Spis treści wprowadzenie 4Pobieranie 247.5 Kb.
Strona1/3
Data02.12.2019
Rozmiar247.5 Kb.
  1   2   3


SPIS TREŚCI1. Wprowadzenie 4

2. Kontekst 5

2.1. Zmiany w ostatnich kilku latach 5

2.2. Poprawa funkcjonowania instrumentu pomocy makrofinansowej 5

3. Operacje pomocy makrofinansowej w 2015 r. 6

3.1. Informacje ogólne 6

3.2. Poszczególne operacje w państwach będących beneficjentami w 2015 r. 9

3.2.1. Gruzja 9

W sierpniu 2013 r. UE przyjęła pomoc makrofinansową dla Gruzji w wysokości do 46 mln EUR, z czego połowa ma postać dotacji, a połowa postać pożyczki, która miała zostać wypłacona w dwóch równych transzach. Jest to druga z dwóch operacji pomocy makrofinansowej o równej wysokości zadeklarowanych przez UE na międzynarodowej konferencji darczyńców, która odbyła się w Brukseli w październiku 2008 r., gdy gruzińska gospodarka odczuwała jednocześnie skutki ogólnoświatowego kryzysu finansowego i krótkotrwałego konfliktu z Rosją, który miał miejsce w tym roku. 9

Negocjacje w sprawie pomocy makrofinansowej zostały wznowione po uzgodnieniu przez Gruzję w lipcu 2014 r. nowego programu wypłat z MFW. Obie strony podpisały protokół ustaleń, umowę pożyczki oraz umowę o udzielenie dotacji, a umowy wymagające ratyfikacji zostały ratyfikowane przez parlament gruziński w grudniu 2014 r. 9

Pierwszą transzę pomocy makrofinansowej wypłacono w styczniu (13 mln EUR w formie dotacji) i kwietniu 2015 r. (10 mln EUR w formie pożyczek) w świetle dobrych postępów Gruzji we wdrażaniu programu MFW. Wypłata drugiej transzy w wysokości 23 mln EUR została opóźniona w związku z odroczeniem drugiego przeglądu programu MFW. W listopadzie 2015 r. MFW odbył wizytę w Tbilisi celem wznowienia negocjacji w sprawie drugiego i trzeciego przeglądu programu. Wyniki dyskusji nie były jednak rozstrzygające. W międzyczasie Komisja przeprowadziła w listopadzie 2015 r. przegląd postępów w realizacji warunków dotyczących reform, od których była uzależniona wypłata drugiej transzy unijnej pomocy makrofinansowej, i stwierdziła, że wszystkie warunki zostały spełnione. Komisja powinna zatem być w stanie wypłacić drugą i ostatnią transzę niezwłocznie po zakończeniu przez Radę MFW przeglądu programu. 9

Pogarszająca się od końca 2014 r. sytuacja zewnętrzna znacznie ograniczyła wartość eksportu Gruzji i przekazów środków pieniężnych do tego państwa, co doprowadziło do spowolnienia wzrostu PKB z 4,6 % w 2014 r. do 2,8 % w 2015 r. W okresie od listopada 2014 r. do grudnia 2015 r. gruziński lari stracił jedną czwartą swojej wartości, co przyczyniło się do wzrostu podatności Gruzji na ryzyko zewnętrzne. Pomimo osłabienia popytu krajowego, znacznej deprecjacji lari oraz spadku cen ropy deficyt obrotów bieżących zwiększył się do blisko 12 % PKB w 2015 r., a zadłużenie zagraniczne wzrosło do ponad 100 % PKB wskutek efektów wyceny. Rezerwy walutowe pokrywają wartość prognozowanego przyszłorocznego importu za okres trzech miesięcy. 9

Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej rząd prowadzi generalnie odpowiedzialną politykę budżetową i restrykcyjną politykę pieniężną oraz zezwolił na deprecjację kursu walutowego, by pomóc w złagodzeniu wstrząsu zewnętrznego. Pomimo wysokiego wskaźnika dolaryzacji system bankowy pozostaje stabilny i dobrze skapitalizowany, co odzwierciedla dobre prowadzenie nadzoru i regulacji przez bank centralny. 9

3.2.2. Jordania 10

3.2.3. Republika Kirgiska 10

3.2.5. Ukraina 134. Zapewnienie prawidłowego wykorzystania środków z pomocy makrofinansowej: oceny operacyjne i oceny ex post 14

4.1. Oceny operacyjne 14

4.2. Oceny ex post 14

5. Wnioski o przyznanie pomocy oraz przyszłe wnioski Komisji – sytuacja budżetowa 14


SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie realizacji pomocy makrofinansowej dla państw trzecich w 2015 r.


Directory: RegData -> docs autres institutions -> commission europeenne -> com
com -> Sprawozdanie komisji dla parlamentu europejskiego I rady
com -> Komisja europejska bruksela, dnia [ ] r
com -> Komisja europejska
com -> Komunikat komisji do parlamentu europejskiego I rady
com -> Operacje niezarobkowego transportu lotniczego wykonywane przy użyciu skomplikowanych statków powietrznych z napędem silnikowym
com -> D021888/02 załĄcznik VII operacje niezarobkowego transportu lotniczego wykonywane przy użyciu statków powietrznych z napędem silnikowym innych niż skomplikowane statki powietrzne
com -> Komisja europejska
com -> Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1950/2006, które ustanawia, zgodnie z dyrektywą 2001/82/we parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów
com -> Annex to sanco 11802-2010 Rev
com -> D021888/02 rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne I procedury

Pobieranie 247.5 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna