Spis treśCIPobieranie 1,53 Mb.
Strona9/21
Data23.10.2017
Rozmiar1,53 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

Typologia sferyczna doświadczenia potocznego


czynności energomaterialnedziałania nietypowe

(nienormatywne, twórcze lub patologiczne)


praca wypoczynek
działania stereotypowe

(tradycyjne, normatywne, konformistyczne)
czynności informacyjne

Rys. 3.

Na pewnym etapie organizacji pracy (czyli przekształcania przyrody w celu zdobycia jedzenia, schronienia i odzieży) dziedzina ta zaczyna się uniezależniać od sfery pracy potocznej ukierunkowanej na wewnętrzne potrzeby pracującego i jego rodu (rodziny). Efektywność zracjonalizowanej pracy oraz dążenie do perspektywicznego zysku (być może nawet bardzo odległego w czasie), w połączeniu z semiotyzacją gospodarki (powstanie semiotycznego ekwiwalentu dóbr materialnych w postaci pieniędzy), stopniowo stają się wartościami samodzielnymi, które zaczynają podporządkowywać sobie potrzeby witalne. W taki oto sposób kształtuje się dziedzina doświadczenia ekonomicznego (zawodowego). Co ciekawe, już Arystoteles dość wyraźnie rozróżniał oikonomię (prowadzenie domu) i chrematystykę (zarabianie pieniędzy). Tę pierwszą nazwał „formą istnienia społecznie chwalebną”190. Chrematystykę uznał natomiast za „dążąca do lepszego obrotu i największego zysku”191 oraz za nienaturalną. Jednak to właśnie czynniki pośredniczenia informacyjno-semiotycznego w procesie dotarcia człowieka do dóbr materialnych (pieniądze lub inne ekwiwalenty wartości) ukształtowały dziedzinę doświadczenia ekonomicznego (zawodowego). Miejsce życia i zdrowia jako naczelnych wartości doświadczenia potocznego zajmują nowe funkcje – zysk i efektywność.

Coś podobnego miało miejsce również przy rozwoju i doskonaleniu emocjonalnej dziedziny relaksu i reprodukcji. Potrzeba zapewnienia stabilnego bezpieczeństwa wypoczynku i prokreacji powołała do życia funkcje organizacji społeczeństwa i wyróżnienia kasty rządzących (najpierw na podstawach fizjologicznych – wieku lub siły fizycznej, później na podstawie zdolności magiczno-manipulacyjne, doświadczenie i wiedzy ezoterycznej). Może nie mam racji (niech mnie poprawią antropolodzy), lecz wydaje mi się, że filogenetyczny rozwój doświadczenia ludzkiego toczył się właśnie w tych dwóch kierunkach:

̶ wojskowo-wytwórczym (wyróżnienie funkcji wodza ̶ posiadającego siłę fizyczną, umiejętności wojskowe i łowieckie),

̶ magiczno-informacyjnym (wyróżnienie funkcji szamana ̶ posiadającego wiedzę ezoteryczną i, nierzadko, zdolności ekstrasensoryczne i psychosugestywne).

Jednocześnie z „pionowymi” relacjami społecznymi powinny były pojawiać się również struktury „poziome” ̶ relacje w plemieniu, wspólnocie, a po ukształtowaniu się rodziny i wyodrębnionej formy zamieszkiwania również relacje powinowactwa i sąsiedztwa. Gwarancja bezpieczeństwa tylko w nieznacznym stopniu wymaga przemocy i zdławienia sprzeciwu. O wiele ważniejsze są mechanizmy emocjonalnego wzajemnego przystosowania się i etycznego współdziałania. Na pewnym etapie ewolucji w świadomości większości osobników uwikłanych we wspólną działalność tego rodzaju powstaje nowa wartość, której nie było na poziomie doświadczenia potocznego – dobro społeczne (rodowe, plemienne, narodowe, ogólnoludzkie). Wartość ta zaczyna dominować, a czasem i przytłaczać wartości witalne.

124

Pojawia się idea tożsamości społecznej – pierwszej (jak uważają niektórzy antropolodzy) formy tożsamości ludzkiej. Powinowactwo i jedność społeczna stopniowo zastępują idee prymitywnego pokrewieństwa zwierzęcego. Powstają mechanizmy bezpośrednio-fizycznego (przemoc) oraz pośrednio-informacyjnego (przekonywanie) emocjonalnego wpływu na wspólnotę i osobnika, czyli prawo i moralność. Pojawia się duchowa tradycja oparta na ideologicznej (magia) i semiotycznej (totem-symbol) manipulacji społeczeństwem. Zadaniem pierwszorzędnym staje się zachowanie tradycji i tożsamości zbiorowej. Stopniowy rozwój stosunków międzyludzkich i dalsza strukturyzacja dziedziny relaksu emocjonalnego i reprodukcji doprowadza do ukształtowania się samodzielnej dziedziny doświadczenia: społeczno-etycznej, albo, mówiąc prościej, dziedziny życia społecznego z naczelną wartością – dobrem społecznym pojmowanym jako dobro moralne192.Wszystko, co napisałem powyżej, można uznać co najwyżej za piękną bajeczkę. Nie wiemy przecież, jak naprawdę ukształtowała się strona ekonomiczna i społeczno-etyczna ludzkiego doświadczenia. Rosjanie mawiają jednak, że każda bajka jest kłamstwem, ale jest w niej zawsze pewna aluzja do prawdy. Zaproponowaną przeze mnie wersję ewolucji doświadczenia ekonomicznego i społeczno-etycznego z potocznego można przekształcić w całkowicie synchroniczną koncepcję ich styczności funkcjonalnej, nie odwołując się przy tym do spekulacji historycznych. Wystarczy prześledzić nasze życie codzienne, konsekwentnie rozróżniając potrzeby funkcjonalne i pragmatyczne motywy naszych zachowań: od mycia zębów i pójścia do pracy aż do popołudniowego wychowywania dzieci i wieczornego seksu przed snem.

Rys. 4 jest propozycją najbardziej ogólnego sferycznego schematu potocznego doświadczenia w jego styczności z innymi dziedzinami realnego doświadczenia: ekonomią ̶ zwykle realizowaną w pierwszej połowie dnia, i życiem publicznym ̶ któremu większość z nas poświęca drugą połowę dnia, weekendy oraz urlopy. Użyłem kiedyś metafory pierwszej i drugiej połowy dnia jako zasady objaśniającej rozwój i funkcjonowanie obu typów refleksji ̶ racjonalnej i emocjonalnej, oraz obu stron doświadczenia realnego – pracy i wypoczynku. Podobny sposób rozważań znalazłem później w antropologicznym schemacie G. Bachelarda, który ujmował człowieka jako twór z dualną naturą – „dzienną” (naukową) i „nocną” (nieracjonalną)193. Zaproponowany przeze mnie schemat ilustruje przeciwstawienie doświadczenia potocznego (na schemacie – wewnątrz kuli) najbliższym stycznym formom doświadczenia realnego (poza kulą). Górna i lewa część kuli symbolizują dziedzinę wytwórczą (pracę), dolna i prawa – relaksacyjną (czas wolny). W każdej z tych stron działalności potocznej można wyodrębnić właściwą dziedzinę działań – aktywność przedmiotową i emocjonalno-komunikatywną (górny i dolny sektor kuli), oraz dziedzinę motywacji

125

Schemat działalności potocznej w jej relacjach z innymi typami działalności realnej

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna