Spis treści stosunki gospodarcze polska-rosja. Problemy, perspektywyPobieranie 0.81 Mb.
Strona1/14
Data12.01.2018
Rozmiar0.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Przegląd Gospodarczo-Rynkowy nr 76


Spis treści


1.STOSUNKI GOSPODARCZE POLSKA-ROSJA. PROBLEMY, PERSPEKTYWY. 2

1.1Znaczenie stosunków gospodarczych z Rosją. 2

1.2Nowy jakościowo rynek rosyjski. 2

1.3Finansowe instrumenty wspierania polskich firm. 4

1.4Czy jest możliwy znacznie większy eksport towarów rolno-spożywczych? 5

1.5Możliwości partycypowania polskich firm w dostawach żywności dla Moskwy. 7

1.6Inwestycje kapitałowe. 8

1.7Działalność promocyjna. 9

1.8Regionalizacja kontaktów. 11

1.9Współpraca z organizacjami biznesu. 122.SYTUACJA GOSPODARCZA W FEDERACJI ROSYJSKIEJ W OKRESIE STYCZEŃ-LIPIEC 2002 ROKU. 13

2.1Tendencje rozwoju gospodarczego Rosji w 2001 roku 13

2.2Koniunktura gospodarcza w okresie styczeń-lipiec 2002 roku 14

2.3Wyniki w głównych sektorach gospodarki 153.AKTUALNOŚCI GOSPODARCZE 23

3.1Gospodarka 23

3.2Handel zagraniczny i inwestycje. 24

4.IMPORT PRODUKTÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH DO ROSJI W PIERWSZEJ POŁOWIE 2002r. 26

5.ZAGRANICZNE INWESTYCJE W ROSYJSKIM PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM 30

5.1Produkcja piwa 30

5.2Pzemysł tytoniowy 32

5.3Wyroby cukiernicze 33

5.4Przetwórstwo mleka 34

6.TEZY WYWIADU Z WICEPREMIEREM, MINISTREM ROLNICTWA FR A. W. GORDIEJEWEM 36

7.RYNEK MIĘSA MROŻONEGO W MOSKWIE. 37

8.AKTUALNA SYTUACJA NA ROSYJSKIM RYNKU GŁÓWNYCH TOWARÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH 41

9.PROGNOZA ROZWOJU SEKTORU ROLNO-SPOŻYWCZEGO NA OKRES DO 2010r. 44 1. STOSUNKI GOSPODARCZE POLSKA-ROSJA. PROBLEMY, PERSPEKTYWY.
  1. Znaczenie stosunków gospodarczych z Rosją.

Rosja była, jest i będzie naszym najbardziej strategicznym partnerem politycznym, gospodarczym i handlowym na Wschodzie. Także tym szeroko rozumianym Wschodzie, z Azją Wschodnią i Południowo-Wschodnią, z Chinami i Japonią.


Znaczenie Rosji dla Polski i polskiej gospodarki opiera się na dwóch filarach:

 • po pierwsze – z perspektywy importu z Rosji – z uwagi na strategiczny, surowcowy charakter importu z Rosji, stosunki gospodarcze z Rosją zawsze będą postrzegane w kategoriach bezpieczeństwa energetycznego, i szerzej – ekonomicznego Polski. Nawet w przypadku większej dywersyfikacji dostaw do Polski gazu ziemnego i ropy naftowej. Znaczne jest też jeszcze technologiczne uzależnienie przemysłu od rosyjskich surowców. Ewidentne korzyści przynosi nam tranzyt rosyjskiego gazu i ropy.

 • po drugie – z perspektywy naszego eksportu – jeszcze w 1997 r. eksport do Rosji na sumę prawie 2,2 miliarda USD (wg polskiej statystyki) realizowało kilka tysięcy podmiotów gospodarczych. Dla znacznej większości z nich Rosja była najważniejszym, a w skrajnych przypadkach jedynym rynkiem zbytu. Eksport do Rosji stanowił o kondycji wielu regionów i wybranych branż, kreował wiele miejsc pracy – a jego spadek znaczące bezrobocie.

Dlatego też, nie umniejszając roli innych rynków z WNP jest oczywiste, że ułożenie korzystnych polskich firm relacji gospodarczych z Rosją – zarówno w imporcie, jak i eksporcie – ma fundamentalne znaczenie.


Tym bardziej, choć statystyka jest niekiedy trudna do uchwycenia, że znaczące dostawy polskich towarów do Białorusi, Ukrainy, Litwy czy Estonii – liczone jako eksport do tych krajów – de facto, po manipulacjach celnych i dokumentowych, znajduje ostatecznego odbiorcę w Rosji. Bez ryzyka większego błędu można mówić o kilkuset milionach eksportu polskiego nie ujmowanego w statystykach naszego eksportu do Rosji.

  1. Nowy jakościowo rynek rosyjski.

Ropa i gaz w imporcie do Polski to domena kilku firm. Opiera się na uzgodnieniach międzyrządowych, z wieloma istniejącymi tu problemami i uwarunkowaniami.


Równie trudny i zasadniczy dla polskiej gospodarki jest drugi aspekt współpracy gospodarczej z Rosją – odzyskiwanie rynku rosyjskiego dla polskiego eksportu. Obecnie mamy do czynienia z jakościowo nową sytuacja w stosunkach gospodarczych z Rosją.
Przynajmniej z dwóch powodów:


 • po pierwsze – po kryzysie finansowym zmienił się diametralnie sam rynek rosyjski; podaż, popyt czy ceny stały się realnymi kategoriami ekonomicznymi, wolny rynek i standardy międzynarodowe obejmują coraz więcej sfer działalności gospodarczej w Rosji (w wyniku m.in. procesów przystosowawczych Rosji w związku z planowaną akcesją do WTO – ale wolny rynek nie wszędzie dominuje, np. sektor energetyczny, niektóre segmenty rynku rolnego, sfera usług komunalnych i in.). Ważna jest też duża presja ekipy Putina na przeprowadzenie głębokich reform gospodarczych (reforma podatkowa – podatek liniowy 24% od osób prawnych i 13% od osób fizycznych, debiurokratyzacja – nowe zasady rejestracji firm, ograniczenia w licencjonowaniu działalności gospodarczej, nowy kodeks pracy, restrukturyzacja monopoli naturalnych, reforma infrastruktury finansowej – bankowości, rynku papierów wartościowych, ubezpieczeń, kodeksu o ziemi itd.).

 • po drugie – od 1998 r. odmiennie kształtuje się struktura konkurencji na rynku rosyjskim. W Rosji nie sprzeda się już towarów w sposób przypadkowy, spontaniczny – jak to miało miejsce w przypadku choćby polskich dostaw sezonowych nadwyżek produkcji w rolnictwie – ziemniaków, cebuli czy mięsa wieprzowego. W warunkach 100% przedpłat czy handlu wymiennego.

Dlatego, że – po pierwsze – wskutek skokowej dewaluacji rubla w 1998 r. nastąpił gwałtowny wzrost konkurencyjności rodzimej produkcji. Dla wielu polskich firm, zwłaszcza z branży rolno-spożywczej, oznaczało to niemal natychmiastowe wyparcie z rynku. Bez wielkich nakładów inwestycyjnych pojawiły się nieduże miejscowe przetwórnie, ukierunkowane na rynki lokalne, elastycznie oferujące na rynku odpowiadające smakowo konsumentom kiełbasy czy parówki.


Efekt skokowego wzrostu konkurencyjności cenowej rodzimej, ale w konsekwencji doprowadził do zmiany struktury produkcji i popytu na rynku rosyjskim. Powstało wiele nowych podmiotów gospodarczych wytwarzających konkurencyjne cenowo i akceptowalne jakościowo towary konsumpcyjne, zwłaszcza spożywcze, zapełniając wiele nisz zajmowanych przez dotychczasowych dostawców zagranicznych, w tym polskich.
Jednocześnie - po drugie - po kryzysie z 1998 r. polskie firmy znalazły się w gorszej sytuacji konkurencyjnej nie tylko od rosyjskich dostawców, ale także od firm z UE i USA, będących tradycyjnie naszym konkurentem w większości grup polskiego eksportu rolno-spożywczego do Rosji.
Bezpośrednio po kryzysie firmy z UE i USA miały do dyspozycji pakiet systemowych instrumentów, zwłaszcza finansowych, wspierających ich eksport do Rosji – w formie dotacji, dopłat, ubezpieczeń, gwarancji itp. Szczególnie w zakresie dostaw rolno-spożywczych.
W konsekwencji konkurencji rosyjskiej i zagranicznej, przy relatywnie słabszych instrumentach wsparcia finansowego dla polskich firm i zmiany systemu handlu z Rosją, zwłaszcza form płatności (odejście od przedpłat) - spadek polskiego eksportu rolno-spożywczego do Rosji był znacznie większy, niż z innych krajów. W okresie 1998-2001 nasze dostawy obniżyły się o 76% (700 mln USD), podczas gdy łączny import FR w tych grupach towarowych spadł o ok.1/3 (4 mld USD). Ale z UE tylko o 39% (1,5 mld USD), a z USA o 36% (530 mln).
W 2001 r. rozpoczął się proces zwiększania importu rolno-spożywczego przez firmy rosyjskie – łączne dostawy wzrosły o 23% (1,6 mld USD), w tym z krajów UE o 27% (0,5 mld USD) i USA o 27% (200 mln). Na tym tle Polska odnotowała w zasadzie stagnację – niewielki wzrost tylko o 7,5% (17 mln USD) wg statystyki rosyjskiej, a wg polskiej nawet spadek o 6,5%.
Następowało więc dalsze wypieranie polskich towarów z rosyjskiego rynku przez dostawców z UE i amerykańskich. Także przez zachodnie i międzynarodowe koncerny – po 1998 r. rysuje się wyraźna tendencja wzrostu produkcji na miejscu w Rosji towarów dotychczas przez te firmy eksportowane (Danone, Nestle, Pepsico i in.).


  1. Directory: files -> biuletyn-ekonomiczny
   files -> Informacja dodatkowa do wniosku o dofinansowanie operacji w ramach środka „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”
   files -> W sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2006
   files -> Rys. Kolumna rektyfikacyjna do rektyfikacji ciągłej; kolumna, deflegmator, kondensator
   files -> "Epistemologia: fundamentalizm i jego zmierzch", [w:] Między przyrodoznawstwem, matematyką a humanistyką
   biuletyn-ekonomiczny -> Spis treści polsko rosyjska wspóŁpraca gospodarcza 2
   biuletyn-ekonomiczny -> Spis treści sytuacja gospodarcza w federacji rosyjskiej w okresie styczeń-wrzesień 2002 roku
   biuletyn-ekonomiczny -> Spis treści informacja o Dniach „Teraz Polska” w Niżnim Nowgorodzie I imprezach towarzyszących
   biuletyn-ekonomiczny -> Rzegląd Gospodarczo
   biuletyn-ekonomiczny -> Rzegląd Gospodarczo
   biuletyn-ekonomiczny -> Federacja Rosyjska Przegląd gospodarczo-rynkowy Biuletyn Ekonomiczny nr 70

   Pobieranie 0.81 Mb.

   Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna