Specyfikacj aPobieranie 232,45 Kb.
Data25.11.2017
Rozmiar232,45 Kb.

drobny sprzęt med. 2009 DZP/4037/N/2009

S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A
na dostawę
DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB

ODDZ. CHIRURGII I ODDZ. KARDIOCHIRURGII

Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12
Postępowanie o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 206.000 euro,

ogłoszone na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity. Dz.U. Nr 223/2007 poz. 1655 z późniejszymi zmianami)

w trybie przetargu nieograniczonego
Zamawiającym jest

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61 – 833 Poznań

(adres dla korespondencji: ul. Szwajcarska 3, 61 – 285 Poznań)

Dział Zamówień Publicznych pok. 134 , tel. 061 87 39 008, fax 061 8779517 1. Opis przedmiotu zamówienia:


1.1 Przedmiot zamówienia stanowi dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Oddz. Chirurgii i Kardiochirurgii Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12. Asortyment, jego ilości oraz wymagane cechy przedmiotu zamówienia zostały opisane w poniższym zestawieniu oraz na załączonym formularzu ofertowym.

Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę do zamawiającego transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko.


Przedmiot zamówienia podzielony został na niżej wymienione pakiety (części):
PAKIET 1 - SYSTEMY DO STABILIZACJI KONIUSZKA SERCA - 5 szt.

Wymagane cechy:

1/silikonowa końcówka rozgałęziona na 3 części

2/końcówka ssąca zamocowana do ramienia stabilizującego w sposób elastyczny

3/ramie o niskiej regulacji kształtu - niskoprofilowe

4/możliwość dostosowania do warunków anatomicznych serca
PAKIET 2 – SYSTEMY DO STABILIZACJI SERCA W OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH BEZ UŻYCIA KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO - 50 szt.

Wymagane cechy:

1. uniwersalne wyposażenie mocujące, współpracujące z różnymi typami rozwieraczy

2. ramię unieruchamiające o dużym zakresie ruchów z możliwością dostosowania do warunków anatomicznych serca szerokiej zmienności ustawienia.

3. element stabilizujący serca musi mieć możliwość dostosowania do warunków anatomicznych serca.

4. zestaw drenów z filtrem łączący stabilizator z pompą ssącą

5. trzy elementy mocujące:

a/ do rozwierania

b/ do unieruchomiania zestawu w zamierzonym położeniu

c/ do unieruchomiania z bijącym sercem (element ssący) albo jeden element mocujący, łączący wszystkie cechy wymienione w pkt. a – c

6. Inne nie wymienione elementy wyposażenia oferowanego systemu oraz jego cechy użytkowePAKIET 3 – ELEKTRODY BIERNE - 1000 szt.

Wymagane cechy:

1/elektrody będą stosowane w długotrwałych zabiegach kardiochirurgicznych wykonywanych w hipotermi

2/ elektroda dwudzielna pokryta hydrożelem

3/ zaopatrzona w system przeciwoparzeniowy REM

4/ zaopatrzona w kabel o dł. 3 metry

5/ kabel łączący się z płytką powinien być wtopiony w płytkę, aby nie dawać odleżyn

6/ pakowane pojedynczo

7/ elektroda winna być kompatybilna z posiadanym sprzętem t.j. kutorami Valleylab

8/ elektrody powinny być odporne na zawilgocenia, niedopuszczalne jest by pod wpływem potu pacjenta elektroda odklejała się lub przestawała działać, a skóra narażona była na poparzenia
PAKIET 4 – ELEKTRODY CZYNNE - 1000 szt.

Wymagane cechy:

1/ elektroda monopolarna z kablem o dł. 3 m

2/ plastyczne przyciski do cięcia i koagulacji zatopione w przedłużonym uchwycie

3/ powinna być zaopatrzona w końcówkę tnącą

4/ pakowane pojedynczo, jałowa

5/elektroda winna być kompatybilna z posiadanym sprzętem t.j. kutorami Valleylaba


PAKIET 5 - DREN TYPU YANKAUER - 1000 szt.

Wymagane cechy:

1/ dren o dł. 300 cm i średnicy wewnętrznej 7 mm z jedną naturalną rozszerzoną końcówką i drugą z dołączoną zagiętą końcówką do odsysania o dł. 25 cm

2/ dren z przedłużonymi wzmocnieniami uniemożliwiającymi zasysanie się drenu

3/ końcówki uniwersalne do podłączenia ze wszystkimi systemami do zbiórki wydzielin

4/ zestaw pakowany podwójnie, jałowy
PAKIET 6 - KOŃCÓWKI TYPU YANKAUER - 1000 szt.

Wymagane cechy:

1/ sztywna, zagięta, przeźroczysta o dł. 25 – 30 cm

2/ średnica wewnętrzna końcówki odsysającej 6 mm zakończona oliwką z otworem centralnym i 4 bocznymi

3/ ergonomiczny uchwyt zabezpieczający przed ślizganiem

4/ bez kontroli siły ssania

5/ pakowana jałowo


PAKIET 7 – WYCINAKI DO AORTY* : rozm. 4,0 - 400 szt.

4,5 - 400 szt.

Wymagane cechy:

1/ podwójne ostrze tnące zamontowane w plastikowej rękojeści z oznaczeniem rozmiaru na wycinaku

2/ zaopatrzone w cyngiel spustowy, wygodna rączka gwarantująca bezpieczny uchwyt

3/ pakowane pojedynczo, jałowe


PAKIET 8

1. PUDEŁKA NA ZUŻYTE IGŁY - 1000 szt.

Wymagane cechy:

1/ część piankowa pudełka przeznaczona do wkłuwania igieł

2/ część magnetyczna pudełka przeznaczona na skalpele

3/ podwójne, suwakowe zabezpieczenia zamknięcia

4/ zewnętrzne podkładki przylepne mocujące pudełko do podłoża

5/odporne na przebicia

6/pakowane pojedynczo, jałowe

2. PUDEŁKA NA ZUŻYTE IGŁY – 400 szt.

Wymagane cechy:

1/ z przeźroczystym zamknięciem, na min. 10 igieł

2/ podwójne, suwakowe zabezpieczenia zamknięcia

3/z paskami gąbkowymi do zakłuwania igieł w czasie zabiegów operacyjnych, z wklejonym paskiem magnetycznym na skalpele, z możliwością przylepienia do podłoża

4/ sterylne
3. OCHRANIACZE NA NARZĘDZIA 241 cm x 26 cm - 300 szt.

Wymagane cechy:

ochraniacz na narzędzia z hydrofobowej pianki; w rolce, podzielonej na torebki o wymiarach 4 cm x 5 cm (do zabezpieczenia narzędzi, które są pakowane w rękawy foliowo – papierowe)


PAKIET 9 – CZYŚCIK DO MIKRONARZĘDZI - 1 800 szt.

Wymagane cechy:

Przyrząd do czyszczenia końcówek do koagulacji , przylepna podkładka rozm. 5 cm x 5 cm, zapewniający bezpieczne i skuteczne oczyszczanie elektrody końcówek elektrochirurgicznych, silnie, nieprzepuszczalny dla promieni Rtg


PAKIET 10 – CEWNIK THORAX

Rozm. 32 - 800 szt.

36 - 800 szt.

Wymagane cechy:

1/ cewnik ze znakowaniem wgłębnym

2/ z ochronną nasadką umożliwiającą wprowadzenie drenu

3/ z możliwością uwidocznienia w Rtg

3/ pakowany pojedynczo, jałowy
PAKIET 11 - OSTRZA DO BY-PASS

1. Ostrza do by-pass: ostre - 800 szt.

zaokrąglone - 800 szt.

Wymagane cechy:

1/ ostrza specjalne do rękojeści typu SF

2/ ostrza umożliwiające preparowanie i nacinanie wieńcówek

3/ precyzyjny szlif i duża ostrość

4/ pakowane pojedynczo, sterylne
PAKIET 12 – DRENY Z FILTREM P/BAKTERYJNYM - 50 szt.

Wymagane cechy:

dreny z filtrem p/bakteryjnym, eliminującym zanieczyszczenia cząstkowe i mikrobiologiczne z PCV 1,5 x 2,7 mm, dł. 200 cm , sterylne


Uwaga: dreny winny być kompatybilne z posiadanym sprzętem zamawiającego – pompą Perfuzor
PAKIET 13 – BUTELKI DO DRENAŻU WYSOKOPRÓŻNIOWEGO I DRENY TYPU REDON

1. BUTELKI DO DRENAŻU WYSOKOPRÓŻNIOWEGO O POJ.150 ml - 250 szt.

Wymagane cechy:

1/ wysokopróżniowy system do drenażu ran wg Redona o poj. 150 ml

2/ skalowanej co 2/10/30 ml

3/ ze wskaźnikiem próżni

4/ z zaciskiem przesuwnym do próżni i wydzieliny

5/ z taśmą mocującą i bezpiecznym uchwytem

6/ zestaw z drenem Ch 6 – 18

7/ sterylne


2. BUTELKI DO DRENAŻU WYSOKOPRÓŻNIOWEGO O POJ.600 ml - 200 szt.

Wymagane cechy:

1/ wysokopróżniowy system do drenażu ran wg Redona o poj. 600 ml

2/ skalowanej co 10/50 ml

3/ ze wskaźnikiem próżni

4/ z zaciskiem przesuwnym do próżni i wydzieliny

5/ z taśmą mocującą i bezpiecznym uchwytem

6/ zestaw z drenem Ch 6 - 18

7/ sterylne


3. DRENY TYPU REDON 14 cm 50 cm*

Rozm. Nr 12 - 50 szt.

Nr 14 - 130 szt.

Nr 16 - 180 szt.

Nr 18 - 50 szt.

Wymagane cechy:

1/ dreny z perforacją krzyżową 14 cm

2/ z podziałką o dł. 50 cm

3/ sterylne

4/ łatwe zakładanie drenów

5/ łatwe otwieranie opakowania


Uwaga: butelki do drenażu wysokopróżniowego i dreny typu Redon winny być kompatybilne
PAKIET 14 - WORKI DO POBIERANIA KRWI - 500 szt.

Wymagane cechy:

pojemniki do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi, pojedyncze, poj. 450 ml wypełnione cytrynianem , końcówka pobierająca zaopatrzona w igłę trwale połączoną z drenem .


PAKIET 15 - DREN DO SSANIA Z PERFOROWANĄ KOŃCÓWKĄ I POJEMNIKI

1. DREN DO SSANIA Z PERFOROWANĄ KOŃCÓWKĄ typu Pode - 400 szt.

Wymagane cechy:

1/ dren z czarną linią przewodzącą o dł. 180 cm i śr. 5 mm , z jedną naturalnie rozszerzoną końcówką i drugą z dołączoną końcówką typu Poole, sztywną, dwuczęściową umożliwiającą odsysanie punktowe i masywne

2/ opakowanie podwójne: wewnętrzny worek foliowy, zewnętrzne opakowanie folia – papier
2. POJEMNIKI O POJ. 0,8 L - 300 szt.

2,0 L - 1 600 szt.

Wymagane cechy:

1/ skala do precyzyjnego określania zapełnienia na wyznaczonym polu z przykrywką o śr. 14,5 cm zawierającą wewnętrzny filtr i zastawkę odcinającą , port do próbek, zdejmowany łącznik do podłączenia ssania i zdejmowany łącznik do podłączenia drenu.

2/ cały zestaw jednorazowy
PAKIET 16 – CEWNIK DO ODSYSANIA

Rozmiar Nr 20 – 400 szt.

Nr 18 – 1200 szt.

Nr 14 – 1200 szt.

Nr 12 – 500 szt.

Wymagane cechy:

Cewnik z maksimum dwoma otworami bocznymi naprzeciwleżącymi. Zakończenie cewnika zaokrąglone (atraumatyczne). Rozmiary cewników znakowane kolorem. Normalna twardość. Długość 50-60 cm. Pakowane pojedynczo – opakowanie łatwe i szybkie w otwieraniu.


PAKIET 17 – IGŁA DO BEZPIECZNEGO POBIERANIA I ROZPUSZCZANIA

LEKU Z OTWOREM BOCZNYM 1,2 (18G) - 15 000 szt.

Wymagane cechy:

Igła jednorazowa, jałowa, luer-lock, apirogenna, do rozpuszczania i pobierania leków, boczny otwór umożliwiający swobodne rozpuszczanie leków i zapobiegający pienieniu leków, kształt ostrza zapobiegający zatykaniu igłyPAKIET 18 – KORECZEK COMBI STOPPER (STOŻEK ZACISKOWY) - 15 000 szt.

Wymagane cechy:

Uniwersalny, kompatybilny do zamykania sprzętu typu męski – żeński, trwały, poręczny w użyciu i przy otwieraniu z opakowania, nieprzeciekający do zabezpieczenia strzykawek i kraników.


PAKIET 19 – ŁĄCZNIK Z PRZESUWNĄ NAKRĘTKĄ LOCK - 500 szt.

Wymagane cechy:

Przeźroczysty (niebarwiony), kompatybilny do zamykania sprzętu luer lock, nakrętka ruchoma dobrze dociskająca, nieprzeciekająca


PAKIET 20 – ŻEL-WAK (MEDI-GEL) DO ŻELOWANIA WYDZIELINY Z POLA OPERACYJNEGO - 1 200 szt.

Wymagane cechy:

pakowany w saszetki 15 g, saszetki rozpuszczające się w zetknięciu z płynami


PAKIET 21 - UCHWYTY NA DRENY 13,3 x 3,8 cm - 600 szt.

Wymagane cechy:

1/ uchwyt na dreny, samoprzylepny z taśmą samoprzylepną o szerokości 2 cm dla przewodów i denów o średnicy do 5 cm ,

2/ sterylny
PAKIET 22 – TORBY DO LICZENIA KOMPRESÓW - 1000 szt.

Wymagane cechy:

Zasobnik do systemu zliczania kompresów, do skutecznego zliczania i gromadzenia do kompresów chirurgicznych 10 , o wym. 10 x 10 cm, na worek, przexroczysty front i sciana tylnia zapewniająca stałą widoczność dla oceny utraty krwi i zliczania serwet; zasobnik umożliwia wygodne dozowanie pojedynczych worków; w jednym zasobniku znajduje się 50 szt.


PAKIET 23 - DRENY BRZUSZNE*

Rozm. Nr 28- 40 szt.

Nr 26 - 40 szt.

Nr 24 - 40 szt.

Nr 20 - 40 szt.

Wymagane cechy:

1/ jałowy

2/ silikonowy

3/ z trzema otworami

4/ dł. 40 -50 cm

5/ z nitką Rtg


*) ilości w poszczególnych rozmiarach będą zamawiane w miarę potrzeb
PAKIET 24 – SZCZOTKI JEDNORAZOWE JAŁOWE DO CHIRURGICZNEGO MYCIA RĄK - 5 800 szt.

Wymagane cechy:

Szczotki wykonane z miękkiej szczeciny z jednej strony i gąbkę z drugiej, bez płynu dezynfekcyjnego, pakowane pojedynczo, wymiary: dł. 7-9 cm, szer. 3-6 cm, wys. 3-5 cm
PAKIET 25 – DRENY MEDYCZNE W ZWOJU DŁUGOŚCI 30,5 O ŚREDNICY 6 MM

- 50 szt.

Wymagane cechy:

Elastyczne i giętke, odporne na skręcanie, nietoksyczne, przeźroczyste, gładkie i łatwo poddające się kształtowaniu, szeroki zakres temp. w których dreny zachowują swoją charakterystykę, niesterylne


PAKIET 26– ELEKTRODY DO STYMULACJI PRZESKÓRNEJ typu QUICK COMBO DO MONITORA LIVE PACK - 80 kpl.

Wymagane cechy:

Elektrody winny być kompatybilne z monitorem Live Pack, niejałowe.1.2 Zamawiający oczekuje sprzętu sterylnego jednorazowego użytku, wysokiej jakości, niezawodnego, spełniającego bezwzględnie wszystkie funkcje dla których jest przeznaczony, zapewniającego bezpieczeństwo pacjentom oraz komfort pracy personelu medycznego używającego ten sprzęt.
1.3 Oferowany sprzęt winien spełniać warunki dopuszczenia go do obrotu medycznego i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w ustawie z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, t.j. posiadać certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne – zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego.


  1. Wymaga się, by każdy pojedynczy egzemplarz oferowanych wyrobów oraz opakowanie zbiorcze, próbek zaopatrzone było w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim oraz zawierającą wszystkie wymagane informacje. Na każdym opakowaniu przedmiotu zamówienia winny być podane następujące informacje: nazwa wyrobu, rodzaj, rozmiar, data ważności i numer serii, data produkcji, nazwa wytwórcy/producenta, oznaczenie sterylności. Data ważności nie może być krótsza niż 12 miesięcy od daty dostawy.


1.5 Wykonawca winien dostarczyć wzory oferowanego asortymentu dla każdego pakietu w celu dokonania prób użytkowych oraz oceny jakości zgodnie z pkt. 13.5 niniejszej SIWZ.

Wzory z każdego oferowanego asortymentu winny być dostarczone w oryginalnym opakowaniu z etykietą handlową zawierającą informacje zgodnie z pkt. 1.3.Wzory w oryginalnych opakowaniach handlowych należy dostarczyć do siedziby zamawiającego wraz z ofertą , podając na opakowaniu wzorów dokładną nazwę i adres wykonawcy oraz nazwę przetargu z dopiskiem „wzory”. Wewnątrz opakowania należy umieścić dokładny spis załączonych wzorów, a na opakowaniach handlowych zaznaczyć, którego pakietu i pozycji w danym pakiecie dotyczą.

Wykonawca może dołączyć do oferty materiały informacyjne dot. oferowanego sprzętu.


1.6 Oferty należy złożyć na oryginalnym (pobranym ze strony internetowej zamawiającego) formularzu ofertowym załączonym do niniejszej specyfikacji. Formularz należy wypełnić dokładnie we wszystkich rubrykach. Jeśli formularz ofertowy nie będzie zawierał, wszystkich wymaganych informacji lub zostaną w nim stwierdzone błędy w wyliczeniu ceny, których nie można poprawić zgodnie z zapisem w pkt. 9.9 SIWZ, albo będzie zawierał omyłki, o których mowa w pkt. 9.10, których nie można poprawić zgodnie z zapisem w pkt. 9.10.2 lub wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłki, oferta zostanie odrzucona. Formularz może być wypełniony pismem ręcznym, trwałym, czytelnym, bez poprawek lub komputerowo. Nie dopuszcza się złożenia ofert na formularzu innym niż oryginalny, chyba, że nieoryginalny formularz zawiera identyczne informacje, jak określone w oryginale.
Uwaga! Na formularzu ofertowym w kolumnie 3 „Wytwórca/Producent” należy wpisać nazwę wytwórcy przedmiotu zamówienia. Nazwa ta winna odpowiadać nazwie wytwórcy/producenta wymienionego w dokumencie dopuszczenia danego sprzętu do obrotu.
1.7 Oferty możne składać na całość przedmiotu zamówienia lub na wybrany/e przez wykonawcę pakiet/y, przy czym w danym pakiecie wymagany jest pełen asortyment w nim asortyment.
1.8 Treść oferty winna odpowiadać treści niniejszej specyfikacji.
1.9 Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty wariantowej.
1.10 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w okolicznościach wskazanych w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.11 Ze względu na szczególny charakter niniejszego zamówienia zamawiający nie wyraża zgody na jego wykonywanie przez podwykonawców.
2. Warunki wykonania zamówienia :
2.1 Miejsce dostawy:
Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto

SEKCJA ZAOPATRZENIA i GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ

ul. Szkolna 8/12

61-833 P o z n a ń
2.2 Wymaga się by wykonawca zagwarantował dostawę przedmiotu zamówienia własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie transportem (dostawa loco zamawiający) , na własny koszt i ryzyko.

2.3 Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w trakcie trwania umowy, w ilościach i asortymencie zamawianym przez Sekcję Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej zamawiającego, w terminie wskazanym w ofercie, nie dłuższym jednak niż 7 dni od daty złożenia zamówienia. Zamówienia składane będą za pośrednictwem telefaxu pod numerem wskazanym na formularzu ofertowym (w oświadczeniu wykonawcy).

2.4 Wymagany termin płatności faktury - 30 dni, od daty doręczenia faktury zamawiającemu.

2.5 Szczegółowe warunki dostawy reguluje umowa, której wymagana treść stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.
3. Termin wykonania zamówienia.

  1. Umowa z wykonawcą (lub wykonawcami) którego oferta będzie wybrana zostanie zawarta na okres od dnia podpisania do 31 sierpnia 2010 r.


4. Warunki udziału w postępowaniu:

4.1 Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych,


4.2 Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty:


   1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


4.2.2 Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.2.3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.1, 4.2.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.,

b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.2.4 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 4.2.3
4.2.5 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
4.2.6 Do postępowania mogą przystąpić wykonawcy występujący wspólnie. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia.


4.2.7 Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty.

Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 4.2.1 – 4.2.3 oraz 4.2.5.
4.3 Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.3 SIWZ
4.3.1 Odpowiedni dokument potwierdzający dopuszczenie oferowanych odczynników, akcesoriów oraz aparatów, do obrotu medycznego i używania, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, określonymi w pkt. 1.2 niniejszej specyfikacji. tj. certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokument równorzędny – zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego
UWAGA! Na wszystkich załączonych do oferty dokumentach należy wyraźnie – odręcznie zaznaczyć, którego pakietu oraz pozycji w danym pakiecie dokument ten dotyczy. Jeśli oferowany sprzęt jest wymieniony w załączniku do certyfikatu, należy na tym załączniku zaznaczyć miejsce, w którym jest wymieniony.
4.3.2 Wzory oferowanego sprzętu. Na opakowaniach wzorów oraz na dokumentach należy odręcznie wyraźnie zaznaczyć którego pakietu i pozycji w pakiecie wzór lub dokument dotyczy, zgodnie z pkt. 1.5 niniejszej specyfikacji.
4.4 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty , pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne.

Brak choćby jednego z dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 niniejszej specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie wraz z tłumaczeniem na język polski dokumentów sporządzonych w językach obcych) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą), z zastrzeżeniem pkt. 4.5; nie spełnienie warunków określonych w pkt. 4.3.1 spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w.


4.5 Zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia brakujących dokumentów lub oświadczeń w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień publicznych.


 1. Informacje o sposobie porozumiewania się między zamawiającym a uczestnikami postępowania:


5.1 Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej.
5.2 Językiem porozumiewania się w niniejszym postępowaniu jest język polski.
5.3 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje strony postępowania przekazują w formie pisemnej (oryginalny dokument w wersji na papierze).

Przed terminem składania ofert i w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych dokumenty sporządzane przez zamawiającego zamieszczane będą na jego stronie internetowej www.szpital-strusia.poznan.pl - link zamówienia publiczne.SIWZ, formularz ofertowy i wzór umowy zamieszczone zostały jako załączniki do ogłoszenia o zamówieniu. Kolejne powstające dokumenty zamieszczane będą sukcesywnie w toku postępowania, również jako załączniki. Data i godzina zamieszczenia dokumentu na stronie internetowej jest podana przy nazwie każdego załącznika.
5.4 Dopuszcza się możliwość składania przez wykonawców wniosków lub oświadczeń za pośrednictwem telefaxu wyłącznie pod nr 061 87 79 517 lub pocztą elektroniczną tylko na adres e-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl jednak pod warunkiem, że zostaną one niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej.

Zmawiający zastrzega sobie prawo przesyłania korespondencji do wykonawców w sposób podany powyżej - na numery faxu lub adresy e-mail podane na formularzu ofertowym.


5.5. Przez doręczenie korespondencji rozumie się jej doręczenie na piśmie w terminach wskazanych w niniejszej specyfikacji oraz określonych w powołanej na wstępie ustawie wyłącznie do Kancelarii ZOZ Poznań - Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3 pok. 239 lub do Działu Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3 pok. 133 lub 134. Korespondencja w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem może być doręczana tylko w czasie pracy zamawiającego, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 14.30, niezależnie od sposobu jej doręczenia (osobiście, poczta, poczta kurierska, fax, internet itp.). Korespondencja składana za pośrednictwem telefaxu lub pocztą elektroniczną może być nadana wyłącznie pod numer telefaxu oraz na adres podany w pkt. 5.4.
6. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:
dr Paweł Bugajski – Oddział Kardiochirurgii

tel.85 85 713 lub 85 24 669 w godz. od 9.00 do 14.30


dr Wojciech Waliszewki – Ordynator Oddział Chirurgii

Tel. 85 85 765 w godz. od 9.00 do 14.30


Elżbieta Prządka - Dział Zamówień Publicznych

tel/fax : (061) 87 39 008 w godz. 7:15 do 14:30

e mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl w godz. 7:15 do 14:30
7. Wadium – w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium.
8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni . Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


  1. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą na zasadach określonych w art. 85 ust. 2 , 3 i 4 powołanej ustawy.


9. Sposób przygotowania oferty:
9.1 Oferta winna być przygotowana w języku polskim, czytelnie, bez poprawek.

9.2 Kolejne strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować.

9.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej przesyłce, opatrzonej pieczątką wykonawcy, z napisem:
‘’ Przetarg na dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Oddz. Chirurgii i Kardiochirurgii Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12”

na adres:Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto

Kancelaria Zakładu

ul. Szwajcarska 3

61-285 Poznań
9.4 Wymagane dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę przystępującego do postępowania.

Dokumenty sporządzone w językach obcych winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.
9.5 Ofertę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym - pod rygorem jej nieważności.

Jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik, pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale, natomiast dopuszczalne jest złożenie kserokopii pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie. Do pełnomocnictw art. 26 ust. 3 powołanej ustawy stosuje się odpowiednio.

Od pełnomocnictwa do występowania w imieniu wykonawcy w postępowaniach o zamówienia publiczne nie wnosi się opłaty skarbowej (interpretacja Departamentu Prawnego UZP z dnia 30.01.2007r.).

Jeśli wykonawca przystępujący do postępowania prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość jego oferty przewyższa dwukrotną wysokość kapitału zakładowego, do oferty tej należy dołączyć odpowiednie dokumenty wymagane w art. 230 kodeksu spółek handlowych (uchwała wspólników lub umowa spółki).


9.6 Zamawiający nie zwraca kosztów związanych z przygotowaniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 powołanej na wstępie ustawy.
9.7 Oferta (formularz ofertowy) oraz dołączone do niej dokumenty powinny być ułożone w następującej kolejności:

9.7.1 zastrzeżenie, o którym mowa w pkt. 19 (jeśli jest złożone)

9.7.2 pełnomocnictwo, jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik

9.7.3 formularz ofertowy

9.7.4 bezpośrednio za formularzem ofertowym - dokumenty, o których mowa w pkt. 4.3.1 skompletowane wg pakietów i ułożone w kolejności ich numeracji z zaznaczeniem, którego pakietu dotyczą i pozycji w pakiecie oraz materiały informacyjne

9.7.5 pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt. 4.2 – w wymienionej kolejności oraz w pkt. 9.5 (jeśli zachodzą wymienione tamże okoliczności).

9.8 Zamawiający poprawi w ofercie:

a/ oczywiste omyłki pisarskie,

b/ oczywiste omyłki rachunkowe – w zakresie określonym w pkt. 9.9,

c/ inne omyłki – określone w pkt. 9.10

a o dokonanych poprawkach niezwłocznie zawiadomi wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9.9 9.9.1 Za oczywiste omyłki rachunkowe zamawiający uzna:

a/ błędny wynik mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek, jeśli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi tych wartości, przy czym za prawidłowo podaną uznaje się liczbę zamawianych jednostek, jeśli odpowiada ona opisowi przedmiotu zamówienia

b/ błąd podsumowania poszczególnych pozycji w pakiecie, przyjmując, że prawidłowo wyliczono wartości w poszczególnych pozycjach

c/ rozbieżność między wartościami podanymi liczbą i słownie, przy czym za prawidłową uznaje wartość liczbową.


9.9.2 Zamawiający nie uzna za omyłkę rachunkową błędu w obliczeniu ceny jednostkowej w wartości brutto polegającej na nieprawidłowym jej obliczeniu tj. jeśli wartość netto powiększona o % podatku VAT nie będzie opowiadać podanej w ofercie wartości brutto, a także błędnie podanej stawki podatku VAT.

9.9.3 Poprawiając omyłki rachunkowe, zamawiający uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych omyłek.

9.10 9.10.1 Zamawiający poprawi inne omyłki w ofercie, polegające na niezgodności oferty z niniejszą specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści tej oferty.

9.10.2 Nie jest możliwe poprawienie omyłek w zakresie:

a/ opisu przedmiotu zamówienia, jeśli wystąpi niezgodność tego opisu z opisem przedmiotu zamówienia, określonym w pkt. 1.1. SIWZ, lub opis przedmiotu oferty nie będzie zawierał wszystkich wymaganych informacji lub odsyłanie do załączników,

b/ sposobu przygotowania oferty niezgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.6 oraz 9 i 12 SIWZ,

c/ warunków wykonania zamówienia, o których mowa w pkt. 2.3 i 2.4 SIWZ,

d/ wymaganych oświadczeń wykonawcy dot. oferty, zamieszczonych na ostatniej stronie formularza ofertowego lub treść tych oświadczeń nie będzie odpowiadać wymaganiom SIWZ.
9.10.3 Nie wyrażenie zgody na poprawienie omyłek, o których mowa w pkt. 9.10.1 w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia skutkować będzie odrzuceniem oferty.
10. Miejsce i termin składania ofert:


  1. Oferty należy składać w Kancelarii Zakładu Opieki Zdrowotnej - Stare Miasto w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3, pok. 239 (wejście D II ptr) w terminie do:


25 sierpnia 2009 r. - godz. 900
Oferty mogą być doręczane wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 – 14.30 i tylko do Kancelarii ZOZ.
10.2 Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
10.3 Za dotrzymanie terminu uważa się dzień i godzinę doręczenia oferty zamawiającemu.
11. Otwarcie ofert:

11.1 Otwarcie kopert z ofertami nastąpi komisyjnie w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu ul. Szwajcarska 3, pok.134 w Dziale Zamówień Publicznych w dniu:
25 sierpnia 2009 r. o godz. 1300
11.2 Otwarcie ofert jest jawne.

11.3 Podczas otwierania ofert zamawiający ogłosi nazwy i adresy wykonawców, którzy przystąpili do postępowania; ceny ofert w każdym pakiecie odrębnie, podane w formularzu ofertowym w kolumnie 7b „wartość zamówienia brutto (z VAT RAZEM) oraz termin dostawy .
11.4 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i w poszczególnych pakietach.
12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

12.1 Wymagane jest by cena podana na formularzu ofertowym wyrażona była w złotych polskich i obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym przepisane prawem podatki (także podatek VAT), opłaty celne i graniczne, akcyzę, koszty transportu i ubezpieczenia.
12.2 Cenę oferty należy obliczyć w sposób następujący:

- w kolumnie 6a - Cena jednostkowa netto (bez VAT) – należy wpisać cenę jednostkową - bez podatku VAT,

- w kolumnie 6b- (% VAT) – należy podać wartość procentową podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień przygotowania oferty,

- w kolumnie 6c - Cena jednostkowa brutto (z VAT) - należy podać cenę z kolumny 6a powiększoną o % podatku VAT, obliczoną do 2-giego miejsca po przecinku wg zasad arytmetycznych,

- w kolumnie 7a - Wartość zamówienia netto (bez VAT) – należy podać iloczyn ceny jednostkowej netto (bez VAT) z kolumny 6a i liczby zamawianych jednostek z kolumny 5, obliczoną do 2-giego miejsca po przecinku wg zasad arytmetycznych,

- w kolumnie 7b - Wartość zamówienia brutto (z VAT) – należy podać iloczyn ceny jednostkowej brutto (z VAT) z kolumny 6c i liczby zamawianych jednostek z kolumny 5, obliczoną do 2-giego miejsca po przecinku wg zasad arytmetycznych,

- w poz. „RAZEM” należy podsumować wartości podane w kolumnach 7a i 7b - w każdym pakiecie, którego dotyczy,

- w pozycji „słownie: wartość zamówienia brutto (z VAT): - należy wpisać wartość z kolumny 7b


12.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia przedpłaty ( zaliczki).

Zapłata nastąpi po dostarczeniu każdej partii towaru.12.4 Faktury wystawiane będą zgodnie z ofertą w złotych polskich i rozliczane w PLN.

12.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty i rozliczania się z wykonawcą w walucie innej niż PLN.


13. Kryteria jakimi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert:

13.1 Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, którym przypisano znaczenie:

A. w pakietach 1-17, 19-25

a/ cena oferty 80 pkt. znaczenia w ocenie

b/ ocena parametrów technicznych i użytkowych 20 pkt. znaczenia w ocenie
B. w pakiecie 18, 26

a/ cena oferty 100 pkt. znaczenia w ocenie


13.2 Oceny dokona Komisja Przetargowa. Każdy z członków Komisji oceny każdej oferty w danym pakiecie dokona indywidualnie mając do dyspozycji 100 pkt. w ramach znaczenia określonego w pkt. 13.1. Do oceny zostaną dopuszczone tylko te oferty, które spełniają wszystkie wymagane warunki w danym pakiecie i pozycji, opisane w SIWZ.
13.3 Każdy pakiet oceniany będzie odrębnie.

Wybrana zostanie ta oferta, która uzyska największą liczbę punktów po zsumowaniu ocen indywidualnych we wszystkich kryteriach, w danym pakiecie

13.4 Punktacja w kryterium określone w pkt. 13.1 a/ (cena oferty) obliczona będzie wg następującego wzoru:

cena najniższa

---------------------------- x 80 pkt.

cena badanej oferty
Natomiast określona w pkt. 13.1B.a (cena oferty) obliczona będzie wg wzoru
cena najniższa

---------------------------- x 100 pkt.

cena badanej oferty
Do obliczeń przyjęta zostanie wartość oferty podana na formularzu ofertowym w kolumnie 7b w poz. Razem „wartość zamówienia brutto (z VAT)” w każdym pakiecie.
13.5 W ocenie kryterium określonego w pkt. 13.1 b/ ocena parametrów technicznych i użytkowych podlegać będą własności użytkowe oferowanych wyrobów zgodnie z ich przeznaczeniem, na podstawie dostarczonych wzorów (zgodnie z zapisem pkt. 1.5 SIWZ)

Możliwa do uzyskania punktacja 0 – 20 pkt. Pod uwagę będą brane następujące cechy:


PAKIET 1 - SYSTEM DO STABILIZACJI KONIUSZKA SERCA – 1/ wpływ na hemodynamikę pracy serca w wybranej pozycji, 2/skuteczność podłączenia - możliwa punktacja do uzyskania za każdy element po 10 pkt.
PAKIET 2 – SYSTEM DO STABILIZACJI SERCA – 1/ jakość stabilizacji – 7 pkt., 2/ podatność – 6 pkt., 3/ trwałość – 7 pkt.
PAKIET 3 – ELEKTRODY BIERNE

1/ trwałość przylegania do skóry – 7 pkt, 2/ łatwość odklejania płytki od pacjenta – 7 pkt., 3/ odporność na zawilgocenia – 6 pkt.


PAKIET 4 – ELEKTRODY CZYNNE

1/łatwość obsługi przycisków (plastyczność), 2/łatwość połączenia kabla z przyciskiem – możliwa punktacja do uzyskania za każdy element po 10 pkt.


PAKIET 5

DREN TYPU YANKAUER - 1/pewność połączenia drenu z układem ssakowym - 7 pkt., 2/całkowitą przeźroczystość zestawu – 7 pkt., 3/wzmocnienie przedłużenia drenu – 6 pkt.
PAKIET 6

KOŃCÓWKI TYPU YANKAUER - 1/ wielkość (śr. zewnętrzna) oliwki - 6 pkt. , 2/ pewność połączenia z drenem – 8 pkt., 3/ długość końcówki – 6 pkt.
PAKIET 7 – WYCINAKI DO AORTY - 1/wygodny uchwyt i cyngiel spustowy – 5 pkt., 2/ostrość ostrza – 10 pkt., 3/ pewność trzymania i łatwość otwierania opakowania – 5 pkt.
PAKIET 8

1 i 2 – PUDEŁKA NA ZUŻYTE IGŁY – 1/ za maksymalną pojemność igieł – 6 pkt.; 2/ za łatwość i pewność zamknięcia – 7 pkt.; 3/ za możliwość rozłączenia pudełka na dwie części i używania ich rozdzielnie - 7 pkt.
3 - OCHRANIACZE NA NARZĘDZIA - 1/ za ilość torebek w rolce – 7 pkt.; 2/ za możliwość naklejania etykiet w rolce – 7 pkt.; 3/ za łatwość dzielenia rolki na segmenty – 6 pkt.
PAKIET 9 – CZYŚCIK DO MIKRONARZĘDZI - 1/siła i trwałość przylepności do podłoża – 10 pkt.; 2/ skuteczność oczyszczania elektrody - 10 pkt.
PAKIET 10 – CEWNIK THORAX - 1/czytelność oznakowania wgłębnego – 7 pkt., 2/łatwość otwierania opakowania – 7 pkt., 3/ posiadanie kontrastu Rtg – 6 pkt
PAKIET 11 - OSTRZA DO BY-PASS - 1/ ostrość i trwałość ostrza, 2/ łatwość otwierania opakowania - możliwa punktacja do uzyskania za każdy element po 10 pkt.
PAKIET 12 – DRENY Z FILTREM P/BAKTERYJNYM - 1/ łatwość połączenia filtra z drenem – 10 pkt., 2/łatwość otwierania opakowania - 10 pkt.
PAKIET 13

poz. 1 - 2 - BUTELKI DO DRENAŻU WYSOKOPRÓZIOWEGO - łatwość połączenia butelki z drenem; 2/ pewne i szczelne połączenie butelki z drenem ; 3/ wygodny zacisk do próżni i wydzielin 4/ wygodny wskaźnik poziomu próżni - możliwa punktacja do uzyskania za każdy element po 5 pkt.
poz. 3 - DRENY TYPU REDON - 1/ dreny o sztywnych ściankach, utrzymujące nadany podczas operacji kształt, kontrastujące w Rtg – 12 PKT.; 2/ łatwość zakładania drenów – 5 pkt..; 3/ łatwość otwierania opakowania – 3 pkt.
PAKIET 14 - WORKI DO POBIERANIA KRWI - 1/ przydatność przy wysokich hematokrytach, jakość wykonania, 2/ łatwy w użyciu, 3/ odporny na uszkodzenia, 4/ szczelność - możliwa punktacja do uzyskania za każdy element po 5 pkt.


PAKIET 15

 1. DREN DO SSANIA Z PERFOROWANA KOŃCÓWKĄ typu Pode - 1/za łatwość zmiany z odsysania masywnego na punktowe – 7 pkt., 2/ za pewność połączenia z pojemnikiem do zbiórki wydzieliny – 7 pkt.; 3/ za ilość otworów perforacyjnych – 6 pkt.


2. POJEMNIKI O POJ. 0,8 L i ,2,0 L - 1/ za wygodny uchwyt do zdejmowania przykrywki; 2/ za dodatkowy łącznik do łączenia pojemników szeregowo; 3/ za wielkość (średnicę) portu do próbek; 4/ za bezpośrednie, niezatykające się wloty w przykrywkach - możliwa punktacja do uzyskania za każdy element po 5 pkt.
PAKIET 16 – CEWNIK DO ODSYSANIA – 1/twardość cewnika – 10 pkt.; 2/łatwość otwierania opakowania – 10 pkt.
PAKIET 17 – IGŁY DO BEZPIECZNEGO POBIERANIA I ROZPUSZCZANIA LEKU Z OTWOREM BOCZNYM 1,2 (18 G) – 1/ szlif igły zabezpieczający pobierany lek przed zanieczyszczeniem – 10 pkt.; 2/ łatwość rozpuszczania leków (nie pienienie się leku) – 10 pkt.
PAKIET 19 – ŁĄCZNIK Z PRZESUWANĄ NAKRĘTKĄ LOCK – 1/przeźroczystość – 10 pkt.; 2/skuteczność docisku – 10 pkt.;
PAKIET 20 – ŻEL-WAK (MEDI-GEL) DO ŻELOWANIA WYDZIELINY Z POLA OPERACYJNEGO – 1/ szybkość rozpuszczania się żelu w zetknięciu z płynami – 10 pkt.

2/ skuteczność żelowania – 10- pkt.


PAKIET 21 - UCHWYTY NA DRENY - 1/za trwałość przylepca uchwytu – 7 pkt.; 2/za wielkość rzepa – 6 pkt.; 3/ za możliwość stosowania większych drenów – 7 pkt. możliwa punktacja do uzyskania za każdy element po 10 pkt.
PAKIET 22 – TORBY DO LICZENIA KOMPRESÓW – 1/ solidny i trwały zgrzew poszczególnych kieszeni zapewniający bezpieczeństwo – 10 pkt.; 2/ wygodny aplikator do sekwencyjnego wyciągania pojedyńczych worków zapewniający sprane dozowanie w dowolnym momencie – 10 pkt.
PAKIET 23 – DRENY BRZUSZNE – 1/ elastyczność – 10 pkt.; 2/ łatwość zakładania drenów – 5 pkt.;3/ łatwość otwierania opakowania – 5 pkt.
PAKIET 24 – SZCZOTKI JEDNORAZOWE JAŁOWE DO CHIRURGICZNEGO MYCIA RĄK

1/ miękkość szczeciny – 10 pkt.; 2/ poręczność trzymania – 10 pkt.


PAKIET 25 – DRENY MEDYCZNE W ZWOJU DŁUGOŚCI 30,5 O ŚREDNICY 6 MM – 1/ elastyczność – 10 pkt.; 2/ łatwość kształtowania – 10 pkt.
Jeżeli nie dostarczono wzorów (patrz pkt. 1.4 SIWZ) - oferta zostanie odrzucona.

14. Zawarcie umowy:

14.1 Zawarcie umowy - w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1 a ustawy Prawo zamówień publicznych.

14.2 Umowę przygotowuje zamawiający.

14.3 Wymagana treść umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

14.4 Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

14.5 Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, jeśli powołana na wstępie ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.

14.6 Po prawomocnym zakończeniu postępowania, zamawiający wyśle wykonawcom, których oferty zostały wybrane w poszczególnych pakietach, umowę podpisaną ze swojej strony, wyznaczając termin jej podpisania przez tychże wykonawców i zwrotu 1 egz. umowy do zamawiającego.

14.7 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie:

14.7.1 zamiany asortymentu objętego zawartą umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy,

14.7.2 w przypadku zmiany przepisów dot. stawki podatku VAT, lub innych przepisów ogólnie obowiązujących, które mają wpływ na treść umowy,

14.7.3 przedłużenia terminu obowiązywania umowy, jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umową,

14.7.4 w innych przypadkach, jeśli zamawiający uzna, że zmiany te są korzystne z punktu widzenia jego interesu społeczno – gospodarczego, albo zmiana wynika z przyczyn leżących po jego stronie, których w chwili podpisywania umowy nie można było przewidzieć.

14.8 Zmiany, o których mowa w pkt. 14.7 wymagają zgody obu stron i mogą być wprowadzone tylko w formie obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

14.9 Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w toku postępowania :

15.1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom a także innym osobom , jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

15.2 Protest dotyczący treści ogłoszenia o zamówieniu oraz dotyczący postanowień niniejszej specyfikacji wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego; warunki określone w pkt. 5 SIWZ stosuje się odpowiednio.

15.3 Po terminie składania ofert można wnieść protest wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku tego postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności do której był zobowiązany.

15.4 Protest wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia w którym wykonawca powziął lub przy zachowaniu należytej staranności, mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy.

15.5 Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, ze mógł zapoznać się z jego treścią.

15.6 Rozstrzygnięcie protestu przez zamawiającego następuje w terminie 10 dni od dnia upływu ostatniego z terminów dla jego wniesienia, jeśli protest ten dotyczy treści ogłoszenia, postanowień niniejszej specyfikacji, lub wykluczenia wykonawcy z postępowania, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w poszczególnych pakietach, albo jeśli jest wniesiony w innych sprawach niż wymienione – od dnia jego wniesienia.

15.7 Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert powoduje zawieszenie biegu terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tego protestu.

15.8 Od rozstrzygnięcia protestu przez zamawiającego przysługuje wykonawcy odwołanie i skarga, które mogą dotyczyć wyłącznie rozstrzygnięcia protestów w sprawach dotyczących:

 1. sposobu oceny warunków udziału w postępowaniu,

 2. wykluczenia wykonawcy z postępowania,

 3. odrzucenia oferty.

15.9 Odwołanie wnosi się do Prezesa UZP w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia

protestu lub upływu terminu dla jego rozstrzygnięcia, przekazując jednocześnie jego kopię

zamawiającemu.

15.10 Szczegółowe zasady postępowania dot. Protestów, odwołań i skargi określone zostały w Dziale VI „ Środki ochrony prawnej” powołanej na wstępie ustawy Prawo zamówień publicznych.
16. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców wymienionych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych .

Ofertę złożoną przez wykluczonego wykonawcę uznaje się za odrzuconą.


17. Oferta zostanie odrzucona w całości lub w poszczególnych pakietach na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, m. in. jeśli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści niniejszej specyfikacji, z zastrzeżeniem pkt. 9.10 ,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w zrozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w niniejszym postępowaniu ,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można zakwalifikować jako omyłkę rachunkową i poprawić zgodnie z zapisem w pkt. 9.9.1 SIWZ

- wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłek, o których mowa w pkt. w pkt. 9.10 SIWZ w terminie tamże wskazanym,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

18. Zamawiający unieważni przetarg (w całości lub w poszczególnych pakietach) z przyczyn wskazanych w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, m. in. jeśli:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia,

- w przypadku określonym w art. 91 ust. 5 ustawy złożone zostały oferty dodatkowe o takiej samej cenie dot. pakietów 18,26

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą, uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.


19. Oferta (formularz ofertowy), opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania wykonawców, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokółu z tego postępowania; protokół wraz z załącznikami jest jawny.

Wyjątek stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w zrozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Zastrzeżenie należy złożyć na piśmie wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji.

Zastrzeżone nie mogą być informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu udzielonych gwarancji (nie dot. tego postępowania) zawarte w ofertach (w zakresie odczytywanym podczas otwarcia ofert).

Zamawiający udostępni niezastrzeżone dokumenty stanowiące załączniki do protokółu, o których mowa powyżej, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty (formularze ofertowe) są jawne od chwili ich otwarcia.Udostępnienie wymienionych dokumentów może nastąpić na pisemny wniosek zainteresowanego, w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego i w obecności wyznaczonego członka Komisji Przetargowej.
20. Wyjaśnienia dot. niniejszej specyfikacji udzielane będą na pisemne zapytania wykonawców; pytania należy składać wyłącznie do Sekcji Zamówień Publicznych do dnia 19.08.2009 r.

Do zapytań pkt. 5.4 i 5.5 stosuje się odpowiednio.


21. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwołania zebrania wykonawców ubiegających się o niniejsze zamówienia, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących niniejszej specyfikacji.
22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie odpowiednie przepisy powołanej na wstępie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sporządziła: Zatwierdził/a:

/-/ Elżbieta Prządka

Z-ca DYREKTORA

Zakładu Opieki Zdrowotnej

Podpis jednostki merytorycznej: Poznań – Stare Miasto

/-/Daria Turczyn ds. Opieki Zdrowotnej
/-/ lek. med. Aleksandra Stamm
/-/ dr Paweł Bugajski©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna