SpecyfikacjaPobieranie 157,44 Kb.
Data09.11.2017
Rozmiar157,44 Kb.

sp. narzędzia neurochirurgia 10 DZP/16087/N/2009/2010

S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A
na dostawę

narzędzi do operacji neurochirurgicznych

dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu
w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 193.000 euro,

ogłoszonym na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 zmiany ogłoszone w Dz.U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058 i późniejszymi) w trybie przetargu nieograniczonego
Zamawiającym jest

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:


  1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa narzędzi do operacji neurochirurgicznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

Zamawiany asortyment i jego ilości wyszczególnione zostały poniżej oraz na załączonym do niniejszej specyfikacji formularzu ofertowym.

Przedmiotem zamówienia są wyroby medyczne wysokiej jakości, spełniające wszystkie funkcje i wymagania dla tego rodzaju wyrobów zgodnie z ich przeznaczeniem.

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące pakiety (części):


PAKIET 1

 1. Dissektor typu Buttner-Janz, obustronnie zakończony, z jednej strony prosty, z drugiej delikatnie zakrzywiony, szerokość 2,5 mm, długość 240 mm – 1 szt.

 2. Dłuto typ Dahmen szerokość 4 mm, długość 300mm – 1 szt.

 3. Dłuto typ Dahmen szerokość 5 mm, długość 300mm – 1 szt.

 4. Rozwieracz typ Wietlaner z ostrymi zębami, długość 170mm, głębokość 20 mm, szerokość łopat 24/18mm – 1 szt.

 5. Rozwieracz typ Wietlaner z ostrymi zębami, długość 210mm, głębokość 25 mm, szerokość łopat 37/30mm – 1 szt.

 6. Rozwieracz do laminektomii typ Walton lewy i prawy długość 210mm łopata siedmiozębna oraz pojedynczy ząb z kulką o głębokości 33mm – 1 szt. lewy i 1 szt. prawy

 7. Elewator typ Brutt, długość 240mm, dwustronny, z jednej strony prosty z drugiej łagodnie zagięty, szerokość 2,5mm – 1 szt.

 8. Łyżki kostne ostre, typ Loffel, długość 300mm, szerokość łyżki 0000; 000; 00; 0 – po 1 szt. z każdej szerokości

 9. Nożyce kostne typ Liston-Key, 250mm, wygiete w kształcie litery S – 1 szt.

 10. Kleszczyki dyskowe, długość 180mm, szerokość 1,5mm; 2,5mm; 3,5mm – po 1 szt. z każdej szerokości

 11. Kleszczyki dyskowe, długość 200mm, szerokość 1,5mm; 2,5mm; 3,5mm – po 1 szt. z każdej szerokości

 12. Kerrison Mikro szczęki do góry 50 stopni, szerokość 1 mm, długość 180mm – 1 szt.

 13. Kerrison Mikro szczęki do góry 90 stopni, szerokość 1 mm, długość 180mm – 1 szt.

 14. Kerrison Mikro szczęki do dołu 90 stopni, szerokość 1 mm, długość 180mm – 1 szt.

 15. Kerrison Mikro szczęki do dołu 50 stopni, szerokość 1 mm, długość 180mm – 1 szt.

 16. Kerrison o cienkiej stópce, szczęki 1x2mm 50 stopni do góry, długość 180mm – 1 szt.

 17. Kerrison o cienkiej stópce, szczęki 2,0x2,7mm 50 stopni do góry, samoczyszczący (ejector) długość 180mm – 1 szt.

 18. Kerrison z małym uchwytem, szczęki 2,5x2,5mm 50 stopni do góry, samoczyszczący (ejector) długość 200mm – 1 szt.

 19. Kerrison z małym uchwytem, szczęki 4,0x5,0mm 50 stopni do góry, samoczyszczący (ejector) długość 200mm – 1 szt.

 20. Kerrison z dużym uchwytem, szczęki 7,0x6,0mm 50 stopni do góry, samoczyszczący (ejector) długość 220mm – 1 szt.PAKIET 2

 1. Sprężyny do płata skórnego, typ Yasargil, z zaczepem do chust – 4 szt.

 2. Zacisk do łyżek automatycznych mocowany do czaszki z dwoma uchwytami – 1 szt.

 3. Uchwyt do łyżki mózgowej mocowany do ramienia automatycznego - 2 szt.

 4. Uchwyt do łyżki mózgowej mocowany do ramienia automatycznego - 2 szt.

 5. Dissektor ostry kątowy typ Al-Mefty szerokość 2mm, długość 200mm – 1 szt.

 6. Dissektor półostry kątowy typ Al-Mefty szerokość 2mm, długość 200mm – 1 szt.

 7. Hak tępy bez kulki typ Krayenbuhl, długość 185mm, rozmiar 7 1/4” – 1 szt.

 8. Hak ostry, długość 190mm, 7 1/2” – 1 szt.

 9. Mikrodissektor typu Caspar, długość 230mm, 9”, zagięty do dołu, szerokość 2mm – 1 szt.

 10. Mikrodissektor typu Caspar, długość 200mm, 8”, zagięty, szerokość 1mm – 1 szt.

 11. Mikrodissektor typu Caspar, długość 210mm, 8 1/4”, zagięty do góry, szerokość 1mm – 1 szt.

 12. Mikrodissektor typu Caspar, długość 210mm, 8 1/4”, zagięty do dołu, szerokość 1mm – 1 szt.

 13. Nóż guzowy typ Samii, długość 230mm, 9”, szerokość 1mm – 1 szt.

 14. Nóż guzowy typ Samii, długość 230mm, 9”, szerokość 2,0mm – 1 szt.

 15. Nóż talerzykowy typ Samii, długość 230mm, 9” – 1 szt.

 16. Nóż talerzykowy typ Samii, długość 230mm, 9”, szerokość 3,0mm – 1 szt.

 17. Mikrodissektor zakrzywiony, długość 230mm, 9”, typ Oppel – 1 szt.

 18. Mikroretraktor 45 stopni szerokość 2mm, długość 230mm, 9”, typ Opper – 1 szt.

 19. Mikrodissektor zakrzywiony do góry, długość 230mm, 9” – 1 szt.

 20. Mikrodissektor zakrzywiony do dołu, długość 230mm, 9” – 1 szt.

 21. Mikroraspator talerzykowy, długość 230mm, 9” – 1 szt.

 22. Mikrodissektor tępy, długość 230mm, 9” – 1 szt.

 23. Mikrohak, półostry, długość 230mm, 9” – 1 szt.

 24. Mikrohak, tępy, długość 230mm, 9” – 1 szt.

 25. Mikrodissektor prosty, długość 230mm, 9” – 1 szt.

 26. Ssak zagięty typu Fergusson długość całkowita 195mm, średnica 1,5mm – 1 szt.

 27. Ssak zagięty typu Fergusson długość całkowita 195mm, średnica 2,5mm – 1 szt.

 28. Ssak zagięty typu Fergusson długość całkowita 195mm, średnica 3,0mm – 1 szt.

 29. Ssak zagięty typu Fergusson długość całkowita 195mm, średnica 5,0mm – 1 szt.

 30. Ssak zagięty typu Fergusson długość całkowita 215mm, średnica 1,5mm – 1 szt.

 31. Ssak zagięty typu Fergusson długość całkowita 215mm, średnica 2,5mm – 1 szt.

 32. Ssak zagięty typu Fergusson długość całkowita 215mm, średnica 3,0mm – 1 szt.

 33. Kleszczyki tkankowe, długość 125mm, typ Semken 2x3 zęby, 5” – 4 szt.

 34. Kleszczyki tkankowe, długość 175mm, typ Gerald zagięte, 7” – 2 szt.

 35. Pęseta koagulacyjna do koagulacji, izolowana, długość 155mm, 6”, 0,7mm; 1,3mm – po 1 szt. z rozmiaru

 36. Pęseta koagulacyjna, izolowana, długość 195mm, 7 3/4”, 0,4mm; 0,7mm; 1,0mm – po 1 szt. z rozmiaru

 37. Pęseta koagulacyjna, zagięta do góry, izolowana, długość 215mm, 8 1/2”, 0,7mm – 1 szt.

 38. Pęseta koagulacyjna, zagięta do dołu, izolowana, długość 215mm, 8 1/2”, 0,7mm – 1 szt.

 39. Pęseta koagulacyjna izolowana czarna do koagulacji, z nieprzylegającym pokryciem końcówki roboczej, długość 160mm, 6 1/4”, 0,7mm – 1 szt.

 40. Pęseta koagulacyjna izolowana czarna do koagulacji, z nieprzylegającym pokryciem końcówki roboczej, długość 200mm, 8”, 1,0mm – 1 szt.

 41. Odgryzacz kostny typu Kerrison, kąt otwarcia 130 stopni, długość ramienia 180mm, szerokość otwarcia 8mm – 1 szt.

 42. Imadło chirurgiczne z twardą wkładką typu Crile-Wood długość 145mm, szerokość 0,4mm, 5 i 3/4” – 1 szt.

UWAGA! Pozycje 35 – 40 pakietu nr 2 muszą być kompatybilne z aparatem do diatermii firmy Aesculap.

Wymagania szczegółowe dla narzędzi operacyjnych:

- narzędzia wykonane ze stali wysokiej jakości

- możliwość regeneracji narzędzi u producenta

- dostarczenie w ciągu 2 dni narzędzi zastępczych w razie usterki

- narzędzia znakowane laserowo – logo producenta i oznaczenie szpitala i oddziału
UWAGA! Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne należy je traktować wyłącznie jako przykład wyrobu, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia; w każdym takim przypadku zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, która jednak winna odpowiadać opisanym wymaganiom.
Kod CPV – 33162200-5
1.1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje również:

a) dostawę przedmiotu zamówienia do SP ZOZ przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko

b) udzielenie co najmniej 24-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia oraz zagwarantowanie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

c) przeszkolenie personelu medycznego Oddziału Neurochirurgii w zakresie użytkowania przedmiotu zamówienia


1.2 Zamawiający oczekuje wyrobów medycznych wysokiej jakości, tj. niezawodnych, spełniających bezwzględnie wszystkie funkcje dla których jest przeznaczony, zapewniających bezpieczeństwo pacjentom oraz komfort pracy personelowi medycznemu wykonującemu zabiegi operacyjne przy jego użyciu.
1.3 Przedmiot oferty winien spełniać odpowiednie warunki wprowadzenia do obrotu medycznego i używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, określone w ustawie z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych tj. posiadać certyfikat zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej lub dokument równorzędny – zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego.
1.4 Oferta może być złożona na całość przedmiotu zamówienia lub wybrane(y) pakiet(y) , przy czym w danym pakiecie wymagany jest pełen wyszczególniony w nim asortyment.

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty wariantowej.1.5 Wymaga się, by opakowania przedmiotu zamówienia zaopatrzone były w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim oraz zawierającą wszystkie wymagane informacje. Na każdym dostarczonym opakowaniu winien być podany numer serii i data ważności, przy czym termin ważności nie może być krótszy niż 2 lata od daty dostawy.

1.6 Na potwierdzenie spełnienia przez przedmiot oferty wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca złoży wraz z ofertą katalogi lub materiały informacyjne w języku polskim, opisujące właściwości przedmiotu oferty.
1.7 Oferty należy złożyć na oryginalnym (pobranym ze strony internetowej zamawiającego) formularzu ofertowym załączonym do niniejszej specyfikacji. Formularz należy wypełnić dokładnie we wszystkich rubrykach.

Jeśli formularz ofertowy nie będzie zawierał wszystkich wymaganych informacji lub zostaną w nim stwierdzone błędy w wyliczeniu ceny, których nie można poprawić zgodnie z zapisem w pkt. 9.9 SIWZ, albo będzie zawierał omyłki, o których mowa w pkt. 9.10, których nie można poprawić zgodnie z zapisem w pkt. 9.10.2 lub wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłki, oferta zostanie odrzucona.

Formularz może być wypełniony pismem ręcznym, trwałym, czytelnym, bez poprawek lub komputerowo. Nie dopuszcza się złożenia ofert na formularzach innych niż oryginalne, chyba, że treść nieoryginalnych formularzy zawiera identyczne informacje, jak określone w oryginale.
1.8 Treść oferty winna odpowiadać treści niniejszej specyfikacji.
1.9 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w danym pakiecie.
1.10 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w okolicznościach wskazanych w art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych.
1.11 Ze względu na szczególny charakter niniejszego zamówienia Zamawiający nie wyraża

zgody na jego wykonanie przez podwykonawców.

 1. WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA :
  1. Miejsce dostawy:


Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia

Oddział Neurochirurgii

ul. Szwajcarska 3, 61-285 P o z n a ń
2.2 Wymaga się by wykonawca zagwarantował dostawę własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie transportem (dostawa loco zamawiający), na własny koszt i ryzyko.

2.3 Dostawa zrealizowana będzie jednorazowo, w terminie wskazanym w ofercie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia podpisania umowy (bez potrzeby składania dodatkowego zamówienia); Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy.

2.4 Wymagany termin płatności faktury - 30 dni od daty doręczenia faktury zamawiającemu.

2.5 Szczegółowe warunki dostawy reguluje umowa, której wymagana treść stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
3.1 Umowa z wykonawcą zostanie zawarta na okres od dnia podpisania do wykonania i zapłaty.
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.- nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
4.2 Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty:


   1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;
   1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
   1. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.4.2.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.1 - 4.2.3, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.2.5 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby, lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 4.2.4.

4.2.6 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

4.2.7 Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych
4.2.8 Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia.


4.2.9 Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 4.2.1 – 4.2.7
4.3. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.1 i 1.2 SIWZ.
4.3.1 Dokumenty potwierdzające, że przedmiot oferty został dopuszczony do obrotu medycznego w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami, o których mowa w pkt. 1.3

4.3.2 Materiały informacyjne i katalogi, o których mowa w pkt. 1.6
4.4 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 niniejszej specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą), z zastrzeżeniem pkt. 4.5.

Nie spełnienie warunków określonych w pkt. 4.3. spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w.
4.5 Zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia wyszczególnionych w pkt. 4.2 i 4.3 dokumentów, oświadczeń i wzorów (próbek) - brakujących lub wadliwych, w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.


 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A

UCZESTNIKAMI POSTĘPOWANIA:

  1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej.

  2. Językiem porozumiewania się w niniejszym postępowaniu jest język polski.

5.3 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje strony postępowania przekazują w formie pisemnej (oryginalny dokument w wersji na papierze).

Przed terminem składania ofert i w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych dokumenty sporządzane przez zamawiającego zamieszczane będą na jego stronie internetowej www.szpital-strusia.poznan.pl - link zamówienia publiczne.

SIWZ, formularz ofertowy i wzór umowy zamieszczone zostały jako załączniki do ogłoszenia o zamówieniu. Kolejne powstające dokumenty zamieszczane będą sukcesywnie w toku postępowania, również jako załączniki. Data i godzina zamieszczenia dokumentu na stronie internetowej jest podana przy nazwie każdego załącznika.

5.4 Dopuszcza się możliwość składania wniosków lub oświadczeń za pośrednictwem telefaxu wyłącznie pod nr 061 87 79 517 lub pocztą elektroniczną tylko na adres e mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl jednak pod warunkiem, że zostaną one niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przesyłania korespondencji do wykonawców w sposób podany powyżej - na numery faxu lub adresy e-mail podane na formularzach ofertowych.5.5 Przez doręczenie korespondencji rozumie się jej doręczenie na piśmie w terminach wskazanych w niniejszej specyfikacji oraz określonych w powołanej na wstępie ustawie wyłącznie do Kancelarii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia, ul.Szwajcarska 3, pok. 239 Korespondencja w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem może być doręczana tylko w czasie pracy zamawiającego, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 14.30, niezależnie od sposobu jej doręczenia (osobiście, poczta, poczta kurierska, fax, internet itp.). Korespondencja składana za pośrednictwem telefaxu lub pocztą elektroniczną może być nadana wyłącznie pod numer telefaxu oraz na adres podany w pkt. 5.4.

.

6.OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI JEST:Anna Jackowiak - Dział Zamówień Publicznych

tel: (061) 87 39 293 fax: (061) 87 79 517

(e-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl)

w godz. 7:15 do 14:30
7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ WYNOSI 30 DNI. BIEG TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ ROZPOCZYNA SIĘ WRAZ Z UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT.


  1. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą na zasadach określonych w art. 85 ust. 2, 3 , 4 powołanej na wstępie ustawy.


8. WADIUM – w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium. 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:


9.1 Oferta winna być przygotowana w języku polskim, czytelnie, bez poprawek.

9.2 Kolejne strony oferty należy ponumerować i trwale spiąć.

9.3Ofertę należy złożyć w zamkniętej przesyłce, opatrzonej pieczątką wykonawcy, z napisem:

Przetarg na dostawę narzędzi do operacji neurochirurgicznych”

na adres:

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia

z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ

Kancelaria Zakładu

ul. Szwajcarska 3

61-285 Poznań

9.4 Wymagane dokumenty składane są w formie czytelnej kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę przystępującego do postępowania. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w językach obcych winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.


  1. Ofertę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, pod rygorem jej nieważności.

Jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik, pełnomocnictwo winno być złożone w oryginalne, natomiast dopuszczalne jest złożenie kserokopii pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie. Do pełnomocnictw art. 26 ust. 3 powołanej ustawy stosuje się odpowiednio.

Od pełnomocnictwa do występowania w imieniu wykonawcy w postępowaniach o zamówienia publiczne nie wnosi się opłaty skarbowej (interpretacja Departamentu Prawnego UZP z dnia 30.01.2007r.).9.6Zamawiający nie zwraca kosztów związanych z przygotowaniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 powołanej na wstępie ustawy.

9.7 Oferta (formularz ofertowy) oraz dołączone do niej dokumenty powinny być ułożone w następującej kolejności:

9.7.1 zastrzeżenie, o którym mowa w pkt. 19 (jeśli jest złożone)

9.7.2 pełnomocnictwo, jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik

9.7.3 formularz ofertowy

9.7.4 bezpośrednio za formularzem ofertowym – oświadczenie lub dokumenty, o których mowa w pkt. 4.2.8 – 4.2.9 oraz 4.3.1 i 4.3.2

9.7.5 pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt. 4.2 – w wymienionej kolejności9.8 Zamawiający poprawi w ofercie:

a/ oczywiste omyłki pisarskie,

b/ oczywiste omyłki rachunkowe – w zakresie określonym w pkt. 9.9.

c/ inne omyłki – określone w pkt. 9.10.a o dokonanych poprawkach niezwłocznie zawiadomi wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  1. 9.9.1 Za oczywiste omyłki rachunkowe zamawiający uzna:

  1. błędny wynik mnożenia ceny jednostkowej oraz liczby zamawianych jednostek, jeśli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi tych wartości, przy czym za prawidłowo podaną uznaje się liczbę zamawianych jednostek jeśli odpowiada ona opisowi przedmiotu zamówienia.

  2. Błąd podsumowania poszczególnych pozycji, przyjmując, że prawidłowo wyliczono wartości w poszczególnych pozycjach,

  3. rozbieżność między wartością ceny podaną liczbą i słownie, przy czym za prawidłową uznaje wartość liczbową.

   1. Zamawiający nie uzna za omyłkę rachunkową błędu w obliczeniu ceny oferty jednostkowej w wartości brutto polegającej na nieprawidłowym jej obliczeniu tj. jeśli wartość netto powiększona o % VAT nie będzie odpowiadać podanej w ofercie wartości brutto, a także błędnie podanej stawki podatku VAT oraz liczby zamawianych jednostek.

   2. Poprawiając omyłki rachunkowe, zamawiający uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych omyłek.

  1. 9.10.1 Zamawiający poprawi inne omyłki w ofercie, polegające na niezgodności oferty z niniejszą specyfikacją, nie powodujące istotnych zmian w treści tej oferty.

9.10.2 Nie jest możliwe poprawienie omyłek jeśli:

 1. formularz ofertowy nie będzie zawierał wszystkich wymaganych informacji,

 2. oferta zostanie przygotowana niezgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.6 oraz 9 i 12 SIWZ,

 3. oferta nie będzie spełniać warunków wykonania zamówienia, o których mowa w pkt. 2.3, 2.4 SIWZ,

 4. na formularzu ofertowym pominięte zostaną wymagane „oświadczenia wykonawcy” dot. oferty, zamieszczone na ostatniej stronie tego formularza, lub treść tych oświadczeń nie będzie odpowiadać wymaganiom SIWZ

   1. Nie wyrażenie zgody na poprawienie omyłek, o który mowa w pkt. 9.10.1 w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia skutkować będzie odrzuceniem oferty.
 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
  1. Oferty należy składać w Kancelarii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarska 3, pok. 239 (wejście D, II ptr. pok. 239), w terminie do:


26 stycznia 2010r. – do godz. 900
Oferty mogą być doręczane wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 – 14.30 i tylko do Kancelarii ZOZ
10.2 Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

  1. Za dotrzymanie terminu uważa się dzień i godzinę doręczenia oferty zamawiającemu.


11. OTWARCIE OFERT:
11.1 Otwarcie kopert z ofertami nastąpi komisyjnie w siedzibie Zamawiającego pok. 123 lub133 (wejście D, piętro I) Dział Zamówień Publicznych w dniu:
26 stycznia 2010r. – o godz. 11-tej11.2 Otwarcie ofert jest jawne.

11.3 Podczas otwierania ofert zamawiający ogłosi nazwy i adresy wykonawców, którzy przystąpili do postępowania, ceny ofert podane w kolumnie 10 - („wartość zamówienia brutto /z VAT/”) w każdym pakiecie odrębnie oraz terminy dostawy

przedmiotu zamówienia.

11.4 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w poszczególnych pakietach.
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
12.1 Wymagane jest by cena podana na formularzu oferty cenowej wyrażona była w złotych polskich i obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym przepisane prawem podatki (łącznie z podatkiem VAT), opłaty celne i graniczne, akcyzę, koszty dostawy do zamawiającego ( transportu i ubezpieczenia).
CENĘ OFERTY NALEŻY OBLICZYĆ W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY:
- w kolumnie 6 (Cena jednostkowa netto (bez VAT)– należy wpisać odpowiednio cenę 1szt. - bez podatku VAT,

- w kolumnie 7 (Cena jednostkowa brutto (z VAT) - należy podać cenę jednostkową z kolumny 4 powiększoną o % podatku VAT, obliczoną do 2-giego miejsca po przecinku wg zasad arytmetycznych,

- w kolumnie 8 (Wartość zamówienia netto (bez VAT) – należy podać iloczyn ceny jednostkowej podanej w kol. 6 i liczby zamawianych jednostek z kolumny 5,

- w kolumnie 9 (% VAT) – należy podać stawkę procentową podatku VAT zgodnie

przepisami obowiązującymi na dzień przygotowania oferty,

- w kolumnie 10 (Wartość zamówienia brutto (z VAT) – należy podać sumę wartości netto zamówienia podanej w kol. 8 i stawki procentowej podatku VAT z kolumny 9;

- w poz. RAZEM - należy podsumować w kolumnach 8 i 10.,

- w poz. „ Słownie wartość pakietu” - należy wpisać wartość z kol. 10 dla właściwego pakietu.12.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia przedpłaty ( zaliczki).

Zapłata nastąpi po dostarczeniu każdej partii przedmiotu zamówienia .  1. Faktury wystawiane będą zgodnie z ofertą w złotych polskich i rozliczane w PLN.

12.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty i rozliczania się z wykonawcą w walucie innej niż PLN.
13. KRYTERIA JAKIMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

13.1 Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, którym przypisano znaczenie:
a/cena oferty - 100 pkt. znaczenia w ocenie

Oceny dokona Komisja Przetargowa.13.2 Każdy pakiet oceniany będzie odrębnie.

Wybrana zostanie ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w danym pakiecie.


  1. Obliczenie punktacji w kryterium określonym w pkt. 13.1 a/ (cena oferty) przeprowadzone

zostanie wg następującego wzoru:

cena najniższa

----------------------------------------- x 100 pkt.

cena badanej oferty

Do obliczeń przyjęta zostanie wartość zamówienia ogółem brutto (z VAT), podana w kolumnie 10 formularza ofertowego w każdym pakiecie odrębnie.


14. ZAWARCIE UMOWY:

14.1 Zawarcie umowy - w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą , z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.

14.2 Umowę przygotowuje zamawiający.

14.3 Wymagana treść umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

14.4 Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

14.5 Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, jeśli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

14.6 Po prawomocnym zakończeniu postępowania, zamawiający wyśle wykonawcy, którego oferta została wybrana umowę podpisaną ze swojej strony, wyznaczając termin jej podpisania przez tego wykonawcę i zwrotu 1 egz. umowy do zamawiającego.

14.7 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku:

   1. zmiany przepisów dot. stawki podatku VAT – w odniesieniu do ceny oferty, jeśli zmian ta nastąpiła po podpisaniu umowy lub zmiany innych przepisów ogólnie obowiązujących, które mają wpływ na treść umowy,

   2. w innych przypadkach, jeśli zamawiający uzna, że zmiany te są korzystne z punktu widzenia jego interesu gospodarczego.

14.8 Zmiany, o których mowa w pkt. 14.7 wymagają zgody obu stron umowy i mogą być wprowadzone tylko w formie obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

14.9 Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy
15. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA :

15.1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom a także innym osobom , jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

15.2 Protest dotyczący treści ogłoszenia o zamówieniu oraz dotyczący postanowień niniejszej specyfikacji wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia tych dokumentów na stronie internetowej zamawiającego; warunki określone w pkt. 5 SIWZ stosuje się odpowiednio.

15.3 Po terminie składania ofert można wnieść protest wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku tego postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności do której był zobowiązany.

15.4 Protest wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia w którym wykonawca powziął lub przy zachowaniu należytej staranności, mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy.

15.5 Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

15.6 Rozstrzygnięcie protestu przez zamawiającego następuje w terminie 10 dni od dnia upływu ostatniego z terminów dla jego wniesienia, jeśli protest ten dotyczy treści ogłoszenia, postanowień niniejszej specyfikacji, lub wykluczenia wykonawcy z postępowania, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, albo jeśli jest wniesiony w innych sprawach niż wymienione – od dnia jego wniesienia.

15.7 Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert powoduje zawieszenie biegu terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tego protestu.

  1. Od rozstrzygnięcia protestu przez zamawiającego przysługuje Wykonawcy odwołanie i skarga.

  2. Odwołanie przysługuje wyłącznie w sprawach dotyczących:

 1. sposobu oceny warunków udziału w postępowaniu,

 2. wykluczenia wykonawcy z postępowania,

 3. odrzucenia oferty

  1. Odwołanie wnosi się do Prezesa UZP w terminie 5 dni od dnia doręczenia

rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu dla jego rozstrzygnięcia, przekazując

jednocześnie jego kopię zamawiającemu.15.11 Szczegółowe zasady postępowania dot. protestów, odwołań i skargi określone zostały w Dziale VI „ Środki ochrony prawnej” powołanej na wstępie ustawy Prawo zamówień publicznych.
16. Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKLUCZA SIĘ WYKONAWCÓW WYMIENIONYCH W ART. 24 UST. 1 I 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH .

Ofertę złożoną przez wykluczonego wykonawcę uznaje się za odrzuconą .


17. OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA W CAŁOŚCI LUB W POSZCZEGÓLNYCH PAKIETACH NA PODSTAWIE ART. 89 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, JEŚLI:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści niniejszej specyfikacji, z zastrzeżeniem pkt. 9.10,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w zrozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w niniejszym postępowaniu ,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można zakwalifikować jako omyłkę rachunkową i poprawić zgodnie z zapisem w pkt. 9.9.1 SIWZ,

- wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłek, o których mowa w pkt. 9.10 SIWZ w terminie tamże wskazanym,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

18. ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNI PRZETARG (w całości lub w pakiecie) Z PRZYCZYN WSKAZANYCH W ART. 93 UST.1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, JEŚLI:

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą , uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy

- w przypadku określonym w art. 91 ust. 5 ustawy złożone zostały oferty dodatkowe w takiej samej cenie.19. Oferty (formularze ofertowe), opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania wykonawców, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokółu z tego postępowania; protokół wraz załącznikami jest jawny.

Wyjątek stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w zrozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Zastrzeżenie należy złożyć na piśmie wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji.

Zastrzeżone nie mogą być informacje dotyczące ceny i terminu dostawy zawarte w ofertach (w zakresie odczytywanym podczas otwarcia ofert).

Zamawiający udostępni niezastrzeżone dokumenty, stanowiące załączniki do protokółu, o których mowa powyżej, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym że oferty (formularze ofertowe) są jawne od chwili ich otwarcia.Udostępnienie wymienionych dokumentów może nastąpić na pisemny wniosek zainteresowanego, w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego i w obecności wyznaczonego członka Komisji Przetargowej.

20. Wyjaśnienia dot. niniejszej specyfikacji udzielane będą na pisemne zapytania wykonawców zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. Pytania należy składać wyłącznie do Działu Zamówień Publicznych.

Do zapytań pkt. 5.3. i 5.4 niniejszej SIWZ stosuje się odpowiednio.21. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwołania zebrania wykonawców ubiegających się o niniejsze zamówienia, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących niniejszej specyfikacji.

22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie odpowiednie przepisy powołanej na wstępie ustawy Prawo zamówień publicznych.

……………………………………………….. ……………………………………….Sporządziła Zatwierdził

/-/ Anna Jackowiak Z-ca Dyrektora

ZOZ Poznań – Stare Miasto

/-/ Aleksandra Stamm

………………………………………………..

Podpis jednostki merytorycznej

/-/ Sławomir Smól


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna