Skąd wiemy, że Wszechświat się rozszerzaPobieranie 1.27 Mb.
Strona6/6
Data22.03.2020
Rozmiar1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6

 

NGC 5427


 

Do pomiaru prędkości ucieczki galaktyk NGC 34, NGC 1808, NGC 3511 i NGC 5427 wykorzystamy najłatwiejszą do zidentyfikowania linię, którą jest linia wodoru Halpha. Ta linia, mierzona na Ziemi, ma maksimum w długości fali 6562,8Å.  1. Korzystając z narzędzia "Widmo optyczne" z menu "Analiza", otwórzmy plik « ngc34.dat ». Powinniśmy znaleźć tam linię Halpha, jak na poniższym obrazku:  1. Przy pomocy narzędzia "Linia prosta" zaznacz okolice linii Halpha, tak jak poprzednio okolice dubletu wapnia, i sporządź wykres.  2. Widzimy trzy duże linie. Linia Halpha to linia środkowa. Odczytaj jej położenie, jak poprzednio w przypadku galaktyki NGC 691 i oblicz prędkość oddalania się galaktyki NGC 34.

v_ngc34 = ....... km/s


  1. Powtórzmy tę operację dla trzech pozostałych galaktyk, korzystając z plików  « ngc1808.dat », « ngc3511.dat » i « ngc5427.dat ».  2. Wypełnij poniższą tabelkę :

 

Nazwy galaktyk

λobs

z

v

NGC 34

 

 

 

NGC 1808

 

 

 

NGC 3511

 

 

 

NGC 5427

 

 

 

 

 

Obliczenie stałej Hubble'a H0  1. Sporządź plik tekstowy z tabelką, zawierającą dwie kolumny, w których znajdą się:  prędkości oddalania się v (km/s) naszych pięciu galaktyk i ich odległości D (Mpc). Możemy narysować wykres zależności v od D.

  2. Przy pomocy narzędzia "Dopasuj krzywą" z menu "Analiza", znajdź prostą, która najlepiej pasuje do zmierzonych punktów. Nachylenie tej prostej da nam stałą Hubble'a:

H0 = ........ km/s/Mpc

Do wyznaczenia stałej Hubble’a z proporcjonalności pomiędzy prędkościami galaktyk a odległościami do nich możesz wykorzystać Twój inny ulubiony program.  1. Jaki byłby wiek Wszechświata, gdyby prędkość jego ekspansji była stała przez cały czas jego istnienia?

T = ........... lat

  1. Czy otrzymane wartości stałej Hubble'a i wieku Wszechświata są poprawne?


  2. Ci, których zainteresował problem pomiaru stałej Hubble'a i którzy znają trochę język angielski, z przyjemnością zajrzą pewnie na stronę amerykańskiego kosmologa Johna Huchry, na której opisuje on wciąż rozwijającą się historię pomiarów stałej Hubble'a. Także tych, którzy nie znają angielskiego, mogą zainteresować wykresy: czwarty od końca, trzeci od końca i ostatni.  Przedstawione są na nim wartości stałej Hubble'a mierzone w różnych eksperymentach od lat 20. XX wieku do dziś. Jeśli umieścimy otrzymany w naszym ćwiczeniu wynik na którymś z tych wykresów, w którym roku się znajdziemy? Dlaczego znaleźliśmy się właśnie tam i jak świadczy to o dokładności, możliwościach i ograniczeniach naszej metody?Ściąganie zdjęć i widm


 

Zdjęcia NGC 691 (format fits, rozmiar 333 kb)

 

Widma galaktyk (format dat, rozmiar 45,1 kb)     

Jean-Christophe Mauduit & Pacôme Delva. Według pracy Nathalie Ysard, Nicolasa Bavouzeta & Mathieu Vincendona.
Wersja polska: Agnieszka Pollo

 

Pobieranie 1.27 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
trybie przetargu nieograniczonego
przepisach wydanych
centralnej ewidencji
sprawie szczegółowych warunków
opłacaniem składek
zakresie niezbędnym
języku polskim
formie pisemnej
sytuacji ekonomicznej
sprawie zamówienia publicznego
wykonawców wspólnie ubiegających
formie elektronicznej
złotych polskich
przede wszystkim
wersji elektronicznej
przetwarzaniem danych osobowych
sprawie warunków
którym znajduje
którym określa
osób fizycznych
jakim powołuje
osób prawnych
obowiązującymi przepisami
dnia zamieszczenia
dnia podpisania umowy