynaryjnej, Nauk Społecznych i Teologii.

Tabela 6
Studia doktoranckie według dziedzin nauki - stan na dzień 31 grudnia 2010 r

.


Dziedzina nauki

Liczba uczestników studiów doktoranckich


Liczba uczestników studiów doktoranc­kich, którzy obronili pracę doktorską

Studia stacjonarneStudia niestacjonarne


Nauki biologiczne


48


-


11


Nauki humanistyczne


170


-


5


Nauki rolnicze


122


-


23


Nauki techniczne


17


-


4


Nauki teologiczne


18


-


-


Nauki weterynaryjne


35


-


5


Ogółem


410


-


48

Tabela 7


Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich na wydziałach
wg stanu na 31 grudnia 2010 roku

Lp.WydziałStudia stacjonarne

(rok studiów)
Ogółem stu­dia stacjo­narne

Ogółem po V r. bez obronyOgółemI

II

III

IV

V

1


2


3


4


7

6


7

8

9


10 (8+9)


1


Bioinżynierii Zwierząt


5

6

6

3

2

22

-

22

2


Biologii


9

16

11

6

6

48

3

51

3


Geodezji i Gospodarki

Prze­strzennej
5

1

3

4

4

17

5

22

4


Humanistyczny


20

27

15

19

5

86

-

86

5


Kształtowania Środowiska i Rolnictwa


17

8

17

7

5

54

7

61

6


Nauk Społecznych


7

43

13

11

10

84

-

84

7

Nauk Technicznych

1

6

-

-

-

7

-

7

8


Medycyny Weterynaryjnej


8

10

5

8

4

35

-

35

9


Nauki o Żywności


4

13

8

7

-

32

5

37

10


Ochrony Środowiska i Rybactwa


1

3

1

2

-

7

-

7

11


Teologii


8

3

2

5

-

18

-

18

Ogółem


85

136

81

72

36

410

20

430


POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW
1. Stypendia doktoranckie

W roku akademickim 2010/2011 wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku – 359 uczestników studiów doktoranckich otrzymywało stypendia doktoranckie. Zgodnie z ustawą z 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym, kwota najniższego stypendium wynosiło nie mniej niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.2. Stypendia z funduszu pomocy materialnej

Przydział świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011 odbywał się na podstawie: • ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),

 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r.
  w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (DzU. Nr 1, poz. 3 z 2007 roku z późn. zm.)

 • Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Pomoc materialna dla doktorantów obejmowała (tab. 8)

 • stypendia:

- socjalne,

- na wyżywienie,

- mieszkaniowe,

- specjalne dla osób niepełnosprawnych,

- za wyniki w nauce,

 • zapomogi.

W roku sprawozdawczym 2010/2011 (od 10. 2010 do 08. 2011) średnia miesięczna liczba doktorantów otrzymujących pomoc materialną była następująca:

 • stypendium socjalne – 12 osób (2,7 % doktorantów uprawnionych);

 • stypendium na wyżywienie – 12 osób (2,7 % doktorantów uprawnionych);

 • stypendium mieszkaniowe – 10 osób (2,3 % doktorantów uprawnionych);

 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – 15 osób (3,4 % doktorantów uprawnionych);

 • stypendium za wyniki w nauce – 177 osoby (40,0 % doktorantów uprawnionych).

Z zapomóg pieniężnych skorzystało ogółem 40 doktorantów i w porównaniu do roku ubiegłego liczba przyznanych zapomóg wzrosła o 17 świadczeń. Średnia kwota zapomogi na jednego doktoranta wyniosła 433,00 zł. Najwyższa wypłacona zapomoga wyniosła 1500,00 zł, najniższa – 200,00 zł.

Średnia kwota stypendium socjalnego na jednego uprawnionego doktoranta wyniosła 215,63 (2,7 % doktorantów uprawnionych). Najwyższe stypendium socjalne wyniosło 378,90 zł, najniższe 174,00 zł. Ze stypendium mieszkaniowego skorzystało 10 doktorantów (2,3 % doktorantów uprawnionych). Wysokość stypendium mieszkaniowego wynosiła 200,00 zł miesięcznie na doktoranta oraz 200,00 zł na niepracującego małżonka i dzieci doktoranta. Stypendium na wyżywienie w wysokości 200,00 zł miesięcznie wypłacono średnio 12 doktorantom (2,7% doktorantów uprawnionych).

Przeciętna kwota stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wyniosła 332 zł. Najwyższe stypendium – 450,00 zł, najniższe – 300,00 zł (3,4% doktorantów uprawnionych).

Średnia kwota stypendium za wyniki w nauce wyniosła 279,67 zł (wzrost o 43,95 zł – 18,6%). Najwyższe stypendium – 515,00 zł, najniższe – 206,79 zł (40,0 % doktorantów uprawnionych).

Tabela 8

Wskaźniki charakteryzujące świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów(10. 2010 – 08. 2011)


Rodzaj świadczenia

Wskaźnik

Średnie stypendium socjalne w zł

215,63

Średnie stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w zł

332,00

Średnie stypendium za wyniki w nauce w zł

279,67

Średnia zapomoga w zł

433,00

Średnie świadczenie socjalne w zł

215,63

% stypendiów socjalnych w ogólnej liczbie stypendiów

6,3

% stypendiów socjalnych w ogólnej liczbie świadczeń

5,2

% stypendiów na wyżywienie w ogólnej liczbie stypendiów

6,3

% stypendiów na wyżywienie w ogólnej liczbie świadczeń

5,2

% stypendiów mieszkaniowych w ogólnej liczbie stypendiów

5,3

% stypendiów mieszkaniowych w ogólnej liczbie świadczeń

4,3

% stypendiów za wyniki w nauce w ogólnej liczbie stypendiów

93

% stypendiów za wyniki w nauce ogólnej liczbie świadczeń

76,9

% styp. specjalnych dla osób niepełnosprawnych w ogól. liczbie stypendiów

7,9

% styp. specjalnych dla osób niepełnosprawnych w ogól. liczbie świadczeń

6,5

% doktorantów otrzymujących stypendium za wyniki w nauce

40

% doktorantów otrzymujących stypendium socjalne

2,7

% doktorantów otrzymujących stypendium na wyżywienie

2,7

% doktorantów otrzymujących stypendium mieszkaniowe

2,3

% doktorantów otrzymujących stypendium specjalne dla niepełnosprawnych

3,4

Liczba wypłaconych zapomóg

40

% doktorantów otrzymujących zapomogi

9,0


STUDIA PODYPLOMOWE
W roku akademickim 2010/2011 oferta kształcenia podyplomowego zawierała 146 zakresów studiów, w tym 77 prowadzących działalność dydaktyczną w roku sprawozdawczym. W studiach podyplomowych uczestniczyło 3617 uczestników. Wydano 2669 świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (tab. 9-23).

Tabela 9


Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Lp.

Zakres Studiów Podyplomowych

Liczba słuchaczy

Liczba

absolwentów1

Produkcja i marketing pasz przemysłowych

24

-

Tabela 10Wydział Biologii

Lp.

Zakres Studiów Podyplomowych

Liczba słuchaczy

Liczba

absolwentów1

Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

38

14

2

Nauczenie przyrody w szkole podstawowej

22

21

3

Ochrona przyrody i zarządzanie obszarami „Natura 2000”

-

26

Tabela 11

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Lp.


Zakres Studiów Podyplomowych


Liczba słuchaczy

Liczba absolwentów

1

Geodezja numeryczna

18

11

2

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

61

45

3

Wycena nieruchomości

37

34

4

Zarządzanie nieruchomościami

59

31

Tabela 12Wydział Humanistyczny

Lp.

Zakres Studiów Podyplomowych

Liczba słuchaczy

Liczba absolwentów

1

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

74

42

2

Edytorstwo tekstów

12

15

3

Filozofia i etyka

37

17

4

Historia

36

22

5

W zakresie przekładu sądowego
i prawniczego dla tłumaczy języka rosyjskiego

32

22

Tabela 13Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Lp.

Zakres Studiów Podyplomowych

Liczba słuchaczy

Liczba absolwentów

1

Diagnostyka w ochronie roślin

-

18

2

Produkcja rolnicza i ogrodnicza

21

24

Tabela 14Wydział Matematyki i Informatyki

Lp.


Zakres Studiów Podyplomowych


Liczba słuchaczy

Liczba absolwentów

1

Informatyka

-

22

2

Matematyka

35

19

3

Zaawansowane technologie informatyczne

20

16

Tabela 15Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Lp.

Zakres Studiów Podyplomowych

Liczba słuchaczy

Liczba absolwentów

1

Higiena pasz

25

24

Tabela 16

Wydział Nauk Ekonomicznych

Lp.

Zakres Studiów Podyplomowych

Liczba słuchaczy

Liczba absolwentów

1

Audyt i kontrola wewnętrzna

62

40

2

Ekonomia - rachunkowość budżetowa

34

32

3

Finanse i bankowość

55

28

4

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista

46

-

5

Marketingowe zarządzanie sprzedażą

28

27

6

Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro

60

60

7

Menedżer jakości

30

42

8

Menedżerskie studia podyplomowe

-

25

9

Nowoczesne metody zarządzania

36

-

10

Rachunkowość

57

64

11

Rachunkowość przedsiębiorstw

79

31

12

Zarządzanie biznesem

62

31

13

Zarządzanie funduszami unijnymi

33

97

14

Zarządzanie i marketing w oświacie

26

28

15

Zarządzanie zasobami ludzkimi

46

83

16

Zarządzenie i marketing w służbie zdrowia

19

33

Tabela 17Wydział Nauk Społecznych

Lp.


Zakres Studiów Podyplomowych


Liczba słuchaczy

Liczba absolwentów

1

Bezpieczeństwo i higiena pracy

124

81

2

Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna

37

22

3

Dla nauczycieli w zakresie edukacja dla bezpieczeństwa

59

31

4

Doradztwo zawodowe

62

27

5

Kształcenie pedagogiczne

260

70

6

Logopedia

134

45

7

Oligofrenopedagogika z podstawami pracy
w klasie integracyjnej

68

30

8

Organizacja pomocy społecznej

18

85

9

Pedagog specjalny w edukacji integracyjnej

50

-

10

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

36

29

11

Socjoterapia

78

22

12

Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka

36

-

13

Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska

33

26

14

Zintegrowana wczesna edukacja

336

96

Tabela 18

Wydział Sztuki

Lp.

Zakres Studiów Podyplomowych

Liczba słuchaczy

Liczba absolwentów

1

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

27

21

2

Technika z elementami plastyki
w zreformowanej szkole

12

18

Tabela 19Wydział Nauk Technicznych

Lp.

Zakres Studiów Podyplomowych

Liczba słuchaczy

Liczba absolwentów

1

Audyt energetyczny budynków i instalacji

40

343

2

Bezpieczeństwo i higiena pracy
z elementami ergonomii

58

74

3

Eksploatacja dróg

21

29

4

Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 15 kV

29

-

5

Mechatronika, diagnostyka
i rzeczoznawstwo samochodowe

23

-

6

Metody kosztorysowania w warunkach gospodarki rynkowej

13

10

7

Użytkowe programy komputerowe
w zastosowaniach inżynierskich

-

50

Tabela 20Wydział Nauki o Żywności

Lp.

Zakres Studiów Podyplomowych

Liczba słuchaczy

Liczba absolwentów

1

Fizyka z astronomią

-

22

2

Menedżer jakości i bezpieczeństwa

23

29

3

Polityka rolna Unii Europejskiej „Agro-Unia"

17

22

4

Żywienie człowieka i dietetyka

21

25

Tabela 21Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa

Lp.

Zakres Studiów Podyplomowych

Liczba słuchaczy

Liczba absolwentów

1

Ichtiologia i akwakultura

25

17

Tabela 22Wydział Prawa i Administracji

Lp.

Zakres Studiów Podyplomowych

Liczba słuchaczy

Liczba absolwentów

1

Administracja

169

104

2

Administracja w organach wymiaru sprawiedliwości

18

18

3

Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej

77

37

4

Mediacja i inne alternatywne sposoby rozwiązywania sporów

33

33

5

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

w administracji i biznesie18

-

6

Polskie i europejskie prawo podatkowe oraz skarbowość

40

15

7

Pomoc publiczna i fundusze strukturalne Unii Europejskiej

14

14

8

Prawne aspekty inwestycji budowlanych

40

21

9

Prawno-społeczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi

36

36

10

Prawo pracy

90

45

11

Prawo zamówień publicznych

113

50

Tabela 23Wydział Teologii

Lp.

Zakres Studiów Podyplomowych

Liczba słuchaczy

Liczba absolwentów

1

Doskonalenie specjalistyczne w zakresie teologii

26

-

2

Teologia

21

28

3

Współczesne aspekty duszpasterstwa

58

-


SEKCJA PROMOCJI ZAWODOWEJ STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW

- BIURO KARIER
W okresie sprawozdawczym głównym zadaniem Biura Karier było przeszkolenie studentów z zakresu sposobów i metod aktywnego poszukiwania pracy, zwiększenia motywacji wewnętrznej, pomoc w odkryciu własnych predyspozycji i zainteresowań do wykonywania określonej pracy, opracowanie i poznanie specyfiki pracy w poszczególnych sektorach rynku, typach przedsiębiorstw w zakresie różnych form zatrudnienia.

W roku akademickim 2010/2011 Biuro Karier zorganizowało cykl tematyczny warsztatów szkoleniowych pod nazwą „Rynek pracy XXI - zaplanuj swoją karierę”. Celem warsztatów było zaprezentowanie studentom form i metod poszukiwania pracy, które pomogą określić własne predyspozycje zawodowe, ułatwią wybór pierwszej pracy, przygotują uczestników do świadomego kierowania własnym rozwojem zawodowym. Ważnym elementem pracy ze studentem było efektywne wykorzystania okresu studiów na rozwijanie umiejętności przydatnej w przyszłej pracy.

Biuro Karier współpracowało z organizacjami studenckimi, kołami naukowymi oraz Samorządem Studenckim. Uczestniczyło w konferencjach i przedsięwzięciach związanych z rynkiem pracy, prowadziło indywidualne rozmowy doradcze dla studentów. Na uwagę zasługuje szeroka współpraca ze Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA oraz z wykładowcami Uniwersytetu, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne o tematyce związanej z rynkiem pracy (np. dla studentów kierunku biologia przeprowadzono zajęcia z zakresu autoprezentacji, mocnych i słabych stron studenta, metod i sposobów poszukiwania pracy).

Ponadto Biuro Karier uczestniczyło w: • programie Fundacji Edukacji Technicznej „Jak stać się młodym inżynierem z profesjonalnym doświadczeniem”,

 • konkursie „Grasz o staż” - programie skierowanym do studentów ostatnich lat studiów,

 • Targach Edukacyjnych dla gimnazjalistów (marzec ‘2011).

Stałym elementem pracy Biura Karier jest organizacja prezentacji firm połączona z rekrutacją do pracy, stażami i praktykami. Studenci poznają profil firm, sposób funkcjonowania, zasady planowania rozwoju danej firmy. W ramach prowadzonych rekrutacji, studenci kierunków: technologia żywności i żywienie człowieka, zootechnika, bioinżynieria produkcji żywności oraz ekonomia otrzymali propozycję płatnych praktyk letnich i staży zawodowych. Należy podkreślić, że praktykantom i stażystom przygotowano pracę w działach: marketingu, finansów, zasobów ludzkich, dziale prawnym, produkcji oraz spraw korporacyjnych i kontroli jakości.

Biuro Karier UWM we współpracy z innymi olszyńskimi instytucjami zajmującymi się promocją zawodową studentów i absolwentów, organizowało przedsięwzięcie pn. „Nowoczesna giełda pracy”, które stało się doskonałą okazją do spotkań pracodawców z osobami poszukującymi pracy (kwiecień ’2011). Kolejnym działaniem było uczestnictwo w II Olsztyńskich Dniach Przedsiębiorczości Akademickiej, organizowanych przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu. Zasadniczą częścią wydarzenia były konsultacje prowadzone przez doradców zawodowych na temat poprawnego sporządzania dokumentów aplikacyjnych (kwiecień’ 2011). W związku z wejściem w życie przepisów znowelizowanej ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym nakładającej na uczelnie obowiązek badania losów absolwentów Biuro, w konsultacji z Uczelnianym Zespołem ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w UWM w Olsztynie oraz Senacką Komisją ds. Dydaktycznych, opracowywało projekty ankiet dotyczących monitorowania karier zawodowych absolwentów.


STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE

W roku sprawozdawczym 2010/11 w Uniwersytecie działały 143 koła naukowe (tab. 24). Aktualnie liczba kół naukowych na poszczególnych wydziałach przedstawia się następująco:

Tabela 24

Zestawienie liczby kół naukowych na poszczególnych wydziałach

(wg stanu na 31 sierpnia 2011 roku)


Jednostka podstawowa

Liczba kół

Wydział Bioinżynierii Zwierząt


10

Wydział Biologii


10

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej


5

Wydział Humanistyczny

20

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

10

Wydział Matematyki i Informatyki

1

Wydział Medycyny Weterynaryjnej


6

Wydział Nauk Ekonomicznych

6

Wydział Nauk Medycznych

7

Wydział Nauk Społecznych

11

Wydział Nauk Technicznych

7

Wydział Nauki o Żywności

11

Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa

6

Wydział Prawa i Administracji

24

Wydział Sztuki

6

Wydział Teologii

3

Ogółem UWM w Olsztynie

143

W minionym roku akademickim powstało 16 nowych kół naukowych: na Wydziale Bioinżynierii – SKN Miłośników Psów Użytkowych, na Wydziale Nauk Medycznych – KN Endokrynologii, Diabetologii i Zaburzeń Metabolizmu, KN Onkologii, KN Chirurgii Transplantacyjnej i KN Medycyny Ratunkowej, na Wydziale Humanistycznym - KN Doktorantów Filozofii, na Wydziale Nauk Technicznych – KN Studentów Budownictwa EKSPERT i KN Technik Laserowych, na Wydziale Ochrony Środowiska i Rybactwa – SKN Inżynierów Środowiska „KIŚ”, na Wydziale Sztuki – Koło Artystyczno-Naukowe „MUSICA PRATTICA”, na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa – SKN Chemii Środowiska, na Wydziale Nauk Społecznych - KN Geragogów i na Wydziale Prawa i Administracji – SKN Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Procesu Karnego „KAPEKA”, KN Ochrony Prawa Konsumenta, KN Administratywistów oraz SKN Kryminalistyki. Jedno koło wznowiło swoją działalność (KN Geodetów SCITUS” na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej) i jedno – zawiesiło ją (Studencko-Doktoranckie KN Ekologów „KNEKO” na Wydziale Biologii).

W roku sprawozdawczym szczególnie dużą aktywnością wyróżniły się następujące koła: z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt – NK Pszczelarskie, SKN „Hodowców zwierząt amatorskich”, SKN Miłośników Psów Użytkowych, NK Hodowców Koni i Jeździectwa „TOGO” i NK Hodowców Trzody Chlewnej, Wydziału Biologii – NK Botaników, NK Biotechnologów, Międzywydziałowe Koło Biochemii Medycznej, Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej – NK Studentów Geodezji i Kartografii „NADIR”, KN Gospodarki Przestrzennej i KN Geodetów SCITUS, Wydziału Humanistycznego – Koło Inicjatyw Filozoficznych, NK Historyków Wojskowości, SK Slawistyczne, Koło Fotograficzne „Myszki” i SK Teatralne, Wydziału Matematyki i Informatyki – Uczelniane Koło Olsztyńskich Studentów Informatyki, Wydziału Nauk Ekonomicznych – KN Inwestorów, KN Rachunkowości, SKN Zarządzania Zasobami Ludzkimi Creative i KN „Ekonomia Międzynarodowa”, Wydziału Nauk Technicznych – SKN „Ekoenergia” i NK Młodych Konstruktorów, Wydziału Nauki o Żywności – NK Technologów Mleczarstwa, KN Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej, SKN Technologów Przetwórstwa Surowców Roślinnych i SKN Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności, Wydziału Nauk Społecznych – KN Pedagogów Specjalnych, Koło Politologów i KN Wolontariatu Studentów Pedagogiki, Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa – SK Mikrobiologów, KN Architektów Krajobrazu „Horyzont”, SKN Chemii Środowiska i KN „Gleboznawczo-Geologiczne”, Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa – SKN Mikrobiologów Molekularnych „COCCUS”, Wydziału Prawa i Administracji – KN Prawników-Kanonistów, KN Prawa Handlowego, SKN Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Procesu Karnego „KAPEKA”, KN Prawa Konstytucyjnego „VOTUM”, KN „Studenckie Forum Administracyjne Ad Vocem”, KN Ekonomii i Prawa i SKN Prawa Konkurencji i Własności Intelektualnej TIRGUS, Wydziału Sztuki – Dyskusyjne Forum Pedagogów i Artystów, Koło Artystyczno-Naukowe „MUSICA PRATTCIA” i Artystyczne Koło Naukowe oraz z Wydziału Teologii – KN Antropologii Kultury i Koło Filozoficzne Wydziału Teologii.
1. Studencka działalność naukowa

Głównym wydarzeniem naukowym w działalności kół naukowych było zorganizowanie XL Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych, które odbyło się 6-8 maja 2011 r. Głównym koordynatorem przedsięwzięcia byli członkowie Naukowego Koła Studentów Geodezji i Kartografii „NADIR” z Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, którego opiekunem jest dr Krzysztof Mroczkowski, a przewodniczącym – Jarosław Rojek. Współorganizatorem Seminarium było Naukowe Koło Pszczelarskie z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, którego opiekunem jest prof. dr hab. Jerzy Wilde, a przewodniczącym – Adam Boguta. W przygotowaniu seminarium uczestniczyli także członkowie kilkunastu kół naukowych działających na różnych wydziałach. Były to następujące koła: NK Młodych Konstruktorów, NK Hodowców Koni i Jeździectwa TOGO, NK Politologów, Studenckie Koło Anatomiczne, KN „UKOSI”, KN Architektów Krajobrazu Horyzont, NK Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej, KN Doradców Zawodowych, KN Prawa Rzymskiego i Porównawczego „Civil Law”, Koło Aktywizacji i Wspierania Animatorów KAWA, SKN Zarządzania Zasobami Ludzkimi Creative, KN Młodych Architektów i Urbanistów „Kreska”, KN Marketingu, KN Inwestorów, NK Biotechnologów, KN Botaników oraz SKN Historyków „Historikon”. Seminarium obejmowało 15 głównych sekcji tematycznych, takich jak: Nauk Biologicznych, Nauk Ekonomicznych, Nauk Humanistycznych, Nauk Medycznych, Nauk Pedagogicznych, Nauk Prawnych, Nauk Społecznych, Nauk Politycznych, Kształtowania i Ochrony Środowiska, Nauk Weterynaryjnych, Nauk Zootechnicznych, Nauk Technicznych, Nauk Geodezyjnych oraz Matematyki i Informatyki. Niektóre z tych sekcji były podzielone na 2 panele tematyczne. W Seminarium wzięło udział 350 uczestników, w tym 150 osób spoza UWM w Olsztynie. Prezentacje studentów były oceniane przez komisje składające się z 3-4 pracowników naukowych – specjalistów z zakresu tematyki poszczególnych sesji. Łącznie w pracach komisji oceniających prezentację studentów uczestniczyło 70 pracowników uczelni. Wysiłek młodych naukowców został uhonorowany nagrodami książkowymi za zajęcie I, II lub III miejsca oraz wyróżnieniami w formie dyplomów. Nagrody wręczono 110 osobom. Wśród osób nagrodzonych lub wyróżnionych było wielu członków kół naukowych reprezentujących naszą uczelnię.W ramach XL MSKN przeprowadzono także warsztaty szkoleniowe, które obejmowały następujące tematy: 1/ Autoprezentacja, 2/ Psychologiczne aspekty manipulacji, 3/ Zarządzanie zespołem, 4/ Zarządzanie stresem oraz 5/ Sztuka dyplomacji i współczesny savoir-vivre. W szkoleniach tych wzięło udział 100 osób. Należy podkreślić, że organizatorzy tegorocznego seminarium wprowadzili ważne organizacyjne usprawnienia, polegające na opracowaniu nowej strony internetowej, umożliwiającej szybkie korzystanie z niej oraz elektroniczną rejestrację uczestników i automatyczne wystawianie proformy faktury.
1.1. Jedną z form działalności kół naukowych jest udział ich członków w pozauczelnianych seminariach. W roku sprawozdawczym, studenci Uniwersytetu uczestniczyli w 38 konferencjach lub seminariach organizowanych przez inne ośrodki akademickie, w większości przypadków prezentując wyniki swojej działalności naukowej. Tylko nieliczne z tych spotkań miały charakter szkoleniowy. Konferencje te były organizowane przez ośrodki krajowe, w takich miejscowościach jak: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Lublin, Kielce, Tarnobrzeg oraz Słubice, jak i zagranicą: w Newcastle (Wielka Brytania), Ljubljanie (Słowenia) i Sankt Petrsburgu (Rosja). Prezentacje przedstawiane przez naszych studentów na tych zjazdach były wielokrotnie nagradzane lub wyróżniane. Organizowane były także wyjazdy, które głównie spełniały cele poznawcze, takie jak: do Muzeum Etnograficznego w  Warszawie (KN Grafiki Warsztatowej), firmy „Zenitis” w Żelkowie k. Siedlec (SKN Technologów Przetwórstwa Surowców Roślinnych) oraz do szkółki drzew i krzewów ozdobnych GURSZTYN w Braniewie (NK Ogrodników).

1.2. Na uwagę zasługuje także organizowanie przez koła naukowe konferencji specjalistycznych, seminariów uczelnianych lub wydziałowych, warsztatów szkoleniowych oraz konkursów wiedzy. W tym zakresie inicjatywę wykazały:

 • KN Młodych Architektów i Urbanistów „KRESKA” (Wydział Nauk Technicznych – seminarium z udziałem studentów z Odessy (Ukraina),

 • KN Politologów (Wydział Nauk Społecznych) – VIII Ogólnopolskie Studenckie Forum Naukowe pt. „Wielopłaszczyznowe partnerstwo międzypaństwowe”,

 • KN Wolontariatu Studentów Pedagogiki (Wydział Nauk Społecznych) – II Ogólnopolskie Seminarium Kół Naukowych pt. „Praca socjalna i wolontariat na rzecz dzieci i młodzieży”,

 • KN Wolontariatu Studentów Pedagogiki (Wydział Nauk Społecznych) – Warsztaty dla Gimnazjalistów nt. „Jak się dogadać...? – warsztaty komunikacji”,

 • SKN Zarządzania Zasobami Ludzkimi Creative (Wydział Nauk Ekonomicznych)warsztaty pt. „Szkoła Trenerów”,

 • KN Ekonomii i Prawa (Wydział Prawa i Administracji) – seminarium naukowe pt. „Wykorzystanie narzędzi prawnych i ekonomicznych do obsługi start-up’ów opartych na innowacji produktowej i technologicznej”,

 • KN Ekonomii i Prawa (Wydział Prawa i Administracji) – seminarium naukowe nt. „Po co przyszłemu prawnikowi ekonomia?...czyli co to jest EAP”,

 • KN Prawa Konstytucyjnego (Wydział Prawa i Administracji) – Ogólnopolska Konferencja pt. „Traktat z Lizbony i jego wpływ na polski system prawny”,

 • SKN Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Procesu Karnego „KAPEKA” (Wydział Prawa i Administracji) – konferencja naukowa zorganizowana z okazji obchodów Dnia Ofiar Przestępstw (European Victems Day),

 • SKN Prawa Konkurencji i Własności Intelektualnej TIRGUS (Wydział Prawa i Administracji) – II edycja Konkursu z Prawa Handlowego,

 • SKN Prawników Kanonistów (Wydział Prawa i Administracji) – III edycja Konkursu Prawa Kanonicznego,

 • KN Architektów Krajobrazu „Horyzont” (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) – warsztaty projektowo-plastyczne pt. „Szkoła Marzeń” (na terenie Nadleśnictwa Orneta),

 • NK Botaników (Wydział Biologii) – botaniczne warsztaty terenowe nt. „Flora i ekosystemy Świętokrzyskiego Parku Narodowego”,

 • KN Inwestorów (Wydział Nauk Ekonomicznych) oraz NK Biotechnologów (Wydział Biologii) wzięły udział w przygotowaniu II Olsztyńskich Dni Przedsiębiorczości Akademickiej.

2. Organizacja obozów naukowych

W roku sprawozdawczym 10 kół naukowych wystąpiło z inicjatywą organizacji obozów naukowych. Koła te zaplanowały realizację następujących projektów badawczych: • SKN Miłośników Psów Użytkowych (Wydział Bioinżynierii Zwierząt) – „Określenie związku między wartością parametrów zoometrycznych psów rasy chart rosyjski borzoj a ich przydatnością w coursingu”,

 • NK Hodowców Trzody Chlewnej (Wydział Bioinżynierii Zwierząt) – „Wykorzystanie knurów PENARLAN do produkcji tuczników w Polsce”,

 • NK Pszczelarzy (Wydział Bioinżynierii Zwierząt) – „Określenie optymalnych parametrów przechowywania Varroa destructor w warunkach laboratoryjnych”,

 • NKS Geodezji i Kartografii „NADIR” (Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej)Analiza natężenia ruchu jachtów na głównych szlakach komunikacyjnych Wielkich Jezior Mazurskich oraz wyznaczenie miejsc ekologicznych wartych odwiedzenia przez żeglarzy

 • KN Geodetów SCITUS” (Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej) – „Technologie geoinformatyczne i geofizyczne w badaniach archeologicznych”,

 • KN „Gleboznawczo-Geologiczne” (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) – „Geologiczno-gleboznawcza charakterystyka Półwyspu Krymskiego”,

 • KN Architektów Krajobrazu „Horyzont” (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) – „Ochrona krajobrazowa miejscowości o wysokich walorach krajobrazowych”,

 • KN Entomologów KORTOPTERA (Wydział Biologii) – „Inwentaryzacja wybranych grup owadów obszaru planowanego Turnickiego Parku Narodowego”,

 • KN Ornitologów (Wydział Biologii) – „Zmienność biometryczna populacji ptaków z rodzaju Acrocephalus i Passer na terenie Bagien Biebrzańskich”,

 • KN „OIKOS” (Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa) – „Ocena stanu ekologicznego rzeki Brynicy”.

3. Studencka działalność artystyczna

W działalności artystycznej uczestniczą studenci zainteresowani m.in. fotografiką, malarstwem, filmem oraz teatrem. W roku sprawozdawczym, w działalności artystycznej wyróżniły się następujące koła: • Koło Fotograficzne „Myszki” (Wydział Humanistyczny), które organizowało cykliczne wystawy fotograficzne;

 • KN Instytutu Sztuk Pięknych (Wydział Sztuki), które zorganizowało 4. Maraton Malarski pod kierunkiem prof. Eugeniusza „Geno” Małkowskiego;

 • Chór kameralny „Ma Non Troppo” działający przy Kole Artystyczno-Naukowym „MUSICA PRATTICA”, który wziął udział w X Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego w Barczewie;

 • Studenckie Koło Teatralne (Wydział Humanistyczny), które przygotowało spektakl w rosyjskiej wersji językowej pt. „Jeden dzień z życia armii kobiet” (maj 2011 r.);

 • Dyskusyjne Forum Pedagogów i Artystów (Wydział Sztuki), które wystawiło inscenizację literacko-muzyczną pt. „W krainie karpia” (grudzień 2010 r.) oraz muzyczno-plastyczny happening „Wydziałowe Powitanie Wiosny” (marzec 2011 r.).

4. Działalność edytorska

Ważną pozycją w działalności edytorskiej kół naukowych jest opracowanie materiałów XL Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie, zawierających streszczenia wszystkich prezentacji ustnych i plakatowych, które miały miejsce podczas tego seminarium. Opracowania tych materiałów dokonał zespół z Koła Naukowego „Cormorant Group”, pod kierunkiem opiekuna koła, dr. Roberta Krupy. Członkowie kół naukowych łącznie opublikowali 37 prac naukowych oraz 1 monografię. W roku sprawozdawczym ukazała się także monografia pt. „60 LAT DZIAŁALNOŚCI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH (1951-2011)” pod redakcją prof. dr hab. Antoniego Jarczyka.


PRAKTYKI STUDENCKIE

Praktyki studenckie są stałym elementem procesu dydaktycznego Uczelni.

W roku akademickim 2010/2011 praktyki realizowano w oparciu o przepisy Zarządzenia nr 42 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie praktyk studenckich, które określa szczegółowe zasady organizacji i finansowania praktyk w Uczelni oraz zarządzenia Nr 43 Rektora UWM z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie zasad wynagrodzeń z tytułu studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim 2010/2011. Głównym celem szkolenia praktycznego było przygotowanie przyszłych absolwentów do podjęcia pracy zawodowej oraz przyspieszenie adaptacji w zawodzie. W trakcie trwania praktyki student miał możliwość zweryfikowania zdobytej w Uczelni wiedzy z wymaganiami stawianymi przez pracodawców. Zatem właściwy przebieg i organizacja szkolenia praktycznego stanowiły i stanowią ważne elementy zdobywania doświadczenia praktycznego studentów.

Działając z upoważnienia rektora, dziekani wydziałów na podstawie planów studiów określali czas trwania praktyk a także formę i miejsce ich realizacji. W celu zapewnienia miejsc praktyk, dziekani zawierali umowy bądź porozumienia z podmiotami prawnymi lub osobami fizycznymi. Praktyki studenckie realizowane były pod kierunkiem opiekunów dydaktycznych oraz nauczycieli – metodyków, którzy odpowiadali za ich merytoryczny przebieg.

W roku sprawozdawczym 2010/2011 szkolenie praktyczne prowadzone było
w ramach programowych praktyk i ćwiczeń terenowych. Praktyki zrealizowało łącznie 9505 studentów Uniwersytetu, w tym: praktyki zawodowe - 7959 studentów studiów pierwszego stopnia (inżynierskich i licencjackich) oraz studiów drugiego stopnia, natomiast praktyki zawodowe - pedagogiczne - 1546 osób (tab.25).

Wśród uczestników praktyk zawodowych najliczniejszą grupę stanowili studenci z wydziałów: Nauk Technicznych, Nauk Społecznych oraz Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. W grupie praktyk zawodowych-pedagogicznych najliczniej reprezentowane były wydziały: Nauk Społecznych oraz Humanistyczny. Kształcenie umożliwiające studentom uzyskanie uprawnień pedagogicznych organizowała i koordynowała Pracownia Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego. W roku sprawozdawczym tym cyklem szkolenia praktycznego objęto 95 studentów.

Większość praktyk została zrealizowana w krajowych instytucjach, zaś grupa 23 studentów zdobywała doświadczenie praktyczne poza granicami kraju (Niemcy 16 studentów, Hiszpania i Cypr po 2 studentów, a pozostali studenci w Wielkiej Brytanii i Malcie). W wyjazdach zagranicznych najliczniejszą grupę stanowili studenci z następujących wydziałów: Bioinżynierii Zwierząt (11 studentów), Nauk Ekonomicznych (4 studentów) oraz Ochrony Środowiska i Rybactwa (4 studentów).

W zależności od kierunku studiów i programu praktyki, czas realizacji szkolenia praktycznego (zawodowego) kształtował się w przedziale od 1 tygodnia do 800 godzin, natomiast szkolenia zawodowego - pedagogicznego od 2 do 6 tygodni. Szczegółowe dane charakteryzujące wymiar kształcenia praktycznego wg wydziałów i formy studiów podano w tab.25-27.

Koszty związane z organizacją i realizacją praktyk pokrywano ze środków dydaktycznych wydziałów. Organizacja szkolenia praktycznego dla studentów studiów niestacjonarnych oraz większość praktyk zawodowych zrealizowana na studiach stacjonarnych, odbywała się bez zobowiązań finansowych (dopłat) ze strony Uczelni.
Tabela 25

Liczba studentów objętych szkoleniem praktycznym

w roku akademickim 2010/2011


Wyszczególnienie

Praktyki zawodowe

Praktyki pedagogiczne

Razem

Studia stacjonarne

6247

822

7069

Studia niestacjonarne

1536

562

2098

Zamiejscowe ośrodki dydaktyczne

(studia stacjonarne i niestacjonarne)153

162

315

Wyjazdy zagraniczne

23

0

23


Ogółem7959


15469505

Tabela 26
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna