Słowa kluczowePobieranie 277,51 Kb.
Strona1/4
Data06.05.2018
Rozmiar277,51 Kb.
  1   2   3   4
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

Nr 48 Politechniki Wrocławskiej Nr 48


Studia i Materiały Nr 20 2000

pomiar rezystancji,
maszyny elektryczne

Zdzisław NAWROCKI*POMIARY REZYSTANCJI, REAKTANCJI I IMPEDANCJI MASZYN
ELEKTRYCZNYCH PODCZAS PRACY

Omówiono system do pomiaru rezystancji, reaktancji i impedancji maszyn elektrycznych, w którym zastosowano nieliniowe przetworniki funkcyjne realizujące operacje mnożenia, dzielenia, pierwiastkowania i potęgowania sygnałów elektrycznych oraz przedstawiono miernik do pomiaru rezystancji uzwojeń maszyn elektrycznych podczas pracy.

1. WSTĘP

Znajomość wartości rezystancji i reaktancji elementów charakteryzujących schematy zastępcze maszyn elektrycznych umożliwia aktualną ocenę właściwości eksploatacyjnych tych urządzeń oraz na ich podstawie pozwala określić wybrane parametry maszyn, np. temperaturę uzwojeń, straty w miedzi, straty w żelazie.

Pomiary rezystancji i reaktancji elementów zastępczych maszyn są najczęściej prowadzone w dwóch stanach pracy – w stanie biegu jałowego i w stanie sztucznego zwarcia. Pomiary wykonane w stanie biegu jałowego, zgodnie z topografią schematu zastępczego maszyny, pozwalają na określenie rezystancji i reaktancji charakteryzującej obwód magnetyczny maszyny, natomiast pomiary zrealizowane w stanie sztucznego zwarcia umożliwiają określenie rezystancji i indukcyjności rozproszenia uzwojeń.

Wymienione parametry charakteryzują dwa skrajne przypadki pracy maszyny, które w praktyce rzadko występują w eksploatacji maszyn elektrycznych. Należy podkreślić, że otrzymane wyniki pomiarów mogą być wykorzystane w szerokim przedziale zmian napięcia zasilania, jeżeli badana maszyna jest układem liniowym.

2. POMIARY REZYSTANCJI I REAKTANCJI MASZYN ELEKTRYCZNYCH

Gdy maszyny elektryczne są zasilane napięciem przemiennym, wtedy pomiary rezystancji i reaktancji są prowadzone zgodnie ze wzorem [1]Z = R + jX = Z cos + j Z sin

który zapisano w postaciZ =

Zależność wskazuje, że rezystancja i reaktancja są odpowiednio proporcjonalne do mocy czynnej i biernej pobieranej przez badany obwód, a odwrotnie proporcjonalne do kwadratu wartości skutecznej prądu.Ta idea została wykorzystana w układzie przedstawionym na rys. 1 do pomiaru rezystancji RFe i reaktancji XFe charakteryzujących obwód magnetyczny badanej maszyny w stanie jałowym.
Rys. 1. Układ do pomiaru rezystancji i reaktancji charakteryzujących obwód magnetyczny
maszyny elektrycznej: M – układ mnożący, I – integrator, D – układ dzielący, VC – woltomierz cyfrowy,
PF – przesuwnik fazowy, PWS – przetwornik wartości skutecznej, K – układ kwadratujący
Fig. 1. Schematic representation of the measuring system of resistance and reactance as the features of
electrical machine magnetic circuit: M – multiplier, I – integrator, D – divider, VC digital voltmeter,
PF
– phase shifer, PWS – rms converter, K – squarere  1   2   3   4


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna