Specjalistyczne centrum rehabilitacji I leczenia schorzeń narządu ruchu imPobieranie 167,93 Kb.
Data23.10.2017
Rozmiar167,93 Kb.


Pakiet nr 1 Załącznik nr 1


Lp

Nazwa

Ilość kpl

Producent, nazwa własna

Nr.katalog.Cena netto

Stawka VAT

Wartość netto

Wartość brutto

1

Zestaw do artroskopii barku metodą bezwęzłową


Implant w wersji Biokompozytowej i PEEK do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, implant wbijany o średnicy 2,9mm; 3,5mm oraz 4,5mm. Założony na jednorazowy podajnik ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu.

10 szt.Implant w wersji Biokompozytowej i PEEK do stabilizacji stożka rotatorów, implant wkręcany dostępny w trzech średnicach 3,5mm; 4,75mm i 5,5mm z tytanowym lub PEEKowskim początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu.

10 szt.Narzędzie do przeszycia tkanek miękkich o kącie wygięcia 45°prawy/lewy z pętlą nitynolową wewnątrz umożliwiającą przeciągnięcie nici. Narzędzie jednorazowe sterylne.

2 szt.Igła do przeszycia stożka rotatorów lub innych tkanek miękkich z ostrym czubkiem oraz z wcięciem pod czubkiem igły pozwalającym na bezpieczne przeszycie nici przez nawet grube tkanki bez uszkodzenia nici.

5 szt.Kaniule do barku średnica 8,25mm dł. 7 cm sztywne oraz kaniule elastyczne w rozmiarze Ø 6-10mm dł 20-50mm

10 szt.Taśma do szycia stożka rotatorów szerokości 2mm dostępna w dwóch kolorach niebieskim i biało – czarnym oraz taśma do obrąbka szerokości 1mm - biała

20 szt.
2

Zestaw do artroskopii barku metodą węzłową


Implant w wersji Biokompozytowej i PEEK, gwintowany na całej długości, o średnicy 5,5mm oraz 4,5mm. Wkręt z dwoma rodzajami nici niewchłanialnych o grubości USP 2, w dwóch różnych kolorach , o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych.

Zestaw to implant wkręcany z dwiema nićmi na podajniku - jednorazowy. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici.4 szt.Implant niewchłanialny tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,8mm. Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania . Implant z jedną nitką, sterylny.

20 szt.Implant niewchłanialny tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,5mm i 4,5mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP 2, w różnych kolorach, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi w podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny

20 szt.
3

Ostrza do schavera o średnicy od 3,8 do 5mm; długości 13 cm, jednorazowe sterylne

200 szt.
4

Elektroda do waporyzacji tkanek miękkich w zabiegach artroskopowych, z aspiracją dostępną w 2 kątach wygięcia oraz w 2 średnicach, kompatybilna z Valleylab Force Fx

10 szt.
5

Narzędzie do mikrozłamań podłączone do rękojeści Schavera dostępne w 2 głębokościach mikrozłamań i 2 kątach wygięcia 30° i 40°

4 szt.RazemWartość pakietu netto ……. PLN Wartość pakietu brutto ………. PLN
Podpis i pieczęć

1. Wykonawca dostarczy zamawiającemu odpowiednie instrumentarium (posiadające ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania) na okres obowiązywania umowy, a w przypadku uszkodzenia narzędzi wymienia je na nowe, nie obciążając szpitala kosztem naprawy

Zamawiający zastrzega sobie użyczenie instrumentarium niezbędnego do wykonania operacji na czas trwania przetargu w tym: narzędzia oraz napęd schavera z 2 rękojeściami sterowanymi z nogi. Zamawiający zastrzega sobie w przypadku uszkodzenia narzędzia lub urządzenia wymianę na nowe w ciągu 24 godzin bez obciążania szpitala kosztem naprawy.

.Zamawiający wymaga wyszczególnienia cen jednostkowych (netto, brutto) w przypadku poszczególnych elementów: implantów składających się na wartość kompletu (netto, brutto.)Zamawiający wymaga:-Materiałów informacyjnych oraz szkolenia personelu

-instrukcji postepowania z instrumentarium po zabiegu operacyjnym

- zalaminowanych zdjęć tac narzędziowych w 2 egzemplarzach.

Prosimy o podanie informacji: dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu ,,możliwości wykonania badania MRI

Pakiet nr 2 Załącznik nr 1


L.p.

Przedmiot zamówienia

Ilość szt. /kpl/

Nazwa własna


Numer katalogowy

Producent

Cena nettoStawka VAT

wartość netto zł

wartość brutto

1 a

1 b

1 c
1 d


Rekonstrukcja ACL

System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą płytki.

Płytka 2 otworowa prostokątna z zaokrąglonymi bokami wykonana z tytanu. Długość płytki 12mm,

Szerokość 3,5mm.Połączona na stale z pętlą z nici niewchłanialnej długości min. 50mm pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym oraz z nici do przeciągania implantu na zewnętrzną korówkę, pętla do podciągania przeszczepu z możliwością zmniejszenia długości pętli za pomocą lejców-fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągania przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu.

Implant sterylny pakowany pojedynczo.

Drut wiercący o średnicy 3,5mm z łamanym końcem pozwalający na wiercenie kanału w systemie retro.

Druty do wiercenia kanałów retro o śr. Od 6mm 13mm

Co 0,5mm.Sterylne

Specjalistyczny szew wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP2. Nić-pętla z prostą igłą.

Guzik rewizyjny do techniki all inside, udowy, tytanowy o rozmiarze 5x20 piszczelowy, tytanowy w kształcie koła o średnicy 14mm z dwoma otworami


10 kompletów

5 szt

5 szt
2 szt


RazemWartość netto …………………….PLN Wartość brutto……………………PLN

Wykonawca dostarczy zamawiającemu odpowiednie instrumentarium (posiadające ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania) na okres obowiązywania umowy, a w przypadku uszkodzenia narzędzi wymienia je na nowe, nie obciążając szpitala kosztem naprawyZamawiający wymaga:

.Zamawiający wymaga wyszczególnienia cen jednostkowych (netto, brutto) w przypadku poszczególnych elementów: implantów składających się na wartość kompletu (netto, brutto.)-Materiałów informacyjnych oraz szkolenia personelu- Instrukcji postępowania z instrumentarium po zabiegu operacyjnym -Zalaminowanych zdjęć tac z narzędziami w 2 egzemplarzachProsimy o podanie informacji: dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu ,,możliwości wykonania badania MRI
Pakiet nr 3 Załącznik nr 1


L.p.

Przedmiot zamówienia

Ilość szt. /kpl/

Nazwa własna


Numer katalogowy

Producent

Cena netto

Stawka VAT

wartość netto

wartość brutto


1.


Zestaw do naprawy naderwanego ACL

System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą płytki.

Płytka 2 otworowa prostokątna z zaokrąglonymi bokami wykonana z tytanu. Długość płytki 12mm,szerokość 3,5mm.Połączona na stałe z pętlą z nici niewchłanialnej długości min. 50mm pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym oraz z nici do przeciągania implantu na zewnętrzną korówkę.

Pętla do podciągania przeszczepu z możliwością zmniejszenia długości petli za pomocą lejców-fiksacja przeszczepu w kanale .Możliwość podciągania przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu.

Implant sterylny pakowany pojedynczo.


Nić ortopedyczna plecionka 2/0 zakończona petlą
Implant biokompozytowy lub wykonany z Peek do stabilizacji stożka rotatorów metodą bezwęzłową.

Implant wkręcany o śr. 4,75mm , 5,5mm z tytanowym lub PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu.

Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającym na pełna kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu.

Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli

napięcia przeszczepu.

Igła do szycia
Taśma do szycia stozka rotatorów szerokość 2mm5 szt

10 szt
5 szt

5 szt
5 szt

2

Zestaw do rekonstrukcji ACL zawieszka + sruba

Płytka 2 otworowa prostokatna z zaokrąglonymi bokami wykonana z tytanu.Długość płytki 12mm,szerokość 3,5mm.Połączona na stałe z pętlą z nici niewchłanialnej długości min.50mm pozwalająca na zwieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym oraz z nici do przeciągania implantu na zewnętrzną korówkę.pętla do podciągania przeszczepu z możliwością zmniejszenia długości pętli za pomocą lejców-fiksacja

Przeszczepu w kanale..Możliwość podciągania przeszczepu w linii ciagniętego przeszczepu.

Implant sterylny pakowany pojedynczo.

Nić ortopedyczna plecionka 2/0 zakończona pętlą

System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL oparty na śubach biokompozytowych.

Implant zbudowany w 30% z dwufosforanu wapnia i 70%

Z PLDL
Śruba o kronikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości.

Implanty w rozmiarach od 6-10mm długości 23mm,8-12mmdługości28mm oraz 9-12mm długości 35mm gniazdo śruby stożkowe, sześcioramienne.

Implant pakowany pojedynczo, sterylny.

Implant niewchłanialny wykonany z PEEK do mocowania piszczelowego składający się z kołka rozporowego z licznymi wypustkami mocującymi oraz śruby.Zestaw sterylny , w rozmiarach średnica 710mm co 1mm


40 szt

35 szt


5 szt
Drut piszczelowy 2,4mm x 310mm

Drut celowniczy do śrub interferencyjnych ,biowchłanialnych ,sterylny40 szt

40 szt

Wartość pakietu netto ………… PLN Wartość pakietu brutto :…..PLN


Wykonawca dostarczy zamawiającemu odpowiednie instrumentarium (posiadające ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania) na okres obowiązywania umowy, a w przypadku uszkodzenia narzędzi wymienia je na nowe, nie obciążając szpitala kosztem naprawy

Zamawiający wymaga:

.Zamawiający wymaga wyszczególnienia cen jednostkowych (netto, brutto) w przypadku poszczególnych elementów: implantów składających się na wartość kompletu (netto, brutto.)

-Materiałów informacyjnych oraz szkolenia personelu

-Instrukcji postępowania z instrumentarium po zabiegu operacyjnym

-Zalaminowanych zdjęć tac z narzędziami w 2 egzemplarzach

Prosimy o podanie informacji: dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu ,,możliwości wykonania badania MRI

Podpis i pieczęć
Pakiet nr 4 Załącznik nr 1


L.p.

Przedmiot zamówienia

Ilość szt. /kpl/

Nazwa własna


Numer katalogowy

Producent

Cena netto

Stawka VAT

wartość netto

wartość brutto
System do szycia łąkotek all-inside

System zbudowany z 2 implantów wykonanych z PEEK połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią 2-0.

Implanty założone na dwie igły do przebicia łąkotki.Igły z implantami znajdują się w jednym narzędziu umożliwiającym założenie implantu bez wychodzenia z kolana.
System do szycia łąkotek inside-outside

System zaopatrzony w dwie prowadnice oraz igłę nitynolową z oczkiem-jednorazowy sterylny.


Nić do techniki inside-out niewchłanialna grubości 2-0 o dwu rodzajowej strukturze polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych

Ostrza do schavera o średnicy od 3,8 do 5 mm długości 13 cm, jednorazowe sterylne.

Dreny do pompy artroskopowej, jednorazowe, sterylne.

20 szt

10 szt

12 szt

80 szt
80 szt

RazemWartość netto ……….. PLN Wartość brutto ………..PLN
Zamawiający zastrzega sobie użyczenie instrumentarium niezbędnego do wykonania operacji na czas trwania przetargu w tym narzędzia, pompę oraz napęd schavera z 2 rękojeściami sterowanymi z nogi. Zamawiający zastrzega sobie w przypadku uszkodzenia narzędzia lub urządzenia wymianę na nowe w ciągu 24 godzin bez obciążania

szpitala kosztem naprawy.

Wykonawca dostarczy zamawiającemu odpowiednie instrumentarium (posiadające ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania) na okres obowiązywania umowy, a w przypadku uszkodzenia narzędzi wymienia je na nowe, nie obciążając szpitala kosztem naprawy

Zamawiający wymaga:

.Zamawiający wymaga wyszczególnienia cen jednostkowych (netto, brutto) w przypadku poszczególnych elementów: implantów składających się na wartość kompletu (netto, brutto.)


-Materiałów informacyjnych oraz szkolenia personelu

-Instrukcji postępowania z instrumentarium po zabiegu operacyjnym

-Zalaminowanych zdjęć tac z narzędziami w 2 egzemplarzach Prosimy o podanie informacji: dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu ,,możliwości wykonania badania MRI Pieczęć i podpis

Pakiet nr 5

Załącznik nr 1


L.p.

Przedmiot zamówienia

Ilość szt. /kpl/

Nazwa własna

Numer katalogowy

Producent


Cena netto

Stawka VAT

wartość netto

wartość brutto


1

Zestaw kompletny do koncentracji komórek macierzystych pozwalający uzyskać minimum 3 ml koncentratu komórek.

10

Kpl.
Razem


Wartość netto ……… PLN Wartość brutto ………… PLN

1.Zamawiajacy wymaga załączenia materiałów informacyjnych w języku polskim i przeprowadzenia szkoleń w siedzibie zamawiającego.

2.Wykonawca na czas trwania umowy dostarcza( bezpłatnie)wirówkę a w przypadku jej uszkodzenia wymienia na nową lub naprawia nie obciążając szpitala kosztem naprawy.

3.Wykonawca zobowiązuje się do wymiany zestawów do uzyskania osocza jeżeli te w transporcie uległy zniszczeniu.

4.Do oferty należy dołączyć aktualne (na dzień realizacji dostawy oraz przewidziany umową z Zamawiającym okres jego użytkowania/ważności), dopuszczenia jako wyroby medyczne - do obrotu i eksploatacji/stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej.
Pieczęć i podpis

Pakiet nr 6Załącznik nr 1

LP

Nazwa oraz parametry

Ilość szt.

Producent

Nazwa własna

Nr katalogowy


Cena

netto


Stawka vat

Wartość netto

Wartość brutto

1

2


System blokowanych elastycznych gwoździ do zespoleń kości długich

Gwóźdź do zespoleń kości prosty, elastyczny, zagięty i spłaszczony na jednym końcu. Drugi koniec wyposażony w śrubę przeznaczoną do zamocowania implantu w kości korowej po jego wprowadzeniu. Śruba mocująca samogwintująca, stanowiąca integralna część implantu, obracająca się swobodnie wokół osi długiej gwoździa. Dostępne średnice 2.0mm, 2.5mm i 3.0mm. Długości od 90mm do 300mm ze skokiem maksimum co 15mm. Implanty tytanowe.

Na zestaw składa się 1 śruba + 1 gwóźdź


System blokowanych gwoździ do zespoleń części bliższej kości ramiennej

Gwóźdź blokowany do zespoleń nasady bliższej kości ramiennej z możliwością zamiany w protezę anatomiczną. System umożliwiający zastosowanie do 3 śrub proksymalnie oraz dwóch krzyżujących się śrub wznoszących dla przyśrodkowego wsparcia fragmentów głowy a także do 3 śrub dystalnych. System umożliwiający zastosowanie komponentu głowy anatomicznej w przypadku braku zrostu. Implanty stalowe.

Gwóźdź średnice 8,5 mm i 10,00mm dł. 120 mm

Zaślepka proksymalna

Śruba korowa Ø 4,5mm, dł. Od 20 mm do 85 mm

Gotowa endoprotezy w minimum 6 rozmiarach

Na 1 zestaw składa się: 1 gwóźdź + 1 zaślepka + 7 śrub,
Głowa anatomiczna w 6 rozmiarach


10 kpl.

10 kpl.

5 szt.RAZEM1. Wykonawca dostarczy zamawiającemu odpowiednie instrumentarium (posiadające ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania) na okres obowiązywania umowy, a w przypadku uszkodzenia narzędzia wymienia je na nowe, nie obciążając szpitala kosztem naprawy.

2.Wykonawca zapewnia szkolenia personelu i materiały informacyjne z dokładnym opisem przedmiotu zamówienia w tym materiały informacyjne dotyczące techniki operacyjnej w języku polskim.

3.Zamawiający zastrzega sobie wymianę rozmiarów w zakresie przedmiotu zamówienia.

4.Zamawiający wymaga wyszczególnienia cen jednostkowych (netto, brutto) w przypadku poszczególnych elementów: implantów składających się na wartość kompletu (netto, brutto.)

5.Zamawiający oczekuje instrukcji postępowania z instrumentarium po zabiegu operacyjnym niezbędnych do przeprowadzenia prawidłowego procesu dezynfekcji i sterylizacji.

6. Zamawiający oczekuje zalaminowanych zdjęć tac z instrumentarium w 2 egzemplarzach.
Prosimy o podanie informacji: dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu ,,możliwości wykonania badania MRI

Wartość pakietu netto :……………….PLN Wartość pakietu brutto :………….PLN


Podpis i pieczęć

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna