Sprawozdanie ipsiR 2012Pobieranie 428,99 Kb.
Strona1/11
Data25.06.2018
Rozmiar428,99 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11SPRAWOZDANIE IPSiR 2012
Wykaz konferencji, zjazdów i sympozjów naukowych organizowanych w IPSiR oraz przez pracowników instytutu w roku 2012

27 lutego 2012 - międzynarodowa konferencja naukowa pt. Edukacja w dobie migracji i wielokulturowości, Sala Brudzińskiego, UW, Warszawa, organizator: Zakład Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych IPSiR UW. Udział w niej wzięli dr Bryce Lease z Drama Department University of Exeter oraz John Somers Honorary Fellow Drama Department University of Exeter oraz mgr Joanna de Pree z Australii.


8-9 marca 2012, Popowo, Konferencja Dyrektora Generalnego Służby Więziennej „Polski system penitencjarny – perspektywy rozwoju”.-. Organizatorzy: Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.

Dr Bogusława Filipowicz, 17 i 19 stycznia 2012. Organizacja i tłumaczenie symultaniczne z jęz. francuskiego na jęz. polski konferencji – wykładów Prof. Michela Mazoyer, wykładowca Universite Paris 1 Pantheon – Sorbonne oraz Visiting Professor w Uniwersytecie Warszawskim. Współpracuję z Prof. M. Mazoyer od kilku lat. Konferencje wykłady - zostały wygłoszone w IPSiR UW.

Sympozjum Naukowe, Uniwersytet Warszawski, IPSiR, 30.03.2012

Dr hab. prof. UW Beata Gruszczyńska, Międzynarodowa Konferencja Ekspertów European Sourcebook oraz European Organization of Probation, Part 2 – zorganizowana przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej we współpracy z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, 19-21 lutego 2012 r. W konferencji, którą organizowałam, wzięło udział 15 uczestników z Niemiec, Finlandii, Włoch, Turcji, Francji, Holandii, Luksemburga i Polski. Konferencja była poświęcona metodologicznym aspektom statystyki przestępczości i polityki karnej oraz analizie porównawczej w krajach członkowskich Rady Europy.

Prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Współorganizator międzynarodowej konferencji naukowej (z racji pełnienia funkcji przewodniczącej Sekcji Socjologii Religii PTS) Religijne wymiary życia społecznego, 19-20 wrzesień 2012 Kielce. Organizatorzy konferencji: Sekcja Socjologii Religii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego Zakład Socjologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Seminarium Duchowne w Kielcach. Forma uczestnictwa: otwarcie i podsumowanie konferencji, wygłoszenie laudacji dla Biskupa Kazimierza Ryczana, wieloletniego członka Sekcji Socjologii Religii PTS w 70-tą rocznicę urodzin, moderator sesji plenarnej (finansowanie własne).

Dr Dariusz Schmidt, Międzynarodowa konferencja „Friedliches Zusammenleben und Innere Sicherheit im Zeitalter der globalisierten Gesellschaft durch Human Law (Globale Rechtspädagogik)” („Globalna pedagogika prawa jako narzędzie kształtowania pokojowego współistnienia i bezpieczeństwa wewnętrznego w epoce społeczeństwa globalnego”) 3-4 grudnia 2012 r., Brandenburgische Technische Universität Cottbus (BTU), Niemcy, Zentrales Hörsaalgebäude (ZHG), HS A, Konrad-Wachsmann-Allee 3, Cottbus (Niemcy) Brandenburgische Technische Universität Cottbus (BTU), Niemcy, Akademie für Rechtskultur und Rechtspädagogik e. V. (Berlin, Cottbus, Niemcy), Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Liczba gości - niemieckich – 60, polskich – 5, Charakter konferencji: niemiecko-polska konferencja naukowa. wystąpienia w języku niemieckim: wystąpienie: w języku niemieckim „21 Rechtspädagogische Regeln und ihre Bedeutung für Erziehung im europäischen/ globalen Kontext”(„21 reguł pedagogiki prawa oraz ich znaczenie w wychowaniu z perspektywy europejskiej i globalnej“)
Dr hab. Prof. UW Janusz Surzykiewicz, Międzynarodowa Konferencja „Duchowa troska w praktyce medycznej” 15-17.03.2012 rok., Organizacja: Uniwersytet Warszawski (IPSiR), Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Katolickim Uniwersytetem Eichstaet-Ingolstadt; Współpraca: Medycyna Praktyczna, Zakon Bonifratrów, Fundacja Lubię Pomagać. Miejsca konferencyjnych spotkań: 15-16.02.2012 r. Kampus UKSW; 17.03.2012 r. Uniwersytet Medyczny Kampus przy ul. żwirki i Wigury; Uczestnicy: 350 osób, Finansowanie ze środków Fundacji „Forschung hilft Leben” Niemcy – 52 tysiące złotych, finansowanie w ramach międzynarodowego projektu „Duchowość jako czynnik stabilizujący współczesne społeczeństwo”.
Dr hab. Prof. UW Janusz Surzykiewicz, Konferencja „Piłka nożna a szanse i granice wspólnego działania na rzecz wspólnego sukcesu.11.05.2012 rok. Organizacja: IPSiR UW; Uczestnicy: 200 osób Finansowanie ze środków na badania własne, Fundacja „Sport i Zdrowie”.
Dr hab. Prof. UW Janusz Surzykiewicz, Workshop „Perspektiven der Familienwissenschaft” 12.10.2011 r. Organizacja Instytut Rodziny przy Katolickim Uniwersytecie Eichstätt-Ingolstadt. Uczestnicy: 40 osób. Finansowanie środki z Fundacji Forschung hilft Leben.


Udział w konferencjach zagranicznychDr hab. prof. UW. Elżbieta Budakowska, 17a International Oral History Conference: THE CHALLENGES OF ORAL HISTORY IN THE 21st CENTURY: DIVERSITY, INEQUALITY AND IDENTITY CONSTRUCTION, organizator: International Oral History Association, Buenos Aires, Argentyna 3-7 wrzesień 2012. Wygłoszone wystąpienie: The challenges in the XXI c. towards the oral history in the conditions of the interrupted postmigrant identity trajectory.
Dr hab. prof. UW. Elżbieta Budakowska Wykład na Universidade Federal do Rio Grande do Sul w Porto Alegre, 13 września 2012. Temat: Sobre idendidade:movimento da BRASPOL no Brasil – interpretação contemporänea
Dr Bogusława Filipowicz, 6-7 marca 2012 – wygłoszenie wykładów po francusku jako Visiting Professor w ramach LLP Erasmus, Universite Paris 1 Pantheon – Sorbonne. Tytuły: 1. La femme en Mesopotamie, son statut juridique a la lumiere des lois penales semitiques. (tł. Status prawny kobiety w Mezopotamii w świetle semickich praw penalnych); 2. La femme dans la documentation rabinique. (tł. Kobieta w dokumentacji rabinicznej).

Dr Bogusława Filipowicz, 9-10 marca 2012 - udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Le serment: religion et linguistique, Ecole Normale Supérieure, Rue d'Ulm, Paryż. (tł. Przysięga: religia i lingwistyka). Tytuł wykładu wygłoszonego po francusku: Ce que les hommes jurent aux femmes à la lumière des textes du Proche Orient Ancien. (tł. O tym co mężczyźni przysięgają kobietom na podstawie tekstów Starożytnego Bliskiego Wschodu).

Dr hab. prof. UW Beata Gruszczyńska 14-15 lutego 2012 Luksemburg, Eurostat „Task Force on Victimisation (TF)”

Dr hab. prof. UW Beata Gruszczyńska 19-21 lutego 2012, Warszawa, Międzynarodowa Konferencja Ekspertów European Sourcebook oraz European Organization of Probation, Part 2

Dr hab. prof. UW Beata Gruszczyńska 19-21 luty 2012, Międzynarodowa Konferencja Ekspertów European Sourcebook oraz European Organization of Probation, Part 2

Dr hab. prof. UW Beata Gruszczyńska 15-16 marca, 10-11 maja, 15-16 listopada 2012; Strasburg. Posiedzenia Zespołu ekspertów CEPEJ – komisji Rady Europy ds. badania skuteczności systemów wymiaru sprawiedliwości w krajach członkowskich.

Dr hab. prof. UW Beata Gruszczyńska 30 maja – 2 czerwca, Baku, członkini zespołu Rady Europy oceniającego system wymiaru sprawiedliwości w Azerbejdżanie.

Dr hab. prof. UW Beata Gruszczyńska 10-13 czerwca, Breil-Brigels, Międzynarodowa Konferencja Ekspertów European Sourcebook oraz European Organization of Probation, Part 3

Dr hab. prof. UW Beata Gruszczyńska 12-16 września 2012, Bilbao, Konferencja European Society of Criminology. - moderatorka Sesji Panelowej Criminal Justice and Human Rights I. - Referat pt. “Criminal Justice in European Countries. Main Results of CEPEJ Evaluation”.

Dr Paweł Kobes, International Forum of Administration and Public Management – Ludwigsburg, 10-13.10.2012 r. Organizator: University of Applied Sciences in Ludwigsburg (Niemcy) – głos w dyskusji.
Dr Andriy Kosylo, VІ Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna „Działalność przedsiębiorcza w Ukrainie: problemy rozwoju i regulacji. Kijów, 31 maja – 1 czerwca 2012 r. Organizator: Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny imienia Wadyma Hetmana. Referat pt. Odpowiedzialność zarządu za zobowiązaniami spółki – jako sposób zapobiegania nielegalnym przejęciom przedsiębiorstw.
Dr Andriy Kosylo ІІІ Międzynarodowa konferencja naukowa „Czytania komparatystyczne”. Lwów, 20-22 kwietnia 2012 r. Organizator: Lwowski Uniwersytet Spraw Wewnętrznych. Referat pt. Matematyczne podstawy metody analizy funkcjonalnej w komparatystyce prawniczej.
Dr Andriy Kosylo IX Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja „Aktualne zagadnienia reformowania systemu prawnego Ukrainy”, Łuck, 24-26 maja 2012 r. Organizator: narodowy Uniwersytet Wołyński imienia Łesi Ukrainki. Referat pt. Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej przez zarząd – jako jeden ze sposobów zapobiegania nielegalnym przejęciom przedsiębiorstw(analiza prawa polskiego i ukraińskiego).
Dr hab. Danuta Lalak, Internationales Symposium Janusz Korczak Pionier der Kinderrechte, Organizator Freie Universitaet Berlin 13.10.2012, tytuł wystąpienia: Beispiel einer persönlich-biographischen Reflexion von Janusz Korczak: Bemerkungen zur Aktualität seiner Ideen.
Dr hab. prof. UW Zbigniew Lasocik, Międzynarodowa konferencja nt. Cooperation between UN and Regional Human Rights Mechanism - Prevention of Torture, 6-7 lutego 2012 r., Addis Abeba, Etiopia, organizator: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Dr hab. prof. UW Zbigniew Lasocik, Konferencja międzynarodowa: Comating Torture and Illtreatment in the South Caucases, 22-23 marca, Tbilisi, Gruzja, referat nt. zapobiegania torturom.
Dr hab. prof. UW Zbigniew Lasocik, Międzynarodowa Konferencja European Society of Criminology, 12-14 września 2012 r., Bilbao, Hiszpania, referat pt. Forced labor – new challenge for law enforcement.
Dr hab. prof. UW Zbigniew Lasocik, Konferencja międzynarodowa pt. Enhancing cooperation between United Nations and regional mechanisms for the promotion and protection of human rights, Geneva, Switzerland, 12-14 December 2012, organizator: Office of High Commissioner for Human Rights ONZ

Dr Maria Niełaczna, Capacity-Building Workshop for Civil Society. Monitoring of Detention, Campaign and Advocacy, udział w pięciodniowych warsztatach w Kijowie 26 – 29 marca 2012 r. Jednostka delegująca: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.
Dr Aneta Ostaszewska, 26.10.2012, Londyn, Wielka Brytania. „From Page to Screen: Making and Remembering Women’s History”; Women’s Library (London Metropolitan University). Konferencja towarzysząca otwarciu ekspozycji “The Long March to Equality: Treasures of The Women’s Library”. udział bierny.
Dr Mikołaj Pawlak, „Expert seminar on Social Inclusion & Active Citizenship Indicators”, 29-30 Listopada, Lizbona (Portugalia), organizatorzy: Migration Policy Group oraz Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna Sprawy Wewnętrzne), charakter: konferencja międzynarodowa, wygłoszony referat pt. „Active Citizenship. Current and Future Options: residence and citizenship policies”
Dr Mikołaj Pawlak „The Future of Multiculturalism: Structures, Integration Policies and Practices”, 26-27 Czerwca, Guilford (Wielka Brytania), organizatorzy: Centre for Research on Nationalism, Ethnicity and Multiculturalism (CRONEM) University of Surrey, charakter: konferencja międzynarodowa, wygłoszony referat pt. “Translating Integration: Uses of Social Sciences in Policy Response to Immigration in Poland”
Dr Mikołaj Pawlak „8th New Institutionalism Workshop”, 15-16 Marca, Barcelona, (Hiszpania) organizatorzy: ESADE Business School charekter: międzynarodowa konferencja sieci New Institutionalism, wygłoszony referat pt. “Uses of Scientific Knowledge in Policy-Making: A Neoinstitutional Perspective on the Immigrant Integration Policy in Poland”
Dr hab. Prof. UW Irena Rzeplińska, Doroczna Konferencja Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego, Bilbao,15.09.2012r. organizator: European Society of Criminology.
Dr Dariusz Schmidt, „Vorkonferenz zur „International Conference of Human Law 2013“

4-5 czerwca 2012 r., Brandenburgische Technische Universität Cottbus (BTU), Niemcy, Informations-, Kommunikations-, und Medienzentrum, Platz der Deutschen Einheit 2, Cottbus (Niemcy), Organizatorzy: Brandenburgische Technische Universität Cottbus (BTU), Niemcy, Akademie für Rechtskultur und Rechtspädagogik e. V. (Berlin, Cottbus, Niemcy), Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Niemcy), Uczestnictwo czynne, wystąpienia w jezyku niemieckim 1/ Grußwort an die Teilnehmer der Konferenz 2/ „Rechtspädagogik in Polen“(„Pedagogika prawa w Polsce“)


Dr hab. Janusz Surzykiewicz, nazwa konferencji - XXVI International Conference “Pastoral Care in Health at the Service of Life in the Light of the Magisterium of the Blessed John Paul II” 24-26.11.2011 r. Watykan, organizator konferencji – Papieska Rada do Spraw Zdrowia, tytuł referatu - „Wspólnota gminna jako środowisko terapeutyczne”
Dr hab. Janusz Surzykiewicz, "Zahlt sich Spiritualität aus? Organisation, Unternehmenskultur und Spiritual Care".5- 6.10. 2012 r. w Fürstenried bei München, Niemcy, Organizator: Internationale Gesellschaft für Gesundheit und Spiritualität, Interdisziplinäres Zentrum für Palliativmedizin Klinikum, Uniwersytetu Monachijskiego, Referat własny: „Duchowość, religijność i religia jako czynniki stabilizujące zasoby indywidualne i społeczne“
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna