Sprawności harcerskiePobieranie 4,97 Mb.
Strona1/31
Data05.01.2018
Rozmiar4,97 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

SPRAWNOŚCI HARCERSKIE
Sprawność to zdobyta i udowodniona działaniem umiejętność, którą harcerka lub harcerz potrafi się posłużyć w razie potrzeby. Zdobywanie sprawności jest formą samokształcenia. Służy budzeniu, rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań, umożliwia przyswojenie przydatnych w życiu umiejętności i ćwiczenie zaradności oraz uczy rzetelności w działaniu. Przyznanie sprawności jest uznaniem umiejętności harcerki i harcerza w danej dziedzinie.

Zdobywając sprawności harcerze:
 • zdobywają konkretną wiedzę i umiejętności,

 • rozwijają swoje zdolności,

 • odkrywają nowe zainteresowania,

 • uczą się zaradności, przedsiębiorczości i rzetelności,

 • uczą się szacunku dla ludzkiej pracy,

 • sprawdzają swoje możliwości.

Wyróżnia się trzy stopnie trudności sprawności harcerskich, które oznacza się gwiazdkami:

* sprawność I stopnia

** sprawność II stopnia

*** sprawność III stopniaZESTAW SPRAWNOŚCI HARCERSKICH


HIGIENISTA *


 1. Zna i przestrzega zasad higieny osobistej w domu, na wycieczce, biwaku i obozie, propaguje je wśród kolegów.

 2. Skompletował apteczkę osobistą oraz polową na ćwiczenia terenowe lub biwak.

 3. Założył opatrunek na ranę, zabandażował palec, przedramię, kolano.

 4. Zaradził w przypadku: krwotoku z nosa, stłuczenia, otarcia nogi, odmrożenia, oparzenia, zaprószenia oka, ukąszenia. Umiejętnie wykorzystał chustę trójkątną.

 5. Zmierzył temperaturę, tętno.

 6. Pełnił służbę sanitarną na biwaku lub na obozie, brał udział w kontroli czystości, dezynfekował latrynę lub dół na odpadki.

 7. Brał udział w grze ratowniczej, udzielił pierwszej pomocy w niewielkim wypadku, pomógł przenieść chorego (we dwóch lub trzech), wezwał pogotowie ratunkowe.SANITARIUSZ **


 1. Udzielił pierwszej pomocy w przypadku omdlenia, zatrucia, zaczadzenia, krwotoku, porażenia prądem, udaru słonecznego, tonięcia, silnego stłuczenia, złamania otwartego kończyny; prawidłowo przeprowadził sztuczne oddychanie.

 2. Po fikcyjnym wypadku w grze ratowniczej ustalił rodzaje urazów oraz zorganizował udzielenie pierwszej pomocy, w tym transport poszkodowanych, pomieszczenie i opiekę dla nich.

 3. Przeprowadził wspólnie z zastępem akcję profilaktyczną wskazującą szkodliwości dla zdrowia tytoniu, alkoholu, nadużycia leków i narkotyków.

 4. Pełnił służbę sanitarną w ambulatorium obozowym lub szkolnym, na biwaku itp.RATOWNIK ***


 1. Zorganizował zespołowe udzielnie pierwszej pomocy podczas gry ratowniczej w dużym wypadku (np. „katastrofie kolejowej”, „pożarze wsi”, „powodzi”, „nalocie nuklearnym” itp.)

 2. Organizował lub brał udział w akcji społecznej służącej poprawie kultury sanitarnej lub ochronie zdrowia.

 3. Przygotował innego harcerza do próby sanitariusza i przeprowadził próbę.

 4. Odbył próbę mistrzowską: pełnił przynajmniej pięć razy dyżur w pogotowiu ratunkowym lub w szpitalu, wykonując prace pomocnicze. Za próbę mistrzowską można uznać również służbę w ambulatorium lub szpitaliku obozowym.


STRAŻAK granatowy *

1. Wie, gdzie mieści się Straż Pożarna w jego miejscowości, był na


wycieczce w Straży, potrafi zaalarmować o pożarze.
2. Wymieni podręczny sprzęt gaśniczy, burzący oraz uzbrojenie osobiste
strażaka.
3. Umie posługiwać się maską przeciwgazową ,zna przynajmniej 2 rodzaje masek.
4. Zna zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego przy rozpalaniu ognisk -
wie, kto wydaje zezwolenie na rozpalanie ognia.
5. Wie, jaki środki bezpieczeństwa trzeba zachować w budynkach
mieszkalnych i gospodarczych, w szkole, w lesie, aby nie spowodować
pożaru.
6. Zna grupy pożarów potrafi je opisać.
7. Zna rodzaje gaśnic i ich zastosowanie.
8. Potrafi wskazać punkty czerpania wody do celów gaśniczych.
9. Zna 10 podstawowych węzłów używanych w ratownictwie wysokościowym. Wie do czego służą.
10.Potrafi nazwać elementy uzbrojenia osobistego ratownika wysokościowego, oraz poprawnie założyć je na siebie.


STRAŻAK zielony **

1. Potrafi obsłużyć podręczny sprzęt gaśniczy - zorganizował pokaz


posługiwania się tym sprzętem.
2. Zna podstawowe zasady obchodzenia się z ogniem.
3. Zna rodzaje prądownic oraz węży pożarniczych - sposoby ich zwijania
i rozwijania.
4. Zna zadania i oznaczenia funkcji w OSP.
5. Umie urządzić na terenie obozu punkt p-poż, wyposażony w odpowiedni sprzęt
6. Zna rodzaje linii wężowych - potrafi je zbudować.
7. Brał udział w zawodach lub ćwiczeniach pożarniczych.
8. Brał udział w konserwacji sprzętu p-poż.
9. Potrafi wykonać zjazd i podejście po linie bez przeszkód z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu.
10. Potrafi użyć drzewołazów.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna