Spis treści Wstęp 3Pobieranie 325,59 Kb.
Strona7/10
Data14.11.2017
Rozmiar325,59 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym


Opracowywanie za pomocą komputera danych liczbowych

Szczegółowe cele kształcenia i wychowania

Nauczyciel:

Uczniowie:

Projektowanie tabeli w arkuszu kalkulacyjnym i wykonywanie obliczeń za pomocą arkusza kalkulacyjnego.

Rozumienie konieczności korzystania z licencjonowanego oprogramowania komputerowego.inicjuje dyskusję na temat arkuszy kalkulacyjnych – ich możliwości i zasad wykonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym;

przygotowuje kilka przykładowych plików lub korzysta ze zwykle dołączanych do podręcznika lub poradnika metodycznego; pliki umieszcza na dysku twardym w folderze przygotowanym dla uczniów;

zwraca uwagę na korzystanie z licencjonowanego oprogramowania;

wyjaśnia na konkretnych przykładach zasady projektowania tabel, zasady adresowania oraz korzystania z funkcji arkusza;dyskutują na temat zastosowań arkusza kalkulacyjnego i przypominają ze szkoły podstawowej budowę dokumentu arkusza oraz podstawowe własności;

wykonując ćwiczenia praktyczne, projektują tabele arkusza, wprowadzają dane, tworzą formuły, stosują wybrane funkcje arkusza kalkulacyjnego; modyfikuje tabele w celu usprawnienia obliczeń;

stosują w zadaniach zasadę adresowania względnego; potrafi zastosować adres bezwzględny lub mieszany, aby ułatwić obliczenia;

drukuje tabelę arkusza, dobierając odpowiednie parametry drukowania; rozróżnia linie siatki od obramowania;Prezentowanie danych w postaci wykresu.

przygotowuje zestawy danych, dla których tworzone będą wykresy; zwraca uwagę na odpowiedni wybór zakresu danych, możliwość zmiany etykiet oraz formatowania poszczególnych części wykresu;

wykonując ćwiczenia praktyczne, stosuje arkusz kalkulacyjny do gromadzenia danych i przedstawiania ich w postaci graficznej, z wykorzystaniem odpowiednich typów wykresów;

stosuje ogólne zasady przygotowania wykresu w arkuszu kalkulacyjnym, m.in.: zasady doboru typu wykresu do danych i wyników; tworzy, zależnie od danych) różne typy wykresów;Wstawianie tabel i wykresów arkusza kalkulacyjnego do dokumentów tekstowych.

poleca powtórzenie sposobów wstawiania obrazu do tekstu z poprzednich tematów;

omawia różne mechanizmy połączenia i osadzania obiektów w arkuszu kalkulacyjnym, zwraca uwagę na podobieństwa do wczesnej poznanych sposobów;wykonując praktyczne ćwiczenia, wyjaśniają różnicę między tabelą osadzoną a połączoną; wstawiają tabelę arkusza do dokumentu tekstowego jako obiektu osadzony i jako obiektu połączony; wstawiają tabelę arkusza kalkulacyjnego do dokumentu tekstowego z pliku;

Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego.

Umiejętność współpracy w grupie.przygotowuje zadania z różnych dziedzin dla uczniów, które można rozwiązać za pomocą arkusza kalkulacyjnego;

wykonując praktyczne ćwiczenia, stosują arkusz do rozwiązywania zadań rachunkowych z programu nauczania gimnazjum (na przykład z matematyki lub fizyki) i z codziennego życia (na przykład planowanie wydatków); wykorzystują arkusz kalkulacyjny i do analizy wyników eksperymentów;

wykonują projekty, współpracując w grupie;

    1. Bazy danych


Opracowywanie za pomocą komputera danych

Szczegółowe cele kształcenia i wychowania

Nauczyciel:

Uczeń:

Tworzenie bazy danych.

Rozumienie konieczności korzystania z licencjonowanego oprogramowania komputerowego.wyjaśnia na przykładach, na czym polega przetwarzanie danych w bazach danych; systematyzuje pojęcia dotyczące baz danych;

przygotowuje kilka przykładowych plików lub korzysta ze zwykle dołączanych do podręcznika lub poradnika metodycznego; pliki umieszcza na dysku twardym w folderze przygotowanym dla uczniów;

zwraca uwagę na korzystanie z licencjonowanego oprogramowania;


podają przykłady zbiorów informacji, które mogą być gromadzone w bazach danych;

otwierają gotowy plik bazy i omawiają strukturę bazy;

wykonując praktyczne ćwiczenia, tworzą prostą bazę danych w postaci jednej tabeli; stosując podstawowe zasady tworzenia baz danych;

projektują formularze, dostosowując formularz do wprowadzanych danych;Poznanie metod wyszukiwania informacji w bazach danych.

omawia operacje bazodanowe, m.in.: dotyczące wyszukiwania informacji; podaje przykłady;

podają przykłady wcześniej spotkanych zagadnień związanych z wyszukiwaniem informacji, np. w Internecie, takich jak wyszukiwanie słów czy znaków w edytorze tekstu.

otwierają gotowy plik; wykonują ćwiczenia, korzystając z gotowych zapytań i raportów;

porządkują rekordy, wprowadzają nowe, usuwają niepotrzebne;

tworzą własne kwerendy i przygotowują raporty na podstawie tabeli lub kwerendy;Projektowanie systemów informatycznych.

Przygotowuje zadania dla uczniów, które można rozwiązać za pomocąwyjaśnia, na czym polega projektowania prostego systemu informatycznego; omawia etapy projektowania systemów informatycznych;

podają w dyskusji przykłady systemów informatycznych z otoczenia i wyjaśnia ich zastosowanie;

wykonują wspólnie projekt systemu informatycznego; współpracują w grupie, wykonując samodzielnie zadania szczegółowe;


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna