Spotkanie dla beneficjentów I potencjalnych beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020Pobieranie 54,69 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar54,69 Kb.
SPOTKANIE

dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Termin i miejsce spotkania:Godzina

Plan spotkania


9.00 – 10.00

Rejestracja uczestników


10.00 – 10.15

Rozpoczęcie spotkania, powitanie uczestników spotkania.


10.15 – 11.15

Przedstawienie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

11.15 – 12.00

Przedstawienie i omówienie wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

12.00 – 13.00

Przerwa kawowa


13.00 – 13.45

Przedstawienie i omówienie wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 cd.

13.45 – 14.40

Dyskusja


14.40 – 15.00

Zakończenie konferencji


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Działania współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna