Sprawozdanie końcowePobieranie 0.73 Mb.
Data24.02.2019
Rozmiar0.73 Mb.SPRAWOZDANIE

z wykonania pracy pt.:

Analiza stanu techniki w zakresie Najlepszych Dostępnych Technik
dla branży koksowniczej


Etap III

………………………...podpis i pieczęć dyrektoraSfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej pochodzących z opłat rejestracyjnych na zamówienie Ministra Środowiska
Zabrze, wrzesień 2008 r.
Zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Termin rozpoczęcia projektu: 01.01.08


Termin zakończenia projektu: 30.11.08
Nr tematu w IChPW: 5.50/08
Nr umowy: 2/BAT/2008

TEMAT: ANALIZA STANU TECHNIKI W ZAKRESIE NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DLA BRANŻY KOKSOWNICZEJ

Kierownik tematu: mgr inż. Bogumiła Latkowska
Konsultant: dr inż. Aleksander Sobolewski

Rozdzielnik: • Ministerstwo Środowiska 2 egz.

 • ICHPW 2 egz.

w tym:

 • DUF 1 egz.

 • CIT 1 egz.


96/2008

nr ewidencyjny IChPWIlość stron: 57

………………..

podpis

Autorzy:


 1. mgr inż. Bogumiła Latkowska

 2. mgr inż. Radosław Lajnert

 3. mgr inż. Henryk Fitko


SPIS TREŚCI


1 PODSTAWA OPRACOWANIA 5

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 5

3 ZAKRES OPRACOWANIA 5

4 CEL OPRACOWANIA 5

5 WPROWADZENIE 5

6 METODYKA PRACY 6

7 Karty Informacyjne 7

 1. PODSTAWA OPRACOWANIA


Podstawą opracowania jest umowa dwustronna nr 2/BAT/2008 zawarta pomiędzy Ministerstwem Środowiska a Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla. Zgodnie z umową niniejsze opracowanie stanowi Etap III pracy wykonany w okresie od 01.07.08 do 30.09.08.
 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA


Przedmiotem opracowania jest przegląd stanu techniki w zakresie Najlepszych Dostępnych Technik dla branży koksowniczej.
 1. ZAKRES OPRACOWANIA


Zakres opracowania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wykonanie przeglądów literaturowych: bazy Elsevier Journals, Sprinter Journals (Biblioteka Wirtualnej Nauki), czasopism krajowych i zagranicznych, publikacji konferencyjnych, seminaryjnych krajowych i zagranicznych.

 2. Informację zbiorczą dla Zamawiającego w postaci zestawu Kart informacyjnych przedstawiających opisy wdrożonych nowych technik koksowniczych ograniczających emisję zanieczyszczeń z produkcji koksu.
 1. CEL OPRACOWANIA


Celem opracowania jest bieżące śledzenie postępu techniczno-technologicznego w branży koksowniczej w zakresie wdrożeń nowych rozwiązań.
 1. WPROWADZENIE


Zakłady koksownicze, w myśl Ustawy “Prawo ochrony środowiska”, zobligowane są do prowadzenia produkcji przy zastosowaniu “najlepszej dostępnej techniki” (Best Available Techniques) zwanej potocznie BAT.

Dla krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej w 2000 r został przygotowany dokument referencyjny BAT dla obszaru hutnictwa żelaza i stali - “Best Available Techniques Reference Document on the Production of Iron and Steel” tzw. BREF. Dokument ten, opracowany przez Joint Research Centre - Institute for Prospective Technological Studies w Sewilli, jest zestawem opisów rozwiązań technologicznych zalecanych dla branży hutniczej zawierających także informacje dotyczące branży koksowniczej.

Na zlecenie Ministerstwa Środowiska w 2004 r, został opracowany, przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Przewodnik Metodyczny pt.: „Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) wytyczne dla branży koksowniczej”. Dokument ten będący rezultatem wymiany informacji prowadzonej za pośrednictwem Technicznej Grupy Roboczej d/s przemysłu koksowniczego, którego przeznaczeniem jest pomoc merytoryczna i wsparcie zarówno dla operatorów instalacji produkujących koks, jak i dla organów władz administracyjnych w procesie uzgadniania warunków i wydawania Pozwoleń Zintegrowanych.

Zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ustawie Prawo Ochrony Środowiska (art. 206 ust.1), Minister właściwy do spraw środowiska gromadzi informacje o najlepszych dostępnych technikach w poszczególnych dziedzinach przemysłu. Dokument niniejszy jest kolejną pracą studialną informującą o ewaluacji rozwiązań technicznych już aplikowanych bądź gotowych do aplikacji w branży koksowniczej za lata 2007/2008. Praca jest realizowana etapowo, niniejsze sprawozdanie zgodnie z umową jest III etapem pracy i przedstawione zostanie Zamawiającemu w sprawozdaniu kwartalnym.


 1. METODYKA PRACY


Metodyka wykonania pracy jest następująca:

 • dokonanie przeglądu dostępnych informacji w zakresie nowych technik stosowanych przy produkcji koksu dążących do zapobiegania i kontroli emisji zanieczyszczeń powstających w wyniku aktywności gospodarczej,

 • analiza zebranych danych informacyjnych,

 • opracowanie dokumentu zbiorczego będącego zestawieniem kart informacyjnych dotyczących nowych technik wdrożonych lub przygotowanych do aplikacji w branży koksowniczej.

Zawartość karty informacyjnej:

 • obszar merytoryczny z odniesieniem do rozwiązania podanego w dokumentach:

 1. “Best Available Techniques Reference Document on the Production of Iron and Steel” tzw. BREF (jeżeli dana technika w ww. dokumencie jest rozważana jako PI (Process Integrated measures) lub EP (End of Pipe techniques)

 2. „Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) wytyczne dla branży koksowniczej” (jeżeli dana technika w ww. dokumencie jest rozważana jako sposób zapobiegania i/lub ograniczania oddziaływania instalacji na środowisko - rozdział 6 lub została zamieszczona w światowych trendach rozwoju technik ograniczania emisji w produkcji koksu – rozdział 8)

 • Nazwa rozwiązania technologicznego wraz z wypunktowaniem nowości

 • Miejsce wdrożenia

 • Efekty wdrożenia (ekologiczne, ekonomiczne)

 • Koszty wdrożenia (jeżeli są dostępne)

 • Źródło informacji (konferencja, literatura itp.- autor, tytuł, ścieżka dostępu)

 • Słowa kluczowe

 • Uwagi
 1. Karty Informacyjne


W załączeniu przedstawiono 11 kart informacyjnych wraz z kserokopią dostępnego, opublikowanego materiału źródłowego.

KARTA INFORMACYJNA

Analiza stanu techniki w zakresie

Najlepszych Dostępnych Technik - BAT dla branży koksowniczej


Obszar merytoryczny

Nr wg BREF Sewilla 2000

(PI lub EP tytuł)Nr wg NDT-BAT
(monografia ICHPW)
6.4.2 Równomierna praca baterii koksowniczej

Nazwa rozwiązania technologicznego

Monitoring stanu technicznego pasów transmisyjnych węgla i koksu.

Opis rozwiązania

wypunktowanie nowościPrzedstawiono system monitoringu stanu technicznego pasów transmisyjnych węgla i koksu za pomocą skanera laserowego. Na jeden pas transmisyjny przypada jeden skaner, który wykonuje nieprzerwanie pomiary. Rejestrowane są uszkodzenia typu: uszkodzenia krawędzi taśmy, dziury, przecięcia, rozejścia na łączeniach.

 • ciągły monitoring stanu technicznego pasów transmisyjnych.
Miejsce wdrożenia

Koksownia SSAB Tunnplåt AB - Szwecja.

Efekty wdrożenia

Natychmiastowa lokalizacja uszkodzeń pasów transmisyjnych.

Eliminacja nagłych i poważnych awarii.

Pozyskiwanie podstawowych danych do prac konserwacyjnych i inwestycji.


Koszty wdrożenia

Brak informacji.


Źródło informacji

Jonas Englund ,

Recent developments at SSAB Tunnplåt AB. Belt conveyor solutions.

68th European Coke Committee Meeting, Linz (Austria), 9-11 kwiecień 2008
Słowa kluczowe

Pasy transmisyjne węgla i koksu, monitoring, skaner laserowy.


Uwagi

Data 02.07.2008

Opracował:
…………………………………………………..

mgr inż. Radosław Lajnert

KARTA INFORMACYJNA

Analiza stanu techniki w zakresie

Najlepszych Dostępnych Technik - BAT dla branży koksowniczej


Obszar merytoryczny

Nr wg BREF Sewilla 2000

(PI lub EP tytuł)Nr wg NDT-BAT
(monografia ICHPW)
6.4.2 Równomierna praca baterii koksowniczej

Nazwa rozwiązania technologicznego

Izotachiczny pomiar emisji pyłu z instalacji mokrego gaszenia koksu.

Opis rozwiązania
wypunktowanie nowości

Przedstawiono system monitoringu emisji pyłu z instalacji mokrego gaszenia koksu metodą pomiaru izotachicznego. Próbki są pobierane podciśnieniowo a urządzenie znajduje się na ruchomym wsporniku umożliwiającym pobieranie próbek w szerokim zakresie obszaru emisji.

 • pobieranie próbek przy zachowaniu stałej prędkości gazów podczas całego procesu.
Miejsce wdrożenia

Koksownia Prosper – Niemcy

Koksownia Schwelgern – Niemcy
Efekty wdrożenia

Kompletny pomiar emisji pyłu.

Dokładny pomiar - eliminacja niedoszacowania mającego miejsce w przypadku starej metody pomiaru.
Koszty wdrożenia

Brak informacji.


Źródło informacji

Erwin Pilarczyk, Ulrich Rommel, Peter Liszio.

Dust emission measurements at quench towers of the coke plants Prosper und Schwelgern.

68th European Coke Committee Meeting, Linz (Austria), 9-11 kwiecień 2008
Słowa kluczowe

Pomiar izotachiczny, mokre gaszenie, wieża gaszenia, emisja pyłu.


Uwagi

Data 02.07.2008

Opracował:
…………………………………………………..

mgr inż. Radosław Lajnert

KARTA INFORMACYJNA

Analiza stanu techniki w zakresie

Najlepszych Dostępnych Technik - BAT dla branży koksowniczej


Obszar merytoryczny

Nr wg BREF Sewilla 2000

(PI lub EP tytuł)Nr wg NDT-BAT
(monografia ICHPW)
6.4.2 Równomierna praca baterii koksowniczej

Nazwa rozwiązania technologicznego

Monitoring stanu technicznego ceramiku komór koksowniczych.

Opis rozwiązania

wypunktowanie nowościPrzedstawiono system monitoringu za pomocą jednej kamery zamontowanej na wypycharce i trzech kamer zamontowanych na wozie przelotowym. Kamera wykonuje kilkadziesiąt zdjęć oraz krótki film podczas procesu wypychania komory koksowniczej.

 • dokumentacja filmowa każdego cyklu wypychania komory koksowniczej.
Miejsce wdrożenia

Koksownia w Ruukki Raahe Steel - Finlandia.

Efekty wdrożenia

Przedłużenie żywotności baterii koksowniczej.

Ciągły monitoring stanu technicznego baterii koksowniczej.

Lepsza kontrola stopnia wypełnienia komory koksowniczej koksem.

Lepsza kontrola stopnia zagrafitowania komory koksowniczej.
Koszty wdrożenia

Brak informacji.


Źródło informacji

Pekka Myllymäki,

Camera Monitoring and Analyzing System of Coke Ovens at Ruukki.

68th European Coke Committee Meeting, Linz (Austria), 9-11 kwiecień 2008
Słowa kluczowe

Komora koksownicza, posadzka komory koksowniczej, bryła koksu, monitoring, kamera.


Uwagi

Data 01.07.2008

Opracował:
…………………………………………………..

mgr inż. Radosław Lajnert

KARTA INFORMACYJNA

Analiza stanu techniki w zakresie

Najlepszych Dostępnych Technik - BAT dla branży koksowniczej


Obszar merytoryczny

Nr wg BREF Sewilla 2000

(PI lub EP tytuł)Nr wg NDT-BAT
(monografia ICHPW)
6.4.2 Równomierna praca baterii koksowniczej

Nazwa rozwiązania technologicznego

Monitoring stanu technicznego stropu baterii koksowniczej.

Opis rozwiązania

wypunktowanie nowościPrzedstawiono system monitoringu stanu technicznego ceramiki stropu baterii koksowniczej za pomocą emitorów ultradźwięków zamontowanych na wozie zasypowym oraz emitorów laserowych zamontowanych na wysięgniku na szynach wozu zasypowego w poprzek baterii koksowniczej. Urządzenie laserowe jest ręcznie przesuwane wzdłuż baterii.

 • sensory ultradźwiękowe na wozie zasypowym,

 • emitory wiązki laserowej zamontowane na osobnym urządzeniu na szynach wozu zasypowego.
Miejsce wdrożenia

Koksownia w stalowni Corus RD&T - Wielka Brytania.

Efekty wdrożenia

Przedłużenie żywotności baterii koksowniczej.

Ciągły monitoring stanu technicznego stropu baterii koksowniczej.
Koszty wdrożenia

Brak informacji.


Źródło informacji

R. M. Poultney, C. R. Bennington

Developments in coal and coke research in the UK

68th European Coke Committee Meeting, Linz (Austria), 9-11 kwiecień 2008
Słowa kluczowe

Strop baterii koksowniczej, monitoring, wóz zasypowy.


Uwagi

Data 03.07.2008

Opracował:
…………………………………………………..

mgr inż. Radosław Lajnert

KARTA INFORMACYJNA

Analiza stanu techniki w zakresie

Najlepszych Dostępnych Technik - BAT dla branży koksowniczej


Obszar merytoryczny

Nr wg BREF

(PI lub EP tytuł)Nr wg NDT-BAT
(monografia ICHPW)

-

-

Nazwa rozwiązania technologicznego

KOKSOWNIA DWUPRODUKTOWA

Opis rozwiązania

Wypunktowanie nowościPrzedstawiono kierunki rozwoju przemysłu koksowniczego: koksownie klasyczne i nowoczesne z odzyskiem węglopochodnych oraz koksownie dwuproduktowe bez odzysku węglopochodnych.

Opisano rozwiązania technologiczne stosowane w koksownictwie na skalę przemysłowa a także półtechniczną ( reaktor JUMBO, SCOPE 21).

Omówiono korzyści zastosowania technologii produkcji koksu bez odzysku węglopochodnych i wskazano możliwości odzysku i utylizacji ciepła.. Zamieszczono schemat kompleksowej instalacji technologicznej (bateria i obiekty towarzyszące) wraz z opisem pieców koksowniczych.
- przedstawiono założenia dla baterii o wydajności 4000 t koksu/dobę dla baterii klasycznej i dwuproduktowej


Miejsce wdrożenia

Brak danych

Efekty wdrożenia

Efekty ekologiczneBrak danych

Koszty wdrożenia

-

Źródło informacji

Bębenek Z.; Bytnar K. Jewell-Thompson powrót do przeszłości, Seminarium branżowe SITPH, Karpacz czerwiec 2008


Słowa kluczowe

Koksownia dwuproduktowa, odzysk węglopochodnych, piec Jewell-Thompsona, SCOPE 21, utylizacja ciepła

Uwagi

Data 11.08.2008 Opracowała:
…………………………………………………..

mgr inż. Bogumiła Latkowska

KARTA INFORMACYJNA

Analiza stanu techniki w zakresie

Najlepszych Dostępnych Technik - BAT dla branży koksowniczej


Obszar merytoryczny

Nr wg BREF Sewilla 2000

(PI lub EP tytuł)Nr wg NDT-BAT
(monografia ICHPW)
6.4.2 Równomierna praca baterii koksowniczej

Nazwa rozwiązania technologicznego

Termodynamika dwuproduktowych pieców koksowniczych

Opis rozwiązania

wypunktowanie nowości
Przedstawiono teoretyczne badania przepływu ciepła przy użyciu modelu matematycznego nad procesami zachodzącymi w piecach typu Heat Recovery (bateria typu Jewell–Thompson). Cel to stworzenie dynamicznej symulacji do zastosowania przemysłowego, który pozwoli przewidywać m.in. takie parametry procesu jak czas koksownia, na podstawie określonych temperatur w kluczowych obszarach komory koksowniczej. W przedstawionych badaniach opracowano jednowymiarowy model do ustalenia czasu zakończenia koksowania. W przyszłości opracowane zostaną dwuwymiarowy i trójwymiarowy model procesu.

 • symulacja procesów cieplnych wewnątrz komory koksowniczej.

Miejsce wdrożenia

Uhde GmbH, Dortmund - Niemcy.

Efekty wdrożenia

Poznanie procesów zachodzących w piecu baterii typu Heat Recovery w celu zwiększenia efektywności działania koksowni dwuproduktowej.


Koszty wdrożenia

Brak informacji.


Źródło informacji

Ronald Kim, Rainer Wurberg.

Thermodynamics of heat-recovery coke ovens.

MPT International 5/2007Słowa kluczowe

Komora koksownicza, model matematyczny, termodynamika, bateria dwuproduktowa.


Uwagi
Data 12.09.2008

Opracował:
…………………………………………………..

mgr inż. Radosław Lajnert
Załączniki:

 1. pełny tekst referatu/artykułu - wydruk (język angielski)

 2. wersja elektroniczna (karta informacyjna)


KARTA INFORMACYJNA

Analiza stanu techniki w zakresie

Najlepszych Dostępnych Technik - BAT dla branży koksowniczej


Obszar merytoryczny

Nr wg BREF Sewilla 2000

(PI lub EP tytuł)Nr wg NDT-BAT
(monografia ICHPW)

EP. 5 Emissions minimised wet quenching

6. 5. 5 Zmniejszenie emisji z mokrego gaszenia koksu

Nazwa rozwiązania technologicznego

Nowe techniczne osiągnięcia przy mokrym gaszeniu koksu

Opis rozwiązania

wypunktowanie nowościW artykule omówiono rezultaty prób przeprowadzonych na nowych konstrukcjach wież do gaszenia mokrego koksu. Zastosowano zmiany w konstrukcji części dyfuzowej wieży jak i w części zraszającej oraz w samym wozie gaszenia. Wprowadzono nowe rozwiązania zraszaczy wodnych oraz łapaczy kropel. Omówiono nowy sposób gaszenie koksu przez częściowe jego podtapianie na wozie gaśniczym. Przeprowadzane zmiany pozwoliły na skrócenie czasu przebywania wozu gaśniczego pod wieżą gaśniczą co wiąże się z oszczędnością wody. Skróceniu uległ też czas na przeznaczony na odciek wody. Osiągnięto zmniejszenie wielkości emisji pyłu
z gaszenia do 50g/tonę koksu.
-nowa konstrukcja elementów wieży gaszenia: cześć zraszająca, część odprowadzająca opary (dyfuzor), nowe łapacze kropel.

-nowy sposób gaszenia kosku z częściowym jego podtapianiem na wozie gaśniczym
Miejsce wdrożenia

Koksownie rosyjskie

Efekty wdrożenia (ekologiczne, ekonomiczne)

-


Koszty wdrożenia

(jeżeli są dostępne)-

Źródło informacji
(konferencja, literatura itp.- autor, tytuł, ścieżka dostępu)

J.E Zingerman, W.B. Kamienioka,W.W.Dieriewicz, N.I. Szkolnaja (Giprokoks)

Koks i Chimia 07.2004.
Słowa kluczowe

gaszenie koksu, wieża gaszenia, podtapianie koksu

Uwagi
Data 15.08.2008
Opracował:
…………………………………………………..

mgr inż. Henryk Fitko


KARTA INFORMACYJNA (nowelizacja sierpień 2008)

Analiza stanu techniki w zakresie

Najlepszych Dostępnych Technik - BAT dla branży koksowniczej


Obszar merytoryczny

Nr wg BREF Sewilla 2000

(PI lub EP tytuł)Nr wg NDT-BAT
(monografia ICHPW)

PI.3 Improvement of oven door and frame seals

6.4.5 Uszczelnienie drzwi i ram piecowych


Nazwa rozwiązania technologicznego

Modernizacja drzwi piecowych baterii koksowniczych

Opis rozwiązania

wypunktowanie nowościPrzedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne drzwi piecowych
z zastosowaniem ramki elastycznej wykonanej ze stali szlachetnej oraz nowy sposób ryglowania drzwi piecowych za pomocą sprężyn talerzowych. 1. Ryglowanie za pomocą sprężyn talerzowych.

 2. Elastyczna ramka uszczelniająca z kontrolowaną siłą docisku.Miejsce wdrożenia

Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. Bateria nr 5, Dąbrowa Górnicza, Polska

Efekty wdrożenia (ekologiczne, ekonomiczne)

Wg autorów nowego rozwiązania, przyczyni się ono do znacznego obniżenia emisji niezorganizowanej zanieczyszczeń gazowych
z drzwi piecowych.

Koszty wdrożenia

(jeżeli są dostępne)-

Źródło informacji
(konferencja, literatura itp.- autor, tytuł, ścieżka dostępu)

mgr inż. W. Hummer, inż. G. Wojciechowski

Materiały konferencyjne Konferencja naukowo-techniczna: „Koksownictwo 2006”, 4-6 październik 2006, Zakopane, Polska,

Biuletyn Urzędu Patentowego 14-04-2008


Słowa kluczowe

Drzwi piecowe, uszczelnienie, ramka elastyczna, sprężyny talerzowe.

Uwagi
Data 20.08.2008
Opracował:
…………………………………………………..

mgr inż. Henryk Fitko

Załączniki:

 1. Opis zamieszczony w BUP

 2. wersja elektroniczna (karta informacyjna)KARTA INFORMACYJNA

Analiza stanu techniki w zakresie

Najlepszych Dostępnych Technik - BAT dla branży koksowniczej


Obszar merytoryczny

Nr wg BREF Sewilla 2000

(PI lub EP tytuł)Nr wg NDT-BAT
(monografia ICHPW)
8.1 Indywidualna regulacja ciśnienia w komorze koksowniczej

Nazwa rozwiązania technologicznego

Urządzenie do regulacji ciśnienia gazu w komorze pieca koksowniczego.

Opis rozwiązania

wypunktowanie nowościPrzedmiotem patentu jest urządzenie do regulacji ciśnienia gazu koksowniczego w komorze pieca koksowniczego. Urządzenie to jest częścią instalacji odbieralnika surowego gazu koksowniczego. Urządzenie składa się ze zbiornika zanurzeniowego, rury spustowej, rury syfonowej, i rury zanurzeniowej. Poprzez zmianę poziomu cieczy w zbiorniku zanurzeniowym można regulować ciśnienie gazu w komorze koksowniczej. Zmiana poziomu cieczy w zbiorniku zanurzeniowym zachodzi pośrednio poprzez sterowaniem dopływem
i odpływem wody. Patent zawiera 5 zastrzeżeń.
-nowa konstrukcja elementu dławiącego przepływ surowego gazu koksowniczego z rury odciągowej do odbieralnika


Miejsce wdrożenia

-

Efekty wdrożenia (ekologiczne, ekonomiczne)

-


Koszty wdrożenia

(jeżeli są dostępne)-

Źródło informacji
(konferencja, literatura itp.- autor, tytuł, ścieżka dostępu)

Patent nr PL 198207

F. Krebber, M. Stier, H. Dobert (UHDE GmbH, Dortmunt, Niemcy)


Słowa kluczowe

Ciśnienie w komorze koksowniczej , regulacja indywidualna ciśnienia,

Uwagi
Data 15.08.2008
Opracował:
…………………………………………………..

mgr inż. Henryk Fitko

KARTA INFORMACYJNA

Analiza stanu techniki w zakresie

Najlepszych Dostępnych Technik - BAT dla branży koksowniczej


Obszar merytoryczny

Nr wg BREF Sewilla 2000

(PI lub EP tytuł)Nr wg NDT-BAT
(monografia ICHPW)
8.1 Indywidualna regulacja ciśnienia w komorze koksowniczej

Nazwa rozwiązania technologicznego

Sposób eksploatacji baterii koksowniczej

Opis rozwiązania

wypunktowanie nowościCelem wynalazku jest sposobu, który umożliwia prostą pod względem aparatury regulacyjnej, niezawodną pracę komór koksowniczych w baterii koksowniczej. Omawiany sposób eksploatacji wykorzystuje urządzenie do regulacji ciśnienia w komorze koksowniczej (Patent PL 198207). Jest to sposób eksploatacji baterii koksowniczej z pewną liczbą jednakowych komór koksowniczych, odbieralnikiem surowego gazu i umieszczonymi w nim urządzeniami dławiącymi do indywidualnej regulacji ciśnienia w poszczególnej komorze. W omawianym sposobie wykorzystuje się to, że koksowanie w baterii stanowi cykliczny proces okresowy. Pozwala to sterować stanem cieczy w urządzeniu regulacyjnym (Patent PL 198207) na podstawie krzywej zależności położenia od czasu, zapamiętanej w komputerze procesowym. Krzywą zależności położenia od czasu przekazuje się przy tym jako sygnały z komputera na napędy nastawcze urządzeń dławiących, które powodują odpowiednie ustawienie przyporządkowanego przelewu a co za tym idzie ciśnienia w komorze.

Patent zawiera 5 zastrzeżeń.


-nowy sposób regulowania ciśnienia w komorze koksowniczej za pomocą nowego zaworu dławiącego


Miejsce wdrożenia

-

Efekty wdrożenia (ekologiczne, ekonomiczne)

-


Koszty wdrożenia

(jeżeli są dostępne)-

Źródło informacji
(konferencja, literatura itp.- autor, tytuł, ścieżka dostępu)

Patent PL 197903

F. Krebber, H. Dobert, R. Schumacher, U. Kochanski (UHDE GmbH, Dortmunt, Niemcy)


Słowa kluczowe

Ciśnienie w komorze koksowniczej, sposób regulacji ciśnienia,

Uwagi
Data 15.08.2008

Opracował:

…………………………………………………..mgr inż. Henryk Fitko

KARTA INFORMACYJNA

Analiza stanu techniki w zakresie

Najlepszych Dostępnych Technik - BAT dla branży koksowniczejObszar merytoryczny

Nr wg BREF Sewilla 2000

(PI lub EP tytuł)Nr wg NDT-BAT
(monografia ICHPW)

PI. 2

6.4.4 Konserwacja pieców koksowniczych

Nazwa rozwiązania technologicznego

Wymiana odbieralnika czynnej baterii koksowniczej.

Opis rozwiązania

wypunktowanie nowościPrzedstawiono sposób przeprowadzenia wymiany odbieralnika baterii bez usuwania koksu z komór grzewczych baterii koksowniczej posiadającej tylko jeden odbieralnik znajdujący się po stronie maszynowej.


 • wymiana odbieralnika na całej długości czynnej baterii koksowniczej,

 • pozostawienie na 16 dni wyprażonego i zabezpieczonego przed upałem koksu w komorach.

Miejsce wdrożenia

Koksownia Jana Śverma - Czechy.

Efekty wdrożenia

Przedłużenie żywotności baterii koksowniczej.

Koszty wdrożenia

Brak informacji.

Źródło informacjiJerzy Wrzecionek, Witold Stefański,

Operacja wymiany odbieralników czynnej baterii koksowniczej.

Karbo, wydanie specjalne, 2006, s.52-54Słowa kluczowe

Bateria koksownicza, komora grzewcza, remont, odbieralnik.

Uwagi

Data 01.07.2008

Opracował:
…………………………………………………..

mgr inż. Radosław Lajnert

Załączniki:

 1. pełny tekst referatu/artykułu - wydruk (język polski)

 2. wersja elektroniczna (karta informacyjna)

Pobieranie 0.73 Mb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna