Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni aPobieranie 404,67 Kb.
Strona1/4
Data01.03.2018
Rozmiar404,67 Kb.
  1   2   3   4

sp odz. i biel.szpit.jedn użyt 09 DZP/800/S/2009

S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A
na dostawę :
ODZIEZY i BIELIZNY OPERACYJNEJ ORAZ POKROWCÓW NA SPRZĘT

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
dla potrzeb

Zakładu Opieki Zdrowotnej – Poznań Stare Miasto

Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 oraz Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3
w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 206.000 euro,

ogłoszonym na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz.U. Nr 223/2007 poz. 1655 ze zmianami opublikowanymi

w Dz.U. 171/2008 poz. 1058 i późniejszymi) w trybie przetargu nieograniczonego
Zamawiającym jest

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań

(adres do korespondencji: ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

Dział Zamówień Publicznych pok.210 tel. 061/873 93 05; fax: 061/877 95 17)

1. Opis przedmiotu zamówienia:


1.1 Przedmiot zamówienia stanowi dostawa odzieży i bielizny operacyjnej oraz pokrowców na sprzęt jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 oraz Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w asortymencie oraz zamawianych ilościach wyszczególnionych w poniższym zestawieniu oraz na załączonym formularzu ofertowym.

Przedmiot zamówienia podzielony został na niżej wymienione pakiety (części):
PAKIET 1 - ZESTAW UNIWERSALNY - 400 kpl

Uniwersalny zestaw serwet jałowych z dodatkowa serwetą nieprzylepnąW skład zestawu wchodzą :

a) serweta min. 150x200cm - ekran anestezjologiczny wykończony taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety - 1 szt.Wymagane cechy:

- laminat trójwarstwowy bądź dwuwarstwowy min 60 g/m2;

- min. wytrzymałość na rozerwanie min. 100 kPa

- nieprzemakalność całej powierzchni min 1000mm H2O


b) serwety boczne min. 75 – 90 cm (+10 cm) wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku - 2 szt.

Wymagane cechy:

- laminat trójwarstwowy bądź dwuwarstwowy min 60 g/m2;

- min. wytrzymałość na rozerwanie min. 100 kPa

- nieprzemakalność całej powierzchni min 1000mm H2O


c) serweta dolna min. 170-180 x175cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części - 1szt.

Wymagane cechy:

- laminat trójwarstwowy bądź dwuwarstwowy min 60 g/m2;

- min. wytrzymałość na rozerwanie min. 100 kPa

- nieprzemakalność całej powierzchni min 1000mm H2O


d) pokrowiec na stolik Mayo min. 75cm x 140cm (+ 5 cm) - 1 szt.

Wymagane cechy:

- warstwa chłonna - laminat dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 53g/m2.

- min. wytrzymałość na rozerwanie min. - 100 kPa

- nieprzemakalność całej powierzchni serwety min 1000mm H2O


e) ściereczki wysokochłonne, celulozowe min. 30 x 33 cm - 2 szt. (w zestawie lub osobno)

Wymagane cechy:

- rozmiar min 30 x 33 cm

- dobrze chłonne

- odporne na rozerwania i uszkodzenia


f) taśma włókninowa samoprzylepna min. 10 x 50cm (± 10 cm) - 1szt.
g) samoprzylepna przeźroczysta torba na narzędzia min. 2 x 15 x 38cm (±2 cm) - 1 szt. ( w zestawie lub osobno)

h) serweta min. 150x200cm (± 10 cm) (owinięcie zestawu)stanowi przykrycie stolika do instrumentowania- 1 szt.Wymagane cechy:

- laminat trójwarstwowy bądź dwuwarstwowy (włóknina wiskozowa z laminatem polietylenowym), gramatura min 53 g/m2;- min. wytrzymałość na rozerwanie min. 100 kPa

- nieprzemakalność całej powierzchni min 1000mm H2O


Uwaga: poz. ppkt. e, g - można zaoferować jako pakowne osobno – ale wycenione i podane sumarycznie za cały pakiet . Należy jednak zachować wszystkie wymagane parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wszystkie części wchodzące w skład tego pakietu winny być dostarczane jako komplet w jednej dostawie (nie dosyłane osobno).

PAKIET 2 - ZESTAW DO LAPAROSKOPII - 400 kpl.

Zestaw jałowych serwet do procedur laparoskopowych wykonywanych w ułożeniu pacjenta w pozycji ginekologicznej.W skład zestawu wchodzą:

 1. serweta podstawowa min. 225x240cm (± 10 cm), zintegrowana z nogawicami (z wbudowanymi osłonami na nogi) oraz ekranem anestezjologicznym; w części centralnej serwety - otwór przylepny 25 x 30 cm (± 2 cm) z organizatorami przewodów w kątach otworu brzusznego umożliwiającymi stabilizację drenów i kabli otoczony taśmą lepną, - 1 szt.

Wymagane cechy:

- serweta wykonana z włókniny wiskozowej z laminatem polietylenowym i warstwą włókniny polipropylenowej, gramatura min 74 g/m2

- zdolność do absorpcji dla warstwy zewnętrznej min 780 %

- odporność na penetrację płynów min 500 cm słupa wody


b) pokrowiec na stolik Mayo min. 75cm x 140cm (+ 5 cm) – 1 szt.

Wymagane cechy:

- warstwa chłonna - laminat dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 53g/m2.

- min. wytrzymałość na rozerwanie min. - 100 kPa

- nieprzemakalność całej powierzchni serwety min 1000mm H2O


c) taśma włókninowa samoprzylepna min. 10 x 50cm (± 10 cm) – 1 szt. (w zestawie lub osobno)


 1. samoprzylepna przeźroczysta torba na narzędzia min. 2 x 15 x 38cm (±2 cm) - 1 szt. ( w zestawie lub osobno)

e) serweta o wym. min. 150x200cm (± 10 cm) (owinięcie zestawu), która może służyć jako przykrycie stolika -1 szt.Wymagane cechy:

- laminat trójwarstwowy bądź dwuwarstwowy (włóknina wiskozowa z laminatem polietylenowym), gramatura min 53 g/m2;- min. wytrzymałość na rozerwanie min. 100 kPa

- nieprzemakalność całej powierzchni min 1000mm H2O


f/ ściereczki wysokochłonne, celulozowe min. 30 x 33 cm - 2 szt. (w zestawie lub osobno)

Wymagane cechy:

- rozmiar min 30 x 33 cm

- dobrze chłonne

- odporne na rozerwania i uszkodzenia


g/ kieszeń na narzędzia 33 x 38 (± 2 cm) – 1 szt. (w zestawie lub osobno)
Uwagę z pakietu I do ppkt. c, d, f , g stosuje się odpowiednio.
PAKIET 3 - ZESTAW DO ZABIEGÓW NA KOŃCZYNIE - 150 kpl

Zestaw do operacji kończyn jałowy z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu (żylaki kończyn dolnych, amputacja)W skład zestawu wchodzą :

 1. serweta główna o wymiarach min. 225x300cm, wyposażona w warstwę chłonną i samouszczelniajacym się płatem z neoprenu z rozciągliwym otworem 5-7cm, który szczelnie przylega powyżej(samouszczelniający) kolana - 1 szt.

Wymagane cechy:

- serweta wykonana z włókniny wiskozowej z laminatem polietylenowym i warstwą włókniny polipropylenowej, gramatura min 74 g/m2

- zdolność do absorpcji dla warstwy zewnętrznej min 780 %

- odporność na penetrację płynów min 500 cm słupa wody
 1. taśma włókninowa samoprzylepna min. 10x50cm (±10 cm) do mocowania osłony kończyny -2 szt.

c/ osłona na stolik MAYO min.75cm x 140cm (+ 5 cm) - 1 szt.Wymagane cechy:

- laminat dwuwarstwowy gramatura min. 53 g/m2

- wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym min.100 kPa

- odporność na penetrację płynów min. 150 cm słupa wody


d/ ściereczki wysokochłonne, celulozowe min. 30 x 33 cm – 2 szt. (w zestawie lub osobno)

Wymagane cechy:

- rozmiar min 30 x 33 cm

- dobrze chłonne

- odporne na rozerwania i uszkodzenia


e) serweta o wym. 150x150cm (± 10 cm) (owinięcie zestawu), które służy jako przykrycie stolika narzędziowego - 1 szt.

Wymagane cechy:

- laminat dwuwarstwowy (włóknina wiskozowa z laminatem polietylenowym), gramatura min. 53g/m2

- wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym min.100 kPa

- odporność na penetrację płynów min. 150 cm słupa wody


f) serweta nieprzylepna (podkład pod kończyny) w wym. 100 x75 cm (± 5 cm) - l szt. (w zestawie lub osobno)

Wymagane cechy:

- serweta wykonana z włókniny wiskozowej z laminatem polietylenowym i warstwą włókniny polipropylenowej, gramatura min 74 g/m2

- zdolność do absorpcji dla warstwy zewnętrznej min 780 %

- odporność na penetrację płynów min 500 cm słupa wody

Uwagę z pakietu I do ppkt. d, f stosuje się odpowiednio.
PAKIET 4 - ZESTAW GINEKOLOGICZNY (ŻYLAKI ODBYTU) - 120 kpl

Zestaw do zabiegów usunięcia żylaków odbytu, itp. jałowyW skład zestawu wchodzą:

a/ serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki min. 150 x 200 cm- l szt.Wymagane cechy:

- laminat dwuwarstwowy ( włóknina wiskozowa z laminatem polietylenowym), gramatura min.53g/m2

- wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym min.100 kPa

- odporność na penetrację płynów min. 150 cm słupa wody


b/ osłona do nakrycia stolika Mayo min. 75cm x 140cm (+ 5 cm) - l szt. (w zestawie lub osobno )

Wymagane cechy:

- laminat dwuwarstwowy gramatura min. 53 g/m2

- wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym min.100 kPa

- odporność na penetrację płynów min. 150 cm słupa wody


c/ nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki min. 75 x 90 cm- l szt. (w zestawie lub osobno )Wymagane cechy:

- laminat dwuwarstwowy gramatura min. 53 g/m2

- wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym min.100 kPa

- odporność na penetrację płynów min. 150 cm słupa wody


d/ serweta o wym. min. 178 x 195cm, zintegrowana z nogawicami, z otworem o wym. 9 x 12cm (± 1 cm) w części kroczowej otoczonym taśmą lepną - 1 szt.

Wymagane cechy:

- laminat dwuwarstwowy gramatura min. 53 g/m2

- wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym min.100 kPa

- odporność na penetrację płynów min. 150 cm słupa wody
 1. ściereczki wysokochłonne, celulozowe min. 30 x 33 cm (w zestawie lub osobno) - 2szt.

Wymagane cechy:

- rozmiar min 30 x 33 cm

- dobrze chłonne

- odporne na rozerwania i uszkodzenia


f) taśma włókninowa samoprzylepna min. 10 x 50cm (± 10 cm) – 1 szt. (w zestawie lub osobno)

Uwagę z pakietu I do ppkt. b, c, e, f stosuje się odpowiednio.PAKIET 5 - OBŁOŻENIE DO ZABIEGÓW NA SZYI - 170 szt.

Zestaw do obłożenia w zabiegach chirurgii ogólnej, w operacjach usunięcia tarczycy jałowyW skład zestawu wchodzą :

 1. serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki min. 150 x 200 cm - l szt. (w zestawie lub osobno)

Wymagane cechy:

- laminat dwuwarstwowy ( włóknina wiskozowa z laminatem polietylenowym), gramatura min.53g/m2

- wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym min.100 kPa

- odporność na penetrację płynów min. 150 cm słupa wody


b) serweta do nakrycia stolika MAYO min. 75cm x 140cm (+ 5 cm) - l szt. (w zestawie lub osobno)

Wymagane cechy:

- laminat dwuwarstwowy gramatura min. 53 g/m2

- wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym min.100 kPa

- odporność na penetrację płynów min. 150 cm słupa wody
 1. serweta samoprzylepna min 180 x 315 cm wykonana z dwustronnej włókniny (polietylen – polipropylen) z otworem w kształcie rombu o wymiarach 12 x 12 (± 1 cm) – 1 szt.

Wymagane cechy:

- serweta wykonana z włókniny wiskozowej z laminatem polietylenowym i warstwą włókniny polipropylenowej, gramatura min 74 g/m2

- zdolność do absorpcji dla warstwy zewnętrznej min 780 %

- odporność na penetrację płynów min 500 cm słupa wody


Uwagę z pakietu I do ppkt. a, b stosuje się odpowiednio.

PAKIET 6 - SERWETY JAŁOWE

a) serweta samoprzylepna (do wycinków) 45 x 75 cm z możliwością dostosowania

średnicy otworu - 100 szt.

b) serweta samoprzylepna (do wycinków) 75 x 90 cm z możliwością dostosowania

średnicy otworu - 200 szt.

c) serweta samoprzylepna (do wycinków) 70 x 70 cm z otworem Ø 15 cm - 700 szt.


d) serweta nieprzylepna 150 x 90 cm - 40 szt.
Wymagane cechy dla poz a,b, c i d

- laminat dwuwarstwowy ( włóknina wiskozowa z laminatem polietylenowym), gramatura min.53g/m2

- wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym min.100 kPa

- odporność na penetrację płynów min. 150 cm słupa wody
Pakiety 7– 6 przeznaczone dla Oddziału Kardiochirurgii szpitala przy ul. Szkolnej 8/12
PAKIET 7- ZESTAW DO OPERACJI BY - PASS JAŁOWY - 800 kpl

W skład zestawu wchodzą :

 1. pokrowiec na stolik Mayo min 80cm x 140cm - 2 szt. (1 szt. w zestawie a druga osobno)

Wymagane cechy:

- folia PE o grubości min. 0,05mm

- warstwa chłonna laminat dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 60g/m2.

- wytrzymałość na rozerwanie min. 100kPa,

- nieprzemakalność min 1000mm H2O


 1. serweta do obłożenia klatki piersiowej o wymiarach min. 200-250 x 350 cm zintegrowana z ekranem anestezjologicznym w części środkowej z folią operacyjną o wymiarach min. 30 x 40 cm otoczona warstwą chłonną, z wbudowanymi mankietami / kieszeniami oraz prowadnicami / oraganizatorami (w postaci np. otworów) pozwalającymi na poprowadzenie drenów. Kształt serwety typu „U" samoprzylepna w jej dolnej części ma pozwalać na swobodne pobranie naczyń żylnych z kończyn dolnych. W serwetce wkomponowana powinna być również osłona krocza - l szt.

Wymagane cechy:

- laminat trójwarstwowy bądź dwuwarstwowy min 60 g/m2;

- wytrzymałość na rozerwanie min. 100 kPa

- nieprzemakalność całej powierzchni min 1000mm H2O
 1. serweta nieprzylepna o wym. min.150 x 150cm – pod kończyny - l szt.

Wymagane cechy:

- laminat trójwarstwowy bądź dwuwarstwowy min 60 g/m2;

- wytrzymałość na rozerwanie min. 100 kPa

- nieprzemakalność całej powierzchni min 1000mm H2O


d) dwie kieszenie samoprzylepne wykonane z przezroczystej folii (jednokomorowa i dwukomorowa) min 30 x 30 cm - 2 x 1 szt.

Wymagane cechy:

- o grubości 0,05 mm

- duża wytrzymałość mechaniczna na rozerwanie
e) taśmy włókninowe samoprzylepne min. 10 x 50cm (± 10 cm) - 2 szt.


 1. osłona na stopy - 2 szt.

g) serweta nieprzylepna do nakrycia stołu instrumentariuszki min. 150 x 180 cm - l szt.

Wymagane cechy:

- laminat trójwarstwowy bądź dwuwarstwowy min 60 g/m2;

- wytrzymałość na rozerwanie min. 100 kPa

- nieprzemakalność całej powierzchni min 1000mm H2O


h) całość pakietu owinięta serwetą min. 150 x 200 cm jako dodatkowe obłożenie stolika instrumentariuszki-1 szt.

Wymagane cechy:

- laminat dwuwarstwowy (włóknina wiskozowa z laminatem polietylenowym), gramatura min.53g/m2

- wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym min.100 kPa

- odporność na penetrację płynów min. 150 cm słupa wody


Uwaga:

folia operacyjna poliestrowa wkomponowana w obłożenie o grubości max 0,025mm oraz paroprzepuszczalności nie mniejszej niż MVTR400g/m2 24h


Uwagę z pakietu I do ppkt. a. stosuje się odpowiednio

PAKIET 8 - ZESTAW DO OPERACJI ZASTAWEK JAŁOWY - 400 kpl

W skład zestawu wchodzą :

a) Pokrowiec na stolik Mayo min. 80cm x 140cm - 2 szt.Wymagane cechy:

- folia PE o grubości min. 0,05mm warstwa chłonna laminat dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 60g/m2.

- min. wytrzymałość na rozerwanie min. 100KPa,

- nieprzemakalność min 1000mm H2O
 1. Serweta min. 200X340-350 cm do obłożenia klatki piersiowej, pozwalająca na jednoczesne osłonięcie części anestezjologicznej z oknem z folią operacyjną o wym. min. 25-30 X 35-40cm otoczoną warstwą chłonną z wbudowanymi kieszeniami oraz prowadnicami pozwalającymi na przeprowadzenie drenów - l szt.

Wymagane cechy:

- laminat trójwarstwowy bądź dwuwarstwowy min 60 g/m2;- min. wytrzymałość na rozerwanie min. 100 kPa

- nieprzemakalność całej powierzchni min 1000mm H2O


c) serweta nieprzylepna do nakrycia stołu instrumentariuszki min. 150 x 180 cm - 1 szt. (w zestawie lub osobno)

Wymagane cechy:

- laminat trójwarstwowy bądź dwuwarstwowy min 60 g/m2;- min. wytrzymałość na rozerwanie min. 100 kPa

- nieprzemakalność całej powierzchni min 1000mm H2O


d) dwie kieszenie samoprzylepne wykonane z przezroczystej folii (jednokomorowa i dwukomorowa) min 30 x 30 cm - 2 x 1 szt. ( w zestawie lub osobno)

Wymagane cechy:

- o grubości 0,05 mm

- duża wytrzymałość mechaniczna na rozerwanie


 1. taśmy włókninowe samoprzylepne min. 10 x 50cm (+ 10 cm) - 2 szt.
 1. całość owinięta w serwetę min. 150 x 180 cm - 1 szt.

Wymagane cechy:

- laminat trójwarstwowy bądź dwuwarstwowy (włóknina wiskozowa z laminatem polietylenowym), gramatura min 53 g/m2;- min. wytrzymałość na rozerwanie min. 100 kPa

- nieprzemakalność całej powierzchni min 1000mm H2O


Uwaga:

folia operacyjna poliestrowa wkomponowana w obłożenie o grubości max 0,025mm oraz paroprzepuszczalności nie mniejszej niż MVTR400g/m2 24h


Uwagę z pakietu I do ppkt. c i d stosuje się odpowiednio

PAKIET 9 - ZESTAW DO PILNYCH OTWARĆ JAŁOWY - 200 kpl

W skład zestawu wchodzą :

 1. pokrowiec na stolik Mayo min. 80cm x 140cm - l szt.

Wymagane cechy:

- folia PE o grubości min. 0,05mm warstwa chłonna laminat dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 60g/m2.

- min. wytrzymałość na rozerwanie min. 100KPa,

- nieprzemakalność min 1000mm H2O
 1. Serweta min. 200 x 340-350 cm do obłożenia klatki piersiowej wykonana ze zintegrowanym ekranem anestezjologicznym, wyposażona w części środkowej w folie operacyjną o wymiarach min. 30 x 30cm oraz warstwę chłonną wokół otworu min. 75x90 cm - l szt.

Wymagane cechy:

- laminat trójwarstwowy bądź dwuwarstwowy min 60 g/m2;- min. wytrzymałość na rozerwanie min. 100 kPa

- nieprzemakalność całej powierzchni min 1000mm H2O
 1. kieszeń samoprzylepna wykonana z przezroczystej folii, jednokomorowa - 2 szt. (w zestawie lub osobno )

Wymagane cechy:

- rozmiar 30 x 30 cm

- o grubości 0,05 mm

- duża wytrzymałość mechaniczna na rozerwanie
 1. kieszeń samoprzylepna wykonana z przezroczystej folii, dwukomorowa - l szt.

Wymagane cechy:

- rozmiar 30 x 30 cm

- o grubości 0,05 mm

- duża wytrzymałość mechaniczna na rozerwanie
 1. taśmy włókninowe samoprzylepne min. 10 x 50cm (+ 10 cm) - 2 szt.

f) serweta nieprzylepna do nakrycia stołu instrumentariuszki min. 150 x 180 cm - l szt.Wymagane cechy:

-laminat trójwarstwowy bądź dwuwarstwowy min 60 g/m2;

- wytrzymałość na rozerwanie min. 100 kPa

- nieprzemakalność całej powierzchni min 1000mm H2O


g) całość pakietu owinięta serwetą min. 150 x 200 cm jako dodatkowe obłożenie stolika instrumentariuszki- 1szt.

Wymagane cechy:

- laminat dwuwarstwowy (włóknina wiskozowa z laminatem polietylenowym), gramatura min.53g/m2

- wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym min.100 kPa

- odporność na penetrację płynów min. 150 cm słupa wody


Uwaga: folia operacyjna poliestrowa wkomponowana w obłożenie o grubości max 0,025mm oraz paroprzepuszczalności nie mniejszej niż MVTR400g/m2 24h

Uwagę z pakietu I do ppkt. c stosuje się odpowiednio


PAKIET 10 - FARTUCHY CHIRURGICZNE JEDNORAZOWE JAŁOWE DO KRÓTKOTRWAŁYCH ZABIEGÓW – 1500 szt.

Wymagane cechy:

 1. sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu Sontara (oddychającej paroprzepuszczalnej )

2. u góry z tyłu wiązany lub zapinany na rzep

3. rękawy wykończone elastycznym, mankietem o długości 7 cm (± 1 cm)

4. troki łączone kartonikiem

5. sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora

6. dodatkowa ściereczka do wytarcia rąk (z fartuchem lub osobno)

7. fartuch zawinięty np. w serwetę włókninową jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem

8. rozmiar L, XL, XXL (w zależności od potrzeb)

9. szwy fartucha wykonane metodą podwójnego szycia

10. opakowanie podwójne : wewnętrzne – papier zabezpieczający i zewnętrzne – foliowo - papierowe

UWAGA: Fartuchy wykonane z materiału bawełnopodobnego (celulozowo - poliestrowej – typu Sontara) o następujących parametrach: gramatura ±37 g/m2, wytrzymałość na rozrywanie min. 315 kPa, nieprzemakalność min. 230 mm H2O

Uwagę z pakietu I do ppkt. 6 stosuje się odpowiednio.
PAKIET 11 - FARTUCHY CHIRURGICZNE JEDNORAZOWE JAŁOWE DO DŁUGOOTRWAŁYCH ZABIEGÓW – 3 500 szt.

Wymagane cechy:

1. sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny bawenopodobnej, jednowarstwowej typu Sontara (oddychającej paroprzepuszczalnej)

2. z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części oraz wszytymi w rękawach, chronią operatora przed przenikaniem płynów

3. u góry z tyłu wiązany lub zapinany na rzep

4. rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości 7 cm (± 1 cm)

5. troki łączone kartonikiem

6. sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora

7. dodatkowa ściereczka do wytarcia rąk (z fartuchem lub osobno)

8. fartuch zawinięty np. w serwetę włókninową jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem

9. rozmiar M, L, XL, XXL (w zależności od potrzeb)

10. szwy fartucha wykonane metodą podwójnego szycia

11. opakowanie podwójne : wewnętrzne – papier zabezpieczający i zewnętrzne – foliowo - papierowe

UWAGA: Fartuchy wykonane z materiału bawełnopodobnego (celulozowo - poliestrowej – typu Sontara) o następujących parametrach: gramatura ±68 g/m2, wytrzymałość na rozrywanie min. 315 kPa, nieprzemakalność min. 230 mm H2O
Uwagę z pakietu I do ppkt. 7 stosuje się odpowiednio.
PAKIET 12 - FARTUCHY CHIRURGICZNE JEDNORAZOWE JAŁOWE – 2 000 szt.

Wymagane cechy:

1. sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny trójwarstwowej, typu SMS do zabiegów krótkotrwałych

2. z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części oraz wszytymi w rękawach, chronią operatora przed przenikaniem płynów

3. u góry z tyłu wiązany lub zapinany na rzep

4. rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości 7 cm (± 1 cm)

5. troki łączone kartonikiem

6. sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora

7. dodatkowa ściereczka do wytarcia rąk (z fartuchem lub osobno)

8. fartuch zawinięty np. w serwetę włókninową jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem

9. rozmiar L,XL, XXL (w zależności od potrzeb)

UWAGA: Fartuchy wykonane z włókniny trójwarstwowej typu sms/smms ; odporność na penetrację płynów (nieprzemakalność) na całej powierzchni: 45cm słupa wody; gramatura: min 50g/m2; wytrzymałość na rozdarcie/rozerwanie na sucho oraz na mokro włókniny typu min.130 kPa

Uwagę z pakietu I do ppkt. 7 stosuje się odpowiednio.


PAKIET 13 - JAŁOWE SERWETY – OSŁONA STOLIKA MAYO - 200 szt.

Wymagane cechy:

Serweta sterylna o wymiarach min. 75 x 140 cm, wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu nieprzemakalnego.


PAKIET 14 - JAŁOWE SERWETY – OSŁONA STOLIKA POD INSTRUMENTARIUM - 200 szt.

Wymagane cechy:

Serweta sterylna o wymiarach min. 200 x 150 cm, wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu nieprzemakalnego


PAKIET 15 - JAŁOWE SERWETY - 150 szt.

Wymagane cechy:

Serweta sterylna o wymiarach min. 75 x 75 cm, wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu nieprzemakalnego z otworem (ok. 6 cm) otoczonym taśmą lepną do wycinków.PAKIET 16 - JAŁOWA OSŁONA NA PRZEWODY VIDEO I OPTYKĘ ENDOSKOPOWĄ - 400 szt.

Wymagane cechy:

Jałowa osłona na przewody video i optykę endoskopową wykonana z mocnej przeźroczystej folii PE o grubości min. 0,05 mm, teleskopowo złożony z taśmami odpornymi na przemakanie do mocowania na końcówkach, o wym. 13-16 cm x 200-250 cm.


PAKIET 17 - ŚCIERECZKI WYSOKOCHŁONNE - 16 000 szt.

Ściereczka z wysokochłonnej wielowarstwowej bibuły celulozowej, sterylna, do osuszania rąk po myciu chirurgicznym, pakowana po 1 szt., wymiar min. 30 x 33 cm


PAKIET 18 - KIESZEŃ JAŁOWA NA NARZĘDZIA - 500 szt.

Kieszeń jałowa na narzędzia, foliowa (przeźroczysta) ze sztywnikiem w górnej części przy otworze kieszeni, samoprzylepna (szer. taśmy lepnej min. 5,5) jednokomorowa o wym. 30x30 cm.


PAKIET 19 - PRZEŚCIERADŁA JAŁOWE - 1 500 szt.

Wymagane cechy:

- w rozm. 150 – 160 x 200 cm

- laminat dwuwarstwowy (włóknina wiskozowa z laminatem polietylenowym), gramatura min.53g/m2

- wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym min.100 kPa

- odporność na penetrację płynów min. 150 cm słupa wody

- elektrostatyczne

- pakowane pojedynczo
PAKIET 20 - SERWETY JAŁOWE - 5 000 szt.

Wymagane cechy:  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna