Spis treściPobieranie 7,45 Mb.
Strona45/45
Data23.10.2017
Rozmiar7,45 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45


Peccei, Odum, Cleveland z ‘Final Warning. A History of the New World Order’ Davida Wallena Rivery.
Klub Rzymski zasłynął z publikacji ‘Limits to Growth’, znanej w Polsce pod tytułami ‘Limity Wzrostu’ czy ‘Granice Wzrostu’. Ten pseudonaukowy, apostępowy, eugeniczny bzdet wzywał do takich idiotyzmów, jak promowanie konsumpcji zamiast inwestycji, promowanie redukcji posiadania dzieci do maksymalnie dwóch, czy dostęp do metod kontroli urodzin. Czyli do nowego porządku świata. Wszystko, do czego wezwał CR rzymski stało się faktem w ostatnim ćwierćwieczu XX wieku.

Polityka Klubu Rzymskiego i innych związanych z nim organizacji to straszenie globalnym ociepleniem, peakiem ropy naftowej czy przeludnieniem. Uciekajcie gdzie możecie! Fale waz zaleją! Ropa się kończy! Ziemia się zbuntuje i zarazi waz zarazkami! Oddajcie swoje prawa światowemu rządowi! On was uratuje przed globalnym pociepleniem i końcem ropy! Heil Bohemia! Heil Novus Ordo Seclorum!


Rok po Limitach, 17 września 1973 roku Klub wydał raport ‘Zregionalizowany i Adaptujący się Model Globalnego Systemu Światowego’, gdzie świat podzielony jest na 10 regionów, które jednocząc się ostatecznie ustanowiłyby rząd światowy.

Podobne cele opisali w Mankind at the Turning Point:

„Rozwiązanie tych kryzysów może narodzić się tylko w globalnym kontekście z pełnym i wyraźnym uznaniem wynurzającego się systemu światowego i długoterminowych podstaw. To, pośród innych zmian, wymagać będzie nowego ekonomicznego porządku świata i alokacji systemu globalnych surowców.”
Działania Klubu Rzymskiego to często wykorzystywanie rzeczywistych problemów, jak globalne ocieplenie. Obecnie mamy do czynienia z topnieniem lodowców na Marsie i księżycach Jowisza i Saturna. Na Ziemi kiedyś panowała znacznie wyższa temperatura, co powodowane było tym samym czynnikiem, co obecne topnienie lodowców na księżycach, Marsie i Ziemi we wcześniejszych epokach. Tym czynnikiem jest aktywność plam słonecznych. Jeżeli aktywność słoneczna miała czołowy wpływ na temperaturę na Ziemi w przeszłości i ma wpływ na Marsa i księżyce Układu Słonecznego, to czy nie można rozsądnie założyć, że ma i wpływ na Ziemię obecnie, powodując wzrost temperatury i topnienie lodowców? Oczywiście, że tak. Problem w tym, że jest to nie modne. Łatwiej jest zastraszać ludzi globalnym ociepleniem, niż rozpocząć poważną dyskusję i badania dotyczące rzeczywistych powodów globalnego ocieplenia. CoR na własnej stronie internetowej określa swoją misję jako

„działanie w charakterze niezależnego, globalnego i nieoficjalnego katalizatora zmian”.

Wywołanie strachu przed topiącymi się lodowcami i związku stanu środowiska z przemysłem ciągnie za sobą szereg skutków, które – poprzez globalny podatek od CO2, dążenie do kontroli gospodarek wszystkich państw na świecie przez ponadnarodową instytucję obsadzoną przez ludzi opisanych tutaj organizacji, nakładanie norm, limitów i kar, jak czyni to choćby Unia Europejska względem Polski, i wiele innych efektów i absurdów – ostatecznie zaowocują nowym porządkiem świata.
Przy okazji chciałbym wspomnieć tu o metodach elit. O aktywności słonecznej rozmawiał Alex Jones z pseudoekologiem Davidem Rothschildem (z tych Rothschildów).

Alex Jones: Czapa lodowa na Marsie cofa się o kilka mil na rok, o wiele szybciej niż nasza. A księżyce Saturna i Jowisza topią się. W istocie na kilku księżycach był lód, a teraz są ciekłe morza. Jaki wpływ ma emisja CO2 na te zmiany? David Rothschild...

Rothschild: To dlatego, że te planety są bliżej Słońca, przyjacielu. Hehe.

Jones: Nie. Jowisz i Saturn nie są bliżej Słońca, Mars też nie.


Cóż za głupota i imbecylizm! Młody rot-czajld (jak brzmi angielska wymowa tego nazwiska) nie zna kolejności planet Układu Słonecznego! Przypomniało mi to umysł Georga Busha juniora. Elity wybierają co głupszych i imbecylniejszych spośród siebie, po czym wystawiają ich do działań publicznych, całkowicie nimi manipulując. Wróćmy do Globalnego Ocieplenia.
Oczywiście globalne ocieplenie to tylko początek. Bezczelne jest tu wykorzystywanie zagrożonych gatunków jako pretekstu. Pseudoekolodzy i pseudonaukowcy pokroju ludzi Klubu Rzymskiego wykorzystują to, ponieważ mają w tym nie tyle profity, co pewne długofalowe cele. Jednocześnie zupełnie ignorują rzeczywiste problemy, jak zubożony uran czy HAARP. Broń ze zubożonym uranem stosowana m.in. na wojnach w Iraku czy Afganistanie zaowocowały wadami genetycznymi wśród ludności objętej zasięgiem działania tej broni. Gardzący gatunkiem ludzkim pseudoekolodzy mogliby przynajmniej zwrócić uwagę na wpływ tej broni na lokalne zwierzęta czy rośliny. Broni HAARP poświęcam cały rozdział, aczkolwiek należy tu wspomnieć, że tak wielki wpływ na jonosferę i ekosystem naszej planety, jaki ma HAARP, to ogromne zagrożenie, które jest praktycznie zawsze pomijane przez ‘ekologów’ tej planety.

1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna