Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPobieranie 1,43 Mb.
Strona13/14
Data24.10.2017
Rozmiar1,43 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

117. Przepukliny mięśniowe ramienia-w zależności od rozmiarów:

1-8

1-6

ŁOKIEĆ

Prawy

Lewy

118. Złamania w obrębie łokcia (nasada dalsza kości ramiennej, nasada bliższa kości promieniowej i łokciowej) - w zależności od zniekształceń i ograniczenia ruchów w stawie łokciowym oraz deficytów neurologicznych:

a) niewielkie zmiany

1-5

1-4

b) średnie zmiany

5-15

4-10

c) duże zmiany, przewlekłe zapalenie kości, przetoki, brak zrostu, staw rzekomy

15-50

10-45

119. Zesztywnienie stawu łokciowego:

a) w zgięciu zbliżonym do kąta prostego i z zachowanymi ruchami obrotowymi przedramienia (70 -105° )

30

25

b) z brakiem ruchów obrotowych

35

30

c) w ustawieniu wyprostnym lub zbliżonym (0°-20°)

50

45

d) w innych ustawieniach - w zależności od przydatności czynnościowej kończyny

30-45

25-40

120. Uszkodzenia łokcia - zwichnięcia, skręcenia, uszkodzenia tkanek miękkich, skóry oraz zaburzenia neurologiczne - w zależności od blizn, ograniczenia ruchów, zaników mięśni, przemieszczeń, zniekształceń, deficytów neurologicznych:

a) zmiany niewielkiego stopnia

1-5

1-4

b) zmiany średniego stopnia

5-15

4-10

c) zmiany dużego stopnia, przetoki

15-45

10-40

UWAGA: Według tej pozycji orzekać jedynie uszkodzenia bez złamań kości. W przypadku współistnienia złamań kości orzekać według punktu 118.

121. Cepowy staw łokciowy - w zależności od stopnia wiotkości i stanu mięśni:

15-30

10-25

122. Utrata kończyny górnej na poziomie stawu łokciowego:

65

60

UWAGA: Funkcjonalny pełny wyprost stawu łokciowego 0 °, pełne zgięcie 140°, supinacja i pronacja 0°-80°.

PRZEDRAMIĘ

Prawe

Lewe

123. Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia, powodujące ograniczenia ruchomości nadgarstka, ruchów obrotowych przedramienia, ruchomości palców i zniekształcenia - w zależności od stopnia zaburzeń czynnościowych:

a) bez lub z niewielkim zniekształceniem bez istotnych zaburzeń ruchomości (np. złamania podokostnowe u dzieci, złamania bez przemieszczenia, izolowane złamania wyrostka rylcowatego)

1-3

1-2

b) średnie zniekształcenia z ograniczeniem ruchomości bez zaburzeń wtórnych

3-10

2-8

c) średnie lub duże zniekształcenia ze średnim ograniczeniem ruchomości, ze zmianami wtórnymi (np. zespół Sudecka i inne)

10-20

8-15

d) bardzo duże zniekształcenia z dużym ograniczeniem ruchów, ze zmianami wtórnymi (np. zespół Sudecka i inne)

20-30

15-25

124. Złamania trzonów jednej lub obu kości przedramienia - w zależności od przemieszczeń, zniekształceń i zaburzeń czynnościowych:

a) niewielkie zmiany

1-5

1-4

b) średnie zmiany

5-20

4-15

c) duże zmiany, zmiany wtórne i inne

20-35

15-30

125. Uszkodzenie części miękkich przedramienia, skóry, mięśni, ścięgien, naczyń - w zależności od rozmiarów, uszkodzenia i upośledzenia funkcji, zmian wtórnych (troficzne, krążeniowe, blizny i inne):

a) niewielkie zmiany

1-5

1-4

b) średnie zmiany

5-10

4-8

c) znaczne zmiany

10-20

8-15

UWAGA: Według tej pozycji orzekać jedynie uszkodzenia bez złamań kości. W przypadku współistnienia złamań kości orzekać według punktów 123, 124, 126, 127.

126. Staw rzekomy kości łokciowej lub promieniowej - w zależności od zniekształceń, ubytków kości, upośledzenia funkcji i innych zmian wtórnych:

a) średniego stopnia

10-20

10-15

b) dużego stopnia

20-35

15-30

UWAGA: W przypadku złamania jednej kości przedramienia powikłanej stawem rzekomym orzekać wyłącznie z punktu 126.

127. Brak zrostu, staw rzekomy obu kości przedramienia - w zależności od zniekształceń, ubytków kości, upośledzenia funkcji i innych zmian wtórnych:

a) średniego stopnia

10-25

10-20

b) dużego stopnia

25-40

20-35

UWAGA: W przypadku złamania obu kości przedramienia powikłanych stawem rzekomym orzekać wyłącznie z punktu 127.

128. Uszkodzenie przedramienia powikłane przewlekłym zapaleniem kości, przetokami, obecnością ciał obcych (z wyjątkiem ciał obcych związanych z zastosowaniem technik operacyjnych), ubytkiem tkanki kostnej i zmianami neurologicznymi - ocenia się wg poz. 123-127, zwiększając stopień trwałego uszczerbku w zależności od stopnia powikłań:

1-15

1-15

129. Utrata kończyny w obrębie przedramienia - w zależności od charakteru kikuta i jego przydatności do oprotezowania:

55-65

50-60

130. Utrata przedramienia w okolicy nadgarstka:

55

50

NADGARSTEK

Prawy

Lewy

131. Skręcenie, zwichnięcie w obrębie nadgarstka, złamanie kości nadgarstka (np. kości łódeczkowatej), uszkodzenia skóry, mięśni, naczyń - w zależności od blizn, ubytków, zniekształceń, niestabilności, rozległości uszkodzenia, upośledzenia funkcji, zmian troficznych i innych zmian wtórnych:

a) niewielkiego stopnia

1-10

1-8

b) średniego stopnia

10-20

8-15

c) dużego stopnia z ustawieniem ręki czynnościowo niekorzystnym

20-30

15-25

132. Całkowite zesztywnienie w obrębie nadgarstka (stawu promieniowo - nadgarstkowego):a) w ustawieniu czynnościowo korzystnym - w zależności od stopnia upośledzenia funkcji ręki i palców

15-30

10-25

b) w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym - w zależności od stopnia upośledzenia funkcji ręki i palców

25-45

25-40

133. Uszkodzenie nadgarstka powikłane głębokimi trwałymi zmianami troficznymi, przewlekłym ropnym zapaleniem kości nadgarstka, przetokami i zmianami neurologicznymi - ocenia się wg poz. 131-132, zwiększając stopień trwałego uszczerbku - w zależności od stopnia powikłań:

1-10

1-10

134. Utrata ręki na poziomie nadgarstka:

55

50

ŚRÓDRĘCZE

Prawe

Lewe

135. Złamania kości śródręcza, uszkodzenia ścięgien i pozostałych części miękkich (skóry, mięśni, naczyń, nerwów), w zależności od blizn, ubytków, zniekształceń, upośledzenia funkcji ręki i palców oraz innych zmian wtórnych:

a) niewielkie zmiany

1-5

1-4

b) średnie zmiany

5-10

4-8

c) rozległe zmiany

10-20

8-18

KCIUK

Prawy

Lewy

136. Utrata w zakresie kciuka - w zależności od rozmiaru ubytku, blizn, zniekształceń, jakości kikuta, ograniczenia ruchów palca, upośledzenia funkcji ręki i innych zmian wtórnych:

a) częściowa lub całkowita utrata opuszki, trwała utrata płytki paznokciowej

1-5

1-4

b) częściowa lub całkowita utrata paliczka paznokciowego

5-15

4-13

c) utrata paliczka paznokciowego z częścią paliczka podstawowego mniej niż 2/3 długości paliczka

15-20

13-18

d) utrata paliczka paznokciowego i paliczka podstawowego ponad 2/3 jego długości lub utrata obu paliczków bez kości śródręcza

20-28

18-25

e) utrata obu paliczków z kością śródręcza

28-35

25-33

137. Inne uszkodzenia kciuka: złamania, zwichnięcia, uszkodzenia mięśni, ścięgien, naczyń, nerwów - w zależności od blizn, zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, upośledzenia funkcji ręki i innych zmian wtórnych:

a) niewielkie zmiany

1-5

1-4

b) średnie zmiany

5-15

4-13

c) znaczne zmiany

15-20

13-18

d) bardzo duże zmiany graniczące z utratą kciuka (dotyczy utraty funkcji)

20-23

18-20

e) całkowita bezużyteczność kciuka

25

23

f) rozległe zmiany, graniczące z utratą pierwszej kości śródręcza (dotyczy utraty funkcji)

25-35

23-33

UWAGA: Przy ocenie stopnia zaburzeń czynności kciuka brać pod uwagę przede wszystkim zdolność przeciwstawienia i chwytu.

PALEC WSKAZUJĄCY

Prawy

Lewy

138. Utrata w obrębie wskaziciela - w zależności od blizn, zniekształceń, jakości kikuta, ograniczenia ruchów wskaziciela, upośledzenia funkcji ręki:

a) utrata częściowa lub całkowita opuszki, trwała utrata płytki paznokciowej

1-5

1-4

b) częściowa lub całkowita utrata paliczka paznokciowego

5-10

4-8

c) utrata paliczka paznokciowego z częścią paliczka środkowego

10-15

8-13

d) utrata dwóch paliczków

15-20

13-18

e) utrata w obrębie paliczka podstawowego lub utrata trzech paliczków

20-25

18-23

f) utrata wskaziciela w obrębie lub z kością śródręcza

25-30

23-27

139. Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie wskaziciela: złamania, zwichnięcia, uszkodzenia mięśni, ścięgien, naczyń, nerwów - w zależności od blizn, zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, upośledzenia funkcji ręki, przykurczów stawów, zesztywnień, zmian troficznych i innych zmian wtórnych - w zależności od stopnia:

a) niewielkie zmiany

1-5

1-4

b) zmiany średniego stopnia

5-10

4-8

c) zmiany dużego stopnia

10-15

8-13

d) zmiany znacznego stopnia, graniczące z utratą wskaziciela (bezużyteczność palca)

15-20

13-18

e) całkowita bezużyteczność wskaziciela

23

20

PALEC TRZECI, CZWARTY I PIĄTY

Prawa

Lewa

140. Palec trzeci, czwarty i piąty - w zależności od stopnia uszkodzenia:a) częściowa lub całkowita utrata opuszki lub trwała utrata płytki paznokciowej

1-2,5

1-2

b) częściowa lub całkowita utrata paliczka paznokciowego

2,5-5

2-4,5

c) utrata w obrębie paliczka środkowego lub utrata dwóch paliczków

5-8

4,5-7

d) utrata w obrębie paliczka podstawowego lub utrata trzech paliczków

8-10

7-8,5

141. Utrata palców III, IV lub V w obrębie lub z kością śródręcza

10-15

8-13

UWAGA: Uszkodzenie palca III przy braku lub bezużyteczności wskaziciela -ocenia się podwójnie palec trzeci. Palec trzeci może zastąpić wskaziciela, przy jego uszkodzeniu powstaje znaczne upośledzenie funkcji ręki.

142. Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palców III, IV lub V - złamania, zwichnięcia, uszkodzenia mięśni, ścięgien, naczyń, nerwów – w zależności od blizn, zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, przykurczów stawów, zesztywnień, zmian troficznych i innych zmian wtórnych - za każdy palec w zależności od stopnia:

a) niewielkie zmiany

1-2,5

1-2

b) zmiany średniego stopnia

2,5-5

2-4,5

c) zmiany dużego stopnia

5-8

4,5-7

d) całkowita bezużyteczność

9

8

UWAGA: Przy uszkodzeniach obejmujących większą liczbę palców, suma procentów za poszczególne uszkodzenia palców nie może przekroczyć wartości przewidzianej za całkowitą utratę ręki ( dla prawej- 55%, dla lewej- 50%).

L. USZKODZENIA KOŃCZYNY DOLNEJ

STAW BIODROWY

143. Uszkodzenia stawu biodrowego – zwichnięcia, złamania bliż­szej nasady kości udowej, złamania szyjki, złamania krętarzowe, urazowe złuszczenia głowy kości udowej - w zależności od zakresu ruchów, przemieszczeń, skrócenia, zniekształceń, zmian wtórnych

a) ze zmianami miernego stopnia

5-10

b) ze zmianami średniego stopnia

10-20

c) dużego stopnia

20-40

d) z bardzo ciężkimi zmianami miejscowymi i dolegliwościami wtórnymi (kręgosłup, staw krzyżowo-biodrowy, kolano, niepowodzenia leczenia operacyjnego – np. biodro wiszące itp.)

40-65

e) leczenie uszkodzenia zakończone zabiegiem protezowania stawu w zależności od ograniczenia funkcji

15-40

144. Uszkodzenie tkanek miękkich okolicy stawu biodrowego (skóry, mięśni, naczyń, aparatu więzadłowo –torebkowego, nerwów) - w zależności od blizn, ubytków, deficytów neurologicznych, stopnia ograniczenia ruchów:

a) niewielkiego stopnia

1-5

b) średniego stopnia

5-15

c) znacznego stopnia

15-30

d) bardzo duże zmiany

30-60

UWAGA: Według tej pozycji oceniać uszkodzenia bez złamań kości i zwichnięć. W przypadku współistnienia złamań kości lub zwichnięć kości oceniać według punktu 143.

W przypadku współistnienia uszkodzenia nerwów obwodowych w okolicy stawu biodrowego oceniać według punktu 144, w zależności od stopnia zaburzeń wykorzystując zakresy procentowe z punktu 182, odpowiadające poszczególnym nerwom (np. w przypadku współistnienia uszkodzenia nerwu kulszowego – zakres 20 –60% w punkcie 182 – ocena winna być dokonana z punktu 144 c lub d) .

145. Zesztywnienie stawu biodrowego - w zależności od ustawienia i wtórnych zaburzeń :

a) w ustawieniu czynnościowo korzystnym

15-35

b) w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym

35-60

146. Uszkodzenia w obrębie i okolicy stawu biodrowego powikłane przewlekłym zapaleniem kości, przetokami, obecnością ciał obcych (z wyjątkiem ciał obcych związanych z zastosowaniem technik operacyjnych), ubytkiem tkanki kostnej i zmianami neurologicznymi - ocenia się wg poz. 143 i 145, zwiększając stopień trwa­łego uszczerbku w zależności od stopnia powikłań:

5-15

147. Utrata kończyny dolnej przez wyłuszczenie jej w stawie biodrowym lub odjęcie w okolicy podkrętarzowej - w zależności od zniekształceń, stanu kikuta i możliwości jego oprotezowania

75-85


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna